שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
36,160
10,000
82552811
C0001.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,691
10,000
82614488
C0330.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82614504
P0330.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,303
10,000
82552860
C0340.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82553017
P0340.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82639378
C0345.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82639394
P0345.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
6
8,300
7
1,186
10,000
82552852
C0350.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
10,000
82553009
P0350.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.80
8
7,440
11
676
10,000
82552928
C0355.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.20
16
168
38
4
10,000
82553074
P0355.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.07
20
34,060
82
448
10,000
82638586
C0357.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.93
63
6,088
485
11
10,000
82638602
P0357.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.97
216
370,085
1,763
234
10,000
82552845
C0360.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.03
99
48,786
886
35
10,000
82552993
P0360.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.26
229
512,666
6,244
74
10,000
82612060
C0362.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-67.74
229
725,700
5,423
125
10,000
82612086
P0362.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.79
78
44,918
1,906
18
10,000
82552910
C0365.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.21
66
471,720
1,459
315
10,000
82553066
P0365.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.25
27
1,740
262
5
10,000
82609074
C0367.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.75
37
169,840
297
560
10,000
82609082
P0367.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
16
77,000
29,334
4
10,000
82552837
C0370.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
64
24,059,100
30,036
803
10,000
82552985
P0370.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
17
10,000
82590209
C0372.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
2
65,400
60
1,090
10,000
82590233
P0372.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82552936
C0375.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
2
11,120
8
1,390
10,000
82553082
P0375.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
10,000
82590191
C0377.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,446
10,000
82590225
P0377.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82552878
C0380.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,410
10,000
82553025
P0380.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82590217
C0382.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82590241
P0382.5M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82552944
C0385.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,360
10,000
82553090
P0385.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82552886
C0390.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,880
10,000
82553033
P0390.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82581406
C0395.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82581422
P0395.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82552894
C0400.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553041
P0400.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82552902
C0410.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
4,295
10,000
82553058
P0410.0M902-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
36,094
10,000
82492059
C0001.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,225
10,000
82491580
C0330.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82491655
P0330.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
2,190
10,000
82491572
C0340.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
1
10,000
82491648
P0340.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.21
0
0
0
 
10,000
82639311
C0345.0M903-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.79
0
0
0
 
10,000
82639329
P0345.0M903-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019