שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-25/01/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/20211
10,000
83339010
C0001.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021290
10,000
83410365
C0290.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021290
10,000
83410381
P0290.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021297.50
10,000
83444422
C0297.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021297.50
10,000
83444448
P0297.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021300
10,000
83380162
C0300.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021300
10,000
83380188
P0300.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021302.50
10,000
83438341
C0302.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021302.50
10,000
83438366
P0302.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021305
10,000
83433201
C0305.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021305
10,000
83433227
P0305.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021307.50
10,000
83410217
C0307.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021307.50
10,000
83410225
P0307.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021310
10,000
83339069
C0310.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021310
10,000
83339176
P0310.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021312.50
10,000
83403014
C0312.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021312.50
10,000
83403022
P0312.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021315
10,000
83401372
C0315.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021315
10,000
83401398
P0315.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
27/01/2021317.50
10,000
83377838
C0317.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
27/01/2021317.50
10,000
83377994
P0317.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.63
27/01/2021320
10,000
83339051
C0320.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.37
27/01/2021320
10,000
83339168
P0320.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.72
27/01/2021322.50
10,000
83377820
C0322.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.28
27/01/2021322.50
10,000
83377986
P0322.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
77.95
27/01/2021325
10,000
83339119
C0325.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-22.05
27/01/2021325
10,000
83339226
P0325.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
43.23
27/01/2021327.50
10,000
83377812
C0327.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-56.77
27/01/2021327.50
10,000
83377978
P0327.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
13.47
27/01/2021330
10,000
83339044
C0330.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-86.53
27/01/2021330
10,000
83339150
P0330.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.11
27/01/2021332.50
10,000
83377846
C0332.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.89
27/01/2021332.50
10,000
83378000
P0332.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.16
27/01/2021335
10,000
83339101
C0335.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.84
27/01/2021335
10,000
83339218
P0335.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
27/01/2021337.50
10,000
83377853
C0337.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
27/01/2021337.50
10,000
83378018
P0337.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021340
10,000
83339036
C0340.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021340
10,000
83339143
P0340.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021342.50
10,000
83377861
C0342.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021342.50
10,000
83378026
P0342.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021345
10,000
83339127
C0345.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021345
10,000
83339234
P0345.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021347.50
10,000
83377879
C0347.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021347.50
10,000
83378034
P0347.5M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021350
10,000
83339077
C0350.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021350
10,000
83339184
P0350.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021355
10,000
83339135
C0355.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021355
10,000
83339242
P0355.0M101-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021360
10,000
83339085
C0360.0M101-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 25/01/2021
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.