שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

TA-35 Index
TA-125 Index
TA-Banking
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-12/12/2019
מדדים
Yield YTD (%)
      
Yield MTD (%)
      
Last UpdateChange (%)
      
Last IndexName
  
Add Security to the personal fileAdditional details
15.55
-0.64
סוף יום
0.08%
1,691.56
ת"א-35
 Export Data 

נתוני נגזרים
נכון ל-12/12/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82952987
C000001W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953480
C001350W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954157
P001350W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953159
C001360W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82953829
P001360W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953472
C001370W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954140
P001370W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953142
C001380W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82953811
P001380W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953464
C001390W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954132
P001390W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953134
C001400W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82953803
P001400W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953456
C001410W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954124
P001410W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953126
C001420W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82953795
P001420W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953449
C001430W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954116
P001430W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953118
C001440W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82953787
P001440W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953431
C001450W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954108
P001450W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953100
C001460W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82953779
P001460W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953423
C001470W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
2
100
82954090
P001470W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953092
C001480W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
1
15
5
3
100
82953761
P001480W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953415
C001490W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
5
64
27
2
100
82954082
P001490W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953084
C001500W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
4
100
82953753
P001500W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953407
C001510W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
82954074
P001510W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953076
C001520W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
8
210
47
5
100
82953746
P001520W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953399
C001530W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
5
162
27
6
100
82954066
P001530W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953068
C001540W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
4
59
9
7
100
82953738
P001540W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953381
C001550W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
10
210
27
8
100
82954058
P001550W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953050
C001560W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
36
552
64
9
100
82953720
P001560W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953373
C001570W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
85
1,355
115
9
100
82954041
P001570W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953043
C001580W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
111
2,364
175
11
100
82953712
P001580W312-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
82953365
C001590W312-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 12/12/2019