שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 23/01/2020 - 10:58
23/01/2020 09:47
21/01/2020 15:51
19/01/2020 16:36
16/01/2020 12:06
16/01/2020 09:47
14/01/2020 15:34
14/01/2020 09:02
14/01/2020 08:59
14/01/2020 08:59
14/01/2020 08:58
09/01/2020 09:47
09/01/2020 08:15
07/01/2020 15:32
07/01/2020 08:57
06/01/2020 17:49
להודעות נוספות ממאי"ה