שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/05/2021
מניות - מזרחי טפחות
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
51,515.70
1.42%
9,380
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-13/05/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488411
C100.00M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488601
C2400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488882
P2400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488585
C4000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488866
P4000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488502
C6400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488783
P6400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488494
C6600.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488775
P6600.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488486
C6800.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488767
P6800.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488478
C7000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488759
P7000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488460
C7200.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488742
P7200.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488452
C7400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488734
P7400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488445
C7600.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488726
P7600.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83488437
C7800.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83488718
P7800.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83519686
C7900.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83519975
P7900.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
83488429
C8000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
83488700
P8000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
99.91
0
0
0
 
1,000
83519678
C8100.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.09
0
0
0
 
1,000
83519967
P8100.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
99.78
0
0
0
 
1,000
83488510
C8200.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.22
0
0
0
 
1,000
83488791
P8200.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
99.48
0
0
0
 
1,000
83519660
C8300.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.52
0
0
0
 
1,000
83519959
P8300.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
98.88
0
0
0
 
1,000
83488528
C8400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.12
0
0
0
 
1,000
83488809
P8400.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
97.75
0
0
0
 
1,000
83519652
C8500.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-2.25
0
0
0
 
1,000
83519942
P8500.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
95.82
0
0
0
 
1,000
83488536
C8600.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-4.18
0
0
0
 
1,000
83488817
P8600.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
92.77
0
0
0
 
1,000
83519645
C8700.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-7.23
0
0
0
 
1,000
83519934
P8700.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
88.30
0
0
0
 
1,000
83488544
C8800.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-11.70
0
0
0
 
1,000
83488825
P8800.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
82.25
0
0
0
 
1,000
83519694
C8900.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-17.75
0
0
0
 
1,000
83519983
P8900.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
74.61
0
0
0
 
1,000
83488551
C9000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-25.39
0
0
0
 
1,000
83488833
P9000.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
65.64
0
0
0
 
1,000
83519702
C9100.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-34.36
0
0
0
 
1,000
83519991
P9100.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
55.81
0
0
0
 
1,000
83488569
C9200.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-44.19
0
0
0
 
1,000
83488841
P9200.0M105-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
45.70
0
0
0
 
1,000
83519710
C9300.0M105-מזר
1 2 3 4
 Export Data 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 13/05/2021