שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-14/01/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437087
C000001W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437558
C001210W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438176
P001210W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437244
C001220W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437863
P001220W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437541
C001230W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438168
P001230W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437236
C001240W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437855
P001240W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437533
C001250W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438150
P001250W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437228
C001260W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437848
P001260W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437525
C001270W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438143
P001270W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437210
C001280W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
12
4
3
100
83437830
P001280W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437517
C001290W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
33
150
50
3
100
83438135
P001290W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437202
C001300W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
64
20
3
100
83437822
P001300W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437509
C001310W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
251
59
4
100
83438127
P001310W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437194
C001320W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
28
366
50
5
100
83437814
P001320W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437491
C001330W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
35
210
42
5
100
83438119
P001330W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437186
C001340W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
6
106
14
8
100
83437806
P001340W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437483
C001350W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
288
47
6
100
83438101
P001350W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437178
C001360W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
200
24
8
100
83437798
P001360W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437475
C001370W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
19
271
32
8
100
83438093
P001370W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437160
C001380W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
40
617
57
12
100
83437780
P001380W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437467
C001390W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
17
100
83438085
P001390W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437152
C001400W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
276
18
15
100
83437772
P001400W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437459
C001410W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
187
11
17
100
83438077
P001410W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437145
C001420W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
408
22
19
100
83437764
P001420W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437442
C001430W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
15
1,022
55
18
100
83438069
P001430W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83437137
C001440W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
158
7,583
292
21
100
83437756
P001440W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83437434
C001450W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
91
3,224
103
31
100
83438051
P001450W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83437129
C001460W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
105
6,556
190
29
100
83437749
P001460W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
100
83437426
C001470W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
102
8,528
186
42
100
83438044
P001470W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.71
0
0
0
 
100
83437111
C001480W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.29
242
20,314
400
44
100
83437731
P001480W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.36
6
129,330
13
9,948
100
83437418
C001490W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.64
270
46,962
640
58
100
83438036
P001490W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.68
2
35,520
4
8,880
100
83437103
C001500W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.32
272
55,163
640
76
100
83437723
P001500W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.49
3
23,590
3
7,863
100
83437400
C001510W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.51
499
152,584
1,303
99
100
83438028
P001510W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.50
1
6,560
1
6,560
100
83437095
C001520W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.50
624
206,430
1,317
127
100
83437715
P001520W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.43
11
127,390
21
6,066
100
83437566
C001530W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.57
447
207,545
942
184
100
83438184
P001530W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.02
12
76,720
15
5,115
100
83437251
C001540W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.98
584
320,530
1,042
266
100
83437871
P001540W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.08
30
160,380
37
4,187
100
83437574
C001550W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.92
946
813,440
1,781
369
100
83438192
P001550W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.64
116
681,960
199
3,564
100
83437269
C001560W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.36
1,228
1,491,060
2,342
523
100
83437889
P001560W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.88
244
1,124,460
403
3,054
100
83437582
C001570W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.12
1,089
1,655,300
1,877
742
100
83438200
P001570W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.23
540
1,741,430
817
2,358
100
83437277
C001580W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-43.77
1,107
2,303,020
1,928
1,033
100
83437897
P001580W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.26
1,221
3,206,200
2,044
1,729
100
83437590
C001590W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.74
986
2,692,570
1,664
1,424
100
83438218
P001590W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.58
1,626
3,354,540
3,072
1,219
100
83437285
C001600W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.42
542
1,905,650
877
1,889
100
83437905
P001600W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.74
1,358
1,976,010
2,645
810
100
83437608
C001610W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.26
226
1,135,750
417
2,453
100
83438226
P001610W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.14
1,545
1,566,810
3,329
520
100
83437293
C001620W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.86
34
224,170
66
3,550
100
83437913
P001620W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.99
1,130
740,390
2,458
311
100
83437616
C001630W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.01
6
33,290
8
4,161
100
83438234
P001630W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.28
706
266,265
1,459
182
100
83437301
C001640W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.72
1
5,020
1
5,020
100
83437921
P001640W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.87
550
160,599
1,450
114
100
83437624
C001650W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.13
1
18,000
3
6,000
100
83438242
P001650W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.55
517
70,697
1,030
62
100
83437319
C001660W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.45
0
0
0
 
100
83437939
P001660W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.05
337
36,668
778
38
100
83437632
C001670W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.95
0
0
0
 
100
83438259
P001670W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.13
156
8,700
319
25
100
83437327
C001680W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.87
0
0
0
 
100
83437947
P001680W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.59
174
7,118
322
18
100
83437640
C001690W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.41
0
0
0
 
100
83438267
P001690W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.30
33
925
64
13
100
83437335
C001700W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.70
0
0
0
 
100
83437954
P001700W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.14
17
302
28
11
100
83437657
C001710W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.86
0
0
0
 
100
83438275
P001710W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
15
320
37
8
100
83437343
C001720W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
100
83437962
P001720W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
46
373
47
8
100
83437665
C001730W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
100
83438283
P001730W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
2
97
17
6
100
83437350
C001740W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83437970
P001740W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
60
12
5
100
83437673
C001750W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438291
P001750W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
88
22
4
100
83437368
C001760W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83437988
P001760W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437681
C001770W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438309
P001770W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437376
C001780W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83437996
P001780W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437699
C001790W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438317
P001790W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437384
C001800W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438002
P001800W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437707
C001810W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438325
P001810W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83439968
C001820W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83440024
P001820W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83439992
C001830W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83440057
P001830W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83439976
C001840W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83440032
P001840W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83441444
C001850W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83441501
P001850W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83441410
C001860W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83441477
P001860W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83441451
C001870W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83441519
P001870W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83442830
C001880W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83442855
P001880W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83444398
C001890W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83444414
P001890W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83444380
C001900W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83444406
P001900W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
149,160
100
83339630
C000001M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83339804
C001060M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83340331
P001060M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,320
100
83339796
C001080M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83340323
P001080M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
9
434,040
9
48,227
100
83339788
C001100M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83340315
P001100M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83339770
C001120M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83340307
P001120M101-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 14/01/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.