שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20191
10,000
82824905
C0001.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019320
10,000
82824947
C0320.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019320
10,000
82825126
P0320.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019330
10,000
82824939
C0330.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019330
10,000
82825118
P0330.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019332.50
10,000
82825050
C0332.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019332.50
10,000
82825233
P0332.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019335
10,000
82824996
C0335.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019335
10,000
82825175
P0335.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019337.50
10,000
82825043
C0337.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019337.50
10,000
82825225
P0337.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019340
10,000
82824921
C0340.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019340
10,000
82825100
P0340.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019342.50
10,000
82825035
C0342.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019342.50
10,000
82825217
P0342.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019345
10,000
82824988
C0345.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019345
10,000
82825167
P0345.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/2019347.50
10,000
82825027
C0347.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019347.50
10,000
82825209
P0347.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.39
21/08/2019350
10,000
82824913
C0350.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.61
21/08/2019350
10,000
82825092
P0350.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
45.09
21/08/2019352.50
10,000
82825068
C0352.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-54.91
21/08/2019352.50
10,000
82825241
P0352.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.88
21/08/2019355
10,000
82825001
C0355.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.12
21/08/2019355
10,000
82825183
P0355.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019357.50
10,000
82825076
C0357.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019357.50
10,000
82825258
P0357.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019360
10,000
82824954
C0360.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019360
10,000
82825134
P0360.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019362.50
10,000
82825084
C0362.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019362.50
10,000
82825266
P0362.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019365
10,000
82825019
C0365.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019365
10,000
82825191
P0365.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019367.50
10,000
82831488
C0367.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019367.50
10,000
82831496
P0367.5W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019370
10,000
82824962
C0370.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019370
10,000
82825142
P0370.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/2019380
10,000
82824970
C0380.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/2019380
10,000
82825159
P0380.0W308-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20191
10,000
82734955
C0001.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019320
10,000
82796863
C0320.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019320
10,000
82796905
P0320.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019330
10,000
82735002
C0330.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019330
10,000
82735184
P0330.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019332.50
10,000
82820978
C0332.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019332.50
10,000
82821091
P0332.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019335
10,000
82801002
C0335.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019335
10,000
82801028
P0335.0M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019337.50
10,000
82796889
C0337.5M908-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019337.50
10,000
82796921
P0337.5M908-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.