שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
133,708.54
-0.50%
2,388
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
22,260
1,000
82593971
C100.00M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82594474
C700.00M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594664
P700.00M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82594458
C1200.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594649
P1200.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82611179
C1800.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82611203
P1800.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82607656
C1850.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82607664
P1850.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82594409
C1900.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594599
P1900.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82594391
C1950.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82594581
P1950.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
1,000
82594383
C2000.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
 
1,000
82594573
P2000.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.85
0
0
0
 
1,000
82594375
C2100.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.15
0
0
0
 
1,000
82594565
P2100.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.98
0
0
0
 
1,000
82621012
C2150.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.02
0
0
0
 
1,000
82621210
P2150.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.23
0
0
0
 
1,000
82594367
C2200.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.77
0
0
0
 
1,000
82594557
P2200.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.79
0
0
0
 
1,000
82621004
C2250.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.21
0
0
0
 
1,000
82621202
P2250.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.28
0
0
0
 
1,000
82594359
C2300.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.72
0
0
0
240
1,000
82594540
P2300.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.09
0
0
0
 
1,000
82620998
C2350.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.91
0
0
0
 
1,000
82621194
P2350.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.39
0
0
0
 
1,000
82594417
C2400.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.61
0
0
0
 
1,000
82594607
P2400.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.80
0
0
0
 
1,000
82621020
C2450.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.20
0
0
0
 
1,000
82621228
P2450.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.81
0
0
0
 
1,000
82594425
C2500.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.19
0
0
0
 
1,000
82594615
P2500.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.32
0
0
0
 
1,000
82621038
C2550.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.68
0
0
0
 
1,000
82621236
P2550.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.57
0
0
0
 
1,000
82594433
C2600.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.43
0
0
0
 
1,000
82594623
P2600.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.20
0
0
0
 
1,000
82636580
C2650.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.80
0
0
0
 
1,000
82636606
P2650.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.62
0
0
0
 
1,000
82594441
C2700.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.38
0
0
0
 
1,000
82594631
P2700.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.54
0
0
0
 
1,000
82615972
C2800.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.46
0
0
0
 
1,000
82615980
P2800.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594466
C3400.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82594656
P3400.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594482
C3900.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82594672
P3900.0M903-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
22,830
1,000
82620444
C100.00M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620972
C720.00M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82621178
P720.00M904-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019