שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/10/2019
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
25,943.20
0.15%
8,830
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82831827
C100.00M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832445
C2600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833237
P2600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832387
C4200.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833179
P4200.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82859216
C6400.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82859240
P6400.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82837501
C6600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82837550
P6600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832254
C6800.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833047
P6800.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832247
C7000.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833039
P7000.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82859554
C7100.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82859570
P7100.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832239
C7200.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833021
P7200.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847237
C7300.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847526
P7300.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832221
C7400.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833013
P7400.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847229
C7500.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847518
P7500.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832213
C7600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82833005
P7600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847211
C7700.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847500
P7700.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82832205
C7800.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82832999
P7800.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82847203
C7900.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82847492
P7900.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
82832197
C8000.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
82832981
P8000.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
1,000
82847195
C8100.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
1,000
82847484
P8100.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.53
0
0
0
 
1,000
82832189
C8200.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.47
0
0
0
 
1,000
82832973
P8200.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.48
0
0
0
 
1,000
82847245
C8300.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.52
0
0
0
 
1,000
82847534
P8300.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.89
0
0
0
 
1,000
82832171
C8400.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.11
0
0
0
 
1,000
82832965
P8400.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.61
0
0
0
 
1,000
82847252
C8500.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.39
0
0
0
 
1,000
82847542
P8500.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.63
0
0
0
 
1,000
82832262
C8600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.37
0
0
0
 
1,000
82833054
P8600.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.81
0
0
0
 
1,000
82847260
C8700.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.19
0
0
0
 
1,000
82847559
P8700.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.36
0
0
0
 
1,000
82832270
C8800.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.64
0
0
0
 
1,000
82833062
P8800.0M910-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.54
0
0
0
800
1,000
82847278
C8900.0M910-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019