שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-22/01/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/01/20201
10,000
82918517
C0001.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/01/2020320
10,000
82918566
C0320.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020320
10,000
82918665
P0320.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/01/2020330
10,000
82918558
C0330.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020330
10,000
82918657
P0330.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/01/2020332.50
10,000
82930629
C0332.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020332.50
10,000
82930793
P0332.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/01/2020335
10,000
82921115
C0335.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020335
10,000
82921123
P0335.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/01/2020337.50
10,000
82930611
C0337.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020337.50
10,000
82930785
P0337.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.83
29/01/2020340
10,000
82918541
C0340.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.17
29/01/2020340
10,000
82918640
P0340.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
94.64
29/01/2020342.50
10,000
82930603
C0342.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-5.36
29/01/2020342.50
10,000
82930777
P0342.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
61.70
29/01/2020345
10,000
82918608
C0345.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-38.30
29/01/2020345
10,000
82918707
P0345.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
15.73
29/01/2020347.50
10,000
82930595
C0347.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-84.27
29/01/2020347.50
10,000
82930769
P0347.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.07
29/01/2020350
10,000
82918533
C0350.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.93
29/01/2020350
10,000
82918632
P0350.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
29/01/2020352.50
10,000
82930637
C0352.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
29/01/2020352.50
10,000
82930801
P0352.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020355
10,000
82918616
C0355.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020355
10,000
82918715
P0355.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020357.50
10,000
82930645
C0357.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020357.50
10,000
82930819
P0357.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020360
10,000
82918574
C0360.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020360
10,000
82918673
P0360.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020362.50
10,000
82930652
C0362.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020362.50
10,000
82930827
P0362.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020365
10,000
82918624
C0365.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020365
10,000
82918723
P0365.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020367.50
10,000
82957333
C0367.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020367.50
10,000
82957341
P0367.5M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020370
10,000
82918582
C0370.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020370
10,000
82918681
P0370.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/01/2020380
10,000
82918590
C0380.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
29/01/2020380
10,000
82918699
P0380.0M001-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
05/02/20201
10,000
82988387
C0001.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
05/02/2020320
10,000
82988429
C0320.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
05/02/2020320
10,000
82988593
P0320.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
05/02/2020330
10,000
82988411
C0330.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
05/02/2020330
10,000
82988585
P0330.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
05/02/2020332.50
10,000
82988528
C0332.5W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
05/02/2020332.50
10,000
82988692
P0332.5W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
05/02/2020335
10,000
82988478
C0335.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
05/02/2020335
10,000
82988643
P0335.0W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.86
05/02/2020337.50
10,000
82988510
C0337.5W102-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.14
05/02/2020337.50
10,000
82988684
P0337.5W102-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/01/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.