שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
55,345.46
-0.41%
2,420
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673476
C100.00M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673906
C740.00M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674458
P740.00M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673849
C1250.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674391
P1250.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82693888
C1900.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82693912
P1900.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673658
C1950.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674201
P1950.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673641
C2000.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674193
P2000.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673633
C2100.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674185
P2100.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82680711
C2150.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82680919
P2150.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82673625
C2200.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82674177
P2200.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
1,000
82674003
C2250.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
1,000
82674557
P2250.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.12
0
0
0
 
1,000
82673617
C2300.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.88
0
0
0
210
1,000
82674169
P2300.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.83
0
0
0
 
1,000
82673997
C2350.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.17
0
0
0
 
1,000
82674540
P2350.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.51
0
0
0
 
1,000
82673609
C2400.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.49
0
0
0
 
1,000
82674151
P2400.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.52
0
0
0
 
1,000
82674011
C2450.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.48
0
0
0
 
1,000
82674565
P2450.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.69
0
0
0
 
1,000
82673666
C2500.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.31
0
0
0
 
1,000
82674219
P2500.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.65
0
0
0
 
1,000
82674029
C2550.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.35
0
0
0
 
1,000
82674573
P2550.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.58
0
0
0
 
1,000
82673674
C2600.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.42
0
0
0
 
1,000
82674227
P2600.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
1,000
82674037
C2650.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
1,000
82674581
P2650.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82673682
C2700.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82674235
P2700.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82673690
C2800.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82674243
P2800.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82673708
C2900.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82674250
P2900.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82673856
C3600.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82674409
P3600.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82673914
C4100.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82674466
P4100.0M904-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
23,156
1,000
82673484
C100.00M905-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673922
C740.00M905-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674474
P740.00M905-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673864
C1250.0M905-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82674417
P1250.0M905-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019