שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/08/2020
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
24,015.48
-0.63%
3,966
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-13/08/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83173955
C100.00M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83175034
C1350.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83175349
P1350.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83175018
C2200.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83175323
P2200.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.79
0
0
0
 
100
83232207
C3100.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.21
0
0
0
 
100
83232231
P3100.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.14
0
0
0
 
100
83199463
C3200.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.86
0
0
0
 
100
83199505
P3200.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.70
0
0
0
 
100
83199455
C3300.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.30
0
0
0
 
100
83199497
P3300.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.32
0
0
0
 
100
83199216
C3400.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.68
0
0
0
 
100
83199232
P3400.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.92
0
0
0
 
100
83190280
C3500.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.08
0
0
0
 
100
83190298
P3500.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.33
0
0
0
 
100
83232223
C3550.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.67
0
0
0
 
100
83232256
P3550.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.50
0
0
0
 
100
83174938
C3600.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.50
0
0
0
 
100
83175240
P3600.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.44
0
0
0
 
100
83231290
C3650.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.56
0
0
0
 
100
83231316
P3650.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.16
0
0
0
 
100
83174920
C3700.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.84
0
0
0
 
100
83175232
P3700.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.71
0
0
0
 
100
83225813
C3750.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.29
0
0
0
 
100
83225854
P3750.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.11
0
0
0
 
100
83174912
C3800.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.89
0
0
0
 
100
83175224
P3800.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.39
0
0
0
 
100
83225805
C3850.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.61
0
0
0
 
100
83225847
P3850.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.59
0
0
0
 
100
83174904
C3900.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.41
0
0
0
 
100
83175216
P3900.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.74
0
0
0
 
100
83209627
C3950.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.26
0
0
0
 
100
83209924
P3950.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.89
0
0
0
 
100
83174896
C4000.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.11
0
0
0
 
100
83175208
P4000.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.08
0
0
0
 
100
83209619
C4050.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.92
0
0
0
 
100
83209916
P4050.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.32
0
0
0
 
100
83174888
C4100.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.68
0
0
0
 
100
83175190
P4100.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
40.66
0
0
0
 
100
83209601
C4150.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-59.34
0
0
0
 
100
83209908
P4150.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.12
0
0
0
 
100
83174870
C4200.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.88
0
0
0
 
100
83175182
P4200.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.73
0
0
0
 
100
83209593
C4250.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.27
0
0
0
 
100
83209890
P4250.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.51
0
0
0
 
100
83174862
C4300.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.49
0
0
0
 
100
83175174
P4300.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.46
0
0
0
 
100
83209585
C4350.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.54
0
0
0
450
100
83209882
P4350.0M008-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.60
0
0
0
 
100
83174854
C4400.0M008-טבע
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/08/2020