שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/01/2020
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
34,958.25
0.22%
9,230
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903436
C100.00M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903626
C2700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903915
P2700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903600
C4500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903899
P4500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82916578
C7000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82916594
P7000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903527
C7200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903816
P7200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903519
C7400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903808
P7400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903501
C7600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903790
P7600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82903493
C7800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82903782
P7800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82903485
C8000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82903774
P8000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
1,000
82938630
C8100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
1,000
82938929
P8100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.81
0
0
0
 
1,000
82903477
C8200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.19
0
0
0
 
1,000
82903766
P8200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.52
0
0
0
 
1,000
82938622
C8300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.48
0
0
0
145
1,000
82938911
P8300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.90
0
0
0
 
1,000
82903469
C8400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.10
0
0
0
 
1,000
82903758
P8400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.72
0
0
0
 
1,000
82938614
C8500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.28
0
0
0
 
1,000
82938903
P8500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.65
0
0
0
 
1,000
82903451
C8600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.35
0
0
0
 
1,000
82903741
P8600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.31
0
0
0
 
1,000
82938606
C8700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.69
0
0
0
 
1,000
82938895
P8700.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.38
0
0
0
 
1,000
82903444
C8800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.62
0
0
0
 
1,000
82903733
P8800.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.67
0
0
0
 
1,000
82938598
C8900.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.33
0
0
0
 
1,000
82938887
P8900.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.25
0
0
0
 
1,000
82903535
C9000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.75
0
0
0
 
1,000
82903824
P9000.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.46
0
0
0
 
1,000
82938648
C9100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.54
0
0
0
 
1,000
82938937
P9100.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.92
0
0
0
 
1,000
82903543
C9200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.08
0
0
0
1,100
1,000
82903832
P9200.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.35
0
0
0
 
1,000
82938655
C9300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.65
0
0
0
 
1,000
82938945
P9300.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.48
0
0
0
 
1,000
82903550
C9400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.52
0
0
0
 
1,000
82903840
P9400.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.86
0
0
0
 
1,000
82938663
C9500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.14
0
0
0
 
1,000
82938952
P9500.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.83
0
0
0
 
1,000
82903568
C9600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.17
0
0
0
 
1,000
82903857
P9600.0M001-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.43
0
0
0
 
1,000
82938671
C9700.0M001-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020