שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/09/2021
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
69,723.81
-0.74%
1,750
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83664714
C001.00M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83652073
C460.00M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652305
P460.00M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83652057
C780.00M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652289
P780.00M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83651984
C1250.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652214
P1250.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83651976
C1300.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652206
P1300.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83651968
C1350.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652198
P1350.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
83651950
C1400.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
2,500
83652180
P1400.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
2,500
83651943
C1450.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
2,500
83652172
P1450.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.54
0
0
0
 
2,500
83651935
C1500.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.46
0
0
0
 
2,500
83652164
P1500.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.04
0
0
0
 
2,500
83700617
C1525.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.96
0
0
0
 
2,500
83700625
P1525.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.13
0
0
0
 
2,500
83651992
C1550.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.87
0
0
0
 
2,500
83652222
P1550.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.61
0
0
0
 
2,500
83686675
C1575.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.39
0
0
0
 
2,500
83686915
P1575.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.25
0
0
0
 
2,500
83652008
C1600.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.75
0
0
0
 
2,500
83652230
P1600.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.81
0
0
0
 
2,500
83686667
C1625.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.19
0
0
0
 
2,500
83686907
P1625.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.13
0
0
0
 
2,500
83652016
C1650.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.87
0
0
0
 
2,500
83652248
P1650.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.14
0
0
0
 
2,500
83686659
C1675.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.86
0
0
0
 
2,500
83686899
P1675.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.93
0
0
0
 
2,500
83652024
C1700.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.07
0
0
0
 
2,500
83652255
P1700.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.74
0
0
0
 
2,500
83686683
C1725.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.26
0
0
0
 
2,500
83686923
P1725.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.93
0
0
0
 
2,500
83652032
C1750.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.07
0
0
0
 
2,500
83652263
P1750.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.95
0
0
0
 
2,500
83686691
C1775.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.05
0
0
0
 
2,500
83686931
P1775.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.24
0
0
0
 
2,500
83652040
C1800.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.76
0
0
0
 
2,500
83652271
P1800.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.19
0
0
0
 
2,500
83686709
C1825.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.81
0
0
0
 
2,500
83686949
P1825.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.10
0
0
0
 
2,500
83666222
C1850.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.90
0
0
0
 
2,500
83666230
P1850.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.13
0
0
0
 
2,500
83686717
C1875.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.87
0
0
0
 
2,500
83686956
P1875.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.30
0
0
0
 
2,500
83671156
C1900.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.70
0
0
0
 
2,500
83671180
P1900.0M110-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.56
0
0
0
 
2,500
83708313
C1925.0M110-דסק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021