שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
75,109.53
-0.33%
6,342
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82593989
C100.00M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82594896
C1700.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82595133
P1700.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82594870
C2900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82595117
P2900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.71
0
0
0
 
100
82594813
C4500.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.29
0
0
0
 
100
82595059
P4500.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.52
0
0
0
 
100
82594805
C4600.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.48
0
0
0
 
100
82595042
P4600.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.22
0
0
0
 
100
82594797
C4700.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.78
0
0
0
 
100
82595034
P4700.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.80
0
0
0
 
100
82594789
C4800.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.20
0
0
0
 
100
82595026
P4800.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.19
0
0
0
 
100
82594771
C4900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.81
0
0
0
 
100
82595018
P4900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.37
0
0
0
 
100
82594763
C5000.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.63
0
0
0
 
100
82595000
P5000.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.89
0
0
0
 
100
82594755
C5200.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.11
0
0
0
 
100
82594995
P5200.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.01
0
0
0
 
100
82594748
C5400.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.99
0
0
0
 
100
82594987
P5400.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.51
0
0
0
 
100
82594730
C5600.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.49
0
0
0
 
100
82594979
P5600.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.41
0
0
0
 
100
82594821
C5800.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.59
0
0
0
 
100
82595067
P5800.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.33
0
0
0
 
100
82642620
C5900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.67
0
0
0
 
100
82642646
P5900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.95
0
0
0
 
100
82594839
C6000.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.05
0
0
0
 
100
82595075
P6000.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.34
0
0
0
 
100
82641887
C6100.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.66
0
0
0
 
100
82641929
P6100.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.57
0
0
0
 
100
82594847
C6200.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.43
0
0
0
 
100
82595083
P6200.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.72
1
360
1
360
100
82641879
C6300.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.28
0
0
0
 
100
82641911
P6300.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.86
0
0
0
 
100
82594854
C6400.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.14
0
0
0
 
100
82595091
P6400.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.07
0
0
0
 
100
82621483
C6500.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.93
0
0
0
 
100
82621764
P6500.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.40
0
0
0
 
100
82594862
C6600.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.60
0
0
0
 
100
82595109
P6600.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.91
0
0
0
 
100
82621475
C6700.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.09
0
0
0
 
100
82621756
P6700.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.67
0
0
0
 
100
82607672
C6800.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-67.33
0
0
0
 
100
82607698
P6800.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
28.69
0
0
0
 
100
82621467
C6900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-71.31
0
0
0
 
100
82621749
P6900.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.01
0
0
0
 
100
82608191
C7000.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.99
0
0
0
 
100
82608209
P7000.0M903-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.64
0
0
0
 
100
82621459
C7100.0M903-טבע
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019