שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/01/2020
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
61,338.54
0.90%
1,574
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,495
2,500
82902909
C100.00M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82903071
C490.00M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903337
P490.00M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82903055
C820.00M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903311
P820.00M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82925736
C1250.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82925744
P1250.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82902982
C1300.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903246
P1300.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82902974
C1350.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903238
P1350.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
2,500
82902966
C1400.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
0
0
0
 
2,500
82903220
P1400.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.38
0
0
0
 
2,500
82938119
C1425.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.62
0
0
0
 
2,500
82938341
P1425.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.85
0
0
0
 
2,500
82902958
C1450.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.15
0
0
0
 
2,500
82903212
P1450.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94
0
0
0
 
2,500
82938101
C1475.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6
0
0
0
 
2,500
82938333
P1475.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.31
0
0
0
 
2,500
82902941
C1500.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.69
0
0
0
61
2,500
82903204
P1500.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.93
0
0
0
 
2,500
82938093
C1525.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.07
0
0
0
 
2,500
82938325
P1525.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.75
0
0
0
 
2,500
82902933
C1550.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.25
0
0
0
 
2,500
82903196
P1550.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
40.40
0
0
0
 
2,500
82938085
C1575.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-59.60
0
0
0
 
2,500
82938317
P1575.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25
0
0
0
 
2,500
82902925
C1600.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75
0
0
0
 
2,500
82903188
P1600.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.58
0
0
0
 
2,500
82938127
C1625.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.42
0
0
0
 
2,500
82938358
P1625.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.45
0
0
0
 
2,500
82902990
C1650.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.55
0
0
0
 
2,500
82903253
P1650.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.68
0
0
0
 
2,500
82938135
C1675.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.32
0
0
0
 
2,500
82938366
P1675.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.97
0
0
0
143
2,500
82903006
C1700.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.03
0
0
0
 
2,500
82903261
P1700.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.31
0
0
0
78
2,500
82938143
C1725.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.69
0
0
0
 
2,500
82938374
P1725.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
0
0
0
 
2,500
82903014
C1750.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
0
0
0
 
2,500
82903279
P1750.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903022
C1800.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82903287
P1800.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903030
C1850.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82903295
P1850.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903048
C1900.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82903303
P1900.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82916537
C1950.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82916560
P1950.0M001-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82903063
C2400.0M001-דסק
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020