שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
  
השער הקובע למימוש ולפקיעה של נגזרים על מניית דיסקונט - לתאריך 27/05/2020: 1,117
עתידי היסטורי
מתאריך 
   עד תאריך 
  בצע