שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-28/01/2020
מניות - טבע
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
45,930.38
4.50%
3,573
629014טבע
Dual-Listed Company טבע
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-28/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82899527
C100.00M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900465
C840.00M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900671
P840.00M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900440
C1400.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900655
P1400.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900382
C2300.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900598
P2300.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900374
C2400.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900580
P2400.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900366
C2500.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900572
P2500.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900358
C2600.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900564
P2600.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900341
C2700.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900556
P2700.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82900333
C2800.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
82900549
P2800.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
82983370
C2850.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
82983438
P2850.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
99.92
0
0
0
 
100
82900390
C2900.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.08
0
0
0
 
100
82900606
P2900.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
99.77
0
0
0
 
100
82983362
C2950.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.23
0
0
0
 
100
82983420
P2950.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
99.40
0
0
0
 
100
82900408
C3000.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.60
0
0
0
71
100
82900614
P3000.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
98.60
0
0
0
 
100
82954421
C3050.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.40
0
0
0
101
100
82954439
P3050.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
97.06
0
0
0
 
100
82900416
C3100.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-2.94
0
0
0
72
100
82900622
P3100.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
94.35
0
0
0
 
100
82954355
C3150.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-5.65
0
0
0
 
100
82954371
P3150.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
90.07
0
0
0
490
100
82900424
C3200.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-9.93
0
0
0
 
100
82900630
P3200.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
83.91
0
0
0
 
100
82935396
C3250.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-16.09
0
0
0
 
100
82935644
P3250.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
75.81
0
0
0
 
100
82900432
C3300.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-24.19
0
0
0
 
100
82900648
P3300.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
66.07
0
0
0
 
100
82935388
C3350.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-33.93
0
0
0
 
100
82935636
P3350.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
55.27
0
0
0
 
100
82917402
C3400.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-44.73
0
0
0
 
100
82917444
P3400.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
44.23
0
0
0
 
100
82935370
C3450.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-55.77
0
0
0
 
100
82935628
P3450.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
33.77
0
0
0
 
100
82918988
C3500.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-66.23
0
0
0
 
100
82919002
P3500.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
24.56
0
0
0
 
100
82935362
C3550.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-75.44
0
0
0
 
100
82935610
P3550.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
16.99
0
0
0
 
100
82921875
C3600.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
-83.01
0
0
0
 
100
82921933
P3600.0M001-טבע
Add Security to the personal fileסוף יום
11.18
0
0
0
 
100
82935404
C3650.0M001-טבע
1 2 3 4 5
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 28/01/2020