שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/07/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-16.51
4.69
סוף יום
1.76%
1,405.33
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-02/07/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222216
C000001W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83227553
C001060W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
15
5
3
100
83227637
P001060W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83227595
C001070W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83227678
P001070W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83227546
C001080W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83227629
P001080W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83227587
C001090W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83227660
P001090W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222364
C001100W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
20
100
83222927
P001100W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222638
C001110W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83223198
P001110W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222356
C001120W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
11
100
83222919
P001120W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222620
C001130W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
13
100
83223180
P001130W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222349
C001140W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83222901
P001140W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222612
C001150W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
147
1,434
403
7
100
83223172
P001150W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222331
C001160W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
100
83222893
P001160W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222604
C001170W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
25
5
5
100
83223164
P001170W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222323
C001180W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
76
684
76
4
100
83222885
P001180W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83222596
C001190W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
50
8
6
100
83223156
P001190W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83222315
C001200W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
23
389
41
7
100
83222877
P001200W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83222588
C001210W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
141
1,816
175
6
100
83223149
P001210W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
83222307
C001220W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
119
2,702
155
6
100
83222869
P001220W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
100
83222570
C001230W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
223
4,780
275
13
100
83223131
P001230W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.83
0
0
0
 
100
83222299
C001240W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.17
232
10,798
347
10
100
83222851
P001240W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83222562
C001250W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
477
35,410
776
20
100
83223123
P001250W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.37
0
0
0
 
100
83222281
C001260W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.63
301
29,184
515
26
100
83222844
P001260W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.88
0
0
0
 
100
83222554
C001270W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.12
488
65,327
982
33
100
83223115
P001270W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.08
1
12,100
1
12,100
100
83222273
C001280W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.92
707
112,878
1,212
36
100
83222836
P001280W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.86
0
0
0
 
100
83222547
C001290W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.14
366
62,696
493
56
100
83223107
P001290W207-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.08
0
0
0
4,900
100
83222265
C001300W207-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/07/2020