שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/06/2021
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
35,184.96
-0.66%
362.60
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/06/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
6,500
2,500
83516831
C105.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
2,500
83517086
P105.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83516815
C170.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83517060
P170.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83516740
C270.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83516997
P270.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83516732
C280.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83516989
P280.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83516724
C290.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83516971
P290.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83516716
C300.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83516963
P300.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83575134
C305.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83575159
P305.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
2,500
83516708
C310.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
2,500
83516955
P310.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
 
2,500
83552521
C315.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
 
2,500
83552794
P315.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
2,500
83516690
C320.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
2,500
83516948
P320.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.49
0
0
0
 
2,500
83552513
C325.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.51
0
0
0
 
2,500
83552786
P325.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.73
0
0
0
 
2,500
83516682
C330.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.27
0
0
0
 
2,500
83516930
P330.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.17
0
0
0
 
2,500
83552505
C335.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.83
0
0
0
 
2,500
83552778
P335.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.30
0
0
0
 
2,500
83516674
C340.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.70
0
0
0
 
2,500
83516922
P340.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.62
0
0
0
 
2,500
83552497
C345.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.38
0
0
0
 
2,500
83552760
P345.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.75
0
0
0
 
2,500
83516757
C350.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.25
0
0
0
 
2,500
83517003
P350.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.66
0
0
0
 
2,500
83552539
C355.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.34
0
0
0
 
2,500
83552802
P355.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.77
0
0
0
 
2,500
83516765
C360.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.23
0
0
0
 
2,500
83517011
P360.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.91
0
0
0
 
2,500
83552547
C365.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.09
0
0
0
 
2,500
83552810
P365.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.13
0
0
0
 
2,500
83516773
C370.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.87
0
0
0
 
2,500
83517029
P370.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
28.41
0
0
0
 
2,500
83552554
C375.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-71.59
0
0
0
 
2,500
83552828
P375.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.44
0
0
0
 
2,500
83516781
C380.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.56
0
0
0
 
2,500
83517037
P380.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.53
0
0
0
 
2,500
83552562
C385.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.47
0
0
0
 
2,500
83552836
P385.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.61
0
0
0
 
2,500
83516799
C390.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.39
0
0
0
 
2,500
83517045
P390.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.35
0
0
0
 
2,500
83581660
C395.00M106-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.65
0
0
0
 
2,500
83581710
P395.00M106-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 16/06/2021