שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-20/02/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,136
10,000
82930470
C0001.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83020537
C0310.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83020552
P0310.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,200
10,000
82930520
C0320.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930694
P0320.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83021972
C0325.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83021998
P0325.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83016394
C0327.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83016402
P0327.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82930512
C0330.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
10,000
82930686
P0330.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
900
10,000
82959842
C0332.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82959917
P0332.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
1
3,400
4
850
10,000
82930579
C0335.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
4
10,000
82930744
P0335.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.22
6
11,320
20
566
10,000
82959834
C0337.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.78
4
34
17
2
10,000
82959909
P0337.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.74
303
1,069,750
3,392
260
10,000
82930504
C0340.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.26
71
2,399
554
5
10,000
82930678
P0340.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.94
225
211,458
2,025
70
10,000
82959826
C0342.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.06
229
113,376
2,303
71
10,000
82959891
P0342.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.61
317
545,932
17,028
16
10,000
82930561
C0345.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.39
279
3,012,895
14,176
266
10,000
82930736
P0345.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.63
48
227,812
32,532
5
10,000
82959818
C0347.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.37
44
13,786,130
32,550
500
10,000
82959883
P0347.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
7
141
47
3
10,000
82930496
C0350.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
4
144,390
196
737
10,000
82930660
P0350.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
3
1
3
10,000
82959859
C0352.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
14
126,000
130
981
10,000
82959925
P0352.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82930587
C0355.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,240
10,000
82930751
P0355.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
10,000
82959867
C0357.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82959933
P0357.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
10,000
82930538
C0360.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,860
10,000
82930702
P0360.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82959875
C0362.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,730
10,000
82959941
P0362.5M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82952300
C0365.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,960
10,000
82952318
P0365.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930546
C0370.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82930710
P0370.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930553
C0380.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
3,453
10,000
82930728
P0380.0M002-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83023770
C0001.0W103-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83023812
C0310.0W103-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83023986
P0310.0W103-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83023804
C0320.0W103-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83023978
P0320.0W103-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83024513
C0325.0W103-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83024521
P0325.0W103-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/02/2020