שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-16/10/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892746
C0001.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892787
C0320.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892969
P0320.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892779
C0330.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892951
P0330.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892894
C0332.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893074
P0332.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892837
C0335.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893017
P0335.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892886
C0337.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893066
P0337.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82892761
C0340.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82892944
P0340.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
10,000
82892878
C0342.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
10,000
82893058
P0342.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.37
0
0
0
390
10,000
82892829
C0345.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.63
0
0
0
 
10,000
82893009
P0345.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.82
0
0
0
210
10,000
82892860
C0347.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.18
0
0
0
42
10,000
82893041
P0347.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.77
0
0
0
210
10,000
82892753
C0350.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.23
5
358
14
26
10,000
82892936
P0350.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.33
3
2,884
29
99
10,000
82892902
C0352.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.67
0
0
0
220
10,000
82893082
P0352.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.30
6
1,198
33
36
10,000
82892845
C0355.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.70
0
0
0
 
10,000
82893025
P0355.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.70
0
0
0
 
10,000
82892910
C0357.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.30
0
0
0
 
10,000
82893090
P0357.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.43
1
30
3
10
10,000
82892795
C0360.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.57
0
0
0
 
10,000
82892977
P0360.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
1
2
2
1
10,000
82892928
C0362.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
10,000
82893108
P0362.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892852
C0365.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82893033
P0365.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893322
C0367.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82893330
P0367.5W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892803
C0370.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82892985
P0370.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82892811
C0380.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82892993
P0380.0W410-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,833
10,000
82820846
C0001.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,880
10,000
82820895
C0320.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821018
P0320.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,860
10,000
82820887
C0330.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821000
P0330.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82888470
C0332.5M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82888496
P0332.5M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,580
10,000
82820945
C0335.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
82821067
P0335.0M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
1,100
10,000
82838731
C0337.5M910-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
8
10,000
82838913
P0337.5M910-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/10/2019