שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-19/10/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644849
C0001.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83671370
C0340.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83671396
P0340.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83645069
C0350.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645176
P0350.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83734129
C0355.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83734145
P0355.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83709162
C0357.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83709170
P0357.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83645051
C0360.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645168
P0360.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83678912
C0362.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83679100
P0362.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83645408
C0365.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645424
P0365.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.78
0
0
0
 
10,000
83678904
C0367.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.22
0
0
0
 
10,000
83679092
P0367.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.51
0
0
0
 
10,000
83645044
C0370.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.49
0
0
0
 
10,000
83645150
P0370.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.20
0
0
0
 
10,000
83678896
C0372.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.80
0
0
0
 
10,000
83679084
P0372.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
28.42
0
0
0
 
10,000
83645119
C0375.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-71.58
0
0
0
 
10,000
83645226
P0375.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.53
0
0
0
 
10,000
83678888
C0377.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.47
0
0
0
 
10,000
83679076
P0377.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.25
0
0
0
310
10,000
83645036
C0380.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.75
0
0
0
308
10,000
83645143
P0380.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83678920
C0382.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83679118
P0382.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645127
C0385.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83645234
P0385.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83678938
C0387.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83679126
P0387.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645077
C0390.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83645184
P0390.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83678946
C0392.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83679134
P0392.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645135
C0395.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83645242
P0395.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83679522
C0397.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83679530
P0397.5M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645085
C0400.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83645192
P0400.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645093
C0410.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83645200
P0410.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645101
C0420.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83645218
P0420.0M110-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83678417
C0001.0M111-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83678805
C0340.0M111-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83678995
P0340.0M111-ארו
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 19/10/2021