שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/01/2020
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
86,140.38
0.27%
3,701
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82899527
C100.00M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900465
C840.00M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900671
P840.00M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900440
C1400.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900655
P1400.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82900382
C2300.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82900598
P2300.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82900374
C2400.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
82900580
P2400.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
82900366
C2500.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
100
82900572
P2500.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
100
82900358
C2600.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
0
0
0
 
100
82900564
P2600.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.63
0
0
0
 
100
82900341
C2700.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.37
0
0
0
 
100
82900556
P2700.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.11
0
0
0
 
100
82900333
C2800.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.89
0
0
0
 
100
82900549
P2800.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.69
0
0
0
 
100
82983370
C2850.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.31
0
0
0
 
100
82983438
P2850.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.11
0
0
0
 
100
82900390
C2900.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.89
0
0
0
 
100
82900606
P2900.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.34
0
0
0
 
100
82983362
C2950.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.66
0
0
0
 
100
82983420
P2950.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.35
0
0
0
 
100
82900408
C3000.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.65
0
0
0
71
100
82900614
P3000.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.10
0
0
0
 
100
82954421
C3050.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.90
0
0
0
101
100
82954439
P3050.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.56
0
0
0
 
100
82900416
C3100.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.44
0
0
0
72
100
82900622
P3100.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.70
0
0
0
 
100
82954355
C3150.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.30
0
0
0
 
100
82954371
P3150.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.50
0
0
0
490
100
82900424
C3200.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.50
0
0
0
 
100
82900630
P3200.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.95
0
0
0
 
100
82935396
C3250.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.05
0
0
0
 
100
82935644
P3250.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.05
0
0
0
 
100
82900432
C3300.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.95
0
0
0
 
100
82900648
P3300.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.80
0
0
0
 
100
82935388
C3350.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.20
0
0
0
 
100
82935636
P3350.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.24
0
0
0
 
100
82917402
C3400.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.76
0
0
0
 
100
82917444
P3400.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.39
0
0
0
 
100
82935370
C3450.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.61
0
0
0
 
100
82935628
P3450.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.30
0
0
0
 
100
82918988
C3500.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.70
0
0
0
 
100
82919002
P3500.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.02
0
0
0
 
100
82935362
C3550.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.98
0
0
0
 
100
82935610
P3550.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.60
0
0
0
 
100
82921875
C3600.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.40
0
0
0
 
100
82921933
P3600.0M001-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.10
0
0
0
 
100
82935404
C3650.0M001-טבע
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020