שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/09/2019
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
67,272.40
-0.93%
2,756
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/09/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82772955
C100.00M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82825969
C700.00M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82826199
P700.00M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82773920
C960.00M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82774159
P960.00M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82773904
C1600.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82774134
P1600.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830951
C1750.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82831058
P1750.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830944
C1800.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82831041
P1800.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82825894
C1850.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82826124
P1850.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82825886
C1900.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82826116
P1900.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82825878
C1950.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82826108
P1950.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82831017
C1975.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
82831116
P1975.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82825860
C2000.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
82826090
P2000.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
620
100
82831009
C2050.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
100
82831108
P2050.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
100
82825852
C2100.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
0
0
0
 
100
82826082
P2100.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.78
0
0
0
 
100
82826017
C2150.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.22
0
0
0
 
100
82826249
P2150.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.54
0
0
0
 
100
82799958
C2200.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.46
0
0
0
 
100
82799982
P2200.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.08
0
0
0
 
100
82826009
C2250.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.92
0
0
0
 
100
82826231
P2250.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.30
0
0
0
 
100
82797663
C2300.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.70
0
0
0
 
100
82797739
P2300.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.03
0
0
0
 
100
82826025
C2350.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.97
0
0
0
 
100
82826256
P2350.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.11
0
0
0
 
100
82797655
C2400.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.89
0
0
0
 
100
82797721
P2400.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.38
0
0
0
 
100
82824269
C2450.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.62
0
0
0
 
100
82824277
P2450.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.70
0
0
0
 
100
82797192
C2500.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.30
0
0
0
 
100
82797218
P2500.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.01
0
0
0
 
100
82804832
C2550.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.99
0
0
0
 
100
82805037
P2550.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.33
0
0
0
 
100
82773847
C2600.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.67
0
0
0
 
100
82774076
P2600.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.77
0
0
0
 
100
82804824
C2650.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.23
0
0
0
 
100
82805029
P2650.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.52
0
0
0
 
100
82773839
C2700.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.48
0
0
0
58
100
82774068
P2700.0M909-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.84
0
0
0
 
100
82804816
C2750.0M909-טבע
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 19/09/2019