שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/09/2020
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
58,697.19
-1.57%
938
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/09/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
21,714
2,500
83212142
C100.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83212308
C320.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83212522
P320.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83212282
C540.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83212506
P540.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.85
0
0
0
 
2,500
83302208
C780.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.15
0
0
0
 
2,500
83302273
P780.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.54
0
0
0
 
2,500
83262725
C800.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.46
0
0
0
 
2,500
83262774
P800.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.75
0
0
0
 
2,500
83248922
C820.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.25
0
0
0
 
2,500
83249201
P820.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.05
0
0
0
 
2,500
83228858
C840.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.95
0
0
0
 
2,500
83228890
P840.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.85
0
0
0
 
2,500
83212233
C860.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.15
0
0
0
 
2,500
83212456
P860.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.50
0
0
0
 
2,500
83302240
C870.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.50
0
0
0
 
2,500
83302315
P870.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.58
0
0
0
 
2,500
83212225
C880.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.42
0
0
0
 
2,500
83212449
P880.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.05
0
0
0
 
2,500
83302232
C890.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.95
0
0
0
 
2,500
83302307
P890.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.91
0
0
0
 
2,500
83212217
C900.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.09
0
0
0
 
2,500
83212431
P900.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.19
0
0
0
 
2,500
83262758
C910.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.81
0
0
0
 
2,500
83262808
P910.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.95
0
0
0
 
2,500
83212209
C920.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.05
0
0
0
 
2,500
83212423
P920.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.29
0
0
0
 
2,500
83249151
C930.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.71
0
0
0
 
2,500
83249433
P930.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.33
0
0
0
 
2,500
83212191
C940.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.67
0
0
0
 
2,500
83212415
P940.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.21
0
0
0
 
2,500
83249144
C950.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.79
0
0
0
 
2,500
83249425
P950.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.09
0
0
0
 
2,500
83212183
C960.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.91
0
0
0
 
2,500
83212407
P960.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.09
0
0
0
 
2,500
83249136
C970.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.91
0
0
0
 
2,500
83249417
P970.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.35
0
0
0
 
2,500
83212175
C980.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.65
0
0
0
 
2,500
83212399
P980.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.98
0
0
0
 
2,500
83249128
C990.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.02
0
0
0
 
2,500
83249409
P990.00M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.06
0
0
0
 
2,500
83212167
C1000.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.94
0
0
0
 
2,500
83212381
P1000.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.03
0
0
0
 
2,500
83249169
C1025.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.97
0
0
0
 
2,500
83249441
P1025.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.24
0
0
0
 
2,500
83212159
C1050.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.76
0
0
0
 
2,500
83212373
P1050.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.14
0
0
0
 
2,500
83249177
C1075.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.86
0
0
0
 
2,500
83249458
P1075.0M009-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.91
0
0
0
 
2,500
83212241
C1100.0M009-דסק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/09/2020