שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/08/2019 08:41
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס237
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/201970
2,500
82741661
C070.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/201970
2,500
82741919
P070.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019115
2,500
82741646
C115.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/2019115
2,500
82741893
P115.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019180
2,500
82754169
C180.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/2019180
2,500
82754193
P180.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
30/08/2019185
2,500
82741596
C185.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
30/08/2019185
2,500
82741844
P185.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.96
30/08/2019190
2,500
82741588
C190.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.04
30/08/2019190
2,500
82741836
P190.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.86
30/08/2019195
2,500
82741570
C195.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.14
30/08/2019195
2,500
82741828
P195.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.53
30/08/2019200
2,500
82741562
C200.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.47
30/08/2019200
2,500
82741810
P200.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.86
30/08/2019210
2,500
82741554
C210.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.14
30/08/2019210
2,500
82741802
P210.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.39
30/08/2019215
2,500
82821422
C215.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.61
30/08/2019215
2,500
82821463
P215.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
87.66
30/08/2019220
2,500
82741547
C220.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-12.34
30/08/2019220
2,500
82741794
P220.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
79.35
30/08/2019225
2,500
82796467
C225.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-20.65
30/08/2019225
2,500
82796483
P225.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
68.68
30/08/2019230
2,500
82741539
C230.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-31.32
30/08/2019230
2,500
82741786
P230.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
56.43
30/08/2019235
2,500
82795329
C235.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-43.57
30/08/2019235
2,500
82795345
P235.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
43.80
30/08/2019240
2,500
82741604
C240.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-56.20
30/08/2019240
2,500
82741851
P240.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
32.01
30/08/2019245
2,500
82774415
C245.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-67.99
30/08/2019245
2,500
82774613
P245.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
21.99
30/08/2019250
2,500
82741612
C250.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-78.01
30/08/2019250
2,500
82741869
P250.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.19
30/08/2019255
2,500
82774407
C255.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.81
30/08/2019255
2,500
82774605
P255.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
8.61
30/08/2019260
2,500
82741620
C260.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-91.39
30/08/2019260
2,500
82741877
P260.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.92
30/08/2019265
2,500
82774399
C265.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.08
30/08/2019265
2,500
82774597
P265.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.65
30/08/2019270
2,500
82741638
C270.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.35
30/08/2019270
2,500
82741885
P270.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.35
30/08/2019275
2,500
82774423
C275.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.65
30/08/2019275
2,500
82774621
P275.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.65
30/08/2019280
2,500
82755505
C280.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.35
30/08/2019280
2,500
82755521
P280.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.30
30/08/2019285
2,500
82774431
C285.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.70
30/08/2019285
2,500
82774639
P285.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.13
30/08/2019290
2,500
82760745
C290.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.87
30/08/2019290
2,500
82760760
P290.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.05
30/08/2019295
2,500
82788191
C295.00M908-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.95
30/08/2019295
2,500
82788209
P295.00M908-בזק
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.