שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
  
עתידי היסטורי
מועדי המימוש / הפקיעה של נגזרי מט"ח עשויים להתעדכן שכן הם נקבעים, בין היתר, לפי המועדים בהם בנק ישראל מפרסם שערים יציגים ומועדים אלה עשויים להשתנות מעת לעת, על פי קביעת בנק ישראל
מתאריך 
   עד תאריך 
  בצע