שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-25/10/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
4
746,070
4
186,518
100
83645333
C000001M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
43,800
100
83645598
C001360M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
4
2
2
100
83646273
P001360M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83645580
C001380M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83646265
P001380M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
39,920
100
83645572
C001400M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83646257
P001400M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83699918
C001410M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
22
100
83699926
P001410M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83645564
C001420M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
20
100
83646240
P001420M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680090
C001430M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
24
100
83680835
P001430M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83645556
C001440M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83646232
P001440M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680082
C001450M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83680827
P001450M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
38,750
100
83645549
C001460M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83646224
P001460M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680074
C001470M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83680819
P001470M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
22,920
100
83645531
C001480M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83646216
P001480M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680066
C001490M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83680801
P001490M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,000
100
83645523
C001500M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
3
2
2
100
83646208
P001500M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680058
C001510M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83680793
P001510M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
27,700
100
83645515
C001520M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
100
83646190
P001520M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680041
C001530M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83680785
P001530M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83645507
C001540M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83646182
P001540M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680033
C001550M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83680777
P001550M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83645499
C001560M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83646174
P001560M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83680025
C001570M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
100
83680769
P001570M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
22,817
100
83645481
C001580M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
33
11
3
100
83646166
P001580M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
21,810
100
83680017
C001590M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
129
516
129
4
100
83680751
P001590M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
20,917
100
83645473
C001600M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
61
509
123
5
100
83646158
P001600M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
25,900
1
25,900
100
83680009
C001610M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
84
582
129
5
100
83680744
P001610M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,000
100
83645465
C001620M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
52
497
97
5
100
83646141
P001620M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
18,188
100
83679993
C001630M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
6
31
6
5
100
83680736
P001630M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
22,980
1
22,980
100
83645457
C001640M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
177
29
6
100
83646133
P001640M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
14,950
100
83679985
C001650M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
81
1,306
190
6
100
83680728
P001650M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
18,860
100
83645440
C001660M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
105
1,161
160
7
100
83646125
P001660M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83679977
C001670M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
134
2,304
272
8
100
83680710
P001670M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
18,260
1
18,260
100
83645432
C001680M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
69
1,079
119
10
100
83646117
P001680M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
34,650
2
17,325
100
83679969
C001690M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
180
3,590
389
11
100
83680702
P001690M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
6
99,940
6
16,668
100
83645606
C001700M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
247
4,230
398
11
100
83646281
P001700M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
11,435
100
83679951
C001710M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
106
1,602
149
14
100
83680694
P001710M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
28,790
2
14,395
100
83645614
C001720M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
148
2,308
181
16
100
83646299
P001720M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
9
138,430
10
13,953
100
83679944
C001730M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
256
4,704
318
18
100
83680686
P001730M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
79
2,055,100
162
13,040
100
83645622
C001740M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
551
15,262
846
22
100
83646307
P001740M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
8
125,590
11
11,395
100
83679936
C001750M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
393
18,401
855
26
100
83680678
P001750M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
3
32,970
3
10,990
100
83645630
C001760M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1,003
50,793
2,001
31
100
83646315
P001760M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
3
28,490
3
9,497
100
83680108
C001770M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
373
17,286
592
35
100
83680843
P001770M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
13
129,740
15
8,804
100
83645648
C001780M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
709
40,394
1,110
40
100
83646323
P001780M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.77
26
346,350
44
7,994
100
83680116
C001790M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.23
752
52,558
1,308
46
100
83680850
P001790M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.23
151
71,585,820
10,792
6,929
100
83645655
C001800M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.77
1,086
636,266
12,170
54
100
83646331
P001800M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.80
387
6,758,750
1,166
5,978
100
83680124
C001810M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.20
1,492
170,958
2,923
64
100
83680868
P001810M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.62
259
1,659,750
343
4,952
100
83645663
C001820M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.38
1,344
208,340
2,604
76
100
83646349
P001820M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.62
322
1,664,040
431
3,965
100
83680132
C001830M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.38
1,535
390,458
3,440
93
100
83680876
P001830M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.99
425
2,301,150
795
2,969
100
83645671
C001840M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.01
1,686
700,690
3,949
133
100
83646356
P001840M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.82
1,097
3,725,520
1,856
2,030
100
83680140
C001850M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.18
1,929
1,485,315
5,001
210
100
83680884
P001850M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.46
2,862
8,693,180
6,950
1,280
100
83645689
C001860M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.54
2,762
4,027,560
7,063
430
100
83646364
P001860M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.11
4,007
6,880,000
8,887
733
100
83680157
C001870M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.89
2,517
5,342,400
5,228
900
100
83680892
P001870M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.94
2,786
2,893,730
6,896
370
100
83645697
C001880M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.06
1,222
3,605,400
2,190
1,549
100
83646372
P001880M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.22
2,046
1,163,470
5,554
165
100
83680165
C001890M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.78
539
2,106,930
869
2,350
100
83680900
P001890M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.03
1,237
350,001
3,270
73
100
83645705
C001900M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.97
217
1,055,310
318
3,192
100
83646380
P001900M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.63
744
90,140
1,645
32
100
83680173
C001910M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.37
147
734,200
171
4,200
100
83680918
P001910M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.01
526
43,540
1,380
18
100
83645713
C001920M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.99
84
497,730
98
5,100
100
83646398
P001920M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.34
287
10,617
586
8
100
83680181
C001930M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.66
0
0
0
6,442
100
83680926
P001930M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
241
3,911
317
6
100
83645721
C001940M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
8,032
100
83646406
P001940M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
179
2,675
301
5
100
83680199
C001950M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
8,610
100
83680934
P001950M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
117
1,287
185
4
100
83645739
C001960M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
6
55,480
6
9,268
100
83646414
P001960M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
126
1,020
227
5
100
83680207
C001970M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
3
31,920
3
10,640
100
83680942
P001970M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
94
885
173
3
100
83645747
C001980M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
16,910
100
83646422
P001980M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
47
387
78
5
100
83680215
C001990M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
12,964
100
83680959
P001990M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
4
2
2
100
83645754
C002000M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
13,255
100
83646430
P002000M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
6
2
3
100
83680223
C002010M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
21,150
100
83680967
P002010M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83645762
C002020M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
22,190
100
83646448
P002020M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83680231
C002030M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83680975
P002030M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
9
100
83665919
C002040M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
33,160
100
83665950
P002040M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
83680249
C002050M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83680983
P002050M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83674267
C002060M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
35,340
100
83674291
P002060M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83680256
C002070M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83680991
P002070M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83677682
C002080M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83677732
P002080M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83680264
C002090M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83681007
P002090M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83679167
C002100M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83679191
P002100M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83680272
C002110M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83681015
P002110M110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83679555
C002120M110-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 25/10/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.