שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

30/06/2020 - 01/06/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
1,782,638.821,676.251,53725.91,98941,76921שער שקל/דולר
1,779,484.621,667.451,44626.11,969.941,36821אופציות חודשיות  
0 000021חוזים חודשיים  
3,154.28.8914.819.140121אופציות שבועיות  
0 000021חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה1,067
      תאריך22/06/2020
      לסוף תקופה835
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.47
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-1.0300