שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-27/05/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168450
C000001W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83169839
C001140W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169854
P001140W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83169847
C001150W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169862
P001150W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168609
C001160W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169177
P001160W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168880
C001170W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169458
P001170W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168591
C001180W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169169
P001180W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168872
C001190W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169441
P001190W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168583
C001200W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
24
100
83169151
P001200W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168864
C001210W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
30
6
5
100
83169433
P001210W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168575
C001220W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
16
2
8
100
83169144
P001220W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168856
C001230W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
155
21
7
100
83169425
P001230W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83168567
C001240W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
93
8
12
100
83169136
P001240W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83168849
C001250W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
15
310
25
12
100
83169417
P001250W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83168559
C001260W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
186
4,471
247
14
100
83169128
P001260W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83168831
C001270W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
166
5,209
246
15
100
83169409
P001270W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83168542
C001280W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
116
6,856
259
11
100
83169110
P001280W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
83168823
C001290W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
65
2,600
77
32
100
83169391
P001290W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
0
0
0
 
100
83168534
C001300W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
191
13,690
277
42
100
83169102
P001300W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.56
0
0
0
 
100
83168815
C001310W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.44
125
6,758
125
55
100
83169383
P001310W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.23
0
0
0
 
100
83168526
C001320W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.77
231
32,124
380
72
100
83169094
P001320W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.72
0
0
0
 
100
83168807
C001330W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.28
238
48,387
488
100
100
83169375
P001330W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.94
1
10,640
1
10,640
100
83168518
C001340W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.06
165
54,781
376
134
100
83169086
P001340W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.80
0
0
0
 
100
83168799
C001350W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.20
325
81,565
516
173
100
83169367
P001350W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.19
0
0
0
 
100
83168500
C001360W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.81
235
95,600
426
222
100
83169078
P001360W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.02
12
91,380
12
7,615
100
83168781
C001370W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.98
288
117,990
431
296
100
83169359
P001370W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.19
0
0
0
 
100
83168492
C001380W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.81
530
324,720
867
375
100
83169060
P001380W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.61
0
0
0
 
100
83168773
C001390W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.39
583
437,910
921
487
100
83169342
P001390W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.27
9
61,910
12
5,159
100
83168484
C001400W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.73
885
904,160
1,471
637
100
83169052
P001400W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.17
1
20,400
5
4,080
100
83168765
C001410W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.83
637
796,140
991
838
100
83169334
P001410W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.37
27
125,480
38
3,171
100
83168476
C001420W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.63
998
1,478,620
1,422
1,103
100
83169045
P001420W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.01
237
1,010,920
385
2,480
100
83168757
C001430W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.99
743
1,723,380
1,289
1,402
100
83169326
P001430W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.24
629
2,041,950
964
2,083
100
83168468
C001440W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.76
976
2,472,280
1,422
1,799
100
83169037
P001440W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.27
1,071
2,609,990
1,640
1,559
100
83168898
C001450W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.73
868
2,775,890
1,283
2,305
100
83169466
P001450W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.30
1,025
2,057,560
1,715
1,102
100
83168617
C001460W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.70
400
1,510,740
560
2,906
100
83169185
P001460W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.55
954
1,220,250
1,469
746
100
83168906
C001470W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.45
115
446,550
140
3,528
100
83169474
P001470W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.21
1,067
1,152,120
2,057
473
100
83168625
C001480W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.79
46
293,430
78
4,109
100
83169193
P001480W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.42
692
469,630
1,273
271
100
83168914
C001490W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.58
5
30,560
6
5,093
100
83169482
P001490W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.28
801
420,250
1,788
169
100
83168633
C001500W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.72
9
70,490
12
5,874
100
83169201
P001500W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.84
309
73,098
497
99
100
83168922
C001510W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.16
10
75,950
11
6,905
100
83169490
P001510W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.12
317
53,670
554
58
100
83168641
C001520W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.88
0
0
0
5,964
100
83169219
P001520W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.07
381
31,549
620
30
100
83168930
C001530W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.93
0
0
0
 
100
83169508
P001530W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.65
263
12,278
394
17
100
83168658
C001540W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.35
0
0
0
 
100
83169227
P001540W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.77
271
9,639
462
15
100
83168948
C001550W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.23
0
0
0
 
100
83169516
P001550W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.36
109
3,104
195
12
100
83168666
C001560W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.64
0
0
0
 
100
83169235
P001560W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.31
5
64
5
13
100
83168955
C001570W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.69
0
0
0
 
100
83169524
P001570W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.56
43
248
44
5
100
83168674
C001580W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.44
0
0
0
 
100
83169243
P001580W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.03
19
92
23
4
100
83168963
C001590W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.97
0
0
0
 
100
83169532
P001590W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.66
14
47
15
3
100
83168682
C001600W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.34
0
0
0
 
100
83169250
P001600W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.42
9
424
28
15
100
83168971
C001610W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.58
0
0
0
 
100
83169540
P001610W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.26
0
0
0
 
100
83168690
C001620W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.74
0
0
0
 
100
83169268
P001620W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
0
0
0
94
100
83168989
C001630W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
100
83169557
P001630W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
0
0
0
 
100
83168708
C001640W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
 
100
83169276
P001640W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
100
83168997
C001650W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
100
83169565
P001650W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
100
83168716
C001660W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
100
83169284
P001660W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
100
83169003
C001670W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
100
83169573
P001670W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
100
83168724
C001680W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83169292
P001680W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
100
83169011
C001690W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83169581
P001690W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83168732
C001700W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83169300
P001700W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83169029
C001710W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83169599
P001710W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83168740
C001720W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83169318
P001720W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83170175
C001730W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83170183
P001730W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83170415
C001740W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83170423
P001740W106-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83187815
C000001W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83188250
C001170W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83188839
P001170W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83187963
C001180W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83188540
P001180W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83188243
C001190W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83188821
P001190W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83187955
C001200W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83188532
P001200W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83188235
C001210W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
83188813
P001210W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
83187948
C001220W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
100
83188524
P001220W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83188227
C001230W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
100
83188805
P001230W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
100
83187930
C001240W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
100
83188516
P001240W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.80
0
0
0
 
100
83188219
C001250W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.20
0
0
0
 
100
83188797
P001250W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83187922
C001260W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
0
0
0
 
100
83188508
P001260W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.49
0
0
0
 
100
83188201
C001270W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.51
0
0
0
 
100
83188789
P001270W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.22
0
0
0
 
100
83187914
C001280W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.78
0
0
0
 
100
83188490
P001280W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.84
0
0
0
 
100
83188193
C001290W206-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.16
0
0
0
 
100
83188771
P001290W206-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 27/05/2020
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.