שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/07/2020
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
265,639.78
2.74%
1,839
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83137257
C100.00M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83137844
C560.00M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83138073
P560.00M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83137828
C940.00M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83138057
P940.00M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.73
0
0
0
 
1,000
83166538
C1400.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.27
0
0
0
 
1,000
83166595
P1400.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.29
0
0
0
 
1,000
83166520
C1450.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.71
0
0
0
 
1,000
83166587
P1450.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.79
0
0
0
 
1,000
83137760
C1500.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.21
0
0
0
 
1,000
83137992
P1500.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.89
0
0
0
 
1,000
83137752
C1550.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.11
0
0
0
 
1,000
83137984
P1550.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.34
0
0
0
 
1,000
83225722
C1575.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.66
0
0
0
 
1,000
83225763
P1575.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.37
0
0
0
 
1,000
83137745
C1600.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.63
0
0
0
 
1,000
83137976
P1600.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.99
0
0
0
 
1,000
83204081
C1625.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.01
0
0
0
 
1,000
83204107
P1625.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.21
0
0
0
 
1,000
83137737
C1650.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.79
0
0
0
 
1,000
83137968
P1650.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.09
0
0
0
 
1,000
83174565
C1675.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.91
0
0
0
 
1,000
83174805
P1675.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.66
0
0
0
 
1,000
83137729
C1700.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.34
0
0
0
 
1,000
83137950
P1700.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.99
0
0
0
 
1,000
83174557
C1725.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.01
0
0
0
 
1,000
83174797
P1725.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.16
0
0
0
 
1,000
83137711
C1750.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.84
0
0
0
 
1,000
83137943
P1750.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.24
0
0
0
 
1,000
83174540
C1775.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.76
0
0
0
 
1,000
83174789
P1775.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.31
0
0
0
 
1,000
83137703
C1800.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.69
0
0
0
 
1,000
83137935
P1800.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.44
0
0
0
 
1,000
83174532
C1825.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.56
0
0
0
 
1,000
83174771
P1825.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
40.70
0
0
0
 
1,000
83137695
C1850.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-59.30
0
0
0
 
1,000
83137927
P1850.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.15
0
0
0
 
1,000
83174573
C1875.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.85
0
0
0
 
1,000
83174813
P1875.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.85
0
0
0
 
1,000
83137778
C1900.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.15
0
0
0
 
1,000
83138008
P1900.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.83
0
0
0
 
1,000
83174581
C1925.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.17
0
0
0
 
1,000
83174821
P1925.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.13
0
0
0
 
1,000
83137786
C1950.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.87
0
0
0
 
1,000
83138016
P1950.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.75
0
0
0
 
1,000
83174599
C1975.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.25
0
0
0
 
1,000
83174839
P1975.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.70
0
0
0
 
1,000
83137794
C2000.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.30
0
0
0
 
1,000
83138024
P2000.0M007-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.59
0
0
0
 
1,000
83195156
C2050.0M007-לאמ
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/07/2020