שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35

30/06/2020 - 01/06/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
15,627,627.3138,922.7110,5611.957,711.71,211,94621מדד ת"א-35
10,484,294.8114,027.874,360237,822.6794,27521אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
5,143,332.524,894.936,2001.819,889.1417,67121אופציות שבועיות  
0 000021חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,610
      תאריך15/06/2020
      לסוף תקופה3,152
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,342.40
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)-5.15
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)17,652,366.1
יחס מחזור *5.4602
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35