שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על לאומי
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/01/2020
מניות - לאומי
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
51,620.44
0.20%
2,451
604611לאומי
לאומי
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82954751
C100.00M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955154
C760.00M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955675
P760.00M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955097
C1250.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955618
P1250.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82956780
C1950.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82956814
P1950.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82954926
C2000.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955444
P2000.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82954918
C2100.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955436
P2100.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
82954900
C2200.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
82955428
P2200.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.52
0
0
0
 
1,000
82955261
C2250.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.48
0
0
0
 
1,000
82955782
P2250.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.23
0
0
0
 
1,000
82954892
C2300.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.77
0
0
0
 
1,000
82955410
P2300.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.47
0
0
0
1,605
1,000
82955253
C2350.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.53
0
0
0
 
1,000
82955774
P2350.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.67
0
0
0
 
1,000
82954884
C2400.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.33
0
0
0
98
1,000
82955402
P2400.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.69
0
0
0
 
1,000
82955246
C2450.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.31
0
0
0
310
1,000
82955766
P2450.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.60
0
0
0
 
1,000
82954876
C2500.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.40
0
0
0
390
1,000
82955394
P2500.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.27
0
0
0
80
1,000
82955279
C2550.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.73
0
0
0
 
1,000
82955790
P2550.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.11
0
0
0
98
1,000
82954934
C2600.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.89
0
0
0
 
1,000
82955451
P2600.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.71
0
0
0
60
1,000
82955287
C2650.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.29
0
0
0
 
1,000
82955808
P2650.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.12
0
0
0
 
1,000
82954942
C2700.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.88
0
0
0
 
1,000
82955469
P2700.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
82980616
C2750.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
82980665
P2750.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82954959
C2800.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955477
P2800.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82954967
C2900.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955485
P2900.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82980582
C3000.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82980632
P3000.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955105
C3700.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955626
P3700.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955162
C4100.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82955683
P4100.0M001-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
24,100
1,000
82954769
C100.00M002-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955170
C760.00M002-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955691
P760.00M002-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82955113
C1250.0M002-לאמ
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82955634
P1250.0M002-לאמ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020