שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-29/11/2020 09:39
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
1.02%
שער תיאורטי1,980
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-29/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/2020100
1,000
83308502
C100.00M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/2020450
1,000
83309252
C450.00M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/2020450
1,000
83309518
P450.00M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/2020760
1,000
83309237
C760.00M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/2020760
1,000
83309492
P760.00M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,200
1,000
83309161
C1200.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,200
1,000
83309427
P1200.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,250
1,000
83309153
C1250.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,250
1,000
83309419
P1250.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,300
1,000
83309146
C1300.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,300
1,000
83309401
P1300.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,350
1,000
83309138
C1350.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,350
1,000
83309393
P1350.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,400
1,000
83309120
C1400.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,400
1,000
83309385
P1400.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,425
1,000
83342410
C1425.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,425
1,000
83342642
P1425.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/20201,450
1,000
83309112
C1450.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/20201,450
1,000
83309377
P1450.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
25/12/20201,475
1,000
83342402
C1475.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
25/12/20201,475
1,000
83342634
P1475.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
25/12/20201,500
1,000
83309104
C1500.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
25/12/20201,500
1,000
83309369
P1500.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
25/12/20201,525
1,000
83342394
C1525.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
25/12/20201,525
1,000
83342626
P1525.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.93
25/12/20201,550
1,000
83309179
C1550.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.07
25/12/20201,550
1,000
83309435
P1550.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.85
25/12/20201,575
1,000
83342386
C1575.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.15
25/12/20201,575
1,000
83342618
P1575.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.70
25/12/20201,600
1,000
83309187
C1600.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.30
25/12/20201,600
1,000
83309443
P1600.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.45
25/12/20201,625
1,000
83342428
C1625.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.55
25/12/20201,625
1,000
83342659
P1625.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.04
25/12/20201,650
1,000
83309195
C1650.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.96
25/12/20201,650
1,000
83309450
P1650.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.38
25/12/20201,675
1,000
83342436
C1675.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.62
25/12/20201,675
1,000
83342667
P1675.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.39
25/12/20201,700
1,000
83309203
C1700.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.61
25/12/20201,700
1,000
83309468
P1700.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.96
25/12/20201,725
1,000
83342444
C1725.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.04
25/12/20201,725
1,000
83342675
P1725.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.99
25/12/20201,750
1,000
83309211
C1750.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.01
25/12/20201,750
1,000
83309476
P1750.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
91.37
25/12/20201,775
1,000
83357913
C1775.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-8.63
25/12/20201,775
1,000
83357939
P1775.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
88.04
25/12/20201,800
1,000
83309229
C1800.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-11.96
25/12/20201,800
1,000
83309484
P1800.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
83.95
25/12/20201,825
1,000
83360677
C1825.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
-16.05
25/12/20201,825
1,000
83360693
P1825.0M012-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישי
79.11
25/12/20201,850
1,000
83330597
C1850.0M012-לאמ
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 29/11/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.