שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-12/11/2019 10:16
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:14
1,564.80
-1%
268.30
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-12/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/201968
2,500
82844572
C068.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/201968
2,500
82844770
P068.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019115
2,500
82844556
C115.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019115
2,500
82844754
P115.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019165
2,500
82860297
C165.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019165
2,500
82860404
P165.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019170
2,500
82860289
C170.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019170
2,500
82860396
P170.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019175
2,500
82859463
C175.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019175
2,500
82859513
P175.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019180
2,500
82844507
C180.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019180
2,500
82844705
P180.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019185
2,500
82844499
C185.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019185
2,500
82844697
P185.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019190
2,500
82844481
C190.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019190
2,500
82844689
P190.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019195
2,500
82844473
C195.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019195
2,500
82844671
P195.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/11/2019200
2,500
82844465
C200.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/11/2019200
2,500
82844663
P200.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
29/11/2019205
2,500
82872987
C205.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
29/11/2019205
2,500
82873183
P205.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
29/11/2019210
2,500
82844457
C210.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
29/11/2019210
2,500
82844655
P210.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.90
29/11/2019215
2,500
82872979
C215.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.10
29/11/2019215
2,500
82873175
P215.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.74
29/11/2019220
2,500
82844440
C220.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.26
29/11/2019220
2,500
82844648
P220.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.38
29/11/2019225
2,500
82872995
C225.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.62
29/11/2019225
2,500
82873191
P225.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.65
29/11/2019230
2,500
82844515
C230.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.35
29/11/2019230
2,500
82844713
P230.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.29
29/11/2019235
2,500
82873001
C235.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.71
29/11/2019235
2,500
82873209
P235.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.02
29/11/2019240
2,500
82844523
C240.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.98
29/11/2019240
2,500
82844721
P240.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
91.52
29/11/2019245
2,500
82873019
C245.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-8.48
29/11/2019245
2,500
82873217
P245.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
86.57
29/11/2019250
2,500
82844531
C250.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-13.43
29/11/2019250
2,500
82844739
P250.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
80.07
29/11/2019255
2,500
82892415
C255.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-19.93
29/11/2019255
2,500
82892456
P255.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
72.14
29/11/2019260
2,500
82844549
C260.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-27.86
29/11/2019260
2,500
82844747
P260.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.11
29/11/2019265
2,500
82921388
C265.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.89
29/11/2019265
2,500
82921453
P265.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
53.48
29/11/2019270
2,500
82887795
C270.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-46.52
29/11/2019270
2,500
82887811
P270.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
43.82
29/11/2019275
2,500
82923087
C275.00M911-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-56.18
29/11/2019275
2,500
82923152
P275.00M911-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 12/11/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.