שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-21/10/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
32,050
10,000
83644831
C0001.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,150
10,000
83667014
C0290.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83667030
P0290.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644880
C0300.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644971
P0300.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701359
C0305.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701375
P0305.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83678540
C0307.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83678714
P0307.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,130
10,000
83644872
C0310.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
10,000
83644963
P0310.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
960
10,000
83678532
C0312.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
10,000
83678706
P0312.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.89
12
160,230
267
600
10,000
83644922
C0315.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.11
0
0
0
5
10,000
83645010
P0315.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.54
20
63,820
179
358
10,000
83678524
C0317.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.46
9
61
20
3
10,000
83678698
P0317.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.38
161
1,524,800
12,061
115
10,000
83644864
C0320.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.62
122
182,755
10,526
14
10,000
83644955
P0320.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.77
134
51,836
2,904
13
10,000
83678557
C0322.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.23
72
184,815
1,140
165
10,000
83678722
P0322.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.41
31
4,455
763
7
10,000
83644914
C0325.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.59
14
33,170
83
400
10,000
83645002
P0325.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.13
0
0
0
3
10,000
83678565
C0327.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.87
7
5,140
8
642
10,000
83678730
P0327.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
152
51
3
10,000
83644856
C0330.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
750
10,000
83644948
P0330.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
10,000
83678573
C0332.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
970
10,000
83678748
P0332.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644930
C0335.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,260
10,000
83645028
P0335.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83678581
C0337.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83678755
P0337.5M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644898
C0340.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,750
10,000
83644989
P0340.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644906
C0350.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,690
10,000
83644997
P0350.0M110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83742528
C0001.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83742965
C0290.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742973
P0290.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83742551
C0300.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742718
P0300.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83742643
C0307.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83742809
P0307.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
83742544
C0310.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
83742700
P0310.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
10,000
83742635
C0312.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
10,000
83742791
P0312.5W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.09
0
0
0
 
10,000
83742593
C0315.0W111-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.91
0
0
0
 
10,000
83742759
P0315.0W111-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 21/10/2021