שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-19/09/2021
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
32,304.66
-0.94%
2,854
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-19/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83670562
C001.00M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669770
C780.00M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670349
P780.00M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669713
C1300.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670281
P1300.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669523
C2100.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670091
P2100.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669515
C2200.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670083
P2200.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669507
C2300.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670075
P2300.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669895
C2350.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670463
P2350.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669499
C2400.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670067
P2400.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669887
C2450.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670455
P2450.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669481
C2500.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670059
P2500.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669879
C2550.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670448
P2550.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669473
C2600.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670042
P2600.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669903
C2650.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670471
P2650.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
1,000
83669531
C2700.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
 
1,000
83670109
P2700.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.68
0
0
0
 
1,000
83669911
C2750.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.32
0
0
0
 
1,000
83670489
P2750.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.37
0
0
0
 
1,000
83669549
C2800.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.63
0
0
0
 
1,000
83670117
P2800.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.99
0
0
0
 
1,000
83669929
C2850.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.01
0
0
0
 
1,000
83670497
P2850.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.15
0
0
0
 
1,000
83669556
C2900.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.85
0
0
0
 
1,000
83670125
P2900.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.29
0
0
0
 
1,000
83672089
C2950.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.71
0
0
0
 
1,000
83672139
P2950.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.80
0
0
0
 
1,000
83669564
C3000.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.20
0
0
0
 
1,000
83670133
P3000.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.35
0
0
0
 
1,000
83677773
C3050.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.65
0
0
0
 
1,000
83677799
P3050.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
1,000
83669572
C3100.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
1,000
83670141
P3100.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83706317
C3150.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83706333
P3150.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83672055
C3200.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83672105
P3200.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83674515
C3300.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83674549
P3300.0M109-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83705095
C3400.0M109-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 19/09/2021