שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/10/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
17.71
2.40
סוף יום
1.08%
1,569.27
ת"א-125
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-16/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805441
C000001M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845280
C001170M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845876
P001170M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830068
C001180M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830076
P001180M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845272
C001190M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845868
P001190M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805607
C001200M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806209
P001200M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845264
C001210M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845850
P001210M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805599
C001220M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806191
P001220M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845256
C001230M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845843
P001230M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805581
C001240M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806183
P001240M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845249
C001250M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845835
P001250M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805573
C001260M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806175
P001260M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845231
C001270M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845827
P001270M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805565
C001280M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806167
P001280M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845223
C001290M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845819
P001290M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805557
C001300M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806159
P001300M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845215
C001310M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845801
P001310M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805540
C001320M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806142
P001320M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845207
C001330M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845793
P001330M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805532
C001340M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806134
P001340M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845199
C001350M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845785
P001350M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805524
C001360M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806126
P001360M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845181
C001370M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845777
P001370M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805516
C001380M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806118
P001380M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845173
C001390M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82845769
P001390M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82805508
C001400M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82806100
P001400M910-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82845165
C001410M910-תא1
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/10/2019