שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-09/07/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201
100
83229823
C000001W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,090
100
83232595
C001090W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,090
100
83232611
P001090W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,100
100
83232587
C001100W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,100
100
83232603
P001100W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,110
100
83230250
C001110W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,110
100
83230821
P001110W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,120
100
83229971
C001120W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,120
100
83230540
P001120W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,130
100
83230243
C001130W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,130
100
83230813
P001130W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,140
100
83229963
C001140W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,140
100
83230532
P001140W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
17/07/20201,150
100
83230235
C001150W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,150
100
83230805
P001150W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
17/07/20201,160
100
83229955
C001160W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
17/07/20201,160
100
83230524
P001160W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
17/07/20201,170
100
83230227
C001170W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
17/07/20201,170
100
83230797
P001170W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
17/07/20201,180
100
83229948
C001180W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
17/07/20201,180
100
83230516
P001180W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.95
17/07/20201,190
100
83230219
C001190W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.05
17/07/20201,190
100
83230789
P001190W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.90
17/07/20201,200
100
83229930
C001200W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.10
17/07/20201,200
100
83230508
P001200W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.81
17/07/20201,210
100
83230201
C001210W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.19
17/07/20201,210
100
83230771
P001210W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.66
17/07/20201,220
100
83229922
C001220W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.34
17/07/20201,220
100
83230490
P001220W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.40
17/07/20201,230
100
83230193
C001230W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.60
17/07/20201,230
100
83230763
P001230W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.99
17/07/20201,240
100
83229914
C001240W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.01
17/07/20201,240
100
83230482
P001240W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.37
17/07/20201,250
100
83230185
C001250W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.63
17/07/20201,250
100
83230755
P001250W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.45
17/07/20201,260
100
83229906
C001260W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.55
17/07/20201,260
100
83230474
P001260W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.14
17/07/20201,270
100
83230177
C001270W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.86
17/07/20201,270
100
83230748
P001270W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
94.34
17/07/20201,280
100
83229898
C001280W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-5.66
17/07/20201,280
100
83230466
P001280W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
91.97
17/07/20201,290
100
83230169
C001290W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-8.03
17/07/20201,290
100
83230730
P001290W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
88.93
17/07/20201,300
100
83229880
C001300W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-11.07
17/07/20201,300
100
83230458
P001300W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
85.19
17/07/20201,310
100
83230151
C001310W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14.81
17/07/20201,310
100
83230722
P001310W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
80.71
17/07/20201,320
100
83229872
C001320W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-19.29
17/07/20201,320
100
83230441
P001320W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
75.54
17/07/20201,330
100
83230144
C001330W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-24.46
17/07/20201,330
100
83230714
P001330W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
69.75
17/07/20201,340
100
83229864
C001340W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-30.25
17/07/20201,340
100
83230433
P001340W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.46
17/07/20201,350
100
83230136
C001350W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.54
17/07/20201,350
100
83230706
P001350W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
56.83
17/07/20201,360
100
83229856
C001360W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-43.17
17/07/20201,360
100
83230425
P001360W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
50.06
17/07/20201,370
100
83230128
C001370W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-49.94
17/07/20201,370
100
83230698
P001370W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
43.33
17/07/20201,380
100
83229849
C001380W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-56.67
17/07/20201,380
100
83230417
P001380W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
36.84
17/07/20201,390
100
83230268
C001390W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-63.16
17/07/20201,390
100
83230839
P001390W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
30.74
17/07/20201,400
100
83229989
C001400W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-69.26
17/07/20201,400
100
83230557
P001400W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
25.18
17/07/20201,410
100
83230276
C001410W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-74.82
17/07/20201,410
100
83230847
P001410W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
20.23
17/07/20201,420
100
83229997
C001420W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-79.77
17/07/20201,420
100
83230565
P001420W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
15.94
17/07/20201,430
100
83230284
C001430W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-84.06
17/07/20201,430
100
83230854
P001430W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
12.32
17/07/20201,440
100
83230003
C001440W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-87.68
17/07/20201,440
100
83230573
P001440W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
9.33
17/07/20201,450
100
83230292
C001450W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-90.67
17/07/20201,450
100
83230862
