שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

31/08/2020 - 01/08/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
1,505,190.516,318.844,23633.51,32229,08522שער שקל/דולר
1,504,540.916,317.344,21733.61,314.528,91922אופציות חודשיות  
0 000022חוזים חודשיים  
649.61.5192.57.516622אופציות שבועיות  
0 000022חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה1,011
      תאריך20/08/2020
      לסוף תקופה954
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.36
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-1.3500