שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/06/2019 11:42
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - מזרחי טפחות
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Last closingISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional details11:42
3,128.52
0.59%
8,145
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal file
100
28/06/2019100
1,000
82683871
C100.00M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20192,300
1,000
82684051
C2300.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20192,300
1,000
82684317
P2300.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20193,800
1,000
82684036
C3800.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20193,800
1,000
82684291
P3800.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20196,000
1,000
82683954
C6000.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20196,000
1,000
82684218
P6000.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20196,200
1,000
82683947
C6200.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20196,200
1,000
82684200
P6200.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20196,400
1,000
82683939
C6400.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20196,400
1,000
82684192
P6400.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20196,600
1,000
82683921
C6600.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20196,600
1,000
82684184
P6600.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20196,800
1,000
82683913
C6800.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20196,800
1,000
82684176
P6800.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20196,900
1,000
82730631
C6900.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20196,900
1,000
82730649
P6900.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20197,000
1,000
82683905
C7000.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20197,000
1,000
82684168
P7000.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20197,100
1,000
82713199
C7100.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20197,100
1,000
82713470
P7100.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20197,200
1,000
82683897
C7200.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20197,200
1,000
82684150
P7200.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20197,300
1,000
82713181
C7300.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20197,300
1,000
82713462
P7300.0M906-מזר
Add Security to the personal file
100
28/06/20197,400
1,000
82683889
C7400.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0
28/06/20197,400
1,000
82684143
P7400.0M906-מזר
Add Security to the personal file
99.99
28/06/20197,500
1,000
82713173
C7500.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-0.01
28/06/20197,500
1,000
82713454
P7500.0M906-מזר
Add Security to the personal file
99.88
28/06/20197,600
1,000
82683962
C7600.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-0.12
28/06/20197,600
1,000
82684226
P7600.0M906-מזר
Add Security to the personal file
99.21
28/06/20197,700
1,000
82713165
C7700.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-0.79
28/06/20197,700
1,000
82713447
P7700.0M906-מזר
Add Security to the personal file
96.38
28/06/20197,800
1,000
82683970
C7800.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-3.62
28/06/20197,800
1,000
82684234
P7800.0M906-מזר
Add Security to the personal file
88.27
28/06/20197,900
1,000
82713207
C7900.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-11.73
28/06/20197,900
1,000
82713488
P7900.0M906-מזר
Add Security to the personal file
72.16
28/06/20198,000
1,000
82683988
C8000.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-27.84
28/06/20198,000
1,000
82684242
P8000.0M906-מזר
Add Security to the personal file
49.77
28/06/20198,100
1,000
82713215
C8100.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-50.23
28/06/20198,100
1,000
82713496
P8100.0M906-מזר
Add Security to the personal file
27.70
28/06/20198,200
1,000
82683996
C8200.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-72.30
28/06/20198,200
1,000
82684259
P8200.0M906-מזר
Add Security to the personal file
12.09
28/06/20198,300
1,000
82713223
C8300.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-87.91
28/06/20198,300
1,000
82713504
P8300.0M906-מזר
Add Security to the personal file
4.07
28/06/20198,400
1,000
82684002
C8400.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-95.93
28/06/20198,400
1,000
82684267
P8400.0M906-מזר
Add Security to the personal file
1.05
28/06/20198,500
1,000
82713231
C8500.0M906-מזר
Add Security to the personal file
-98.95
28/06/20198,500
1,000
82713512
P8500.0M906-מזר
Add Security to the personal file
0.21
28/06/20198,600
1,000
82684010
C8600.0M906-מזר
1 2 3 4
 Export Data 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.