שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-29/07/2021
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
103,607.61
-0.88%
2,478
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-29/07/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
23,600
1,000
83584953
C100.00M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83585570
C780.00M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83585760
P780.00M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83585554
C1300.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83585745
P1300.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83640557
C1950.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83640573
P1950.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83630756
C2000.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83630798
P2000.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
83585497
C2100.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
83585687
P2100.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.45
0
0
0
 
1,000
83585489
C2200.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.55
0
0
0
 
1,000
83585679
P2200.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.22
0
0
0
 
1,000
83630780
C2250.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.78
0
0
0
 
1,000
83630822
P2250.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.24
0
0
0
 
1,000
83585471
C2300.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.76
0
0
0
 
1,000
83585661
P2300.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.34
0
0
0
 
1,000
83614503
C2350.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.66
0
0
0
 
1,000
83614693
P2350.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.67
0
0
0
 
1,000
83585463
C2400.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.33
0
0
0
 
1,000
83585653
P2400.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.41
0
0
0
 
1,000
83614495
C2450.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.59
0
0
0
 
1,000
83614685
P2450.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.01
0
0
0
 
1,000
83585455
C2500.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.99
0
0
0
 
1,000
83585646
P2500.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.76
0
0
0
 
1,000
83614511
C2550.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.24
0
0
0
 
1,000
83614701
P2550.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.73
0
0
0
 
1,000
83585505
C2600.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.27
0
0
0
 
1,000
83585695
P2600.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.07
0
0
0
 
1,000
83614529
C2650.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.93
0
0
0
 
1,000
83614719
P2650.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.79
0
0
0
 
1,000
83585513
C2700.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.21
0
0
0
 
1,000
83585703
P2700.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.19
0
0
0
 
1,000
83614537
C2750.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.81
0
0
0
 
1,000
83614727
P2750.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.36
0
0
0
 
1,000
83585521
C2800.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.64
0
0
0
 
1,000
83585711
P2800.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.19
0
0
0
 
1,000
83585539
C2900.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.81
0
0
0
 
1,000
83585729
P2900.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
83585547
C3000.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
83585737
P3000.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83602169
C3100.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83602227
P3100.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83585562
C3800.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83585752
P3800.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83585588
C4300.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83585778
P4300.0M108-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83630301
C001.00M109-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83614479
C780.00M109-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83614669
P780.00M109-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 29/07/2021