שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-29/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/2020125
2,500
83310243
C125.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/2020125
2,500
83310532
P125.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/12/2020210
2,500
83310227
C210.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/12/2020210
2,500
83310516
P210.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.93
25/12/2020290
2,500
83368266
C290.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.07
25/12/2020290
2,500
83368308
P290.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.77
25/12/2020300
2,500
83358960
C300.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.23
25/12/2020300
2,500
83358986
P300.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.34
25/12/2020310
2,500
83343145
C310.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.66
25/12/2020310
2,500
83343434
P310.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.37
25/12/2020320
2,500
83325175
C320.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.63
25/12/2020320
2,500
83325183
P320.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.56
25/12/2020325
2,500
83368290
C325.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.44
25/12/2020325
2,500
83368332
P325.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.47
25/12/2020330
2,500
83310144
C330.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.53
25/12/2020330
2,500
83310433
P330.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.02
25/12/2020335
2,500
83364133
C335.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.98
25/12/2020335
2,500
83364158
P335.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
93.16
25/12/2020340
2,500
83310136
C340.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-6.84
25/12/2020340
2,500
83310425
P340.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
90.85
25/12/2020345
2,500
83343384
C345.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-9.15
25/12/2020345
2,500
83343673
P345.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
88.05
25/12/2020350
2,500
83310128
C350.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-11.95
25/12/2020350
2,500
83310417
P350.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
84.75
25/12/2020355
2,500
83343376
C355.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-15.25
25/12/2020355
2,500
83343665
P355.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
80.95
25/12/2020360
2,500
83310110
C360.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-19.05
25/12/2020360
2,500
83310409
P360.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
76.68
25/12/2020365
2,500
83343368
C365.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-23.32
25/12/2020365
2,500
83343657
P365.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
72
25/12/2020370
2,500
83310102
C370.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-28
25/12/2020370
2,500
83310391
P370.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
66.97
25/12/2020375
2,500
83343350
C375.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-33.03
25/12/2020375
2,500
83343640
P375.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
61.69
25/12/2020380
2,500
83310094
C380.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-38.31
25/12/2020380
2,500
83310383
P380.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
56.25
25/12/2020385
2,500
83343392
C385.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-43.75
25/12/2020385
2,500
83343681
P385.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
50.77
25/12/2020390
2,500
83310086
C390.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-49.23
25/12/2020390
2,500
83310375
P390.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
45.34
25/12/2020395
2,500
83343400
C395.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-54.66
25/12/2020395
2,500
83343699
P395.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
40.06
25/12/2020400
2,500
83310078
C400.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-59.94
25/12/2020400
2,500
83310367
P400.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
35.02
25/12/2020405
2,500
83343418
C405.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-64.98
25/12/2020405
2,500
83343707
P405.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
30.29
25/12/2020410
2,500
83310060
C410.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-69.71
25/12/2020410
2,500
83310359
P410.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
25.92
25/12/2020415
2,500
83343426
C415.00M012-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-74.08
25/12/2020415
2,500
83343715
P415.00M012-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 29/11/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.