שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
  
עתידי היסטורי
בדף זה ניתן למצוא את המועדים בהם עתידים להיקבע המחירים הקובעים למימוש / פקיעה של נגזרי מט"ח. שימת לב – כיוון שהמחיר הקובע  למימוש / פקיעה של נגזרי מט"ח נקבע, בין היתר, לפי המועדים בהם בנק ישראל מפרסם שערים יציגים עשויים המועדים בהם ייקבעו בפועל המחירים הקובעים להשתנות.
מתאריך 
   עד תאריך 
  בצע