שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/02/2020
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
38,561.67
-0.97%
2,860
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/02/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934357
C100.00M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934514
C820.00M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934720
P820.00M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934498
C1400.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934704
P1400.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934431
C2200.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934647
P2200.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934423
C2300.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934639
P2300.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934415
C2400.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934621
P2400.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934407
C2500.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934613
P2500.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82963307
C2550.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82963513
P2550.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82934399
C2600.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934605
P2600.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
 
1,000
82963299
C2650.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
84
1,000
82963505
P2650.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.45
0
0
0
2,000
1,000
82934381
C2700.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.55
0
0
0
190
1,000
82934597
P2700.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.80
0
0
0
 
1,000
82963281
C2750.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.20
0
0
0
 
1,000
82963497
P2750.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.02
0
0
0
 
1,000
82934449
C2800.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.98
0
0
0
 
1,000
82934654
P2800.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.57
0
0
0
 
1,000
82963315
C2850.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.43
0
0
0
260
1,000
82963521
P2850.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.41
0
0
0
 
1,000
82934456
C2900.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.59
0
0
0
770
1,000
82934662
P2900.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.71
0
0
0
 
1,000
82963323
C2950.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.29
0
0
0
 
1,000
82963539
P2950.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.89
0
0
0
150
1,000
82934464
C3000.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.11
0
0
0
 
1,000
82934670
P3000.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.10
0
0
0
 
1,000
82963331
C3050.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.90
0
0
0
 
1,000
82963547
P3050.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.41
0
0
0
150
1,000
82934472
C3100.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.59
0
0
0
 
1,000
82934688
P3100.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
1,000
82980558
C3150.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
1,000
82980574
P3150.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
1,000
82934480
C3200.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
1,000
82934696
P3200.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83013342
C3250.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83013375
P3250.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82950684
C3300.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82950700
P3300.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82979584
C3400.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82979600
P3400.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82990755
C3500.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82990789
P3500.0M002-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82934506
C4000.0M002-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/02/2020