שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי דולר
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-15/09/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859760
C0001.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859802
C0320.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82859976
P0320.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859794
C0330.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82859968
P0330.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82862582
C0335.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82862590
P0335.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859893
C0337.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82860065
P0337.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859786
C0340.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82859950
P0340.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859885
C0342.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82860057
P0342.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82859844
C0345.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82860016
P0345.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
10,000
82859877
C0347.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
1
30
10
3
10,000
82860040
P0347.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.22
0
0
0
440
10,000
82859778
C0350.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.78
5
150
30
5
10,000
82859943
P0350.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.04
2
220
2
110
10,000
82859901
C0352.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.96
0
0
0
115
10,000
82860073
P0352.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.32
2
60
3
20
10,000
82859851
C0355.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.68
0
0
0
135
10,000
82860024
P0355.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.70
2
32
8
4
10,000
82859919
C0357.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.30
0
0
0
 
10,000
82860081
P0357.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
6
120
40
3
10,000
82859810
C0360.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
10,000
82859984
P0360.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82859927
C0362.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82860099
P0362.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
10,000
82859869
C0365.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82860032
P0365.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82859935
C0367.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82860107
P0367.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82859828
C0370.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82859992
P0370.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82860875
C0372.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82860917
P0372.5W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82859836
C0380.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82860008
P0380.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82860859
C0390.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82860891
P0390.0W309-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,020
10,000
82675836
C0001.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
3,112
10,000
82796798
C0320.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796814
P0320.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
2,360
10,000
82675364
C0330.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82675430
P0330.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82820549
C0332.5M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82820622
P0332.5M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82800939
C0335.0M909-דלר
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82800947
P0335.0M909-דלר
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 15/09/2019