שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/06/2021
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
34,097.52
-1.76%
3,463
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/06/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83515247
C100.00M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83516302
C1150.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83516575
P1150.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83516286
C1950.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83516559
P1950.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83544510
C2700.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83544569
P2700.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83543934
C2800.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83543959
P2800.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
100
83542712
C2900.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
100
83542738
P2900.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.79
0
0
0
 
100
83552018
C2950.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.21
0
0
0
 
100
83552265
P2950.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.53
0
0
0
 
100
83532267
C3000.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.47
0
0
0
 
100
83532283
P3000.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.02
0
0
0
 
100
83552000
C3050.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.98
0
0
0
 
100
83552257
P3050.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.11
0
0
0
 
100
83516203
C3100.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.89
0
0
0
 
100
83516476
P3100.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.58
0
0
0
 
100
83551994
C3150.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.42
0
0
0
 
100
83552240
P3150.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.20
0
0
0
 
100
83516195
C3200.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.80
0
0
0
 
100
83516468
P3200.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.73
0
0
0
 
100
83551986
C3250.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.27
0
0
0
 
100
83552232
P3250.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.03
0
0
0
 
100
83516187
C3300.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.97
0
0
0
 
100
83516450
P3300.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.01
0
0
0
 
100
83552026
C3350.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.99
0
0
0
 
100
83552273
P3350.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.78
0
0
0
 
100
83516179
C3400.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.22
0
0
0
 
100
83516443
P3400.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.57
0
0
0
 
100
83552034
C3450.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.43
0
0
0
 
100
83552281
P3450.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.75
0
0
0
 
100
83516161
C3500.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.25
0
0
0
 
100
83516435
P3500.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.77
0
0
0
 
100
83552042
C3550.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.23
0
0
0
 
100
83552299
P3550.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.06
0
0
0
 
100
83516153
C3600.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.94
0
0
0
 
100
83516427
P3600.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.04
0
0
0
 
100
83567834
C3650.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.96
0
0
0
 
100
83567859
P3650.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.97
0
0
0
 
100
83516146
C3700.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.03
0
0
0
 
100
83516419
P3700.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.01
0
0
0
 
100
83568394
C3750.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.99
0
0
0
 
100
83568410
P3750.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.21
0
0
0
 
100
83516138
C3800.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.79
0
0
0
 
100
83516401
P3800.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.49
0
0
0
 
100
83569285
C3850.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.51
0
0
0
 
100
83569319
P3850.0M106-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.73
0
0
0
 
100
83516211
C3900.0M106-טבע
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 16/06/2021