שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-25/10/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201
100
83242347
C000001M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,030
100
83325035
C001030M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,030
100
83325050
P001030M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,040
100
83306332
C001040M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,040
100
83306860
P001040M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,050
100
83301879
C001050M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,050
100
83301895
P001050M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,060
100
83300483
C001060M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,060
100
83300525
P001060M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,070
100
83300517
C001070M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,070
100
83300558
P001070M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,080
100
83297754
C001080M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,080
100
83297812
P001080M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,090
100
83297796
C001090M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,090
100
83297853
P001090M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,100
100
83297747
C001100M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,100
100
83297804
P001100M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,110
100
83296285
C001110M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,110
100
83296293
P001110M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,120
100
83243311
C001120M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,120
100
83243865
P001120M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,130
100
83293696
C001130M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,130
100
83293712
P001130M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,140
100
83243303
C001140M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,140
100
83243857
P001140M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,150
100
83275149
C001150M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,150
100
83275719
P001150M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,160
100
83243295
C001160M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,160
100
83243840
P001160M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,170
100
83275131
C001170M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,170
100
83275701
P001170M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,180
100
83243287
C001180M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,180
100
83243832
P001180M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,190
100
83275123
C001190M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,190
100
83275693
P001190M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,200
100
83243279
C001200M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,200
100
83243824
P001200M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,210
100
83275115
C001210M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,210
100
83275685
P001210M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,220
100
83243261
C001220M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,220
100
83243816
P001220M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/10/20201,230
100
83275107
C001230M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,230
100
83275677
P001230M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
30/10/20201,240
100
83243253
C001240M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
30/10/20201,240
100
83243808
P001240M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
30/10/20201,250
100
83275099
C001250M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
30/10/20201,250
100
83275669
P001250M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.90
30/10/20201,260
100
83243246
C001260M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.10
30/10/20201,260
100
83243790
P001260M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.71
30/10/20201,270
100
83275081
C001270M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.29
30/10/20201,270
100
83275651
P001270M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.22
30/10/20201,280
100
83243238
C001280M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.78
30/10/20201,280
100
83243782
P001280M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.16
30/10/20201,290
100
83275073
C001290M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.84
30/10/20201,290
100
83275644
P001290M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.05
30/10/20201,300
100
83243220
C001300M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.95
30/10/20201,300
100
83243774
P001300M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
92.36
30/10/20201,310
100
83275065
C001310M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-7.64
30/10/20201,310
100
83275636
P001310M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
86.54
30/10/20201,320
100
83243212
C001320M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-13.46
30/10/20201,320
100
83243766
P001320M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
78.30
30/10/20201,330
100
83275057
C001330M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-21.70
30/10/20201,330
100
83275628
P001330M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
67.81
30/10/20201,340
100
83243204
C001340M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-32.19
30/10/20201,340
100
83243758
P001340M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
55.75
30/10/20201,350
100
83275040
C001350M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-44.25
30/10/20201,350
100
83275610
P001350M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
43.23
30/10/20201,360
100
83243196
C001360M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-56.77
30/10/20201,360
100
83243741
P001360M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
31.44
30/10/20201,370
100
83275032
C001370M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-68.56
30/10/20201,370
100
83275602
P001370M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
21.35
30/10/20201,380
100
83243188
C001380M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-78.65
30/10/20201,380
100
83243733
P001380M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
13.51
30/10/20201,390
100
83275024
C001390M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-86.49
30/10/20201,390
100
83275594
P001390M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
7.94
30/10/20201,400
100
83243329
C001400M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-92.06
30/10/20201,400
100
83243873
P001400M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.34
30/10/20201,410
100
83275016
C001410M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.66
30/10/20201,410
100
83275586
P001410M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.20
30/10/20201,420
100
83243337
C001420M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.80
30/10/20201,420
100
83243881
P001420M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.03
30/10/20201,430
100
83275156
C001430M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.97
30/10/20201,430
100
83275727
P001430M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.45
30/10/20201,440
100
83243345
C001440M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.55
30/10/20201,440
100
83243899
P001440M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.18
30/10/20201,450
100
83275164
C001450M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.82
30/10/20201,450
100
83275735
P001450M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.07
30/10/20201,460
100
83243352
C001460M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.93
30/10/20201,460
100
83243907
P001460M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
30/10/20201,470
100
83275172
C001470M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
30/10/20201,470
100
83275743
P001470M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
30/10/20201,480
100
83243360
C001480M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
30/10/20201,480
100
83243915
P001480M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,490
100
83275180
C001490M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,490
100
83275750
P001490M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,500
100
83243378
C001500M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,500
100
83243923
P001500M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,510
100
83275198
C001510M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,510
100
83275768
P001510M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,520
100
83243386
C001520M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,520
100
83243931
P001520M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,530
100
83275206
C001530M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,530
100
83275776
P001530M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,540
100
83243394
C001540M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,540
100
83243949
P001540M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,550
100
83275214
C001550M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,550
100
83275784
P001550M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,560
100
83243402
C001560M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,560
100
83243956
P001560M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,570
100
83275222
C001570M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,570
100
83275792
P001570M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,580
100
83243410
C001580M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,580
100
83243964
P001580M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,590
100
83275230
C001590M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,590
100
83275800
P001590M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,600
100
83243428
C001600M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,600
100
83243972
P001600M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,610
100
83275248
C001610M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,610
100
83275818
P001610M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,620
100
83243436
C001620M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,620
100
83243980
P001620M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,630
100
83275255
C001630M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,630
100
83275826
P001630M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,640
100
83243444
C001640M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,640
100
83243998
P001640M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,650
100
83275263
C001650M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,650
100
83275834
P001650M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,660
100
83263574
C001660M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,660
100
83263582
P001660M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,670
100
83275271
C001670M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,670
100
83275842
P001670M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,680
100
83264176
C001680M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,680
100
83264192
P001680M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,690
100
83275289
C001690M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,690
100
83275859
P001690M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,700
100
83268409
C001700M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,700
100
83268441
P001700M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,710
100
83275297
C001710M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,710
100
83275867
P001710M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/10/20201,720
100
83269548
C001720M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/10/20201,720
100
83269563
P001720M010-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
06/11/20201
100
83336750
C000001W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
06/11/20201,090
100
83337162
C001090W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
06/11/20201,090
100
83337717
P001090W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
06/11/20201,100
100
83336891
C001100W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
06/11/20201,100
100
83337444
P001100W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
06/11/20201,110
100
83337154
C001110W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
06/11/20201,110
100
83337709
P001110W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
06/11/20201,120
100
83336883
C001120W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
06/11/20201,120
100
83337436
P001120W111-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 25/10/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.