שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706572
C000001W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83726380
C001440W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83727115
P001440W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707117
C001450W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707836
P001450W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706754
C001460W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707471
P001460W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707109
C001470W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707828
P001470W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706747
C001480W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707463
P001480W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707091
C001490W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707810
P001490W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706739
C001500W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
539
36
15
100
83707455
P001500W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707083
C001510W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
360
36
10
100
83707802
P001510W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706721
C001520W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
42
376
54
10
100
83707448
P001520W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707075
C001530W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
26
146
35
4
100
83707794
P001530W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706713
C001540W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
49
507
49
10
100
83707430
P001540W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707067
C001550W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
16
206
16
13
100
83707786
P001550W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706705
C001560W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
22
321
22
15
100
83707422
P001560W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707059
C001570W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
28
2
14
100
83707778
P001570W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706697
C001580W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
43
222
45
4
100
83707414
P001580W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707042
C001590W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
140
12
12
100
83707760
P001590W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706689
C001600W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
45
5
9
100
83707406
P001600W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707034
C001610W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
70
4
18
100
83707752
P001610W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706671
C001620W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
13
236
14
17
100
83707398
P001620W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707026
C001630W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
154
12
13
100
83707745
P001630W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706663
C001640W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
64
7
9
100
83707380
P001640W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83707018
C001650W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
37
672
37
17
100
83707737
P001650W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83706655
C001660W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
2
65
4
16
100
83707372
P001660W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83707000
C001670W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
125
3,594
125
20
100
83707729
P001670W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.83
0
0
0
 
100
83706648
C001680W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.17
139
5,992
191
20
100
83707364
P001680W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.61
0
0
0
 
100
83706994
C001690W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.39
256
9,437
330
20
100
83707711
P001690W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.18
0
0
0
 
100
83706630
C001700W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.82
390
20,317
618
22
100
83707356
P001700W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.36
0
0
0
 
100
83706986
C001710W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.64
231
12,938
380
26
100
83707703
P001710W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.94
0
0
0
 
100
83706622
C001720W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.06
281
24,032
497
30
100
83707349
P001720W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.64
0
0
0
 
100
83706978
C001730W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.36
476
56,409
928
41
100
83707695
P001730W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.16
7
67,980
11
6,180
100
83706614
C001740W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.84
728
115,284
1,449
53
100
83707331
P001740W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.28
1
11,000
2
5,500
100
83706960
C001750W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.72
719
157,112
1,312
69
100
83707687
P001750W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.85
2
17,960
4
4,490
100
83706606
C001760W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.15
746
208,216
1,368
101
100
83707323
P001760W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.94
47
193,010
56
3,645
100
83706952
C001770W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.06
942
395,630
1,662
154
100
83707679
P001770W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.83
155
633,620
241
2,726
100
83706598
C001780W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.17
993
616,810
1,713
270
100
83707315
P001780W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53
631
1,780,240
938
1,910
100
83706945
C001790W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47
1,136
1,136,060
1,780
457
100
83707661
P001790W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
43.03
2,101
4,489,350
3,517
1,196
100
83706580
C001800W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-56.97
1,577
2,417,080
2,573
766
100
83707307
P001800W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.54
2,202
3,139,600
4,145
654
100
83707125
C001810W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.46
868
1,723,690
1,240
1,227
100
83707844
P001810W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.04
1,592
1,342,950
3,327
301
100
83706762
C001820W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.96
362
1,141,470
576
1,885
100
83707489
P001820W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.88
1,058
495,170
2,246
138
100
83707133
C001830W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.12
68
273,290
99
2,562
100
83707851
P001830W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.19
934
218,087
1,984
63
100
83706770
C001840W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.81
9
44,810
13
3,447
100
83707497
P001840W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.93
662
78,046
1,408
30
100
83707141
C001850W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.07
7
37,370
8
4,671
100
83707869
P001850W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.92
600
40,234
1,271
20
100
83706788
C001860W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.08
0
0
0
 
100
83707505
P001860W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.91
381
11,674
651
17
100
83707158
C001870W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.09
4
34,200
5
6,840
100
83707877
P001870W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.64
240
4,702
352
11
100
83706796
C001880W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.36
0
0
0
 
100
83707513
P001880W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.88
128
1,838
171
10
100
83707166
C001890W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.12
0
0
0
 
100
83707885
P001890W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.45
78
754
82
10
100
83706804
C001900W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.55
0
0
0
 
100
83707521
P001900W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.22
39
244
39
7
100
83707174
C001910W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.78
0
0
0
 
100
83707893
P001910W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
47
338
50
7
100
83706812
C001920W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
 
100
83707539
P001920W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
20
114
20
6
100
83707182
C001930W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
 
100
83707901
P001930W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
30
176
33
5
100
83706820
C001940W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
100
83707547
P001940W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
30
170
34
5
100
83707190
C001950W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83707919
P001950W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
40
8
5
100
83706838
C001960W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707554
P001960W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
150
750
150
5
100
83707208
C001970W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707927
P001970W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706846
C001980W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707562
P001980W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707216
C001990W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707935
P001990W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706853
C002000W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707570
P002000W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707224
C002010W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707943
P002010W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706861
C002020W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707588
P002020W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707232
C002030W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707950
P002030W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706879
C002040W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707596
P002040W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707240
C002050W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707968
P002050W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706887
C002060W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707604
P002060W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707257
C002070W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707976
P002070W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706895
C002080W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707612
P002080W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707265
C002090W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707984
P002090W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706903
C002100W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707620
P002100W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707273
C002110W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707992
P002110W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706911
C002120W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707638
P002120W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707281
C002130W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83708008
P002130W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706929
C002140W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707646
P002140W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707299
C002150W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83708016
P002150W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83706937
C002160W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83707653
P002160W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83708479
C002170W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83708487
P002170W110-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83726372
C000001W210-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.