שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-15/09/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
9.93
3.02
סוף יום
-0.40%
1,609.16
ת"א-35
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-15/09/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861063
C000001W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861535
C001250W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862160
P001250W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861220
C001260W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861857
P001260W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861527
C001270W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862152
P001270W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861212
C001280W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861840
P001280W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861519
C001290W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862145
P001290W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861204
C001300W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82861832
P001300W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861501
C001310W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862137
P001310W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861196
C001320W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861824
P001320W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861493
C001330W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862129
P001330W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861188
C001340W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861816
P001340W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861485
C001350W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862111
P001350W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861170
C001360W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861808
P001360W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861477
C001370W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862103
P001370W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861162
C001380W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861790
P001380W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861469
C001390W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82862095
P001390W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861154
C001400W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861782
P001400W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861451
C001410W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82862087
P001410W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861147
C001420W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
14
100
82861774
P001420W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861444
C001430W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
15
100
82862079
P001430W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861139
C001440W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82861766
P001440W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861436
C001450W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
2
2
1
100
82862061
P001450W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861121
C001460W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
24
2
12
100
82861758
P001460W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861428
C001470W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82862053
P001470W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861113
C001480W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82861741
P001480W309-ת35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861410
C001490W309-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 15/09/2019