שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

31/08/2019 - 01/08/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
2,129,385.720,028.560,54038.71,565.431,30720שער שקל/דולר
2,127,143.220,020.260,476391,54930,98020אופציות חודשיות  
0 000020חוזים חודשיים  
2,242.58.3643.916.432720אופציות שבועיות  
0 000020חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה982
      תאריך12/08/2019
      לסוף תקופה724
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.54
שינוי שער מתחילת התקופה (%)1.0300