שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-17/09/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
133,420
100
83206136
C000001M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
1,665,920
64
26,030
100
83301861
C001050M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
83301887
P001050M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
25,190
100
83225565
C001060M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
21
149
30
5
100
83225656
P001060M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83300509
C001070M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
50
10
5
100
83300541
P001070M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,900
100
83225557
C001080M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
26
94
26
3
100
83225649
P001080M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83297788
C001090M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
8
1
8
100
83297846
P001090M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
20,610
100
83206300
C001100M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
44
770
90
8
100
83206862
P001100M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83243584
C001110M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
41
4
10
100
83244137
P001110M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83206292
C001120M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
74
877
81
9
100
83206854
P001120M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
20,360
100
83243576
C001130M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
50
1,273
79
14
100
83244129
P001130M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83206284
C001140M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
80
2,300
128
10
100
83206847
P001140M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
18,380
100
83243568
C001150M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
106
3,843
192
15
100
83244111
P001150M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
17,220
100
83206276
C001160M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
304
13,175
579
15
100
83206839
P001160M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83243550
C001170M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
245
12,047
401
20
100
83244103
P001170M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
7
132,390
10
13,239
100
83206268
C001180M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
222
17,872
514
24
100
83206821
P001180M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
13,750
100
83243543
C001190M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
204
20,018
335
36
100
83244095
P001190M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
5
78,500
7
11,214
100
83206250
C001200M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
791
106,186
1,488
46
100
83206813
P001200M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
12,430
100
83243535
C001210M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
727
127,166
1,331
62
100
83244087
P001210M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.79
9
87,880
9
9,764
100
83206243
C001220M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.21
1,332
386,666
3,291
81
100
83206805
P001220M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.53
2
17,000
2
8,500
100
83243527
C001230M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.47
1,267
569,019
3,778
112
100
83244079
P001230M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.02
25
226,720
31
7,341
100
83206235
C001240M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.98
1,405
733,420
3,375
141
100
83206797
P001240M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.10
9
96,280
15
6,419
100
83243519
C001250M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.90
1,402
959,660
3,172
188
100
83244061
P001250M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.55
81
789,230
142
6,079
100
83206227
C001260M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.45
1,642
1,128,940
3,189
243
100
83206789
P001260M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.12
121
853,080
179
5,747
100
83243501
C001270M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.88
2,119
2,115,780
4,248
318
100
83244053
P001270M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.53
166
1,021,500
263
4,886
100
83206219
C001280M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.47
2,190
2,895,450
4,394
410
100
83206771
P001280M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.59
412
2,581,580
839
3,874
100
83243493
C001290M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.41
3,606
7,746,070
9,136
548
100
83244046
P001290M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.21
1,573
7,348,010
3,041
3,009
100
83206201
C001300M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.79
4,123
8,737,510
7,608
741
100
83206763
P001300M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.47
2,217
8,385,930
4,708
2,280
100
83243485
C001310M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.53
2,741
7,928,230
5,193
997
100
83244038
P001310M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.65
3,631
8,594,510
6,820
1,603
100
83206193
C001320M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.35
3,092
10,121,830
5,166
1,332
100
83206755
P001320M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.18
4,098
8,153,440
9,100
1,092
100
83243477
C001330M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.82
1,750
7,050,680
2,819
1,733
100
83244020
P001330M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
43.60
3,202
4,149,140
7,385
680
100
83206185
C001340M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-56.40
918
5,180,830
1,674
2,401
100
83206748
P001340M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.45
3,199
2,940,660
8,231
396
100
83243469
C001350M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.55
635
5,354,940
1,352
2,993
100
83244012
P001350M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.18
2,261
1,083,105
5,393
215
100
83206177
C001360M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.82
290
2,380,100
476
3,792
100
83206730
P001360M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.12
1,756
476,832
3,914
105
100
83243451
C001370M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.88
146
1,288,470
229
4,569
100
83244004
P001370M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.41
1,301
214,115
2,988
59
100
83206318
C001380M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.59
179
1,851,550
269
5,804
100
83206870
P001380M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.02
1,057
122,172
2,582
35
100
83243592
C001390M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.98
54
476,490
60
7,915
100
83244145
P001390M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.82
1,078
108,598
3,303
20
100
83206326
C001400M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.18
60
608,420
69
8,741
100
83206888
P001400M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.60
560
26,380
1,226
20
100
83243600
C001410M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.40
155
5,328,270
539
8,753
100
83244152
P001410M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.14
392
10,439
648
13
100
83206334
C001420M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.86
37
1,420,070
131
10,327
100
83206896
P001420M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.22
302
6,514
514
12
100
83243618
C001430M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.78
1
12,180
1
12,180
100
83244160
P001430M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.66
221
3,943
375
10
100
83206342
C001440M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.34
2
72,100
6
12,017
100
83206904
P001440M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.35
279
4,141
480
6
100
83243626
C001450M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.65
4
70,540
5
14,108
100
83244178
P001450M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.18
89
767
110
8
100
83206359
C001460M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.82
2
28,300
2
14,150
100
83206912
P001460M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.08
47
501
138
6
100
83243634
C001470M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.92
5
152,230
10
15,223
100
83244186
P001470M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.04
32
505
94
6
100
83206367
C001480M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.96
1
17,110
1
17,110
100
83206920
P001480M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
124
1,030
181
8
100
83243642
C001490M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
1
18,150
1
18,150
100
83244194
P001490M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
33
196
37
6
100
83206375
C001500M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
16,248
100
83206938
P001500M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
52
313
52
6
100
83243659
C001510M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
17,500
100
83244202
P001510M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
83206383
C001520M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
3
62,750
3
20,917
100
83206946
P001520M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83243667
C001530M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
10,550
100
83244210
P001530M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
100
83206391
C001540M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
22,960
100
83206953
P001540M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83243675
C001550M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
12,856
100
83244228
P001550M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83206409
C001560M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
15,810
100
83206961
P001560M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
83243683
C001570M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83244236
P001570M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83206417
C001580M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
1
1,737,600
64
27,150
100
83206979
P001580M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83243691
C001590M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83244244
P001590M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
83206425
C001600M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
28,450
100
83206987
P001600M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
10
100
83243709
C001610M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83244251
P001610M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
11
100
83206433
C001620M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83206995
P001620M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
23
100
83243717
C001630M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83244269
P001630M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
20
100
83229401
C001640M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83229427
P001640M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
22
100
83243725
C001650M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
31,793
100
83244277
P001650M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83231043
C001660M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83231076
P001660M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
16
32
16
2
100
83264184
C001670M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83264200
P001670M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83231050
C001680M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
31,013
100
83231084
P001680M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
28
14
2
100
83267732
C001690M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83267740
P001690M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
19
60
30
2
100
83268391
C001700M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
41,227
100
83268433
P001700M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83268425
C001710M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83268466
P001710M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
8
8
1
100
83269530
C001720M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
38,878
100
83269555
P001720M009-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303503
C000001W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303909
C001070W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83304436
P001070W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303644
C001080W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83304170
P001080W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303891
C001090W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83304428
P001090W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303636
C001100W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83304162
P001100W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303883
C001110W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83304410
P001110W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83303628
C001120W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83304154
P001120W110-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/09/2020
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.