שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
20
12,133,700
380
31,930
10,000
83534305
C0001.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83666966
C0290.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83666974
P0290.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
8,160
4
2,040
10,000
83533893
C0300.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533968
P0300.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701334
C0305.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701342
P0305.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,470
10,000
83665505
C0307.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83665513
P0307.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
11
491,920
473
1,040
10,000
83533885
C0310.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
83533950
P0310.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
797
10,000
83644575
C0312.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
83644633
P0312.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.69
42
949,800
1,761
540
10,000
83632109
C0315.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.31
5
33
21
2
10,000
83632133
P0315.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.40
3
8,640
32
270
10,000
83644567
C0317.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.60
0
0
0
3
10,000
83644625
P0317.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.15
69
16,648
499
28
10,000
83533877
C0320.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.85
48
7,248
1,968
1
10,000
83533943
P0320.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.60
21
282
158
2
10,000
83644559
C0322.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.40
25
29,810
135
220
10,000
83644617
P0322.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.64
1
2
2
1
10,000
83632091
C0325.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.36
5
51,160
107
478
10,000
83632125
P0325.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.04
0
0
0
11
10,000
83644542
C0327.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.96
3
2,190
3
730
10,000
83644609
P0327.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
10,000
83533869
C0330.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
4
99,950
102
980
10,000
83533935
P0330.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
83644583
C0332.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,130
10,000
83644641
P0332.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
12
10,000
83632117
C0335.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
5
184,500
125
1,476
10,000
83632141
P0335.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644591
C0337.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83644658
P0337.5M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
10,000
83533901
C0340.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
960
10,000
83533976
P0340.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83640151
C0345.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
1
277,760
112
2,480
10,000
83640169
P0345.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
50
10,000
83533919
C0350.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
2,860
10,000
83533984
P0350.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83533927
C0360.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
3
23,880
6
3,980
10,000
83533992
P0360.0M109-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83708495
C0001.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83708537
C0290.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83708693
P0290.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83708529
C0300.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83708685
P0300.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83709055
C0305.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83709063
P0305.0W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83708628
C0307.5W110-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83708784
P0307.5W110-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021