שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/10/2019
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
32,676.40
0.57%
1,575
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
33,965
2,500
82834094
C100.00M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82834565
C460.00M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82835166
P460.00M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82834508
C760.00M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82835109
P760.00M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82860933
C1150.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82860966
P1150.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82837444
C1200.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82837477
P1200.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82834391
C1250.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82834995
P1250.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82834383
C1300.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82834987
P1300.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82846718
C1325.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
78
2,500
82846940
P1325.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82834375
C1350.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82834979
P1350.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82846700
C1375.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82846932
P1375.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
82834367
C1400.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
2,500
82834961
P1400.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
2,500
82846692
C1425.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
2,500
82846924
P1425.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.55
0
0
0
 
2,500
82834359
C1450.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.45
0
0
0
 
2,500
82834953
P1450.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.92
0
0
0
 
2,500
82846726
C1475.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.08
0
0
0
 
2,500
82846957
P1475.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.93
0
0
0
 
2,500
82834342
C1500.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.07
0
0
0
 
2,500
82834946
P1500.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.92
0
0
0
 
2,500
82846734
C1525.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.08
0
0
0
 
2,500
82846965
P1525.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.17
0
0
0
 
2,500
82834409
C1550.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.83
0
0
0
 
2,500
82835000
P1550.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
42.97
0
0
0
320
2,500
82846742
C1575.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-57.03
0
0
0
1,185
2,500
82846973
P1575.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.91
0
0
0
 
2,500
82834417
C1600.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.09
0
0
0
 
2,500
82835018
P1600.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.88
0
0
0
113
2,500
82863820
C1625.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.12
0
0
0
 
2,500
82863838
P1625.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.02
0
0
0
86
2,500
82834425
C1650.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.98
0
0
0
 
2,500
82835026
P1650.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.20
0
0
0
 
2,500
82868365
C1675.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.80
0
0
0
 
2,500
82868415
P1675.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.29
0
0
0
 
2,500
82834433
C1700.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.71
0
0
0
 
2,500
82835034
P1700.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
2,500
82834441
C1750.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
2,500
82835042
P1750.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82834458
C1800.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
2,500
82835059
P1800.0M910-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82868332
C1850.0M910-דסק
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019