שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/10/2019
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
73,534.89
-0.04%
2,496
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839382
C100.00M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839796
C760.00M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840315
P760.00M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839739
C1250.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840257
P1250.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843616
C1950.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843830
P1950.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839648
C2000.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840166
P2000.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839630
C2100.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840158
P2100.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82860214
C2150.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82860230
P2150.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82839622
C2200.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82840141
P2200.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,107
1,000
82843780
C2250.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82844002
P2250.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
2,030
1,000
82839614
C2300.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
138
1,000
82840133
P2300.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.90
0
0
0
1,700
1,000
82843772
C2350.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.10
0
0
0
 
1,000
82843996
P2350.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.34
0
0
0
1,390
1,000
82839606
C2400.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.66
0
0
0
 
1,000
82840125
P2400.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.67
0
0
0
 
1,000
82843798
C2450.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.33
0
0
0
 
1,000
82844010
P2450.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.80
0
0
0
 
1,000
82839598
C2500.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.20
0
0
0
 
1,000
82840117
P2500.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.97
0
0
0
 
1,000
82843806
C2550.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.03
0
0
0
 
1,000
82844028
P2550.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.66
0
0
0
 
1,000
82839655
C2600.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.34
0
0
0
 
1,000
82840174
P2600.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.33
0
0
0
110
1,000
82843814
C2650.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.67
0
0
0
 
1,000
82844036
P2650.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.18
0
0
0
 
1,000
82839663
C2700.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.82
0
0
0
 
1,000
82840182
P2700.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
82892316
C2750.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
82892365
P2750.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839671
C2800.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840190
P2800.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839689
C2900.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840208
P2900.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892282
C3000.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82892332
P3000.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839747
C3700.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840265
P3700.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82839804
C4200.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82840323
P4200.0M910-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843202
C100.00M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82843756
C740.00M911-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82843970
P740.00M911-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019