שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו

נכון לתאריך 19/10/2021 - 18:24
19/10/2021 15:43
19/10/2021 08:18
14/10/2021 10:14
14/10/2021 10:07
12/10/2021 15:46
12/10/2021 08:20
10/10/2021 16:51
07/10/2021 17:46
07/10/2021 10:13
07/10/2021 08:22
05/10/2021 15:46
05/10/2021 08:36
03/10/2021 11:31
30/09/2021 17:35
30/09/2021 10:10
להודעות נוספות ממאי"ה