P001450W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
6.94
17/07/20201,460
100
83230011
C001460W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-93.06
17/07/20201,460
100
83230581
P001460W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
5.05
17/07/20201,470
100
83230300
C001470W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-94.95
17/07/20201,470
100
83230870
P001470W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
3.61
17/07/20201,480
100
83230029
C001480W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-96.39
17/07/20201,480
100
83230599
P001480W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.53
17/07/20201,490
100
83230318
C001490W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.47
17/07/20201,490
100
83230888
P001490W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.74
17/07/20201,500
100
83230037
C001500W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.26
17/07/20201,500
100
83230607
P001500W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.18
17/07/20201,510
100
83230326
C001510W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.82
17/07/20201,510
100
83230896
P001510W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.78
17/07/20201,520
100
83230045
C001520W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.22
17/07/20201,520
100
83230615
P001520W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.51
17/07/20201,530
100
83230334
C001530W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.49
17/07/20201,530
100
83230904
P001530W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.32
17/07/20201,540
100
83230052
C001540W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.68
17/07/20201,540
100
83230623
P001540W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.20
17/07/20201,550
100
83230342
C001550W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.80
17/07/20201,550
100
83230912
P001550W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.12
17/07/20201,560
100
83230060
C001560W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.88
17/07/20201,560
100
83230631
P001560W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.08
17/07/20201,570
100
83230359
C001570W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.92
17/07/20201,570
100
83230920
P001570W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.04
17/07/20201,580
100
83230078
C001580W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.96
17/07/20201,580
100
83230649
P001580W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.03
17/07/20201,590
100
83230367
C001590W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.97
17/07/20201,590
100
83230938
P001590W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
17/07/20201,600
100
83230086
C001600W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
17/07/20201,600
100
83230656
P001600W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
17/07/20201,610
100
83230375
C001610W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
17/07/20201,610
100
83230946
P001610W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,620
100
83230094
C001620W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,620
100
83230664
P001620W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,630
100
83230383
C001630W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,630
100
83230953
P001630W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,640
100
83230102
C001640W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,640
100
83230672
P001640W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,650
100
83230391
C001650W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,650
100
83230961
P001650W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,660
100
83231944
C001660W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,660
100
83232009
P001660W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,670
100
83231977
C001670W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,670
100
83232033
P001670W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
17/07/20201,680
100
83231951
C001680W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
17/07/20201,680
100
83232017
P001680W307-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
24/07/20201
100
83233908
C000001W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
24/07/20201,100
100
83234047
C001100W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
24/07/20201,100
100
83234591
P001100W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.98
24/07/20201,110
100
83234310
C001110W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.02
24/07/20201,110
100
83234864
P001110W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
24/07/20201,120
100
83234039
C001120W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
24/07/20201,120
100
83234583
P001120W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.95
24/07/20201,130
100
83234302
C001130W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.05
24/07/20201,130
100
83234856
P001130W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.92
24/07/20201,140
100
83234021
C001140W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.08
24/07/20201,140
100
83234575
P001140W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.86
24/07/20201,150
100
83234294
C001150W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.14
24/07/20201,150
100
83234849
P001150W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.78
24/07/20201,160
100
83234013
C001160W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.22
24/07/20201,160
100
83234567
P001160W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.65
24/07/20201,170
100
83234286
C001170W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.35
24/07/20201,170
100
83234831
P001170W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.47
24/07/20201,180
100
83234005
C001180W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.53
24/07/20201,180
100
83234559
P001180W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.20
24/07/20201,190
100
83234278
C001190W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.80
24/07/20201,190
100
83234823
P001190W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.83
24/07/20201,200
100
83233999
C001200W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.17
24/07/20201,200
100
83234542
P001200W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.33
24/07/20201,210
100
83234260
C001210W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.67
24/07/20201,210
100
83234815
P001210W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.66
24/07/20201,220
100
83233981
C001220W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.34
24/07/20201,220
100
83234534
P001220W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.77
24/07/20201,230
100
83234252
C001230W407-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.23
24/07/20201,230
100
83234807
P001230W407-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 09/07/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.