שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-28/01/2020
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
49,303.97
0.32%
9,360
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-28/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903436
C100.00M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903626
C2700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903915
P2700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903600
C4500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903899
P4500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82916578
C7000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82916594
P7000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903527
C7200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903816
P7200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903519
C7400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903808
P7400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903501
C7600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903790
P7600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903493
C7800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903782
P7800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903485
C8000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903774
P8000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82938630
C8100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82938929
P8100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903477
C8200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903766
P8200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82938622
C8300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
145
1,000
82938911
P8300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903469
C8400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903758
P8400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82938614
C8500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82938903
P8500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903451
C8600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903741
P8600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82938606
C8700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82938895
P8700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
82903444
C8800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
82903733
P8800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.70
0
0
0
 
1,000
82938598
C8900.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.30
0
0
0
 
1,000
82938887
P8900.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.21
0
0
0
 
1,000
82903535
C9000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.79
0
0
0
 
1,000
82903824
P9000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.77
0
0
0
 
1,000
82938648
C9100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.23
0
0
0
 
1,000
82938937
P9100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.51
0
0
0
 
1,000
82903543
C9200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.49
0
0
0
1,100
1,000
82903832
P9200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.79
0
0
0
 
1,000
82938655
C9300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.21
0
0
0
 
1,000
82938945
P9300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.56
0
0
0
 
1,000
82903550
C9400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.44
0
0
0
 
1,000
82903840
P9400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.95
0
0
0
 
1,000
82938663
C9500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.05
0
0
0
 
1,000
82938952
P9500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.98
0
0
0
 
1,000
82903568
C9600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.02
0
0
0
 
1,000
82903857
P9600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.23
0
0
0
 
1,000
82938671
C9700.0M001-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 28/01/2020