שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/06/2021
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
75,925.38
0.78%
2,594
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/06/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
22,937
1,000
83515239
C100.00M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515858
C660.00M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83516062
P660.00M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515833
C1100.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83516047
P1100.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515783
C1750.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515999
P1750.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515775
C1800.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515981
P1800.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515767
C1850.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515973
P1850.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515759
C1900.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515965
P1900.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515742
C1950.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515957
P1950.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515734
C2000.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515940
P2000.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83551572
C2050.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83551770
P2050.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515726
C2100.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515932
P2100.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83551564
C2150.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83551762
P2150.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515718
C2200.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83515924
P2200.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83551556
C2250.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83551754
P2250.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83515791
C2300.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83516005
P2300.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
 
1,000
83551580
C2350.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
 
1,000
83551788
P2350.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.36
0
0
0
 
1,000
83515809
C2400.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.64
0
0
0
 
1,000
83516013
P2400.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.09
0
0
0
 
1,000
83551598
C2450.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.91
0
0
0
 
1,000
83551796
P2450.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.23
0
0
0
 
1,000
83515817
C2500.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.77
0
0
0
 
1,000
83516021
P2500.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.52
0
0
0
 
1,000
83569202
C2550.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.48
0
0
0
 
1,000
83569251
P2550.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.64
0
0
0
 
1,000
83515825
C2600.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.36
0
0
0
 
1,000
83516039
P2600.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.50
0
0
0
 
1,000
83573543
C2650.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.50
0
0
0
 
1,000
83573592
P2650.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.68
0
0
0
 
1,000
83539833
C2700.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.32
0
0
0
 
1,000
83539866
P2700.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1
0
0
0
 
1,000
83577098
C2750.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99
0
0
0
 
1,000
83577130
P2750.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.15
0
0
0
 
1,000
83569178
C2800.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.85
0
0
0
 
1,000
83569228
P2800.0M106-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
83602185
C2850.0M106-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 16/06/2021