שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/01/2020
מניות - בזק
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
14,561.35
2.80%
257.20
230011בזק
בזק
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
5,000
2,500
82900887
C070.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
7
2,500
82901075
P070.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82900861
C120.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82901059
P120.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82900812
C185.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82901000
P185.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82900804
C190.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82900994
P190.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82900796
C195.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82900986
P195.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
82900788
C200.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.01
0
0
0
 
2,500
82900978
P200.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
99.87
0
0
0
 
2,500
82900770
C210.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.13
0
0
0
 
2,500
82900960
P210.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
98.67
0
0
0
 
2,500
82900762
C220.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.33
0
0
0
 
2,500
82900952
P220.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
92.81
0
0
0
 
2,500
82900754
C230.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-7.19
0
0
0
 
2,500
82900945
P230.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
86.35
0
0
0
 
2,500
82983768
C235.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-13.65
0
0
0
 
2,500
82983800
P235.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
76.98
0
0
0
 
2,500
82900820
C240.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-23.02
0
0
0
 
2,500
82901018
P240.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
65.07
0
0
0
 
2,500
82958935
C245.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-34.93
0
0
0
 
2,500
82958943
P245.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
51.74
0
0
0
 
2,500
82900838
C250.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-48.26
0
0
0
 
2,500
82901026
P250.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
38.47
0
0
0
 
2,500
82952425
C255.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-61.53
0
0
0
 
2,500
82952433
P255.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
26.65
0
0
0
 
2,500
82900846
C260.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-73.35
0
0
0
 
2,500
82901034
P260.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
17.17
0
0
0
 
2,500
82935859
C265.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-82.83
0
0
0
 
2,500
82936063
P265.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
10.29
0
0
0
580
2,500
82900853
C270.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-89.71
0
0
0
310
2,500
82901042
P270.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
5.73
0
0
0
 
2,500
82935842
C275.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-94.27
0
0
0
 
2,500
82936055
P275.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
2.98
0
0
0
 
2,500
82921354
C280.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-97.02
0
0
0
 
2,500
82921420
P280.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
1.44
0
0
0
 
2,500
82935834
C285.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-98.56
0
0
0
 
2,500
82936048
P285.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0.66
0
0
0
 
2,500
82921362
C290.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.34
0
0
0
 
2,500
82921438
P290.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0.28
0
0
0
 
2,500
82935867
C295.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.72
0
0
0
 
2,500
82936071
P295.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0.11
0
0
0
 
2,500
82923053
C300.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.89
0
0
0
 
2,500
82923129
P300.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0.04
0
0
0
 
2,500
82935875
C305.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.96
0
0
0
 
2,500
82936089
P305.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
0.02
0
0
0
 
2,500
82924952
C310.00M001-בזק
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.98
0
0
0
 
2,500
82925066
P310.00M001-בזק
1 2 3 4
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020