שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
27,640.03
0.79%
256
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82698762
C072.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82698853
P072.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82621988
C096.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82622218
P096.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82621962
C160.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82622192
P160.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82698713
C190.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82698804
P190.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82698705
C195.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82698796
P195.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82697327
C200.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82697376
P200.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
2,500
82672957
C210.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
2,500
82673013
P210.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.89
0
0
0
 
2,500
82698770
C215.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.11
0
0
0
 
2,500
82698861
P215.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.60
0
0
0
 
2,500
82671975
C220.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.40
0
0
0
 
2,500
82672080
P220.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.75
0
0
0
 
2,500
82697350
C225.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.25
0
0
0
 
2,500
82697400
P225.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.72
0
0
0
 
2,500
82671967
C230.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.28
0
0
0
 
2,500
82672072
P230.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.62
0
0
0
160
2,500
82672999
C235.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.38
0
0
0
 
2,500
82673054
P235.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.62
0
0
0
 
2,500
82638131
C240.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.38
0
0
0
 
2,500
82638164
P240.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.40
0
0
0
155
2,500
82672049
C245.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.60
0
0
0
 
2,500
82672155
P245.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.49
0
0
0
 
2,500
82635178
C250.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.51
0
0
0
 
2,500
82635228
P250.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.28
0
0
0
135
2,500
82672031
C255.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.72
0
0
0
 
2,500
82672148
P255.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.54
0
0
0
 
2,500
82621897
C260.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.46
0
0
0
 
2,500
82622127
P260.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.80
0
0
0
 
2,500
82671645
C265.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.20
0
0
0
 
2,500
82671652
P265.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.86
0
0
0
 
2,500
82621889
C270.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.14
0
0
0
 
2,500
82622119
P270.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.76
0
0
0
 
2,500
82670977
C275.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.24
0
0
0
240
2,500
82670993
P275.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4
0
0
0
 
2,500
82621871
C280.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96
0
0
0
 
2,500
82622101
P280.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.91
0
0
0
 
2,500
82665308
C285.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.09
0
0
0
 
2,500
82665316
P285.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.84
0
0
0
 
2,500
82621863
C290.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.16
0
0
0
 
2,500
82622093
P290.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.34
0
0
0
 
2,500
82661877
C295.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.66
0
0
0
 
2,500
82661893
P295.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.13
0
0
0
 
2,500
82621855
C300.00M904-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.87
0
0
0
 
2,500
82622085
P300.00M904-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019