שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/06/2019 12:28
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים12:28
30,750.13
0.78%
270.40
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/201984
2,500
82681560
C084.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/201984
2,500
82681768
P084.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019140
2,500
82681545
C140.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019140
2,500
82681743
P140.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019180
2,500
82754144
C180.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019180
2,500
82754177
P180.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019185
2,500
82741505
C185.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019185
2,500
82741752
P185.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019190
2,500
82698754
C190.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019190
2,500
82698846
P190.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019195
2,500
82698747
C195.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019195
2,500
82698838
P195.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019200
2,500
82697343
C200.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019200
2,500
82697392
P200.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019205
2,500
82741695
C205.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019205
2,500
82741943
P205.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019210
2,500
82694043
C210.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019210
2,500
82694076
P210.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019215
2,500
82741687
C215.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019215
2,500
82741935
P215.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019220
2,500
82681487
C220.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019220
2,500
82681685
P220.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019225
2,500
82726225
C225.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019225
2,500
82726241
P225.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.98
28/06/2019230
2,500
82681479
C230.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.02
28/06/2019230
2,500
82681677
P230.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.88
28/06/2019235
2,500
82723180
C235.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.12
28/06/2019235
2,500
82723206
P235.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.47
28/06/2019240
2,500
82681461
C240.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.53
28/06/2019240
2,500
82681669
P240.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.16
28/06/2019245
2,500
82710658
C245.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.84
28/06/2019245
2,500
82710849
P245.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
94.84
28/06/2019250
2,500
82681453
C250.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-5.16
28/06/2019250
2,500
82681651
P250.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
88.08
28/06/2019255
2,500
82710641
C255.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-11.92
28/06/2019255
2,500
82710831
P255.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
76.96
28/06/2019260
2,500
82681446
C260.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-23.04
28/06/2019260
2,500
82681644
P260.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
61.95
28/06/2019265
2,500
82710633
C265.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-38.05
28/06/2019265
2,500
82710823
P265.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
45.19
28/06/2019270
2,500
82681438
C270.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-54.81
28/06/2019270
2,500
82681636
P270.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
29.52
28/06/2019275
2,500
82710666
C275.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-70.48
28/06/2019275
2,500
82710856
P275.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
17.15
28/06/2019280
2,500
82681495
C280.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-82.85
28/06/2019280
2,500
82681693
P280.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
8.84
28/06/2019285
2,500
82710674
C285.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-91.16
28/06/2019285
2,500
82710864
P285.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.04
28/06/2019290
2,500
82681503
C290.00M906-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.96
28/06/2019290
2,500
82681701
P290.00M906-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.