שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
51,681.29
-0.15%
1,342
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623844
C100.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623984
C370.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624180
P370.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623968
C620.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624164
P620.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623901
C980.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624107
P980.00M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623893
C1000.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624099
P1000.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623885
C1050.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624081
P1050.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623877
C1100.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624073
P1100.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82674623
C1125.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82674649
P1125.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82623869
C1150.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82624065
P1150.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82665340
C1175.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82665357
P1175.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
82623851
C1200.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
86
2,500
82624057
P1200.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
2,500
82651399
C1225.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
2,500
82651589
P1225.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.32
0
0
0
 
2,500
82623919
C1250.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.68
0
0
0
410
2,500
82624115
P1250.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.38
0
0
0
 
2,500
82651381
C1275.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.62
0
0
0
220
2,500
82651571
P1275.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.31
0
0
0
 
2,500
82623927
C1300.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.69
0
0
0
 
2,500
82624123
P1300.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.07
0
0
0
 
2,500
82651407
C1325.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.93
0
0
0
 
2,500
82651597
P1325.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.69
0
0
0
750
2,500
82623935
C1350.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.31
0
0
0
 
2,500
82624131
P1350.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.57
0
0
0
 
2,500
82651415
C1375.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.43
0
0
0
 
2,500
82651605
P1375.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.67
0
0
0
 
2,500
82623943
C1400.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.33
0
0
0
 
2,500
82624149
P1400.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.50
0
0
0
 
2,500
82651423
C1425.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.50
0
0
0
 
2,500
82651613
P1425.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.54
0
0
0
 
2,500
82623950
C1450.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.46
0
0
0
 
2,500
82624156
P1450.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
0
0
0
 
2,500
82700899
C1475.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
0
0
0
 
2,500
82700923
P1475.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
2,500
82635269
C1500.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
2,500
82635301
P1500.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82639527
C1550.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82639576
P1550.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82662578
C1600.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82662602
P1600.0M904-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82623976
C1800.0M904-דסק
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019