שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
161,883.23
-0.79%
1,887
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83076760
C100.00M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83077453
C560.00M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83078121
P560.00M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83077396
C920.00M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83078063
P920.00M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.13
0
0
0
 
1,000
83096479
C1350.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.87
0
0
0
 
1,000
83096545
P1350.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.92
0
0
0
 
1,000
83095091
C1400.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.08
0
0
0
 
1,000
83095141
P1400.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.21
0
0
0
 
1,000
83077180
C1450.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.79
0
0
0
 
1,000
83077859
P1450.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.13
0
0
0
 
1,000
83096529
C1475.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.87
0
0
0
 
1,000
83096594
P1475.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.90
0
0
0
 
1,000
83077172
C1500.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.10
0
0
0
 
1,000
83077842
P1500.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.50
0
0
0
 
1,000
83096511
C1525.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.50
0
0
0
 
1,000
83096586
P1525.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.93
0
0
0
 
1,000
83077164
C1550.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.07
0
0
0
 
1,000
83077834
P1550.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.19
0
0
0
 
1,000
83095125
C1575.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.81
0
0
0
 
1,000
83095174
P1575.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.27
0
0
0
 
1,000
83077156
C1600.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.73
0
0
0
 
1,000
83077826
P1600.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.20
0
0
0
 
1,000
83077602
C1625.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.80
0
0
0
 
1,000
83078279
P1625.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.96
0
0
0
 
1,000
83077149
C1650.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.04
0
0
0
 
1,000
83077818
P1650.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.56
0
0
0
 
1,000
83077594
C1675.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.44
0
0
0
 
1,000
83078261
P1675.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.03
0
0
0
 
1,000
83077131
C1700.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.97
0
0
0
 
1,000
83077800
P1700.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.38
0
0
0
 
1,000
83077586
C1725.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.62
0
0
0
 
1,000
83078253
P1725.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.61
0
0
0
 
1,000
83077123
C1750.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.39
0
0
0
 
1,000
83077792
P1750.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.75
0
0
0
 
1,000
83077578
C1775.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.25
0
0
0
 
1,000
83078246
P1775.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.81
0
0
0
 
1,000
83077115
C1800.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.19
0
0
0
 
1,000
83077784
P1800.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.82
0
0
0
 
1,000
83077610
C1825.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.18
0
0
0
 
1,000
83078287
P1825.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.79
0
0
0
 
1,000
83077198
C1850.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.21
0
0
0
 
1,000
83077867
P1850.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.74
0
0
0
 
1,000
83077628
C1875.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-43.26
0
0
0
 
1,000
83078295
P1875.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.69
0
0
0
 
1,000
83077206
C1900.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.31
0
0
0
 
1,000
83077875
P1900.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.67
0
0
0
 
1,000
83077636
C1925.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.33
0
0
0
 
1,000
83078303
P1925.0M004-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.67
0
0
0
420
1,000
83077214
C1950.0M004-לאמ
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020