שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35

31/12/2019 - 01/12/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
12,903,175.958,778.976,5932.234,743.6799,10323מדד ת"א-35
8,799,534.349,755.952,2322.223,701.9545,14423אופציות חודשיות  
0 000023חוזים חודשיים  
4,103,641.79,022.924,3612.211,041.7253,95923אופציות שבועיות  
0 000023חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,091
      תאריך17/12/2019
      לסוף תקופה2,494
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,683.29
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)-1.13
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)15,686,106.3
יחס מחזור *5.4353
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35