שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 16/09/2019 - 03:12
12/09/2019 13:50
12/09/2019 09:48
12/09/2019 08:30
10/09/2019 15:34
10/09/2019 08:48
08/09/2019 16:30
05/09/2019 09:49
05/09/2019 08:56
05/09/2019 08:54
04/09/2019 17:33
03/09/2019 15:37
03/09/2019 08:41
02/09/2019 11:11
01/09/2019 10:58
29/08/2019 13:08
להודעות נוספות ממאי"ה