שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-09/07/2020
מניות - מזרחי טפחות
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
29,447.11
-0.13%
7,080
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-09/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83141036
C100.00M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83141192
C2000.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83141432
P2000.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83141176
C3400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83141416
P3400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
99.19
0
0
0
 
1,000
83228924
C5200.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.81
0
0
0
 
1,000
83228957
P5200.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
98.30
0
0
0
 
1,000
83141101
C5400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.70
0
0
0
 
1,000
83141341
P5400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
96.75
0
0
0
 
1,000
83141093
C5600.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-3.25
0
0
0
 
1,000
83141333
P5600.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
94.30
0
0
0
 
1,000
83141085
C5800.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-5.70
0
0
0
 
1,000
83141325
P5800.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
92.66
0
0
0
 
1,000
83227983
C5900.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-7.34
0
0
0
 
1,000
83228007
P5900.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
90.73
0
0
0
 
1,000
83141077
C6000.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-9.27
0
0
0
 
1,000
83141317
P6000.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
88.49
0
0
0
 
1,000
83226209
C6100.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-11.51
0
0
0
 
1,000
83226241
P6100.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
85.93
0
0
0
 
1,000
83141069
C6200.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-14.07
0
0
0
 
1,000
83141309
P6200.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
83.05
0
0
0
 
1,000
83190413
C6300.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-16.95
0
0
0
 
1,000
83190439
P6300.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
79.89
0
0
0
 
1,000
83141051
C6400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-20.11
0
0
0
 
1,000
83141291
P6400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
76.44
0
0
0
 
1,000
83178137
C6500.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-23.56
0
0
0
 
1,000
83178384
P6500.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
72.75
0
0
0
 
1,000
83141044
C6600.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-27.25
0
0
0
 
1,000
83141283
P6600.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
68.86
0
0
0
 
1,000
83178129
C6700.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-31.14
0
0
0
 
1,000
83178376
P6700.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
64.81
0
0
0
 
1,000
83141119
C6800.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-35.19
0
0
0
 
1,000
83141358
P6800.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
60.65
0
0
0
 
1,000
83178111
C6900.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-39.35
0
0
0
 
1,000
83178368
P6900.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
56.42
0
0
0
 
1,000
83141127
C7000.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-43.58
0
0
0
 
1,000
83141366
P7000.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
52.18
0
0
0
 
1,000
83178145
C7100.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-47.82
0
0
0
 
1,000
83178392
P7100.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
47.97
0
0
0
 
1,000
83141135
C7200.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-52.03
0
0
0
 
1,000
83141374
P7200.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
43.84
0
0
0
 
1,000
83178152
C7300.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-56.16
0
0
0
 
1,000
83178400
P7300.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
39.84
0
0
0
 
1,000
83141143
C7400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-60.16
0
0
0
 
1,000
83141382
P7400.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
35.99
0
0
0
 
1,000
83178160
C7500.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-64.01
0
0
0
 
1,000
83178418
P7500.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
32.32
0
0
0
 
1,000
83141150
C7600.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
-67.68
0
0
0
 
1,000
83141390
P7600.0M007-מזר
Add Security to the personal fileסוף יום
28.86
0
0
0
 
1,000
83178178
C7700.0M007-מזר
1 2 3 4
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 09/07/2020