שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
7.24
1.02
סוף יום
-0.53%
1,569.92
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643677
C000001W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643834
C001260W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
4
2
2
100
82644469
P001260W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644147
C001270W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644774
P001270W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643826
C001280W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644451
P001280W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644139
C001290W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644766
P001290W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643818
C001300W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644444
P001300W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644121
C001310W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644758
P001310W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643800
C001320W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
15
5
3
100
82644436
P001320W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644113
C001330W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644741
P001330W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643792
C001340W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644428
P001340W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644105
C001350W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82644733
P001350W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643784
C001360W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644410
P001360W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644097
C001370W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82644725
P001370W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643776
C001380W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82644402
P001380W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644089
C001390W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644717
P001390W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643768
C001400W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82644394
P001400W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644071
C001410W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644709
P001410W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643750
C001420W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644386
P001420W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644063
C001430W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
21
3
7
100
82644691
P001430W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643743
C001440W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
50
10
5
100
82644378
P001440W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644055
C001450W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
19
100
82644683
P001450W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643735
C001460W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
48
5
10
100
82644360
P001460W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82644048
C001470W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
25
1,120
90
13
100
82644675
P001470W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
82643727
C001480W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
52
3,956
211
22
100
82644352
P001480W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
82644030
C001490W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
91
6,678
245
26
100
82644667
P001490W103-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.61
0
0
0
 
100
82643719
C001500W103-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019