שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
76,852.88
-0.23%
6,400
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83001131
C100.00M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83101295
C1600.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83101501
P1600.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83089623
C2100.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83089706
P2100.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83001313
C2800.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83001594
P2800.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.46
0
0
0
 
1,000
83101238
C4200.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.54
0
0
0
 
1,000
83101444
P4200.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.21
0
0
0
 
1,000
83101220
C4300.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.79
0
0
0
 
1,000
83101436
P4300.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.87
0
0
0
 
1,000
83101212
C4400.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.13
0
0
0
 
1,000
83101428
P4400.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.42
0
0
0
 
1,000
83101204
C4500.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.58
0
0
0
 
1,000
83101410
P4500.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.84
0
0
0
 
1,000
83097550
C4600.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.16
0
0
0
 
1,000
83097758
P4600.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.11
0
0
0
 
1,000
83001297
C4700.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.89
0
0
0
 
1,000
83001578
P4700.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.68
0
0
0
 
1,000
83101360
C4750.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.32
0
0
0
 
1,000
83101576
P4750.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.20
0
0
0
 
1,000
83097543
C4800.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.80
0
0
0
 
1,000
83097741
P4800.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.67
0
0
0
 
1,000
83101352
C4850.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.33
0
0
0
 
1,000
83101568
P4850.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.10
0
0
0
 
1,000
83097535
C4900.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.90
0
0
0
 
1,000
83097733
P4900.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.47
0
0
0
 
1,000
83101345
C4950.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.53
0
0
0
 
1,000
83101550
P4950.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.78
0
0
0
 
1,000
83097527
C5000.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.22
0
0
0
 
1,000
83097725
P5000.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.24
0
0
0
 
1,000
83097667
C5100.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.76
0
0
0
 
1,000
83097865
P5100.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.46
0
0
0
 
1,000
83092197
C5200.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.54
0
0
0
 
1,000
83092296
P5200.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.45
0
0
0
 
1,000
83097659
C5300.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.55
0
0
0
 
1,000
83097857
P5300.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.19
0
0
0
 
1,000
83092189
C5400.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.81
0
0
0
 
1,000
83092288
P5400.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.70
0
0
0
 
1,000
83097642
C5500.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.30
0
0
0
 
1,000
83097840
P5500.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.98
0
0
0
 
1,000
83089599
C5600.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.02
0
0
0
 
1,000
83089672
P5600.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.06
0
0
0
 
1,000
83097675
C5700.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.94
0
0
0
 
1,000
83097873
P5700.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.95
0
0
0
 
1,000
83084293
C5800.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.05
0
0
0
 
1,000
83084343
P5800.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.69
0
0
0
 
1,000
83092254
C5900.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.31
0
0
0
 
1,000
83092353
P5900.0M004-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.29
0
0
0
 
1,000
83079137
C6000.0M004-מזר
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020