שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/11/2019
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
25,642.18
-0.54%
8,859
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82846981
C100.00M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847179
C2500.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847468
P2500.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847153
C4100.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847443
P4100.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82859224
C6400.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82859257
P6400.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847070
C6600.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847369
P6600.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847062
C6800.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847351
P6800.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847054
C7000.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847344
P7000.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847047
C7200.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847336
P7200.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847039
C7400.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847328
P7400.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847021
C7600.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847310
P7600.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82875659
C7700.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82875956
P7700.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847013
C7800.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847302
P7800.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82875642
C7900.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82875949
P7900.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847005
C8000.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847294
P8000.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82875634
C8100.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82875931
P8100.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
1,000
82846999
C8200.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
0
0
0
 
1,000
82847286
P8200.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.61
0
0
0
 
1,000
82875626
C8300.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.39
0
0
0
 
1,000
82875923
P8300.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.66
0
0
0
 
1,000
82847088
C8400.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.34
0
0
0
 
1,000
82847377
P8400.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.16
0
0
0
 
1,000
82875667
C8500.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.84
0
0
0
 
1,000
82875964
P8500.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.83
0
0
0
 
1,000
82847096
C8600.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.17
0
0
0
750
1,000
82847385
P8600.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.50
0
0
0
 
1,000
82875675
C8700.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.50
0
0
0
 
1,000
82875972
P8700.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68
0
0
0
 
1,000
82847104
C8800.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32
0
0
0
 
1,000
82847393
P8800.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.74
0
0
0
 
1,000
82875683
C8900.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.26
0
0
0
 
1,000
82875980
P8900.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.36
0
0
0
 
1,000
82847112
C9000.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.64
0
0
0
 
1,000
82847401
P9000.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.47
0
0
0
 
1,000
82875691
C9100.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.53
0
0
0
 
1,000
82875998
P9100.0M911-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.50
0
0
0
 
1,000
82847120
C9200.0M911-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/11/2019