שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 30/05/2020 - 05:26
27/05/2020 17:38
27/05/2020 17:38
27/05/2020 17:37
27/05/2020 14:38
27/05/2020 10:07
27/05/2020 10:05
27/05/2020 10:05
27/05/2020 09:07
26/05/2020 15:50
26/05/2020 08:40
25/05/2020 18:21
25/05/2020 17:42
21/05/2020 18:10
21/05/2020 13:27
21/05/2020 10:17
להודעות נוספות ממאי"ה