שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/09/2020
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
46,773.84
0.48%
6,295
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/09/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83212597
C100.00M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83212753
C2100.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83212985
P2100.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83212738
C3400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83212969
P3400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.61
0
0
0
 
1,000
83228940
C5200.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.39
0
0
0
 
1,000
83228973
P5200.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.33
0
0
0
 
1,000
83226191
C5400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.67
0
0
0
 
1,000
83226233
P5400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.68
0
0
0
 
1,000
83212662
C5600.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.32
0
0
0
 
1,000
83212894
P5600.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.40
0
0
0
 
1,000
83302349
C5700.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.60
0
0
0
 
1,000
83302364
P5700.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.89
0
0
0
 
1,000
83212654
C5800.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.11
0
0
0
 
1,000
83212886
P5800.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.07
0
0
0
 
1,000
83301424
C5900.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.93
0
0
0
 
1,000
83301465
P5900.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.02
0
0
0
 
1,000
83212647
C6000.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.98
0
0
0
 
1,000
83212878
P6000.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.96
0
0
0
 
1,000
83264630
C6100.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.04
0
0
0
 
1,000
83264648
P6100.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.24
0
0
0
 
1,000
83212639
C6200.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.76
0
0
0
 
1,000
83212860
P6200.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.30
0
0
0
 
1,000
83262147
C6300.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.70
0
0
0
 
1,000
83262162
P6300.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.58
0
0
0
 
1,000
83212621
C6400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.42
0
0
0
 
1,000
83212852
P6400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.48
0
0
0
 
1,000
83249698
C6500.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.52
0
0
0
 
1,000
83249946
P6500.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.28
0
0
0
 
1,000
83212613
C6600.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.72
0
0
0
 
1,000
83212845
P6600.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
18.17
0
0
0
 
1,000
83249680
C6700.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-81.83
0
0
0
 
1,000
83249938
P6700.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.19
0
0
0
 
1,000
83212605
C6800.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.81
0
0
0
 
1,000
83212837
P6800.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.30
0
0
0
 
1,000
83249672
C6900.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.70
0
0
0
 
1,000
83249920
P6900.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.36
0
0
0
 
1,000
83212670
C7000.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.64
0
0
0
 
1,000
83212902
P7000.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.23
0
0
0
 
1,000
83249664
C7100.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.77
0
0
0
 
1,000
83249912
P7100.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.73
0
0
0
 
1,000
83212688
C7200.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.27
0
0
0
 
1,000
83212910
P7200.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.72
0
0
0
 
1,000
83249706
C7300.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.28
0
0
0
 
1,000
83249953
P7300.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.05
0
0
0
 
1,000
83212696
C7400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.95
0
0
0
 
1,000
83212928
P7400.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.63
0
0
0
 
1,000
83249714
C7500.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.37
0
0
0
 
1,000
83249961
P7500.0M009-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.37
0
0
0
 
1,000
83212704
C7600.0M009-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/09/2020