שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-17/09/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300129
C0001.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300160
C0310.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300335
P0310.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300152
C0320.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300327
P0320.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300269
C0322.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300434
P0322.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300210
C0325.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300384
P0325.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300251
C0327.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300426
P0327.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83300145
C0330.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300319
P0330.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
10,000
83300244
C0332.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
8
10,000
83300418
P0332.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.99
0
0
0
700
10,000
83300202
C0335.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.01
0
0
0
19
10,000
83300376
P0335.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.23
0
0
0
 
10,000
83300236
C0337.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.77
0
0
0
 
10,000
83300400
P0337.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.88
0
0
0
 
10,000
83300137
C0340.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.12
9
3,657
199
18
10,000
83300301
P0340.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.21
0
0
0
92
10,000
83300277
C0342.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.79
0
0
0
 
10,000
83300442
P0342.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.95
21
1,972
62
30
10,000
83300228
C0345.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.05
0
0
0
 
10,000
83300392
P0345.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.92
1
12
1
12
10,000
83300285
C0347.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.08
0
0
0
 
10,000
83300459
P0347.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.52
1
5
1
5
10,000
83300178
C0350.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.48
0
0
0
 
10,000
83300343
P0350.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.04
0
0
0
9
10,000
83300293
C0352.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.96
0
0
0
 
10,000
83300467
P0352.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83301093
C0355.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83301119
P0355.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83301713
C0357.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83301739
P0357.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300186
C0360.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83300350
P0360.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83300194
C0370.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83300368
P0370.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,019
10,000
83103382
C0001.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,330
10,000
83204859
C0310.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83204891
P0310.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,570
10,000
83134783
C0320.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
10,000
83134791
P0320.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83293621
C0322.5M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
10,000
83293639
P0322.5M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
1,550
10,000
83238725
C0325.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
1
1
1
1
10,000
83238733
P0325.0M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
10,000
83242396
C0327.5M009-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
1
1
1
1
10,000
83242461
P0327.5M009-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/09/2020