שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-26/05/2020
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
65,553.24
-1.01%
2,158
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-26/05/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
21,146
1,000
83053405
C100.00M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83091363
C600.00M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83091496
P600.00M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83053843
C800.00M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83054395
P800.00M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83053785
C1350.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83054338
P1350.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83101022
C1450.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83101071
P1450.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83100065
C1500.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83100115
P1500.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83095000
C1550.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83095059
P1550.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83091330
C1600.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83091462
P1600.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83091322
C1650.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83091454
P1650.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83089284
C1700.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83089318
P1700.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83127936
C1725.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83127951
P1725.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83076836
C1750.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83076935
P1750.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83106179
C1775.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83106393
P1775.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83076828
C1800.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83076927
P1800.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83106161
C1825.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83106385
P1825.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83069344
C1850.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83069427
P1850.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83106153
C1875.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83106377
P1875.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83069336
C1900.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83069419
P1900.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
1,000
83106146
C1925.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
1,000
83106369
P1925.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
1,000
83061721
C1950.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
0
0
0
 
1,000
83061804
P1950.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.63
0
0
0
 
1,000
83106187
C1975.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.37
0
0
0
 
1,000
83106401
P1975.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.03
0
0
0
 
1,000
83061713
C2000.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.97
0
0
0
 
1,000
83061796
P2000.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.28
0
0
0
 
1,000
83106195
C2050.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.72
0
0
0
 
1,000
83106419
P2050.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.72
0
0
0
 
1,000
83053686
C2100.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.28
0
0
0
 
1,000
83054239
P2100.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.22
0
0
0
 
1,000
83121228
C2150.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.78
0
0
0
 
1,000
83121236
P2150.0M005-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.02
0
0
0
 
1,000
83053678
C2200.0M005-פעל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 26/05/2020