שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
  
עתידי היסטורי
בדף זה ניתן למצוא את המועדים ההיסטוריים בהם נקבעו מחירים קובעים למימוש/פקיעה.
מתאריך 
   עד תאריך 
  בצע