שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
56,728.03
-0.51%
7,745
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624255
C100.00M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624412
C2000.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624669
P2000.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624396
C3400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624644
P3400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624321
C5400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624578
P5400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624313
C5600.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624560
P5600.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624305
C5800.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624552
P5800.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624297
C6000.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624545
P6000.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82670258
C6100.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82670274
P6100.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624289
C6200.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624537
P6200.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82651852
C6300.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82652124
P6300.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624271
C6400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624529
P6400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82651845
C6500.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82652116
P6500.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624263
C6600.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624511
P6600.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82651837
C6700.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82652108
P6700.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82624339
C6800.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82624586
P6800.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82651860
C6900.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82652132
P6900.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
82624347
C7000.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
82624594
P7000.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
1,000
82651878
C7100.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
0
0
0
 
1,000
82652140
P7100.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.43
0
0
0
 
1,000
82624354
C7200.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.57
0
0
0
 
1,000
82624602
P7200.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.15
0
0
0
 
1,000
82651886
C7300.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.85
0
0
0
 
1,000
82652157
P7300.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.04
0
0
0
 
1,000
82624362
C7400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.96
0
0
0
 
1,000
82624610
P7400.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.83
0
0
0
 
1,000
82651894
C7500.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.17
0
0
0
 
1,000
82652165
P7500.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.56
0
0
0
 
1,000
82624370
C7600.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.44
0
0
0
 
1,000
82624628
P7600.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.46
0
0
0
 
1,000
82670753
C7700.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.54
0
0
0
 
1,000
82670860
P7700.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.24
0
0
0
 
1,000
82624388
C7800.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.76
0
0
0
 
1,000
82624636
P7800.0M904-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.49
0
0
0
 
1,000
82670761
C7900.0M904-מזר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019