שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35

30/09/2021 - 01/09/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
21,847,522.5117,268.5121,630260,879.5791,43413מדד ת"א-35
13,924,377.496,321.777,4232.136,862.5479,21213אופציות חודשיות  
0 000013חוזים חודשיים  
7,923,145.120,946.844,2071.824,017.1312,22213אופציות שבועיות  
0 000013חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,247
      תאריך13/09/2021
      לסוף תקופה2,746
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,802.26
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)2.53
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)9,967,073.4
יחס מחזור *8.3867
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35