שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-09/07/2020
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
32,003.32
-2.36%
1,116
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-09/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
27,210
2,500
83140566
C100.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83140723
C320.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83140954
P320.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83140707
C540.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83140939
P540.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.49
0
0
0
 
2,500
83166710
C840.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.51
0
0
0
 
2,500
83166728
P840.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.13
0
0
0
 
2,500
83140657
C860.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.87
0
0
0
 
2,500
83140889
P860.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.58
0
0
0
 
2,500
83140640
C880.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.42
0
0
0
 
2,500
83140871
P880.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.77
0
0
0
 
2,500
83140632
C900.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.23
0
0
0
 
2,500
83140863
P900.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.63
0
0
0
 
2,500
83140624
C920.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.37
0
0
0
 
2,500
83140855
P920.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.10
0
0
0
 
2,500
83140616
C940.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.90
0
0
0
 
2,500
83140848
P940.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.16
0
0
0
 
2,500
83228866
C950.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.84
0
0
0
 
2,500
83228908
P950.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.09
0
0
0
 
2,500
83140608
C960.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.91
0
0
0
 
2,500
83140830
P960.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.90
0
0
0
 
2,500
83177675
C970.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.10
0
0
0
 
2,500
83177899
P970.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.57
0
0
0
 
2,500
83140590
C980.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.43
0
0
0
 
2,500
83140822
P980.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.10
0
0
0
 
2,500
83177667
C990.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.90
0
0
0
 
2,500
83177881
P990.00M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.50
0
0
0
 
2,500
83140582
C1000.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.50
0
0
0
 
2,500
83140814
P1000.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.87
0
0
0
 
2,500
83177659
C1025.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.13
0
0
0
 
2,500
83177873
P1025.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.42
0
0
0
 
2,500
83140574
C1050.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.58
0
0
0
 
2,500
83140806
P1050.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.26
0
0
0
 
2,500
83177683
C1075.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.74
0
0
0
 
2,500
83177907
P1075.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.57
0
0
0
 
2,500
83140665
C1100.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.43
0
0
0
 
2,500
83140897
P1100.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.56
0
0
0
 
2,500
83177691
C1125.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.44
0
0
0
 
2,500
83177915
P1125.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.46
0
0
0
 
2,500
83140673
C1150.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.54
0
0
0
 
2,500
83140905
P1150.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
43.50
0
0
0
 
2,500
83190371
C1175.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-56.50
0
0
0
 
2,500
83190397
P1175.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.88
0
0
0
 
2,500
83140681
C1200.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.12
0
0
0
 
2,500
83140913
P1200.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.75
0
0
0
 
2,500
83197806
C1225.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.25
0
0
0
 
2,500
83197830
P1225.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.22
0
0
0
 
2,500
83140699
C1250.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.78
0
0
0
 
2,500
83140921
P1250.0M007-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.36
0
0
0
 
2,500
83197814
C1275.0M007-דסק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 09/07/2020