שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-27/05/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-14.44
1.01
סוף יום
-0.73%
1,440.15
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-27/05/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168450
C000001W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83169839
C001140W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169854
P001140W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83169847
C001150W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169862
P001150W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168609
C001160W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169177
P001160W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168880
C001170W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169458
P001170W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168591
C001180W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169169
P001180W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168872
C001190W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169441
P001190W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168583
C001200W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
24
100
83169151
P001200W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168864
C001210W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
30
6
5
100
83169433
P001210W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168575
C001220W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
16
2
8
100
83169144
P001220W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168856
C001230W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
155
21
7
100
83169425
P001230W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168567
C001240W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
93
8
12
100
83169136
P001240W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83168849
C001250W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
15
310
25
12
100
83169417
P001250W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83168559
C001260W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
186
4,471
247
14
100
83169128
P001260W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83168831
C001270W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
166
5,209
246
15
100
83169409
P001270W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83168542
C001280W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
116
6,856
259
11
100
83169110
P001280W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
83168823
C001290W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
65
2,600
77
32
100
83169391
P001290W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
0
0
0
 
100
83168534
C001300W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
191
13,690
277
42
100
83169102
P001300W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.56
0
0
0
 
100
83168815
C001310W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.44
125
6,758
125
55
100
83169383
P001310W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.23
0
0
0
 
100
83168526
C001320W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.77
231
32,124
380
72
100
83169094
P001320W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.72
0
0
0
 
100
83168807
C001330W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.28
238
48,387
488
100
100
83169375
P001330W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.94
1
10,640
1
10,640
100
83168518
C001340W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.06
165
54,781
376
134
100
83169086
P001340W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.80
0
0
0
 
100
83168799
C001350W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.20
325
81,565
516
173
100
83169367
P001350W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.19
0
0
0
 
100
83168500
C001360W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.81
235
95,600
426
222
100
83169078
P001360W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.02
12
91,380
12
7,615
100
83168781
C001370W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.98
288
117,990
431
296
100
83169359
P001370W106-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.19
0
0
0
 
100
83168492
C001380W106-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 27/05/2020