שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/11/2019
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
63,148.88
-0.92%
2,485
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843202
C100.00M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843756
C740.00M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843970
P740.00M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843731
C1250.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843954
P1250.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843673
C1950.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843897
P1950.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843665
C2000.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843889
P2000.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843657
C2100.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843871
P2100.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843640
C2200.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843863
P2200.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82872201
C2250.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82872391
P2250.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82843632
C2300.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82843855
P2300.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.71
0
0
0
2,311
1,000
82872193
C2350.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.29
0
0
0
 
1,000
82872383
P2350.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.93
0
0
0
 
1,000
82843624
C2400.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.07
0
0
0
74
1,000
82843848
P2400.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.15
0
0
0
 
1,000
82872185
C2450.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.85
0
0
0
 
1,000
82872375
P2450.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.87
0
0
0
 
1,000
82843681
C2500.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.13
0
0
0
 
1,000
82843905
P2500.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.56
0
0
0
 
1,000
82872219
C2550.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.44
0
0
0
 
1,000
82872409
P2550.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.58
0
0
0
250
1,000
82843699
C2600.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.42
0
0
0
 
1,000
82843913
P2600.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.04
0
0
0
 
1,000
82872227
C2650.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.96
0
0
0
 
1,000
82872417
P2650.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
0
0
0
90
1,000
82843707
C2700.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
 
1,000
82843921
P2700.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
1,000
82892324
C2750.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
1,000
82892373
P2750.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843715
C2800.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82843939
P2800.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82921222
C2850.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82921271
P2850.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843723
C2900.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82843947
P2900.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892290
C3000.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82892340
P3000.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82921198
C3100.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82921248
P3100.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843749
C3600.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82843962
P3600.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843764
C4100.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82843988
P4100.0M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,121
1,000
82871609
C100.00M912-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/11/2019