שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/10/2019
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
24,647.56
1.53%
232.80
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82805185
C074.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82805375
P074.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82805169
C125.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82805359
P125.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82860271
C165.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82860388
P165.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82860263
C170.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82860370
P170.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82859455
C175.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82859505
P175.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82840448
C180.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82840463
P180.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82837212
C185.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82837253
P185.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
82860347
C187.50M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
2,500
82860453
P187.50M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
2,500
82821414
C190.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
2,500
82821455
P190.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
2,500
82860339
C192.50M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
2,500
82860446
P192.50M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.89
0
0
0
 
2,500
82819194
C195.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.11
0
0
0
 
2,500
82819210
P195.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.77
0
0
0
 
2,500
82859489
C197.50M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.23
0
0
0
 
2,500
82859539
P197.50M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.52
0
0
0
 
2,500
82805102
C200.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.48
0
0
0
 
2,500
82805292
P200.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.34
0
0
0
 
2,500
82844606
C205.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.66
0
0
0
 
2,500
82844804
P205.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.32
0
0
0
 
2,500
82805094
C210.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.68
0
0
0
 
2,500
82805284
P210.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.17
0
0
0
 
2,500
82844598
C215.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.83
0
0
0
 
2,500
82844796
P215.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.94
0
0
0
 
2,500
82805086
C220.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.06
0
0
0
 
2,500
82805276
P220.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
64.90
0
0
0
 
2,500
82844614
C225.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-35.10
0
0
0
 
2,500
82844812
P225.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.81
0
0
0
 
2,500
82805078
C230.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.19
0
0
0
 
2,500
82805268
P230.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.24
0
0
0
66
2,500
82844622
C235.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.76
0
0
0
 
2,500
82844820
P235.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.38
0
0
0
 
2,500
82805060
C240.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.62
0
0
0
 
2,500
82805250
P240.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.22
0
0
0
 
2,500
82844630
C245.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.78
0
0
0
 
2,500
82844838
P245.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.54
0
0
0
 
2,500
82805110
C250.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.46
0
0
0
 
2,500
82805300
P250.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.47
0
0
0
 
2,500
82892407
C255.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.53
0
0
0
 
2,500
82892449
P255.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.99
0
0
0
 
2,500
82805128
C260.00M910-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.01
0
0
0
 
2,500
82805318
P260.00M910-בזק
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019