שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק

31/12/2019 - 01/12/2019
UnderlyingAssetTermsMillionsTurnover of Premium (NIS thousands)AvgTurnOverContractsAverageTransactionSizeAverageDailyDealsTransTotalTransactionInPeriodNoTradingDaysForCategoryCut
2,524.79433697070.51223מניית בזק
2,524.79433697070.51223All Options  
 Export Data 
   Additional Columns   
TradeGuideBillNum:
      MaxOpenPosPeriod26
      Date31/12/2019
      EndOfPeriod26
SharesRateEndPeriod277.50
Rate Change MTD (%)-4.21
TurnoverUnderlyingAsset377,930.3
TurnoverRelevance0.0768
TradeGuide9RatioRemark מניית בזק