שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

30/09/2021 - 01/09/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
1,720,396.914,722.653,60951.51,041.113,53413שער שקל/דולר
1,720,377.214,722.653,60851.51,040.613,52813אופציות חודשיות  
0 000013חוזים חודשיים  
19.7011.30.5613אופציות שבועיות  
0 000013חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה766
      תאריך13/09/2021
      לסוף תקופה600
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.23
שינוי שער מתחילת התקופה (%)0.6900