שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-14/09/2021
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
71,524.67
0.84%
10,830
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-14/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83630335
C001.00M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618157
C3000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618405
P3000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618132
C5000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618389
P5000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83640987
C7600.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83641001
P7600.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83639914
C7800.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83639948
P7800.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618090
C8000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618348
P8000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618082
C8200.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618330
P8200.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618074
C8400.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618322
P8400.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618066
C8600.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618314
P8600.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618058
C8800.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618306
P8800.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83665109
C8900.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83665117
P8900.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618041
C9000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618298
P9000.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83652610
C9100.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83652867
P9100.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618033
C9200.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618280
P9200.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83652602
C9300.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83652859
P9300.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618025
C9400.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618272
P9400.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83652594
C9500.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83652842
P9500.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83618017
C9600.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83618264
P9600.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83652586
C9700.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83652834
P9700.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
83618009
C9800.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
83618256
P9800.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
1,000
83652578
C9900.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
 
1,000
83652826
P9900.0M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.66
0
0
0
 
1,000
83617993
C010000M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.34
0
0
0
 
1,000
83618249
P010000M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.22
0
0
0
 
1,000
83652628
C010250M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.78
0
0
0
 
1,000
83652875
P010250M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.69
0
0
0
 
1,000
83618108
C010500M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.31
0
0
0
 
1,000
83618355
P010500M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
49.13
0
0
0
 
1,000
83652636
C010750M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-50.87
0
0
0
 
1,000
83652883
P010750M109-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
18.67
0
0
0
 
1,000
83618116
C011000M109-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 14/09/2021