שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

31/03/2020 - 01/03/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
2,623,885.663,64071,24819.93,574.375,06121שער שקל/דולר
2,618,498.863,546.871,098203,552.974,61121אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
5,386.793.3150721.445021אופציות שבועיות  
0 000021חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה1,312
      תאריך22/03/2020
      לסוף תקופה1,134
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.57
שינוי שער מתחילת התקופה (%)2.8300