שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 18/09/2021 - 13:28
14/09/2021 15:32
14/09/2021 10:11
14/09/2021 10:01
13/09/2021 17:47
13/09/2021 17:44
12/09/2021 16:13
12/09/2021 09:12
09/09/2021 14:46
09/09/2021 14:13
09/09/2021 10:08
05/09/2021 16:28
05/09/2021 15:00
02/09/2021 15:38
02/09/2021 12:29
02/09/2021 10:01
להודעות נוספות ממאי"ה