שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/09/2019
מניות - לאומי
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
95,514.86
-0.64%
2,481
604611לאומי
לאומי
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/09/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839374
C100.00M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839770
C760.00M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840299
P760.00M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839713
C1250.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840232
P1250.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843608
C1950.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843822
P1950.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839549
C2000.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840067
P2000.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839531
C2100.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840059
P2100.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
3,340
1,000
82860206
C2150.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82860222
P2150.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839523
C2200.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840042
P2200.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
2,490
1,000
82839887
C2250.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
46
1,000
82840406
P2250.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
99.95
0
0
0
1,743
1,000
82839515
C2300.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
82840034
P2300.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
99.23
0
0
0
 
1,000
82839879
C2350.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.77
0
0
0
68
1,000
82840398
P2350.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
94.39
0
0
0
 
1,000
82839507
C2400.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-5.61
0
0
0
118
1,000
82840026
P2400.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
77.92
0
0
0
 
1,000
82839861
C2450.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-22.08
0
0
0
 
1,000
82840380
P2450.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
48.67
0
0
0
118
1,000
82839499
C2500.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-51.33
0
0
0
 
1,000
82840018
P2500.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
20.61
0
0
0
 
1,000
82839895
C2550.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-79.39
0
0
0
 
1,000
82840414
P2550.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
5.57
0
0
0
 
1,000
82839556
C2600.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-94.43
0
0
0
 
1,000
82840075
P2600.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0.94
0
0
0
 
1,000
82839903
C2650.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.06
0
0
0
 
1,000
82840422
P2650.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0.10
0
0
0
 
1,000
82839564
C2700.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.90
0
0
0
 
1,000
82840083
P2700.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839572
C2800.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840091
P2800.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839580
C2900.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840109
P2900.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839721
C3700.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840240
P3700.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839788
C4200.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840307
P4200.0M909-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839382
C100.00M910-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839796
C760.00M910-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840315
P760.00M910-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839739
C1250.0M910-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840257
P1250.0M910-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843616
C1950.0M910-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843830
P1950.0M910-לאמ
1 2 3
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 19/09/2019