שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-16/09/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/20191
10,000
82859760
C0001.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019320
10,000
82859802
C0320.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019320
10,000
82859976
P0320.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019330
10,000
82859794
C0330.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019330
10,000
82859968
P0330.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019335
10,000
82862582
C0335.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019335
10,000
82862590
P0335.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019337.50
10,000
82859893
C0337.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019337.50
10,000
82860065
P0337.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019340
10,000
82859786
C0340.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019340
10,000
82859950
P0340.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019342.50
10,000
82859885
C0342.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019342.50
10,000
82860057
P0342.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
18/09/2019345
10,000
82859844
C0345.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019345
10,000
82860016
P0345.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.96
18/09/2019347.50
10,000
82859877
C0347.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.04
18/09/2019347.50
10,000
82860040
P0347.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.63
18/09/2019350
10,000
82859778
C0350.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.37
18/09/2019350
10,000
82859943
P0350.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
54.24
18/09/2019352.50
10,000
82859901
C0352.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-45.76
18/09/2019352.50
10,000
82860073
P0352.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
6.88
18/09/2019355
10,000
82859851
C0355.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-93.12
18/09/2019355
10,000
82860024
P0355.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.11
18/09/2019357.50
10,000
82859919
C0357.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.89
18/09/2019357.50
10,000
82860081
P0357.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019360
10,000
82859810
C0360.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019360
10,000
82859984
P0360.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019362.50
10,000
82859927
C0362.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019362.50
10,000
82860099
P0362.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019365
10,000
82859869
C0365.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019365
10,000
82860032
P0365.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019367.50
10,000
82859935
C0367.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019367.50
10,000
82860107
P0367.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019370
10,000
82859828
C0370.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019370
10,000
82859992
P0370.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019372.50
10,000
82860875
C0372.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019372.50
10,000
82860917
P0372.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019380
10,000
82859836
C0380.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019380
10,000
82860008
P0380.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
18/09/2019390
10,000
82860859
C0390.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
18/09/2019390
10,000
82860891
P0390.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/20191
10,000
82675836
C0001.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/2019320
10,000
82796798
C0320.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/2019320
10,000
82796814
P0320.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/2019330
10,000
82675364
C0330.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/2019330
10,000
82675430
P0330.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/2019332.50
10,000
82820549
C0332.5M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/2019332.50
10,000
82820622
P0332.5M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/2019335
10,000
82800939
C0335.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/2019335
10,000
82800947
P0335.0M909-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/09/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.