שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
86,507.28
2.68%
1,018
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83000661
C100.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83084145
C340.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83084244
P340.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83000828
C470.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83001057
P470.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.43
0
0
0
 
2,500
83097170
C720.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.57
0
0
0
 
2,500
83097352
P720.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.31
0
0
0
 
2,500
83097162
C740.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.69
0
0
0
 
2,500
83097345
P740.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.88
0
0
0
 
2,500
83097154
C760.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.12
0
0
0
 
2,500
83097337
P760.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.08
0
0
0
 
2,500
83000802
C780.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.92
0
0
0
 
2,500
83001032
P780.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.90
0
0
0
 
2,500
83091801
C800.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.10
0
0
0
 
2,500
83092015
P800.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.66
0
0
0
 
2,500
83097295
C810.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.34
0
0
0
 
2,500
83097477
P810.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.32
0
0
0
 
2,500
83091793
C820.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.68
0
0
0
 
2,500
83092007
P820.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.88
0
0
0
 
2,500
83097287
C830.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.12
0
0
0
 
2,500
83097469
P830.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.33
0
0
0
 
2,500
83091785
C840.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.67
0
0
0
 
2,500
83091991
P840.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.70
0
0
0
 
2,500
83097279
C850.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.30
0
0
0
 
2,500
83097451
P850.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.96
0
0
0
 
2,500
83091777
C860.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.04
0
0
0
 
2,500
83091983
P860.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.14
0
0
0
 
2,500
83097261
C870.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.86
0
0
0
 
2,500
83097444
P870.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.24
0
0
0
 
2,500
83089458
C880.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.76
0
0
0
 
2,500
83089532
P880.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.25
0
0
0
 
2,500
83091942
C890.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.75
0
0
0
 
2,500
83092155
P890.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.20
0
0
0
 
2,500
83089441
C900.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.80
0
0
0
 
2,500
83089524
P900.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.08
0
0
0
 
2,500
83091934
C910.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.92
0
0
0
 
2,500
83092148
P910.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.90
0
0
0
 
2,500
83084111
C920.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.10
0
0
0
 
2,500
83084210
P920.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.68
0
0
0
 
2,500
83091926
C930.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.32
0
0
0
 
2,500
83092130
P930.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.41
0
0
0
 
2,500
83084103
C940.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.59
0
0
0
 
2,500
83084202
P940.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.11
0
0
0
 
2,500
83091918
C950.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.89
0
0
0
 
2,500
83092122
P950.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.79
0
0
0
 
2,500
83078899
C960.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.21
0
0
0
 
2,500
83079038
P960.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.46
0
0
0
 
2,500
83091900
C970.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.54
0
0
0
 
2,500
83092114
P970.00M004-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.12
0
0
0
 
2,500
83078881
C980.00M004-דסק
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020