שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

31/08/2021 - 01/08/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
1,267,130.411,809.939,27429.51,332.730,65223שער שקל/דולר
1,266,690.611,809.439,26029.51,329.730,58223אופציות חודשיות  
0 000023חוזים חודשיים  
439.80.5144.537023אופציות שבועיות  
0 000023חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה883
      תאריך08/08/2021
      לסוף תקופה697
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.21
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-0.8000