שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-13/08/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83263194
C0001.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83263236
C0310.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263418
P0310.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83263228
C0320.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263400
P0320.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83263285
C0325.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263467
P0325.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83263335
C0327.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263517
P0327.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83263210
C0330.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263392
P0330.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
83263327
C0332.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
83263509
P0332.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.60
0
0
0
 
10,000
83263277
C0335.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.40
0
0
0
 
10,000
83263459
P0335.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.25
0
0
0
300
10,000
83263319
C0337.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.75
0
0
0
 
10,000
83263491
P0337.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
63.45
0
0
0
133
10,000
83263202
C0340.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-36.55
0
0
0
 
10,000
83263384
P0340.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.21
0
0
0
24
10,000
83263343
C0342.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.79
0
0
0
 
10,000
83263525
P0342.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.66
0
0
0
 
10,000
83263293
C0345.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.34
0
0
0
 
10,000
83263475
P0345.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.11
0
0
0
 
10,000
83263350
C0347.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.89
0
0
0
 
10,000
83263533
P0347.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263244
C0350.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83263426
P0350.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263368
C0352.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83263541
P0352.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263301
C0355.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83263483
P0355.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263376
C0357.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83263558
P0357.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263251
C0360.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83263434
P0360.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83263269
C0370.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83263442
P0370.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
33,930
10,000
83170845
C0001.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,160
10,000
83205369
C0310.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83205450
P0310.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,125
10,000
83170902
C0320.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83171082
P0320.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83238758
C0325.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83238774
P0325.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,320
10,000
83205393
C0327.5M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
83205484
P0327.5M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
990
10,000
83170894
C0330.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
10
10,000
83171074
P0330.0M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.53
1
770
1
770
10,000
83205385
C0332.5M008-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.47
1
5
1
5
10,000
83205476
P0332.5M008-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/08/2020