שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-09/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83158188
C0001.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
10,000
83158444
C0350.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
10,000
83158550
P0350.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.44
0
0
0
 
10,000
83158436
C0360.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.56
0
0
0
 
10,000
83158543
P0360.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.27
0
0
0
 
10,000
83158493
C0365.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.73
0
0
0
 
10,000
83158600
P0365.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.16
0
0
0
 
10,000
83171389
C0367.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.84
0
0
0
 
10,000
83171579
P0367.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.53
0
0
0
 
10,000
83158428
C0370.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.47
0
0
0
 
10,000
83158535
P0370.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.22
0
0
0
 
10,000
83171371
C0372.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.78
0
0
0
 
10,000
83171561
P0372.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.12
0
0
0
 
10,000
83158485
C0375.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.88
0
0
0
 
10,000
83158592
P0375.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.12
0
0
0
 
10,000
83171363
C0377.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.88
0
0
0
 
10,000
83171553
P0377.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.18
0
0
0
 
10,000
83158410
C0380.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.82
0
0
0
 
10,000
83158527
P0380.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.31
0
0
0
 
10,000
83171355
C0382.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.69
0
0
0
 
10,000
83171546
P0382.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.64
0
0
0
670
10,000
83158501
C0385.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.36
0
0
0
575
10,000
83158618
P0385.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.34
0
0
0
 
10,000
83171348
C0387.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.66
0
0
0
 
10,000
83171538
P0387.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.66
0
0
0
 
10,000
83158451
C0390.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.34
0
0
0
 
10,000
83158568
P0390.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.89
0
0
0
 
10,000
83171397
C0392.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.11
0
0
0
 
10,000
83171587
P0392.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.33
0
0
0
 
10,000
83158519
C0395.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.67
0
0
0
 
10,000
83158626
P0395.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.23
0
0
0
 
10,000
83171405
C0397.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.77
0
0
0
 
10,000
83171595
P0397.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.80
0
0
0
 
10,000
83158469
C0400.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.20
0
0
0
 
10,000
83158576
P0400.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.19
0
0
0
 
10,000
83171413
C0402.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.81
0
0
0
 
10,000
83171603
P0402.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.46
0
0
0
 
10,000
83168211
C0405.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.54
0
0
0
 
10,000
83168229
P0405.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.61
0
0
0
 
10,000
83192252
C0407.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.39
0
0
0
 
10,000
83192278
P0407.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.58
0
0
0
 
10,000
83158477
C0410.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.42
0
0
0
 
10,000
83158584
P0410.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.27
0
0
0
 
10,000
83199992
C0412.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.73
0
0
0
 
10,000
83200006
P0412.5M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.50
0
0
0
 
10,000
83161414
C0420.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.50
0
0
0
 
10,000
83161422
P0420.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.19
0
0
0
 
10,000
83198952
C0430.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.81
0
0
0
 
10,000
83198978
P0430.0M007-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83170852
C0001.0M008-ארו
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 09/07/2020