שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-08/07/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83228288
C0001.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83228320
C0310.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228494
P0310.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83228312
C0320.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228486
P0320.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83228411
C0327.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228585
P0327.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83228304
C0330.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228478
P0330.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83228403
C0332.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228577
P0332.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
10,000
83228361
C0335.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
10,000
83228536
P0335.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.20
0
0
0
 
10,000
83228395
C0337.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.80
0
0
0
 
10,000
83228569
P0337.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.04
2
1,120
2
560
10,000
83228296
C0340.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.96
0
0
0
 
10,000
83228460
P0340.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.40
2
640
2
320
10,000
83228429
C0342.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.60
0
0
0
 
10,000
83228593
P0342.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.66
1
1,200
10
120
10,000
83228379
C0345.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.34
0
0
0
 
10,000
83228544
P0345.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.34
9
674
12
56
10,000
83228437
C0347.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.66
0
0
0
 
10,000
83228601
P0347.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.98
2
59
3
20
10,000
83228338
C0350.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.02
0
0
0
 
10,000
83228502
P0350.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.89
5
142
18
8
10,000
83228445
C0352.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.11
0
0
0
 
10,000
83228619
P0352.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.25
0
0
0
 
10,000
83228387
C0355.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.75
0
0
0
 
10,000
83228551
P0355.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
10,000
83228452
C0357.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
10,000
83228627
P0357.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228346
C0360.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83228510
P0360.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83229351
C0362.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83229393
P0362.5W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83228353
C0370.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83228528
P0370.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83229336
C0380.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83229377
P0380.0W307-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83232884
C0001.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83232926
C0310.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83233098
P0310.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83232918
C0320.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83233080
P0320.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83233015
C0327.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83233189
P0327.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
10,000
83232900
C0330.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
10,000
83233072
P0330.0W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.74
0
0
0
 
10,000
83233007
C0332.5W407-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.26
0
0
0
 
10,000
83233171
P0332.5W407-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 08/07/2020