שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על דיסקונט
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - דיסקונט א
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
81,456.30
-0.76%
1,306
691212דסקנט
דיסקונט א
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
29,850
2,500
82597253
C100.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82597402
C360.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82597618
P360.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82597386
C600.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82597592
P600.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82611336
C920.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82611344
P920.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82597329
C940.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82597535
P940.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82597311
C960.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82597527
P960.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82597303
C980.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82597519
P980.00M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82597295
C1000.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82597501
P1000.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
2,500
82597287
C1050.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
2,500
82597493
P1050.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.71
0
0
0
 
2,500
82597279
C1100.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.29
0
0
0
 
2,500
82597485
P1100.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.21
0
0
0
 
2,500
82624016
C1125.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.79
0
0
0
 
2,500
82624214
P1125.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.13
0
0
0
 
2,500
82597261
C1150.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.87
0
0
0
 
2,500
82597477
P1150.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.04
0
0
0
 
2,500
82624008
C1175.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.96
0
0
0
 
2,500
82624206
P1175.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.46
0
0
0
 
2,500
82597337
C1200.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.54
0
0
0
 
2,500
82597543
P1200.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.95
0
0
0
 
2,500
82624024
C1225.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.05
0
0
0
 
2,500
82624222
P1225.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.32
0
0
0
1,650
2,500
82597345
C1250.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.68
0
0
0
329
2,500
82597550
P1250.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.76
0
0
0
 
2,500
82624032
C1275.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.24
0
0
0
 
2,500
82624230
P1275.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.82
0
0
0
1,090
2,500
82597352
C1300.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.18
0
0
0
 
2,500
82597568
P1300.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.37
0
0
0
 
2,500
82624040
C1325.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.63
0
0
0
 
2,500
82624248
P1325.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.34
0
0
0
 
2,500
82597360
C1350.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.66
0
0
0
 
2,500
82597576
P1350.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.52
0
0
0
 
2,500
82635285
C1375.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.48
0
0
0
 
2,500
82635327
P1375.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
18.39
0
0
0
 
2,500
82597378
C1400.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-81.61
0
0
0
 
2,500
82597584
P1400.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.12
0
0
0
 
2,500
82639550
C1425.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.88
0
0
0
 
2,500
82639600
P1425.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.60
0
0
0
 
2,500
82614314
C1450.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.40
0
0
0
 
2,500
82614330
P1450.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.58
0
0
0
 
2,500
82635251
C1500.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.42
0
0
0
 
2,500
82635293
P1500.0M903-דסק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.73
0
0
0
 
2,500
82639519
C1550.0M903-דסק
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019