שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-14/09/2021
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
63,254.47
1.21%
1,752
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-14/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
8
234,452,690
5,441
43,090
2,500
83630327
C001.00M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617670
C470.00M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617910
P470.00M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617654
C780.00M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617894
P780.00M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83640904
C1200.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83640946
P1200.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617589
C1250.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617829
P1250.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617571
C1300.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617811
P1300.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617563
C1350.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617803
P1350.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83652115
C1375.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652347
P1375.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617555
C1400.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617795
P1400.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83652107
C1425.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652339
P1425.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83617548
C1450.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83617787
P1450.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83652099
C1475.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83652321
P1475.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
9
42,945,000
7,500
5,636
2,500
83617530
C1500.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
18,000
7,500
3
2,500
83617779
P1500.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
83652123
C1525.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
2,500
83652354
P1525.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
2,500
83617522
C1550.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
2,500
83617761
P1550.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.79
0
0
0
 
2,500
83652131
C1575.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.21
0
0
0
 
2,500
83652362
P1575.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.17
0
0
0
 
2,500
83617597
C1600.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.83
0
0
0
 
2,500
83617837
P1600.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.29
0
0
0
 
2,500
83652149
C1625.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.71
0
0
0
 
2,500
83652370
P1625.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.84
0
0
0
 
2,500
83617605
C1650.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.16
0
0
0
 
2,500
83617845
P1650.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.37
0
0
0
 
2,500
83652156
C1675.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.63
0
0
0
 
2,500
83652388
P1675.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.31
0
0
0
 
2,500
83617613
C1700.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.69
0
0
0
 
2,500
83617852
P1700.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.83
0
0
0
 
2,500
83671164
C1725.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.17
0
0
0
 
2,500
83671198
P1725.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.71
0
0
0
 
2,500
83617621
C1750.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.29
0
0
0
 
2,500
83617860
P1750.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.91
0
0
0
 
2,500
83672204
C1775.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.09
0
0
0
 
2,500
83672238
P1775.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.22
0
0
0
 
2,500
83617639
C1800.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.78
0
0
0
 
2,500
83617878
P1800.0M109-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.70
0
0
0
 
2,500
83673913
C1825.0M109-דסק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 14/09/2021