שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35

31/03/2020 - 01/03/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
17,715,854.9361,469.9131,6051.777,831.11,634,45321מדד ת"א-35
13,721,334.3333,745.4103,8591.760,757.31,275,90321אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
3,994,520.627,724.527,7451.617,073.8358,55021אופציות שבועיות  
0 000021חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה4,891
      תאריך24/03/2020
      לסוף תקופה3,955
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,329.58
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)-17
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)28,498,127.9
יחס מחזור *3.8022
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35