שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 09/07/2020 - 01:26
07/07/2020 15:42
07/07/2020 08:49
06/07/2020 14:18
02/07/2020 16:28
02/07/2020 10:31
02/07/2020 10:03
02/07/2020 08:44
01/07/2020 11:14
30/06/2020 17:34
30/06/2020 17:34
30/06/2020 15:32
30/06/2020 09:56
25/06/2020 10:07
25/06/2020 10:06
25/06/2020 09:28
להודעות נוספות ממאי"ה