שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/08/2019 07:52
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,511
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019100
1,000
82759697
C100.00M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019740
1,000
82760109
C740.00M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/2019740
1,000
82760620
P740.00M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20191,250
1,000
82760042
C1250.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20191,250
1,000
82760562
P1250.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20191,950
1,000
82830860
C1950.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20191,950
1,000
82830894
P1950.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20192,000
1,000
82759945
C2000.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,000
1,000
82760463
P2000.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20192,100
1,000
82759937
C2100.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,100
1,000
82760455
P2100.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20192,200
1,000
82759929
C2200.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,200
1,000
82760448
P2200.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20192,250
1,000
82797606
C2250.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,250
1,000
82797622
P2250.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.96
30/08/20192,300
1,000
82759911
C2300.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.04
30/08/20192,300
1,000
82760430
P2300.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.41
30/08/20192,350
1,000
82773524
C2350.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.59
30/08/20192,350
1,000
82773748
P2350.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.75
30/08/20192,400
1,000
82759903
C2400.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.25
30/08/20192,400
1,000
82760422
P2400.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
82.74
30/08/20192,450
1,000
82773516
C2450.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-17.26
30/08/20192,450
1,000
82773730
P2450.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
57.19
30/08/20192,500
1,000
82759952
C2500.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-42.81
30/08/20192,500
1,000
82760471
P2500.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
28.55
30/08/20192,550
1,000
82773532
C2550.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-71.45
30/08/20192,550
1,000
82773755
P2550.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
9.68
30/08/20192,600
1,000
82759960
C2600.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-90.32
30/08/20192,600
1,000
82760489
P2600.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.17
30/08/20192,650
1,000
82773540
C2650.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.83
30/08/20192,650
1,000
82773763
P2650.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.32
30/08/20192,700
1,000
82759978
C2700.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.68
30/08/20192,700
1,000
82760497
P2700.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.03
30/08/20192,750
1,000
82773557
C2750.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.97
30/08/20192,750
1,000
82773771
P2750.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,800
1,000
82759986
C2800.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20192,800
1,000
82760505
P2800.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,850
1,000
82792698
C2850.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20192,850
1,000
82792748
P2850.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20192,900
1,000
82759994
C2900.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20192,900
1,000
82760513
P2900.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20193,000
1,000
82773359
C3000.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20193,000
1,000
82773573
P3000.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20193,100
1,000
82792664
C3100.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20193,100
1,000
82792714
P3100.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20193,600
1,000
82760059
C3600.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20193,600
1,000
82760570
P3600.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20194,100
1,000
82760117
C4100.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
30/08/20194,100
1,000
82760638
P4100.0M908-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/09/2019100
1,000
82772948
C100.00M909-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.