שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-22/01/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201
100
82984766
C000001W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,350
100
82985268
C001350W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,350
100
82985938
P001350W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,360
100
82984931
C001360W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,360
100
82985607
P001360W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,370
100
82985250
C001370W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,370
100
82985920
P001370W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,380
100
82984923
C001380W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,380
100
82985599
P001380W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,390
100
82985243
C001390W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,390
100
82985912
P001390W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,400
100
82984915
C001400W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,400
100
82985581
P001400W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,410
100
82985235
C001410W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,410
100
82985904
P001410W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,420
100
82984907
C001420W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,420
100
82985573
P001420W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,430
100
82985227
C001430W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,430
100
82985896
P001430W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,440
100
82984899
C001440W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,440
100
82985565
P001440W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,450
100
82985219
C001450W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,450
100
82985888
P001450W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,460
100
82984881
C001460W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,460
100
82985557
P001460W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,470
100
82985201
C001470W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,470
100
82985870
P001470W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,480
100
82984873
C001480W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,480
100
82985540
P001480W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,490
100
82985193
C001490W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,490
100
82985862
P001490W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,500
100
82984865
C001500W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,500
100
82985532
P001500W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,510
100
82985185
C001510W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,510
100
82985854
P001510W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,520
100
82984857
C001520W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,520
100
82985524
P001520W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,530
100
82985177
C001530W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,530
100
82985847
P001530W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,540
100
82984840
C001540W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,540
100
82985516
P001540W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,550
100
82985169
C001550W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,550
100
82985839
P001550W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,560
100
82984832
C001560W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,560
100
82985508
P001560W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,570
100
82985151
C001570W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,570
100
82985821
P001570W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,580
100
82984824
C001580W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,580
100
82985490
P001580W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,590
100
82985144
C001590W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,590
100
82985813
P001590W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,600
100
82984816
C001600W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,600
100
82985482
P001600W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,610
100
82985136
C001610W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,610
100
82985805
P001610W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,620
100
82984808
C001620W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,620
100
82985474
P001620W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,630
100
82985128
C001630W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,630
100
82985797
P001630W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,640
100
82984790
C001640W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,640
100
82985466
P001640W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,650
100
82985110
C001650W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,650
100
82985789
P001650W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,660
100
82984782
C001660W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,660
100
82985458
P001660W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/01/20201,670
100
82985102
C001670W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,670
100
82985771
P001670W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.94
24/01/20201,680
100
82984774
C001680W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.06
24/01/20201,680
100
82985441
P001680W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.42
24/01/20201,690
100
82985276
C001690W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.58
24/01/20201,690
100
82985946
P001690W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.41
24/01/20201,700
100
82984949
C001700W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.59
24/01/20201,700
100
82985615
P001700W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
86
24/01/20201,710
100
82985284
C001710W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14
24/01/20201,710
100
82985953
P001710W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
64.21
24/01/20201,720
100
82984956
C001720W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-35.79
24/01/20201,720
100
82985623
P001720W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
36.40
24/01/20201,730
100
82985292
C001730W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-63.60
24/01/20201,730
100
82985961
P001730W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.55
24/01/20201,740
100
82984964
C001740W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.45
24/01/20201,740
100
82985631
P001740W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
3.92
24/01/20201,750
100
82985300
C001750W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-96.08
24/01/20201,750
100
82985979
P001750W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.70
24/01/20201,760
100
82984972
C001760W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.30
24/01/20201,760
100
82985649
P001760W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.08
24/01/20201,770
100
82985318
C001770W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.92
24/01/20201,770
100
82985987
P001770W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
24/01/20201,780
100
82984980
C001780W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
24/01/20201,780
100
82985656
P001780W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,790
100
82985326
C001790W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,790
100
82985995
P001790W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,800
100
82984998
C001800W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,800
100
82985664
P001800W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,810
100
82985334
C001810W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,810
100
82986001
P001810W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,820
100
82985003
C001820W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,820
100
82985672
P001820W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,830
100
82985342
C001830W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,830
100
82986019
P001830W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,840
100
82985011
C001840W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,840
100
82985680
P001840W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,850
100
82985359
C001850W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,850
100
82986027
P001850W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,860
100
82985029
C001860W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,860
100
82985698
P001860W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,870
100
82985367
C001870W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,870
100
82986035
P001870W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,880
100
82985037
C001880W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,880
100
82985706
P001880W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,890
100
82985375
C001890W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,890
100
82986043
P001890W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,900
100
82985045
C001900W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,900
100
82985714
P001900W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,910
100
82985383
C001910W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,910
100
82986050
P001910W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,920
100
82985052
C001920W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,920
100
82985722
P001920W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,930
100
82985391
C001930W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,930
100
82986068
P001930W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,940
100
82985060
C001940W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,940
100
82985730
P001940W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,950
100
82985409
C001950W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,950
100
82986076
P001950W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,960
100
82985078
C001960W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,960
100
82985748
P001960W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,970
100
82985417
C001970W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,970
100
82986084
P001970W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,980
100
82985086
C001980W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,980
100
82985755
P001980W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20201,990
100
82985425
C001990W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20201,990
100
82986092
P001990W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,000
100
82985094
C002000W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,000
100
82985763
P002000W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,010
100
82985433
C002010W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,010
100
82986100
P002010W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,020
100
82986829
C002020W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,020
100
82986837
P002020W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,030
100
82987397
C002030W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,030
100
82987413
P002030W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,040
100
82987389
C002040W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,040
100
82987405
P002040W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,050
100
82987777
C002050W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,050
100
82987793
P002050W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,060
100
82987769
C002060W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,060
100
82987785
P002060W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
24/01/20202,070
100
82988304
C002070W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
24/01/20202,070
100
82988312
P002070W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/20201
100
82896606
C000001M001-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/20201,340
100
82896804
C001340M001-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/20201,340
100
82897463
P001340M001-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/01/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.