שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/20191
10,000
82400300
C0001.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019330
10,000
82400185
C0330.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019330
10,000
82400250
P0330.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019340
10,000
82400177
C0340.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019340
10,000
82400243
P0340.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019342.50
10,000
82705948
C0342.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019342.50
10,000
82706011
P0342.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019345
10,000
82675760
C0345.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019345
10,000
82675802
P0345.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019347.50
10,000
82705930
C0347.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019347.50
10,000
82706003
P0347.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019350
10,000
82400169
C0350.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019350
10,000
82400235
P0350.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019352.50
10,000
82705922
C0352.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019352.50
10,000
82705997
P0352.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.98
26/06/2019355
10,000
82675752
C0355.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.02
26/06/2019355
10,000
82675794
P0355.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
97.87
26/06/2019357.50
10,000
82705914
C0357.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-2.13
26/06/2019357.50
10,000
82705989
P0357.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
67.67
26/06/2019360
10,000
82400151
C0360.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-32.33
26/06/2019360
10,000
82400227
P0360.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
13.58
26/06/2019362.50
10,000
82705955
C0362.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-86.42
26/06/2019362.50
10,000
82706029
P0362.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.41
26/06/2019365
10,000
82675778
C0365.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.59
26/06/2019365
10,000
82675810
P0365.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019367.50
10,000
82705963
C0367.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019367.50
10,000
82706037
P0367.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019370
10,000
82400193
C0370.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019370
10,000
82400268
P0370.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019372.50
10,000
82705971
C0372.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019372.50
10,000
82706045
P0372.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019375
10,000
82675786
C0375.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019375
10,000
82675828
P0375.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019377.50
10,000
82722950
C0377.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019377.50
10,000
82722968
P0377.5M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019380
10,000
82400201
C0380.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019380
10,000
82400276
P0380.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019390
10,000
82400219
C0390.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019390
10,000
82400284
P0390.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019400
10,000
82401803
C0400.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019400
10,000
82401811
P0400.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019410
10,000
82550880
C0410.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019410
10,000
82550898
P0410.0M906-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/07/20191
10,000
82706052
C0001.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
31/07/2019330
10,000
82706110
C0330.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
31/07/2019330
10,000
82706227
P0330.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.87
31/07/2019340
10,000
82706102
C0340.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.13
31/07/2019340
10,000
82706219
P0340.0M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.57
31/07/2019342.50
10,000
82759614
C0342.5M907-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.43
31/07/2019342.50
10,000
82759622
P0342.5M907-דלר
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.