שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

31/01/2020 - 01/01/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
1,605,19012,080.346,43534.71,339.529,46922שער שקל/דולר
1,603,565.512,077.946,38834.91,329.729,25422אופציות חודשיות  
0 000022חוזים חודשיים  
1,624.52.4474.89.821522אופציות שבועיות  
0 000022חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה826
      תאריך23/01/2020
      לסוף תקופה715
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.45
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-0.2300