שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
159,740.03
-1.65%
3,042
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82997164
C100.00M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83096677
C780.00M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83096818
P780.00M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82998154
C1100.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82998402
P1100.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
 
100
82998139
C1800.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
 
100
82998386
P1800.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.04
0
0
0
 
100
83096636
C2100.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.96
0
0
0
 
100
83096776
P2100.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.07
0
0
0
 
100
83096628
C2200.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.93
0
0
0
 
100
83096768
P2200.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.49
0
0
0
 
100
83095190
C2300.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.51
0
0
0
 
100
83095216
P2300.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.40
0
0
0
 
100
83096727
C2350.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.60
0
0
0
 
100
83096867
P2350.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.09
0
0
0
 
100
83083501
C2400.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.91
0
0
0
 
100
83083576
P2400.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.55
0
0
0
 
100
83096719
C2450.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.45
0
0
0
 
100
83096859
P2450.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.74
0
0
0
 
100
83083493
C2500.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.26
0
0
0
 
100
83083568
P2500.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.69
0
0
0
 
100
83096735
C2550.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.31
0
0
0
 
100
83096875
P2550.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.37
0
0
0
 
100
83069682
C2600.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.63
0
0
0
 
100
83069815
P2600.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.80
0
0
0
 
100
83091553
C2650.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.20
0
0
0
 
100
83091579
P2650.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.99
0
0
0
 
100
83069674
C2700.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.01
0
0
0
 
100
83069807
P2700.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.95
0
0
0
 
100
83083543
C2750.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.05
0
0
0
 
100
83083618
P2750.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.72
0
0
0
 
100
83014514
C2800.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.28
0
0
0
 
100
83014530
P2800.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.32
0
0
0
 
100
83069799
C2850.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.68
0
0
0
 
100
83069922
P2850.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.78
0
0
0
 
100
82998063
C2900.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.22
0
0
0
 
100
82998311
P2900.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.14
0
0
0
 
100
83069781
C2950.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.86
0
0
0
 
100
83069914
P2950.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.42
0
0
0
 
100
82998055
C3000.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.58
0
0
0
 
100
82998303
P3000.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.67
0
0
0
 
100
83069773
C3050.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-43.33
0
0
0
 
100
83069906
P3050.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
52.93
0
0
0
 
100
82998048
C3100.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47.07
0
0
0
 
100
82998295
P3100.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
49.22
0
0
0
 
100
83069765
C3150.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-50.78
0
0
0
 
100
83069898
P3150.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.57
0
0
0
 
100
82998030
C3200.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.43
0
0
0
 
100
82998287
P3200.0M004-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
42.02
0
0
0
 
100
83062000
C3250.0M004-טבע
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020