שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/09/2021
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
20.38
2.67
סוף יום
0.67%
1,804.59
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706572
C000001W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83726380
C001440W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83727115
P001440W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707117
C001450W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707836
P001450W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706754
C001460W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707471
P001460W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707109
C001470W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707828
P001470W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706747
C001480W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707463
P001480W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707091
C001490W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83707810
P001490W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706739
C001500W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
539
36
15
100
83707455
P001500W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707083
C001510W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
360
36
10
100
83707802
P001510W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706721
C001520W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
42
376
54
10
100
83707448
P001520W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707075
C001530W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
26
146
35
4
100
83707794
P001530W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706713
C001540W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
49
507
49
10
100
83707430
P001540W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707067
C001550W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
16
206
16
13
100
83707786
P001550W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706705
C001560W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
22
321
22
15
100
83707422
P001560W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707059
C001570W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
28
2
14
100
83707778
P001570W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706697
C001580W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
43
222
45
4
100
83707414
P001580W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707042
C001590W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
140
12
12
100
83707760
P001590W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706689
C001600W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
5
45
5
9
100
83707406
P001600W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707034
C001610W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
70
4
18
100
83707752
P001610W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706671
C001620W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
13
236
14
17
100
83707398
P001620W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83707026
C001630W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
12
154
12
13
100
83707745
P001630W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83706663
C001640W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
64
7
9
100
83707380
P001640W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83707018
C001650W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
37
672
37
17
100
83707737
P001650W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83706655
C001660W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
2
65
4
16
100
83707372
P001660W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
100
83707000
C001670W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
125
3,594
125
20
100
83707729
P001670W110-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.83
0
0
0
 
100
83706648
C001680W110-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021