שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-05/07/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-16.97
1.30
סוף יום
-3.01%
1,342.42
ת"א-125
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-05/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
141,970
100
83139030
C000001M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
100
83225904
C001040M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
0
0
0
 
100
83225995
P001040M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
83225961
C001050M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
0
0
0
 
100
83226050
P001050M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
100
83139170
C001060M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
100
83139709
P001060M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
0
0
0
 
100
83225953
C001070M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
0
0
0
 
100
83226043
P001070M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.66
0
0
0
 
100
83139162
C001080M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.34
0
0
0
 
100
83139691
P001080M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.54
0
0
0
 
100
83210773
C001090M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.46
0
0
0
 
100
83211342
P001090M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.39
0
0
0
 
100
83139154
C001100M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.61
0
0
0
 
100
83139683
P001100M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.20
0
0
0
 
100
83203315
C001110M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.80
0
0
0
 
100
83203323
P001110M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.97
0
0
0
 
100
83139147
C001120M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.03
0
0
0
 
100
83139675
P001120M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.67
0
0
0
 
100
83191437
C001130M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.33
0
0
0
 
100
83191452
P001130M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.32
0
0
0
 
100
83139139
C001140M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.68
0
0
0
 
100
83139667
P001140M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.89
0
0
0
 
100
83176321
C001150M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.11
0
0
0
 
100
83176891
P001150M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.37
0
0
0
 
100
83139121
C001160M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.63
0
0
0
 
100
83139659
P001160M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.76
0
0
0
 
100
83176313
C001170M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.24
0
0
0
 
100
83176883
P001170M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.04
0
0
0
 
100
83139113
C001180M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.96
0
0
0
 
100
83139642
P001180M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.20
0
0
0
 
100
83176305
C001190M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.80
0
0
0
 
100
83176875
P001190M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.24
0
0
0
 
100
83139105
C001200M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.76
0
0
0
 
100
83139634
P001200M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.14
0
0
0
 
100
83176297
C001210M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.86
0
0
0
 
100
83176867
P001210M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.90
0
0
0
 
100
83139097
C001220M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.10
0
0
0
 
100
83139626
P001220M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.50
0
0
0
 
100
83176289
C001230M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.50
0
0
0
 
100
83176859
P001230M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.95
0
0
0
 
100
83139089
C001240M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.05
0
0
0
 
100
83139618
P001240M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.24
0
0
0
 
100
83176271
C001250M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.76
0
0
0
 
100
83176842
P001250M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.38
0
0
0
 
100
83139071
C001260M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.62
0
0
0
 
100
83139600
P001260M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.35
0
0
0
 
100
83176263
C001270M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.65
0
0
0
 
100
83176834
P001270M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.17
0
0
0
 
100
83139063
C001280M007-תא1
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 05/07/2020