שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-24.62
-4.56
סוף יום
-1.19%
1,268.93
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83119529
C000001W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83119651
C001000W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
57
1,837
100
20
100
83120154
P001000W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83119891
C001010W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
39
657
43
13
100
83120394
P001010W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83119644
C001020W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
126
4,374
178
16
100
83120147
P001020W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83119883
C001030W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
186
5,943
235
15
100
83120386
P001030W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
100
83119636
C001040W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
166
6,253
210
19
100
83120139
P001040W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
100
83119875
C001050W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
210
12,037
339
22
100
83120378
P001050W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.78
0
0
0
 
100
83119628
C001060W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.22
148
8,237
221
23
100
83120121
P001060W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83119867
C001070W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
231
15,102
319
30
100
83120360
P001070W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.50
0
0
0
 
100
83119610
C001080W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.50
151
12,793
254
41
100
83120113
P001080W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.27
0
0
0
 
100
83119859
C001090W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.73
231
27,298
376
54
100
83120352
P001090W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.95
0
0
0
 
100
83119602
C001100W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.05
267
38,975
436
65
100
83120105
P001100W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.52
0
0
0
 
100
83119842
C001110W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.48
256
44,130
393
81
100
83120345
P001110W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.95
0
0
0
 
100
83119594
C001120W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.05
299
54,290
398
106
100
83120097
P001120W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.21
0
0
0
 
100
83119834
C001130W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.79
373
111,615
622
164
100
83120337
P001130W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.27
0
0
0
 
100
83119586
C001140W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.73
338
120,060
546
199
100
83120089
P001140W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.10
0
0
0
 
100
83119826
C001150W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.90
514
251,640
883
246
100
83120329
P001150W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.67
0
0
0
 
100
83119578
C001160W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.33
605
306,110
927
303
100
83120071
P001160W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.95
0
0
0
 
100
83119818
C001170W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.05
538
277,230
672
381
100
83120311
P001170W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.91
0
0
0
 
100
83119560
C001180W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.09
947
604,930
1,195
473
100
83120063
P001180W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.55
0
0
0
 
100
83119800
C001190W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.45
951
777,030
1,248
594
100
83120303
P001190W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.85
2
18,500
2
9,250
100
83119552
C001200W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.15
954
956,280
1,282
747
100
83120055
P001200W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.81
1
7,000
1
7,000
100
83119792
C001210W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.19
624
739,110
824
915
100
83120295
P001210W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.44
5
60,390
8
7,549
100
83119545
C001220W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.56
726
1,329,950
1,227
1,099
100
83120048
P001220W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.77
1
6,750
1
6,750
100
83119784
C001230W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.23
618
1,008,230
794
1,330
100
83120287
P001230W204-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.83
16
103,950
17
6,115
100
83119537
C001240W204-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020