שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/05/2021
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
52,543.74
3.14%
1,542
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-13/05/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,200
2,500
83488023
C100.00M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488155
C380.00M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488346
P380.00M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488130
C640.00M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488320
P640.00M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83501171
C1000.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83501197
P1000.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488072
C1050.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488262
P1050.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488064
C1100.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488254
P1100.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488056
C1150.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488247
P1150.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488049
C1200.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488239
P1200.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83488031
C1250.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83488221
P1250.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
2,500
83519173
C1275.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
2,500
83519397
P1275.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
2,500
83488080
C1300.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
2,500
83488270
P1300.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.68
0
0
0
 
2,500
83519165
C1325.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.32
0
0
0
 
2,500
83519389
P1325.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.96
0
0
0
 
2,500
83488098
C1350.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.04
0
0
0
 
2,500
83488288
P1350.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.12
0
0
0
 
2,500
83519157
C1375.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.88
0
0
0
 
2,500
83519371
P1375.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.25
0
0
0
1,130
2,500
83488106
C1400.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.75
0
0
0
1,290
2,500
83488296
P1400.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.38
0
0
0
 
2,500
83519181
C1425.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.62
0
0
0
 
2,500
83519405
P1425.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.04
0
0
0
 
2,500
83488114
C1450.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.96
0
0
0
 
2,500
83488304
P1450.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.71
0
0
0
 
2,500
83519199
C1475.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.29
0
0
0
 
2,500
83519413
P1475.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.90
0
0
0
 
2,500
83488122
C1500.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.10
0
0
0
 
2,500
83488312
P1500.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.61
0
0
0
 
2,500
83519207
C1525.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.39
0
0
0
 
2,500
83519421
P1525.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.54
0
0
0
 
2,500
83505131
C1550.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.46
0
0
0
 
2,500
83505156
P1550.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.58
0
0
0
 
2,500
83543264
C1575.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.42
0
0
0
 
2,500
83543280
P1575.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.69
0
0
0
 
2,500
83508101
C1600.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.31
0
0
0
 
2,500
83508143
P1600.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.24
0
0
0
 
2,500
83548040
C1625.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.76
0
0
0
 
2,500
83548065
P1625.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.43
0
0
0
 
2,500
83509349
C1650.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.57
0
0
0
 
2,500
83509372
P1650.0M105-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.58
0
0
0
 
2,500
83570747
C1675.0M105-דסק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 13/05/2021