שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/11/2019
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
64,403.45
1.32%
3,602
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82843210
C100.00M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844176
C740.00M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844374
P740.00M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844150
C1250.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844358
P1250.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82890518
C1900.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82890559
P1900.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844093
C1950.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844291
P1950.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844085
C2000.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844283
P2000.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844077
C2100.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844275
P2100.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82890542
C2150.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82890583
P2150.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844069
C2200.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844267
P2200.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82872581
C2250.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82872789
P2250.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844051
C2300.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844259
P2300.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82872573
C2350.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82872771
P2350.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844044
C2400.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82844242
P2400.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82872599
C2450.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82872797
P2450.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82844101
C2500.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
57
100
82844309
P2500.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
82872607
C2550.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
82872805
P2550.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
82844119
C2600.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
100
82844317
P2600.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
100
82872615
C2650.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
 
100
82872813
P2650.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
100
82844127
C2700.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
100
82844325
P2700.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
82893868
C2750.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
0
0
0
 
100
82893892
P2750.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.43
0
0
0
 
100
82844135
C2800.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.57
0
0
0
 
100
82844333
P2800.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.05
0
0
0
 
100
82896119
C2850.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.95
0
0
0
 
100
82896176
P2850.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.48
0
0
0
 
100
82844143
C2900.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.52
0
0
0
 
100
82844341
P2900.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.65
0
0
0
 
100
82896127
C2950.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.35
0
0
0
 
100
82896184
P2950.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.50
0
0
0
200
100
82858648
C3000.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.50
0
0
0
 
100
82858663
P3000.0M911-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.95
0
0
0
 
100
82896135
C3050.0M911-טבע
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/11/2019