שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/09/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
47,523.64
-0.86%
1,729
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/09/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82775826
C100.00M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82775982
C580.00M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82776220
P580.00M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82775966
C940.00M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82776204
P940.00M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82837295
C1300.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82837360
P1300.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82831512
C1350.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82831561
P1350.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82830092
C1400.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82830167
P1400.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82837345
C1425.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82837410
P1425.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82796657
C1450.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82796665
P1450.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82837337
C1475.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82837402
P1475.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82775909
C1500.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82776147
P1500.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82831546
C1525.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82831595
P1525.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
1,000
82775891
C1550.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
 
1,000
82776139
P1550.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.62
0
0
0
 
1,000
82830142
C1575.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.38
0
0
0
 
1,000
82830217
P1575.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.81
0
0
0
 
1,000
82775883
C1600.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.19
0
0
0
 
1,000
82776121
P1600.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.83
0
0
0
 
1,000
82830134
C1625.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.17
0
0
0
 
1,000
82830209
P1625.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.78
0
0
0
 
1,000
82775875
C1650.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.22
0
0
0
 
1,000
82776113
P1650.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.75
0
0
0
 
1,000
82806860
C1675.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.25
0
0
0
 
1,000
82807090
P1675.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.31
0
0
0
 
1,000
82775867
C1700.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.69
0
0
0
 
1,000
82776105
P1700.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.98
0
0
0
 
1,000
82806852
C1725.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.02
0
0
0
 
1,000
82807082
P1725.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.26
0
0
0
 
1,000
82775859
C1750.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.74
0
0
0
 
1,000
82776097
P1750.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.09
0
0
0
 
1,000
82806845
C1775.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.91
0
0
0
 
1,000
82807074
P1775.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.17
0
0
0
 
1,000
82775842
C1800.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.83
0
0
0
 
1,000
82776089
P1800.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.32
0
0
0
 
1,000
82806837
C1825.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.68
0
0
0
 
1,000
82807066
P1825.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.52
0
0
0
 
1,000
82775834
C1850.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.48
0
0
0
 
1,000
82776071
P1850.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.14
0
0
0
 
1,000
82806878
C1875.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.86
0
0
0
 
1,000
82807108
P1875.0M909-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.37
0
0
0
 
1,000
82775917
C1900.0M909-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 19/09/2019