שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-14/09/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83700971
C0001.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701011
C0290.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701185
P0290.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701003
C0300.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701177
P0300.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701649
C0305.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701664
P0305.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701102
C0307.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701276
P0307.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83700997
C0310.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701169
P0310.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701094
C0312.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701268
P0312.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701052
C0315.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
83701227
P0315.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83701086
C0317.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701250
P0317.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.35
0
0
0
 
10,000
83700989
C0320.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.65
0
0
0
40
10,000
83701151
P0320.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.74
0
0
0
 
10,000
83701110
C0322.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.26
0
0
0
 
10,000
83701284
P0322.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701060
C0325.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701235
P0325.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701128
C0327.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701292
P0327.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701029
C0330.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701193
P0330.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701136
C0332.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701300
P0332.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701078
C0335.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701243
P0335.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701144
C0337.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701318
P0337.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701037
C0340.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701201
P0340.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83701045
C0350.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83701219
P0350.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83703439
C0001.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83703470
C0290.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83703645
P0290.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83703462
C0300.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83703637
P0300.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83703520
C0305.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83703694
P0305.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83703579
C0307.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83703744
P0307.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83703454
C0310.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83703629
P0310.0W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
83703561
C0312.5W409-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
83703736
P0312.5W409-דלר
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 14/09/2021