שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-07/04/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-20.57
0.56
סוף יום
2.62%
מדד קובע1,337.04
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-07/04/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126425
C000001W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83128769
C001000W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
107
896
161
6
100
83128785
P001000W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83128777
C001010W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83128793
P001010W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83127860
C001020W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
34
100
83127878
P001020W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126813
C001030W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
60
100
83127332
P001030W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126557
C001040W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
78
9
9
100
83127076
P001040W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83126805
C001050W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
12
366
15
24
100
83127324
P001050W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83126540
C001060W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83127068
P001060W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83126797
C001070W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
83127316
P001070W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
83126532
C001080W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
21
422
21
20
100
83127050
P001080W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83126789
C001090W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
120
3,826
168
19
100
83127308
P001090W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
100
83126524
C001100W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
77
2,472
81
26
100
83127043
P001100W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.80
0
0
0
 
100
83126771
C001110W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.20
24
818
25
33
100
83127290
P001110W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83126516
C001120W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
106
4,522
108
38
100
83127035
P001120W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.48
0
0
0
 
100
83126763
C001130W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.52
158
9,476
211
43
100
83127282
P001130W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.19
0
0
0
 
100
83126508
C001140W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.81
140
9,234
143
58
100
83127027
P001140W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.77
0
0
0
 
100
83126755
C001150W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.23
118
13,934
178
69
100
83127274
P001150W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.19
0
0
0
 
100
83126490
C001160W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.81
107
13,217
148
80
100
83127019
P001160W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.39
0
0
0
 
100
83126748
C001170W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.61
103
17,165
147
100
100
83127266
P001170W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.33
0
0
0
 
100
83126482
C001180W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.67
39
6,650
47
133
100
83127001
P001180W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.95
0
0
0
 
100
83126730
C001190W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.05
83
17,310
106
141
100
83127258
P001190W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.21
0
0
0
 
100
83126474
C001200W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.79
288
111,070
525
162
100
83126995
P001200W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.05
0
0
0
 
100
83126722
C001210W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.95
125
37,535
150
201
100
83127241
P001210W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.45
0
0
0
 
100
83126466
C001220W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.55
128
42,340
160
238
100
83126987
P001220W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.37
0
0
0
 
100
83126714
C001230W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.63
142
77,680
235
291
100
83127233
P001230W304-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.83
0
0
0
5,400
100
83126458
C001240W304-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 07/04/2020