שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/10/2021
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
118,395.36
2.52%
3,014
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/10/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83664698
C001.00M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648881
C760.00M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83649095
P760.00M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648865
C1250.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83649079
P1250.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648808
C2000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83649012
P2000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648790
C2100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83649004
P2100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648782
C2200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83648998
P2200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648774
C2300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83648980
P2300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648766
C2400.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83648972
P2400.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83683318
C2450.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83683524
P2450.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648758
C2500.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83648964
P2500.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83683300
C2550.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83683516
P2550.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83648816
C2600.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83649020
P2600.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83683292
C2650.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83683508
P2650.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
1,000
83648824
C2700.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
1,000
83649038
P2700.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.41
0
0
0
 
1,000
83683326
C2750.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.59
0
0
0
 
1,000
83683532
P2750.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.74
0
0
0
 
1,000
83648832
C2800.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.26
0
0
0
 
1,000
83649046
P2800.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.10
0
0
0
 
1,000
83683334
C2850.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.90
0
0
0
 
1,000
83683540
P2850.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.10
0
0
0
 
1,000
83648840
C2900.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.90
0
0
0
 
1,000
83649053
P2900.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.46
0
0
0
 
1,000
83683342
C2950.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.54
0
0
0
 
1,000
83683557
P2950.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.82
0
0
0
 
1,000
83648857
C3000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.18
0
0
0
 
1,000
83649061
P3000.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.61
0
0
0
 
1,000
83708198
C3050.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.39
0
0
0
 
1,000
83708222
P3050.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.41
0
0
0
 
1,000
83671115
C3100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.59
0
0
0
 
1,000
83671131
P3100.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.50
0
0
0
 
1,000
83741843
C3150.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.50
0
0
0
 
1,000
83741868
P3150.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.08
0
0
0
 
1,000
83673863
C3200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.92
0
0
0
 
1,000
83673897
P3200.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83677344
C3300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83677377
P3300.0M110-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83741108
C3400.0M110-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 21/10/2021