שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/09/2020
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
56,203.70
-1.06%
1,218
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/09/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211631
C100.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211813
C320.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83212068
P320.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211797
C540.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83212043
P540.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83226100
C820.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83226159
P820.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83224568
C840.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83224618
P840.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211748
C860.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83211995
P860.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211730
C880.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83211987
P880.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211722
C900.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83211979
P900.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211714
C920.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83211961
P920.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211706
C940.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83211953
P940.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83211698
C960.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83211946
P960.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83248658
C970.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83248872
P970.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
83211680
C980.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
83211938
P980.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
83248641
C990.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
83248864
P990.00M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
83211672
C1000.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
83211920
P1000.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
1,000
83248633
C1025.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
1,000
83248856
P1025.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.43
0
0
0
 
1,000
83211664
C1050.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.57
0
0
0
 
1,000
83211912
P1050.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.46
0
0
0
 
1,000
83248666
C1075.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.54
0
0
0
 
1,000
83248880
P1075.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.40
0
0
0
 
1,000
83211755
C1100.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.60
0
0
0
 
1,000
83212001
P1100.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.60
0
0
0
 
1,000
83248674
C1125.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.40
0
0
0
 
1,000
83248898
P1125.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.46
0
0
0
 
1,000
83211763
C1150.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.54
0
0
0
 
1,000
83212019
P1150.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.74
0
0
0
 
1,000
83261552
C1175.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.26
0
0
0
 
1,000
83261560
P1175.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.74
0
0
0
 
1,000
83211771
C1200.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.26
0
0
0
 
1,000
83212027
P1200.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.34
0
0
0
 
1,000
83263954
C1225.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.66
0
0
0
 
1,000
83263988
P1225.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.74
0
0
0
 
1,000
83211789
C1250.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.26
0
0
0
 
1,000
83212035
P1250.0M009-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.17
0
0
0
 
1,000
83264515
C1275.0M009-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/09/2020