שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/11/2020
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
54,839.26
2.99%
1,173
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
25,240
2,500
83280578
C100.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280735
C330.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280958
P330.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280719
C540.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280933
P540.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83305128
C740.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83305177
P740.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83304782
C760.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83304832
P760.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83302224
C780.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83302299
P780.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83301382
C800.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83301390
P800.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83298430
C820.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83298463
P820.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312405
C830.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312686
P830.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83298422
C840.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83298455
P840.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312397
C850.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312678
P850.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280669
C860.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280883
P860.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312389
C870.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312660
P870.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280651
C880.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280875
P880.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312371
C890.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312652
P890.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280644
C900.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280867
P900.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312413
C910.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312694
P910.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280636
C920.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280859
P920.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312421
C930.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312702
P930.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280628
C940.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280842
P940.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312439
C950.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312710
P950.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280610
C960.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280834
P960.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312447
C970.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312728
P970.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83280602
C980.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83280826
P980.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83312454
C990.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83312736
P990.00M011-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
83280594
C1000.0M011-דסק
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/11/2020