שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר

נכון לתאריך 24/11/2020 - 05:49
23/11/2020 17:41
23/11/2020 13:03
19/11/2020 18:10
19/11/2020 10:02
19/11/2020 08:26
19/11/2020 08:25
18/11/2020 16:34
17/11/2020 17:56
17/11/2020 15:39
17/11/2020 08:16
16/11/2020 11:05
15/11/2020 16:05
12/11/2020 17:46
12/11/2020 10:11
12/11/2020 08:49
להודעות נוספות ממאי"ה