שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/02/2020
מניות - לאומי
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
55,763.50
-1.48%
2,393
604611לאומי
לאומי
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/02/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
24,100
1,000
82954769
C100.00M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955170
C760.00M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955691
P760.00M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955113
C1250.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955634
P1250.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82956798
C1950.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82956822
P1950.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955022
C2000.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955543
P2000.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955014
C2100.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955535
P2100.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955006
C2200.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955527
P2200.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
82963711
C2250.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
82963901
P2250.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
99.33
0
0
0
1,184
1,000
82954991
C2300.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.67
0
0
0
126
1,000
82955519
P2300.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
93.35
0
0
0
 
1,000
82963703
C2350.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-6.65
0
0
0
 
1,000
82963893
P2350.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
71.02
0
0
0
 
1,000
82954983
C2400.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-28.98
0
0
0
230
1,000
82955501
P2400.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
35.40
0
0
0
101
1,000
82963695
C2450.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-64.60
0
0
0
 
1,000
82963885
P2450.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
9.95
0
0
0
420
1,000
82954975
C2500.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-90.05
0
0
0
 
1,000
82955493
P2500.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
1.48
0
0
0
 
1,000
82963729
C2550.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-98.52
0
0
0
 
1,000
82963919
P2550.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0.11
0
0
0
 
1,000
82955030
C2600.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.89
0
0
0
 
1,000
82955550
P2600.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82963737
C2650.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82963927
P2650.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955048
C2700.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955568
P2700.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82980624
C2750.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82980673
P2750.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955055
C2800.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955576
P2800.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955063
C2900.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955584
P2900.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82980590
C3000.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82980640
P3000.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955121
C3700.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955642
P3700.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955188
C4100.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955709
P4100.0M002-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82963117
C100.00M003-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82963679
C760.00M003-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82963869
P760.00M003-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82963653
C1250.0M003-לאמ
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82963844
P1250.0M003-לאמ
1 2 3
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/02/2020