שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 18/09/2020 - 20:02
17/09/2020 18:24
17/09/2020 10:07
17/09/2020 09:32
17/09/2020 09:30
15/09/2020 15:52
15/09/2020 15:09
15/09/2020 09:13
15/09/2020 08:52
14/09/2020 17:35
10/09/2020 10:02
10/09/2020 09:46
08/09/2020 15:48
08/09/2020 08:18
03/09/2020 10:02
03/09/2020 08:10
להודעות נוספות ממאי"ה