שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/06/2019 12:07
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - לאומי
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Last closingISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details12:07
22,188.10
0.20%
2,465
604611לאומי
לאומי
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal file
100
28/06/2019100
1,000
82759671
C100.00M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/2019740
1,000
82760067
C740.00M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/2019740
1,000
82760588
P740.00M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/20191,250
1,000
82760000
C1250.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20191,250
1,000
82760521
P1250.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/20192,000
1,000
82759747
C2000.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,000
1,000
82760265
P2000.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/20192,100
1,000
82759739
C2100.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,100
1,000
82760257
P2100.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/20192,200
1,000
82759721
C2200.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,200
1,000
82760240
P2200.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/20192,250
1,000
82760133
C2250.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,250
1,000
82760653
P2250.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
28/06/20192,300
1,000
82759713
C2300.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,300
1,000
82760232
P2300.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
99.83
28/06/20192,350
1,000
82760125
C2350.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-0.17
28/06/20192,350
1,000
82760646
P2350.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
94.32
28/06/20192,400
1,000
82759705
C2400.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-5.68
28/06/20192,400
1,000
82760224
P2400.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
60.62
28/06/20192,450
1,000
82760141
C2450.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-39.38
28/06/20192,450
1,000
82760661
P2450.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
15.45
28/06/20192,500
1,000
82759754
C2500.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-84.55
28/06/20192,500
1,000
82760273
P2500.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
1.14
28/06/20192,550
1,000
82760158
C2550.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-98.86
28/06/20192,550
1,000
82760679
P2550.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0.02
28/06/20192,600
1,000
82759762
C2600.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-99.98
28/06/20192,600
1,000
82760281
P2600.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,650
1,000
82760166
C2650.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-100
28/06/20192,650
1,000
82760687
P2650.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,700
1,000
82759770
C2700.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-100
28/06/20192,700
1,000
82760299
P2700.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,800
1,000
82759788
C2800.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-100
28/06/20192,800
1,000
82760307
P2800.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,900
1,000
82759796
C2900.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-100
28/06/20192,900
1,000
82760315
P2900.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20193,600
1,000
82760018
C3600.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-100
28/06/20193,600
1,000
82760539
P3600.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
0
28/06/20194,100
1,000
82760075
C4100.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
-100
28/06/20194,100
1,000
82760596
P4100.0M906-לאמ
Add Security to the personal file
100
26/07/2019100
1,000
82759689
C100.00M907-לאמ
Add Security to the personal file
100
26/07/2019740
1,000
82760083
C740.00M907-לאמ
Add Security to the personal file
0
26/07/2019740
1,000
82760604
P740.00M907-לאמ
Add Security to the personal file
100
26/07/20191,250
1,000
82760026
C1250.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
0
26/07/20191,250
1,000
82760547
P1250.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
100
26/07/20192,000
1,000
82759846
C2000.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
0
26/07/20192,000
1,000
82760364
P2000.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
99.98
26/07/20192,100
1,000
82759838
C2100.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
-0.02
26/07/20192,100
1,000
82760356
P2100.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
99.45
26/07/20192,200
1,000
82759820
C2200.0M907-לאמ
Add Security to the personal file
-0.55
26/07/20192,200
1,000
82760349
P2200.0M907-לאמ
1 2 3
 Export Data 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.