שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-12/12/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82951922
C0001.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82951963
C0320.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82952136
P0320.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82951955
C0330.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82952128
P0330.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82952060
C0332.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82952235
P0332.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82952011
C0335.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82952185
P0335.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82952052
C0337.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
4
4
1
10,000
82952227
P0337.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
10,000
82951948
C0340.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
1
1
1
1
10,000
82952110
P0340.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.02
0
0
0
 
10,000
82952045
C0342.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.98
1
20
5
4
10,000
82952219
P0342.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.49
0
0
0
 
10,000
82952003
C0345.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.51
0
0
0
 
10,000
82952177
P0345.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
52.94
24
10,641
131
110
10,000
82952037
C0347.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-47.06
3
2,250
25
90
10,000
82952201
P0347.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.81
0
0
0
 
10,000
82951930
C0350.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.19
0
0
0
 
10,000
82952102
P0350.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.56
0
0
0
 
10,000
82952078
C0352.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.44
0
0
0
 
10,000
82952243
P0352.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
1
20
5
4
10,000
82952029
C0355.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
10,000
82952193
P0355.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82952086
C0357.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82952250
P0357.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
1
1
1
10,000
82951971
C0360.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,590
10,000
82952144
P0360.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82952094
C0362.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82952268
P0362.5W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82952938
C0365.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82952953
P0365.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82951989
C0370.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82952151
P0370.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82951997
C0380.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82952169
P0380.0W312-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,440
10,000
82590175
C0001.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,670
10,000
82796806
C0320.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796822
P0320.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
1,770
1
1,770
10,000
82614454
C0330.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
30
10,000
82614462
P0330.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82922998
C0332.5M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82923004
P0332.5M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82867623
C0335.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
20
10,000
82867730
P0335.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
1
960
1
960
10,000
82918228
C0337.5M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
0
0
0
5
10,000
82918293
P0337.5M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.01
37
128,180
163
797
10,000
82590043
C0340.0M912-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.99
3
17
4
4
10,000
82590126
P0340.0M912-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 12/12/2019