שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-05/07/2020
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
13,384.30
-2.29%
1,024
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-05/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83140111
C100.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83140269
C370.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83140483
P370.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83140244
C620.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83140467
P620.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.39
0
0
0
 
1,000
83226084
C820.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.61
0
0
0
 
1,000
83226134
P820.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.05
0
0
0
 
1,000
83224543
C840.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.95
0
0
0
 
1,000
83224592
P840.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.26
0
0
0
 
1,000
83211649
C860.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.74
0
0
0
 
1,000
83211896
P860.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.94
0
0
0
 
1,000
83166645
C880.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.06
0
0
0
 
1,000
83166686
P880.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.06
0
0
0
 
1,000
83166637
C900.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.94
0
0
0
 
1,000
83166678
P900.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.58
0
0
0
 
1,000
83165779
C920.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.42
0
0
0
 
1,000
83165787
P920.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.62
0
0
0
 
1,000
83226118
C930.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.38
0
0
0
 
1,000
83226167
P930.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.51
0
0
0
 
1,000
83161570
C940.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.49
0
0
0
 
1,000
83161596
P940.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.28
0
0
0
 
1,000
83224576
C950.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.72
0
0
0
 
1,000
83224626
P950.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.91
0
0
0
 
1,000
83161430
C960.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.09
0
0
0
 
1,000
83161448
P960.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.43
0
0
0
 
1,000
83211839
C970.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.57
0
0
0
 
1,000
83212084
P970.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.85
0
0
0
 
1,000
83140186
C980.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.15
0
0
0
 
1,000
83140400
P980.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.17
0
0
0
 
1,000
83203349
C990.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.83
0
0
0
 
1,000
83203364
P990.00M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.42
0
0
0
600
1,000
83140178
C1000.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.58
0
0
0
 
1,000
83140392
P1000.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.29
0
0
0
 
1,000
83202853
C1025.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.71
0
0
0
 
1,000
83202887
P1025.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
52.03
0
0
0
 
1,000
83140160
C1050.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47.97
0
0
0
 
1,000
83140384
P1050.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.86
0
0
0
 
1,000
83191478
C1075.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.14
0
0
0
 
1,000
83191494
P1075.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.02
0
0
0
 
1,000
83140152
C1100.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.98
0
0
0
 
1,000
83140376
P1100.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.68
0
0
0
 
1,000
83177238
C1125.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.32
0
0
0
 
1,000
83177436
P1125.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.95
0
0
0
 
1,000
83140145
C1150.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.05
0
0
0
 
1,000
83140368
P1150.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.92
0
0
0
 
1,000
83177220
C1175.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.08
0
0
0
 
1,000
83177428
P1175.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.60
0
0
0
 
1,000
83140137
C1200.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.40
0
0
0
 
1,000
83140350
P1200.0M007-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.97
0
0
0
 
1,000
83177246
C1225.0M007-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 05/07/2020