שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/11/2020
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
26,429.45
2.78%
3,219
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83277038
C100.00M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83278119
C1000.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83278366
P1000.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83278093
C1650.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83278341
P1650.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83325084
C2400.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83325134
P2400.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83300582
C2500.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83300616
P2500.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83293787
C2600.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83293811
P2600.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83342840
C2650.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83343079
P2650.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83278028
C2700.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
100
83278275
P2700.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.89
0
0
0
 
100
83325118
C2750.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.11
0
0
0
 
100
83325167
P2750.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.58
0
0
0
 
100
83278010
C2800.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.42
0
0
0
 
100
83278267
P2800.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.68
0
0
0
 
100
83309799
C2850.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.32
0
0
0
 
100
83310029
P2850.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.52
0
0
0
 
100
83278002
C2900.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.48
0
0
0
 
100
83278259
P2900.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.17
0
0
0
 
100
83309781
C2950.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.83
0
0
0
 
100
83310011
P2950.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.72
0
0
0
 
100
83277996
C3000.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.28
0
0
0
 
100
83278242
P3000.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.88
0
0
0
 
100
83309773
C3050.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.12
0
0
0
 
100
83310003
P3050.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.29
0
0
0
 
100
83277988
C3100.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.71
0
0
0
 
100
83278234
P3100.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.54
0
0
0
 
100
83309807
C3150.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.46
0
0
0
 
100
83310037
P3150.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.60
0
0
0
 
100
83277970
C3200.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.40
0
0
0
 
100
83278226
P3200.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.04
0
0
0
 
100
83309815
C3250.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.96
0
0
0
 
100
83310045
P3250.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.59
0
0
0
 
100
83277962
C3300.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.41
0
0
0
 
100
83278218
P3300.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.10
0
0
0
 
100
83309823
C3350.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.90
0
0
0
 
100
83310052
P3350.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.93
0
0
0
 
100
83278036
C3400.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.07
0
0
0
 
100
83278283
P3400.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.28
0
0
0
 
100
83329821
C3450.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.72
0
0
0
 
100
83329847
P3450.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.51
0
0
0
 
100
83278044
C3500.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.49
0
0
0
 
100
83278291
P3500.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.19
0
0
0
 
100
83334425
C3550.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.81
0
0
0
 
100
83334441
P3550.0M011-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
100
83278051
C3600.0M011-טבע
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/11/2020