שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/08/2019 07:52
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - דיסקונט א
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Last closingISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details 
 
 
Security_B#1,510
691212דסקנט
דיסקונט א
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal file
100
30/08/2019100
2,500
82743659
C100.00M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/2019420
2,500
82743790
C420.00M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/2019420
2,500
82744004
P420.00M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/2019700
2,500
82743774
C700.00M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/2019700
2,500
82743980
P700.00M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/20191,150
2,500
82743717
C1150.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,150
2,500
82743923
P1150.0M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/20191,200
2,500
82743709
C1200.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,200
2,500
82743915
P1200.0M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/20191,250
2,500
82743691
C1250.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,250
2,500
82743907
P1250.0M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/20191,300
2,500
82743683
C1300.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,300
2,500
82743899
P1300.0M908-דסק
Add Security to the personal file
100
30/08/20191,325
2,500
82776501
C1325.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,325
2,500
82776725
P1325.0M908-דסק
Add Security to the personal file
99.97
30/08/20191,350
2,500
82743675
C1350.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-0.03
30/08/20191,350
2,500
82743881
P1350.0M908-דסק
Add Security to the personal file
99.78
30/08/20191,375
2,500
82776493
C1375.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-0.22
30/08/20191,375
2,500
82776717
P1375.0M908-דסק
Add Security to the personal file
98.94
30/08/20191,400
2,500
82743667
C1400.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-1.06
30/08/20191,400
2,500
82743873
P1400.0M908-דסק
Add Security to the personal file
96.15
30/08/20191,425
2,500
82776485
C1425.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-3.85
30/08/20191,425
2,500
82776709
P1425.0M908-דסק
Add Security to the personal file
89.31
30/08/20191,450
2,500
82743725
C1450.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-10.69
30/08/20191,450
2,500
82743931
P1450.0M908-דסק
Add Security to the personal file
76.63
30/08/20191,475
2,500
82776519
C1475.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-23.37
30/08/20191,475
2,500
82776733
P1475.0M908-דסק
Add Security to the personal file
58.66
30/08/20191,500
2,500
82743733
C1500.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-41.34
30/08/20191,500
2,500
82743949
P1500.0M908-דסק
Add Security to the personal file
38.96
30/08/20191,525
2,500
82776527
C1525.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-61.04
30/08/20191,525
2,500
82776741
P1525.0M908-דסק
Add Security to the personal file
22.02
30/08/20191,550
2,500
82743741
C1550.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-77.98
30/08/20191,550
2,500
82743956
P1550.0M908-דסק
Add Security to the personal file
10.48
30/08/20191,575
2,500
82776535
C1575.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-89.52
30/08/20191,575
2,500
82776758
P1575.0M908-דסק
Add Security to the personal file
4.18
30/08/20191,600
2,500
82743758
C1600.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-95.82
30/08/20191,600
2,500
82743964
P1600.0M908-דסק
Add Security to the personal file
1.39
30/08/20191,625
2,500
82793431
C1625.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-98.61
30/08/20191,625
2,500
82793464
P1625.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0.39
30/08/20191,650
2,500
82743766
C1650.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-99.61
30/08/20191,650
2,500
82743972
P1650.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0.09
30/08/20191,675
2,500
82821505
C1675.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-99.91
30/08/20191,675
2,500
82821521
P1675.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0.02
30/08/20191,700
2,500
82763285
C1700.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-99.98
30/08/20191,700
2,500
82763293
P1700.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,725
2,500
82828781
C1725.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-100
30/08/20191,725
2,500
82828849
P1725.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,750
2,500
82764861
C1750.0M908-דסק
Add Security to the personal file
-100
30/08/20191,750
2,500
82764895
P1750.0M908-דסק
Add Security to the personal file
0
30/08/20191,800
2,500
82800442
C1800.0M908-דסק
1 2 3 4
 Export Data 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.