שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/09/2019
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
57,926.13
-0.04%
2,701
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/09/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,636
1,000
82772930
C100.00M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82773086
C800.00M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773276
P800.00M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82773060
C1350.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773250
P1350.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82830829
C2100.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82830845
P2100.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82773003
C2200.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773193
P2200.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82772997
C2300.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773185
P2300.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82837170
C2350.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82837196
P2350.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82772989
C2400.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773177
P2400.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82821364
C2450.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82821372
P2450.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.73
0
0
0
 
1,000
82772971
C2500.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.27
0
0
0
 
1,000
82773169
P2500.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.10
0
0
0
 
1,000
82804048
C2550.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.90
0
0
0
 
1,000
82804246
P2550.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.68
0
0
0
 
1,000
82772963
C2600.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.32
0
0
0
 
1,000
82773151
P2600.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.01
0
0
0
 
1,000
82804030
C2650.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.99
0
0
0
 
1,000
82804238
P2650.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.67
0
0
0
 
1,000
82773011
C2700.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.33
0
0
0
 
1,000
82773201
P2700.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.08
0
0
0
 
1,000
82804055
C2750.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.92
0
0
0
 
1,000
82804253
P2750.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.55
0
0
0
280
1,000
82773029
C2800.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.45
0
0
0
 
1,000
82773219
P2800.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3
0
0
0
 
1,000
82804063
C2850.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97
0
0
0
 
1,000
82804261
P2850.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.62
0
0
0
 
1,000
82773037
C2900.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.38
0
0
0
 
1,000
82773227
P2900.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
0
0
0
 
1,000
82804071
C2950.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
0
0
0
 
1,000
82804279
P2950.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
1,000
82773045
C3000.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
1,000
82773235
P3000.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773052
C3100.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82773243
P3100.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82793308
C3200.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82793340
P3200.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82795642
C3300.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82795667
P3300.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773078
C3900.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82773268
P3900.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82773094
C4400.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82773284
P4400.0M909-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82803859
C100.00M910-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 19/09/2019