שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
39,538.57
-2.37%
321.70
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
6,160
2,500
82595216
C100.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82595398
C115.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82595661
P115.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
82595372
C190.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
82595646
P190.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
2,500
82638123
C240.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
2,500
82638156
P240.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
0
0
0
 
2,500
82635160
C250.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
0
0
0
 
2,500
82635210
P250.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.20
0
0
0
 
2,500
82615022
C260.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.80
0
0
0
 
2,500
82615139
P260.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.68
0
0
0
 
2,500
82638727
C265.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.32
0
0
0
 
2,500
82638743
P265.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.91
0
0
0
 
2,500
82615014
C270.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.09
0
0
0
 
2,500
82615121
P270.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.80
0
0
0
 
2,500
82635194
C275.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.20
0
0
0
 
2,500
82635244
P275.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.28
0
0
0
 
2,500
82614538
C280.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.72
0
0
0
 
2,500
82614587
P280.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.28
0
0
0
 
2,500
82634387
C285.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.72
0
0
0
 
2,500
82634403
P285.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.72
0
0
0
 
2,500
82610833
C290.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.28
0
0
0
 
2,500
82610841
P290.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.57
0
0
0
 
2,500
82622028
C295.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.43
0
0
0
 
2,500
82622259
P295.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.81
0
0
0
 
2,500
82595299
C300.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.19
0
0
0
 
2,500
82595562
P300.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.45
0
0
0
 
2,500
82622010
C305.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.55
0
0
0
 
2,500
82622242
P305.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.54
0
0
0
 
2,500
82595281
C310.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.46
0
0
0
 
2,500
82595554
P310.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.18
0
0
0
 
2,500
82622002
C315.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.82
0
0
0
 
2,500
82622234
P315.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.47
0
0
0
 
2,500
82595273
C320.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.53
0
0
0
 
2,500
82595547
P320.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.54
0
0
0
 
2,500
82622036
C325.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.46
0
0
0
 
2,500
82622267
P325.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.52
0
0
0
 
2,500
82595265
C330.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.48
0
0
0
 
2,500
82595539
P330.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.56
0
0
0
 
2,500
82622044
C335.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.44
0
0
0
 
2,500
82622275
P335.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.78
0
0
0
 
2,500
82595257
C340.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.22
0
0
0
 
2,500
82595521
P340.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.30
0
0
0
 
2,500
82622051
C345.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.70
0
0
0
 
2,500
82622283
P345.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.21
0
0
0
 
2,500
82595240
C350.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.79
0
0
0
 
2,500
82595513
P350.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.56
0
0
0
 
2,500
82643297
C355.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.44
0
0
0
 
2,500
82643305
P355.00M903-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.39
0
0
0
 
2,500
82595232
C360.00M903-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019