שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי ת"א בנקים-5

נכון לתאריך 16/10/2021 - 02:56
14/10/2021 10:14
14/10/2021 10:07
12/10/2021 15:46
12/10/2021 08:20
10/10/2021 16:51
07/10/2021 17:46
07/10/2021 10:13
07/10/2021 08:22
05/10/2021 15:46
05/10/2021 08:36
03/10/2021 11:31
30/09/2021 17:35
30/09/2021 10:10
30/09/2021 08:28
29/09/2021 08:09
להודעות נוספות ממאי"ה