שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/10/2021 07:45
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,879
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/10/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211
1,000
83664698
C001.00M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/2021760
1,000
83648881
C760.00M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/2021760
1,000
83649095
P760.00M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211,250
1,000
83648865
C1250.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20211,250
1,000
83649079
P1250.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,000
1,000
83648808
C2000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,000
1,000
83649012
P2000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,100
1,000
83648790
C2100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,100
1,000
83649004
P2100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,200
1,000
83648782
C2200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,200
1,000
83648998
P2200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,300
1,000
83648774
C2300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,300
1,000
83648980
P2300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,400
1,000
83648766
C2400.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,400
1,000
83648972
P2400.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,450
1,000
83683318
C2450.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,450
1,000
83683524
P2450.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,500
1,000
83648758
C2500.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,500
1,000
83648964
P2500.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,550
1,000
83683300
C2550.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,550
1,000
83683516
P2550.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
29/10/20212,600
1,000
83648816
C2600.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
29/10/20212,600
1,000
83649020
P2600.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.74
29/10/20212,650
1,000
83683292
C2650.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.26
29/10/20212,650
1,000
83683508
P2650.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.50
29/10/20212,700
1,000
83648824
C2700.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.50
29/10/20212,700
1,000
83649038
P2700.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.99
29/10/20212,750
1,000
83683326
C2750.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.01
29/10/20212,750
1,000
83683532
P2750.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
82.86
29/10/20212,800
1,000
83648832
C2800.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-17.14
29/10/20212,800
1,000
83649046
P2800.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.86
29/10/20212,850
1,000
83683334
C2850.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.14
29/10/20212,850
1,000
83683540
P2850.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
40.94
29/10/20212,900
1,000
83648840
C2900.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-59.06
29/10/20212,900
1,000
83649053
P2900.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
21.10
29/10/20212,950
1,000
83683342
C2950.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-78.90
29/10/20212,950
1,000
83683557
P2950.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
8.58
29/10/20213,000
1,000
83648857
C3000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-91.42
29/10/20213,000
1,000
83649061
P3000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.73
29/10/20213,050
1,000
83708198
C3050.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.27
29/10/20213,050
1,000
83708222
P3050.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.68
29/10/20213,100
1,000
83671115
C3100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.32
29/10/20213,100
1,000
83671131
P3100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.13
29/10/20213,150
1,000
83741843
C3150.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.87
29/10/20213,150
1,000
83741868
P3150.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
29/10/20213,200
1,000
83673863
C3200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
29/10/20213,200
1,000
83673897
P3200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20213,300
1,000
83677344
C3300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/10/20213,300
1,000
83677377
P3300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20213,400
1,000
83741108
C3400.0M110-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    פתח בחלון נפרד    
* נכון לתחילת יום המסחר 19/10/2021
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.