שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
47,106.38
0.50%
6,900
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82597683
C100.00M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82597832
C1900.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82598061
P1900.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82597816
C3200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82598046
P3200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82607755
C5000.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82607763
P5000.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82597741
C5200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82597972
P5200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82597733
C5400.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82597964
P5400.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
82597725
C5600.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
82597956
P5600.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.68
0
0
0
 
1,000
82597717
C5800.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.32
0
0
0
 
1,000
82597949
P5800.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.29
0
0
0
 
1,000
82642174
C5900.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.71
0
0
0
 
1,000
82642182
P5900.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.55
0
0
0
 
1,000
82597709
C6000.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.45
0
0
0
 
1,000
82597931
P6000.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.25
0
0
0
 
1,000
82624461
C6100.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.75
0
0
0
 
1,000
82624719
P6100.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.16
0
0
0
 
1,000
82597691
C6200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.84
0
0
0
 
1,000
82597923
P6200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.01
0
0
0
 
1,000
82624453
C6300.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.99
0
0
0
 
1,000
82624701
P6300.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.60
0
0
0
 
1,000
82597758
C6400.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.40
0
0
0
 
1,000
82597980
P6400.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.81
0
0
0
 
1,000
82624446
C6500.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.19
0
0
0
 
1,000
82624693
P6500.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.70
0
0
0
 
1,000
82597766
C6600.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.30
0
0
0
 
1,000
82597998
P6600.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.49
0
0
0
 
1,000
82624479
C6700.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.51
0
0
0
 
1,000
82624727
P6700.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.53
0
0
0
 
1,000
82597774
C6800.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.47
0
0
0
 
1,000
82598004
P6800.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.30
0
0
0
 
1,000
82624487
C6900.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.70
0
0
0
 
1,000
82624735
P6900.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.30
0
0
0
 
1,000
82597782
C7000.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.70
0
0
0
 
1,000
82598012
P7000.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.94
0
0
0
 
1,000
82624495
C7100.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.06
0
0
0
 
1,000
82624743
P7100.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.57
0
0
0
 
1,000
82597790
C7200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.43
0
0
0
 
1,000
82598020
P7200.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.37
0
0
0
 
1,000
82624503
C7300.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.63
0
0
0
 
1,000
82624750
P7300.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.38
0
0
0
 
1,000
82597808
C7400.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.62
0
0
0
 
1,000
82598038
P7400.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.53
0
0
0
 
1,000
82643610
C7500.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.47
0
0
0
 
1,000
82643644
P7500.0M903-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.69
0
0
0
 
1,000
82610593
C7600.0M903-מזר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019