שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/01/2020 07:34
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס257.20
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/202070
2,500
82900887
C070.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/202070
2,500
82901075
P070.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/2020120
2,500
82900861
C120.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/2020120
2,500
82901059
P120.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/2020185
2,500
82900812
C185.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/2020185
2,500
82901000
P185.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/2020190
2,500
82900804
C190.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/2020190
2,500
82900994
P190.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/2020195
2,500
82900796
C195.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/2020195
2,500
82900986
P195.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/01/2020200
2,500
82900788
C200.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/01/2020200
2,500
82900978
P200.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
31/01/2020210
2,500
82900770
C210.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
31/01/2020210
2,500
82900960
P210.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.86
31/01/2020220
2,500
82900762
C220.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.14
31/01/2020220
2,500
82900952
P220.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.44
31/01/2020230
2,500
82900754
C230.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.56
31/01/2020230
2,500
82900945
P230.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.94
31/01/2020235
2,500
82983768
C235.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.06
31/01/2020235
2,500
82983800
P235.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
91.05
31/01/2020240
2,500
82900820
C240.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-8.95
31/01/2020240
2,500
82901018
P240.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
82.94
31/01/2020245
2,500
82958935
C245.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-17.06
31/01/2020245
2,500
82958943
P245.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
71.48
31/01/2020250
2,500
82900838
C250.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-28.52
31/01/2020250
2,500
82901026
P250.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
57.57
31/01/2020255
2,500
82952425
C255.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-42.43
31/01/2020255
2,500
82952433
P255.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
42.92
31/01/2020260
2,500
82900846
C260.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-57.08
31/01/2020260
2,500
82901034
P260.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
29.44
31/01/2020265
2,500
82935859
C265.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-70.56
31/01/2020265
2,500
82936063
P265.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
18.51
31/01/2020270
2,500
82900853
C270.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-81.49
31/01/2020270
2,500
82901042
P270.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
10.66
31/01/2020275
2,500
82935842
C275.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-89.34
31/01/2020275
2,500
82936055
P275.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
5.62
31/01/2020280
2,500
82921354
C280.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-94.38
31/01/2020280
2,500
82921420
P280.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.72
31/01/2020285
2,500
82935834
C285.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.28
31/01/2020285
2,500
82936048
P285.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.21
31/01/2020290
2,500
82921362
C290.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.79
31/01/2020290
2,500
82921438
P290.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.49
31/01/2020295
2,500
82935867
C295.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.51
31/01/2020295
2,500
82936071
P295.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.19
31/01/2020300
2,500
82923053
C300.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.81
31/01/2020300
2,500
82923129
P300.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.07
31/01/2020305
2,500
82935875
C305.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.93
31/01/2020305
2,500
82936089
P305.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
31/01/2020310
2,500
82924952
C310.00M001-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
31/01/2020310
2,500
82925066
P310.00M001-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 19/01/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.