שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/10/2021 09:16
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,654
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/10/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211
1,000
83664672
C001.00M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/2021700
1,000
83651653
C700.00M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/2021700
1,000
83651851
P700.00M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211,200
1,000
83651638
C1200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20211,200
1,000
83651836
P1200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211,800
1,000
83670604
C1800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20211,800
1,000
83670620
P1800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211,850
1,000
83668822
C1850.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20211,850
1,000
83668830
P1850.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211,900
1,000
83651588
C1900.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20211,900
1,000
83651786
P1900.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20211,950
1,000
83651570
C1950.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20211,950
1,000
83651778
P1950.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,000
1,000
83651562
C2000.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,000
1,000
83651760
P2000.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,050
1,000
83686261
C2050.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,050
1,000
83686451
P2050.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,100
1,000
83651554
C2100.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,100
1,000
83651752
P2100.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,150
1,000
83686253
C2150.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,150
1,000
83686444
P2150.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,200
1,000
83651547
C2200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,200
1,000
83651745
P2200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,250
1,000
83686279
C2250.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,250
1,000
83686469
P2250.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,300
1,000
83651539
C2300.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,300
1,000
83651737
P2300.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
29/10/20212,350
1,000
83686287
C2350.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
29/10/20212,350
1,000
83686477
P2350.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
29/10/20212,400
1,000
83651596
C2400.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
29/10/20212,400
1,000
83651794
P2400.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.70
29/10/20212,450
1,000
83700039
C2450.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.30
29/10/20212,450
1,000
83700047
P2450.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.02
29/10/20212,500
1,000
83651604
C2500.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.98
29/10/20212,500
1,000
83651802
P2500.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
91.63
29/10/20212,550
1,000
83730929
C2550.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-8.37
29/10/20212,550
1,000
83730945
P2550.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
76.34
29/10/20212,600
1,000
83651612
C2600.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-23.66
29/10/20212,600
1,000
83651810
P2600.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
52.64
29/10/20212,650
1,000
83731869
C2650.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-47.36
29/10/20212,650
1,000
83731943
P2650.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
28.34
29/10/20212,700
1,000
83651620
C2700.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-71.66
29/10/20212,700
1,000
83651828
P2700.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
11.51
29/10/20212,750
1,000
83738906
C2750.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-88.49
29/10/20212,750
1,000
83738963
P2750.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
3.47
29/10/20212,800
1,000
83665075
C2800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-96.53
29/10/20212,800
1,000
83665091
P2800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.78
29/10/20212,850
1,000
83739748
C2850.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.22
29/10/20212,850
1,000
83739805
P2850.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.13
29/10/20212,900
1,000
83731802
C2900.0M110-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    פתח בחלון נפרד    
* נכון לתחילת יום המסחר 24/10/2021
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.