שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

TA-35 Index
TA-125 Index
TA-Banking
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי מדד ת''א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-09/07/2020
מדדים
Yield YTD (%)
      
Yield MTD (%)
      
Last UpdateChange (%)
      
Last IndexName
  
Add Security to the personal fileAdditional details
-19.13
1.40
סוף יום
-0.55%
1,361.24
ת"א-35
 Export Data 

נתוני נגזרים
נכון ל-09/07/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83229823
C000001W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83232595
C001090W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
73
482
118
5
100
83232611
P001090W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83232587
C001100W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
83232603
P001100W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83230250
C001110W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
83230821
P001110W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83229971
C001120W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
83230540
P001120W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83230243
C001130W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
83230813
P001130W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83229963
C001140W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
83230532
P001140W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
100
83230235
C001150W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
100
83230805
P001150W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83229955
C001160W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.01
20
415
37
12
100
83230524
P001160W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83230227
C001170W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.01
4
198
13
15
100
83230797
P001170W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83229948
C001180W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.03
12
213
14
15
100
83230516
P001180W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83230219
C001190W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.05
42
967
48
23
100
83230789
P001190W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.90
0
0
0
 
100
83229930
C001200W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.10
57
2,875
96
28
100
83230508
P001200W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.81
0
0
0
 
100
83230201
C001210W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.19
72
2,636
94
30
100
83230771
P001210W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.66
0
0
0
 
100
83229922
C001220W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.34
136
7,716
191
48
100
83230490
P001220W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
99.40
0
0
0
 
100
83230193
C001230W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.60
57
3,300
71
45
100
83230763
P001230W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
98.99
0
0
0
 
100
83229914
C001240W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.01
147
19,728
295
69
100
83230482
P001240W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
98.37
0
0
0
 
100
83230185
C001250W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.63
246
47,646
521
108
100
83230755
P001250W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
97.45
0
0
0
 
100
83229906
C001260W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-2.55
206
41,729
349
150
100
83230474
P001260W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
96.14
0
0
0
 
100
83230177
C001270W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-3.86
241
58,815
357
197
100
83230748
P001270W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
94.34
0
0
0
 
100
83229898
C001280W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-5.66
371
155,255
696
250
100
83230466
P001280W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
91.97
0
0
0
 
100
83230169
C001290W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-8.03
448
265,700
898
354
100
83230730
P001290W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
88.93
12
301,170
42
7,162
100
83229880
C001300W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-11.07
571
377,600
942
462
100
83230458
P001300W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
85.19
0
0
0
 
100
83230151
C001310W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-14.81
447
360,420
674
608
100
83230722
P001310W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
80.71
1
5,380
1
5,380
100
83229872
C001320W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
-19.29
679
811,470
1,148
800
100
83230441
P001320W307-ת35
Add Security to the personal fileסוף יום
75.54
6
25,540
6
4,257
100
83230144
C001330W307-ת35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 09/07/2020