שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על מזרחי טפחות
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/11/2020
מניות - מזרחי טפחות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
43,193.98
-0.89%
7,166
695437מזטפ
מזרחי טפחות
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83281022
C100.00M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83281196
C2200.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83281444
P2200.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83281170
C3600.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83281428
P3600.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83325241
C4800.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83325274
P4800.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83312769
C4900.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83313023
P4900.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83306126
C5000.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83306159
P5000.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83301416
C5200.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83301457
P5200.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83298489
C5400.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83298505
P5400.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83312975
C5500.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83313239
P5500.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83293985
C5600.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83294009
P5600.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83312967
C5700.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83313221
P5700.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83281097
C5800.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83281345
P5800.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83312959
C5900.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83313213
P5900.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83281089
C6000.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83281337
P6000.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83312983
C6100.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83313247
P6100.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83281071
C6200.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83281329
P6200.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83312991
C6300.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83313254
P6300.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83281063
C6400.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83281311
P6400.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
83313007
C6500.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
83313262
P6500.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.76
0
0
0
 
1,000
83281055
C6600.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.24
0
0
0
 
1,000
83281303
P6600.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.09
0
0
0
 
1,000
83330001
C6700.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.91
0
0
0
 
1,000
83330027
P6700.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.17
0
0
0
 
1,000
83281048
C6800.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.83
0
0
0
 
1,000
83281295
P6800.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.73
0
0
0
 
1,000
83330662
C6900.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.27
0
0
0
 
1,000
83330688
P6900.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.43
0
0
0
 
1,000
83281030
C7000.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.57
0
0
0
 
1,000
83281287
P7000.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.75
0
0
0
 
1,000
83332999
C7100.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.25
0
0
0
 
1,000
83333005
P7100.0M011-מזר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.74
0
0
0
 
1,000
83281105
C7200.0M011-מזר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/11/2020