שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
35,612.16
-0.96%
248.50
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83078360
C062.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83078436
P062.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82998626
C084.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82998824
P084.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
2,500
82998600
C140.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
2,500
82998808
P140.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.66
0
0
0
 
2,500
83083634
C160.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.34
0
0
0
 
2,500
83083691
P160.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.42
0
0
0
 
2,500
83078337
C165.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.58
0
0
0
 
2,500
83078402
P165.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.07
0
0
0
 
2,500
83069963
C170.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.93
0
0
0
 
2,500
83070060
P170.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.55
0
0
0
 
2,500
83069955
C175.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.45
0
0
0
 
2,500
83070052
P175.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.22
0
0
0
 
2,500
83091595
C177.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.78
0
0
0
 
2,500
83091611
P177.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.83
0
0
0
 
2,500
83062067
C180.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.17
0
0
0
 
2,500
83062117
P180.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.37
0
0
0
 
2,500
83083675
C182.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.63
0
0
0
 
2,500
83083733
P182.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.85
0
0
0
 
2,500
83058321
C185.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.15
0
0
0
 
2,500
83058354
P185.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.26
0
0
0
 
2,500
83078386
C187.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.74
0
0
0
 
2,500
83078451
P187.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.59
0
0
0
 
2,500
83054684
C190.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.41
0
0
0
 
2,500
83054767
P190.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.83
0
0
0
 
2,500
83070029
C192.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.17
0
0
0
 
2,500
83070128
P192.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.98
0
0
0
 
2,500
83054676
C195.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.02
0
0
0
 
2,500
83054759
P195.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.05
0
0
0
 
2,500
83070011
C197.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.95
0
0
0
 
2,500
83070110
P197.50M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.01
0
0
0
 
2,500
83053132
C200.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.99
0
0
0
 
2,500
83053181
P200.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.66
0
0
0
 
2,500
83062091
C205.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.34
0
0
0
 
2,500
83062141
P205.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.91
0
0
0
 
2,500
83014555
C210.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.09
0
0
0
 
2,500
83014571
P210.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.77
0
0
0
 
2,500
83054726
C215.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.23
0
0
0
 
2,500
83054809
P215.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.27
0
0
0
 
2,500
83013391
C220.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.73
0
0
0
 
2,500
83013417
P220.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.44
0
0
0
 
2,500
83053165
C225.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.56
0
0
0
 
2,500
83053215
P225.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.33
0
0
0
 
2,500
82998543
C230.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.67
0
0
0
 
2,500
82998741
P230.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68
0
0
0
 
2,500
83048041
C235.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32
0
0
0
 
2,500
83048058
P235.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.50
0
0
0
 
2,500
82998535
C240.00M004-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.50
0
0
0
 
2,500
82998733
P240.00M004-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020