שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-14/09/2021
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
45,703.57
-0.43%
2,991
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-14/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83630319
C001.00M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83614883
C1000.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83615112
P1000.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83614867
C1700.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83615096
P1700.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83640615
C2300.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83640664
P2300.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83638452
C2400.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83638502
P2400.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83636597
C2500.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
100
83636647
P2500.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.53
0
0
0
 
100
83633099
C2600.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.47
0
0
0
 
100
83633149
P2600.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.28
0
0
0
 
100
83614792
C2700.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.72
0
0
0
 
100
83615021
P2700.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.50
0
0
0
 
100
83677393
C2750.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.50
0
0
0
 
100
83677419
P2750.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.93
0
0
0
 
100
83614784
C2800.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.07
0
0
0
 
100
83615013
P2800.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.23
0
0
0
 
100
83665547
C2850.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.77
0
0
0
 
100
83665554
P2850.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.35
0
0
0
 
100
83614776
C2900.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.65
0
0
0
 
100
83615005
P2900.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.70
0
0
0
 
100
83649368
C2950.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.30
0
0
0
 
100
83649590
P2950.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
52.07
0
0
0
 
100
83614768
C3000.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47.93
0
0
0
 
100
83614990
P3000.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
40.44
0
0
0
 
100
83649350
C3050.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-59.56
0
0
0
 
100
83649582
P3050.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.78
0
0
0
 
100
83614750
C3100.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.22
0
0
0
 
100
83614982
P3100.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.75
0
0
0
 
100
83649343
C3150.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.25
0
0
0
 
100
83649574
P3150.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.68
0
0
0
 
100
83614743
C3200.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.32
0
0
0
 
100
83614974
P3200.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.53
0
0
0
 
100
83649376
C3250.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.47
0
0
0
 
100
83649608
P3250.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.03
0
0
0
 
100
83614735
C3300.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.97
0
0
0
 
100
83614966
P3300.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.81
0
0
0
 
100
83649384
C3350.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.19
0
0
0
 
100
83649616
P3350.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.49
0
0
0
 
100
83614800
C3400.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.51
0
0
0
 
100
83615039
P3400.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.75
0
0
0
 
100
83649392
C3450.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.25
0
0
0
 
100
83649624
P3450.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.36
0
0
0
 
100
83614818
C3500.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.64
0
0
0
 
100
83615047
P3500.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
0
0
0
 
100
83667261
C3550.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
100
83667279
P3550.0M109-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
0
0
0
 
100
83614826
C3600.0M109-טבע
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 14/09/2021