שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,470
10,000
82635954
C0001.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,200
10,000
82638578
C0330.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82638594
P0330.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
17
33,440
18
1,858
10,000
82636002
C0340.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
10,000
82636119
P0340.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,475
10,000
82697764
C0342.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82697780
P0342.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
1,260
10,000
82639386
C0345.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82639402
P0345.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
10,400
10
1,040
10,000
82695750
C0347.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
10,000
82695834
P0347.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
8
10,790
13
830
10,000
82635996
C0350.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
1
10,000
82636101
P0350.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.30
30
497,280
758
680
10,000
82695743
C0352.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.70
8
130
85
2
10,000
82695826
P0352.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.54
307
1,762,840
5,524
431
10,000
82636051
C0355.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.46
53
1,447
507
2
10,000
82636168
P0355.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.91
359
731,519
5,054
191
10,000
82663436
C0357.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.09
226
51,291
3,750
6
10,000
82663576
P0357.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.21
353
222,471
11,798
40
10,000
82635988
C0360.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.79
210
1,479,603
7,398
109
10,000
82636093
P0360.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.24
63
5,610
949
8
10,000
82663444
C0362.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.76
21
118,680
338
329
10,000
82663584
P0362.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
11
29,955
29,786
1
10,000
82636044
C0365.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
8
21,662,360
29,633
729
10,000
82636150
P0365.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82663451
C0367.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,112
10,000
82663592
P0367.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
10,000
82635970
C0370.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
2
24,460
22
1,112
10,000
82636085
P0370.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82695768
C0372.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82695842
P0372.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
82636069
C0375.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
1
1,630
1
1,630
10,000
82636176
P0375.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82695776
C0377.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82695859
P0377.5M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636010
C0380.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,680
10,000
82636127
P0380.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82636077
C0385.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636184
P0385.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82636028
C0390.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
3,280
10,000
82636135
P0390.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82636036
C0400.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
1
24,960
6
4,160
10,000
82636143
P0400.0M904-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,360
10,000
82663303
C0001.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
5,480
2
2,740
10,000
82663352
C0330.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82663493
P0330.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.78
0
0
0
2,035
10,000
82663345
C0340.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.22
0
0
0
1
10,000
82663485
P0340.0M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.19
0
0
0
 
10,000
82697772
C0342.5M905-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.81
0
0
0
 
10,000
82697798
P0342.5M905-דלר
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019