שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/11/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
19.09
0.61
סוף יום
-0.33%
1,587.67
ת"א-125
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-21/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
152,340
100
82844846
C000001M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844994
C001180M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845587
P001180M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844986
C001200M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845579
P001200M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82890591
C001210M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82890609
P001210M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844978
C001220M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845561
P001220M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873688
C001230M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874298
P001230M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844960
C001240M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845553
P001240M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873670
C001250M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874280
P001250M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844952
C001260M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845546
P001260M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873662
C001270M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874272
P001270M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844945
C001280M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845538
P001280M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873654
C001290M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874264
P001290M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844937
C001300M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845520
P001300M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873647
C001310M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874256
P001310M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844929
C001320M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845512
P001320M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873639
C001330M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874249
P001330M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844911
C001340M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845504
P001340M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873621
C001350M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874231
P001350M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844903
C001360M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845496
P001360M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873613
C001370M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874223
P001370M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844895
C001380M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845488
P001380M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873605
C001390M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874215
P001390M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844887
C001400M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845470
P001400M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873597
C001410M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82874207
P001410M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82844879
C001420M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845462
P001420M911-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873589
C001430M911-תא1
1 2 3 4 5 6 7 8
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/11/2019