שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 09/04/2020 - 10:37
07/04/2020 15:43
07/04/2020 10:08
07/04/2020 09:11
06/04/2020 18:02
02/04/2020 17:33
02/04/2020 10:29
02/04/2020 09:29
01/04/2020 10:41
31/03/2020 17:39
31/03/2020 15:39
31/03/2020 08:34
29/03/2020 16:25
26/03/2020 17:34
26/03/2020 10:29
26/03/2020 10:29
להודעות נוספות ממאי"ה