שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על טבע
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/10/2019
מניות - טבע
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
20,655.16
-2.82%
2,515
629014טבע
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית טבע
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82803875
C100.00M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82804790
C840.00M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82804998
P840.00M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82804774
C1400.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82804972
P1400.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830977
C1750.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82831074
P1750.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82830969
C1800.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
82831066
P1800.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
82825944
C1850.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
82826173
P1850.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
82825936
C1900.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
100
82826165
P1900.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
100
82825928
C1950.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
100
82826157
P1950.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.72
0
0
0
 
100
82825910
C2000.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.28
0
0
0
 
100
82826140
P2000.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.79
0
0
0
 
100
82825902
C2100.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.21
0
0
0
 
100
82826132
P2100.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.75
0
0
0
 
100
82890534
C2150.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.25
0
0
0
 
100
82890575
P2150.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.10
0
0
0
 
100
82821380
C2200.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.90
0
0
0
 
100
82821398
P2200.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.64
0
0
0
 
100
82844200
C2250.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.36
0
0
0
 
100
82844408
P2250.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.20
0
0
0
 
100
82804717
C2300.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.80
0
0
0
82
100
82804915
P2300.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.68
0
0
0
 
100
82844192
C2350.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.32
0
0
0
 
100
82844390
P2350.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.06
0
0
0
 
100
82804709
C2400.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.94
0
0
0
 
100
82804907
P2400.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.44
0
0
0
 
100
82844218
C2450.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.56
0
0
0
 
100
82844416
P2450.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.02
0
0
0
 
100
82804691
C2500.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.98
0
0
0
 
100
82804899
P2500.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.08
0
0
0
 
100
82844226
C2550.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.92
0
0
0
 
100
82844424
P2550.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
49.96
0
0
0
 
100
82804683
C2600.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-50.04
0
0
0
 
100
82804881
P2600.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.99
0
0
0
 
100
82844234
C2650.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.01
0
0
0
 
100
82844432
P2650.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.48
0
0
0
 
100
82804675
C2700.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.52
0
0
0
 
100
82804873
P2700.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.66
0
0
0
 
100
82858655
C2750.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.34
0
0
0
 
100
82858671
P2750.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.68
0
0
0
 
100
82804667
C2800.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.32
0
0
0
 
100
82804865
P2800.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.60
0
0
0
 
100
82863101
C2850.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.40
0
0
0
 
100
82863176
P2850.0M910-טבע
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.44
0
0
0
 
100
82804725
C2900.0M910-טבע
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019