שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-14/09/2021
מניות - בזק
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
17,212.74
-0.48%
375.80
230011בזק
בזק
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-14/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83630368
C001.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
10
117,599,830
17,503
6,729
2,500
83615351
C110.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
35,006
17,503
2
2,500
83615609
P110.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
4,900
2,500
83615336
C185.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
2,500
83615583
P185.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83640706
C270.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83640722
P270.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83635060
C280.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83635102
P280.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83630871
C290.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83630897
P290.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83615260
C300.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83615518
P300.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83670505
C305.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83670513
P305.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83615252
C310.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83615500
P310.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83649822
C315.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83650069
P315.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
2,500
83615245
C320.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
2,500
83615492
P320.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
2,500
83649814
C325.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
2,500
83650051
P325.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
2,500
83615237
C330.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
2,500
83615484
P330.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.88
0
0
0
 
2,500
83649806
C335.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.12
0
0
0
 
2,500
83650044
P335.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.61
0
0
0
 
2,500
83615229
C340.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.39
0
0
0
 
2,500
83615476
P340.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.91
0
0
0
 
2,500
83649830
C345.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.09
0
0
0
 
2,500
83650077
P345.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.32
0
0
0
 
2,500
83615211
C350.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.68
0
0
0
 
2,500
83615468
P350.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.22
0
0
0
 
2,500
83649848
C355.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.78
0
0
0
 
2,500
83650085
P355.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.90
0
0
0
 
2,500
83615203
C360.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.10
0
0
0
 
2,500
83615450
P360.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.90
0
0
0
 
2,500
83649855
C365.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.10
0
0
0
 
2,500
83650093
P365.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.25
0
0
0
 
2,500
83615195
C370.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.75
0
0
0
 
2,500
83615443
P370.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.68
0
0
0
 
2,500
83649863
C375.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.32
0
0
0
 
2,500
83650101
P375.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.45
0
0
0
 
2,500
83615278
C380.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.55
0
0
0
 
2,500
83615526
P380.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.96
0
0
0
 
2,500
83672154
C385.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.04
0
0
0
 
2,500
83672170
P385.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.37
0
0
0
 
2,500
83615286
C390.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.63
0
0
0
 
2,500
83615534
P390.00M109-בזק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.26
0
0
0
 
2,500
83672824
C395.00M109-בזק
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 14/09/2021