שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/07/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-14.38
4.45
סוף יום
1.63%
1,384.15
ת"א-125
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-02/07/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
141,970
100
83139030
C000001M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.73
0
0
0
 
100
83225904
C001040M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.27
0
0
0
 
100
83225995
P001040M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.64
0
0
0
 
100
83225961
C001050M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.36
0
0
0
 
100
83226050
P001050M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.52
0
0
0
 
100
83139170
C001060M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.48
0
0
0
 
100
83139709
P001060M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.37
0
0
0
 
100
83225953
C001070M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.63
0
0
0
 
100
83226043
P001070M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.18
0
0
0
 
100
83139162
C001080M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.82
0
0
0
 
100
83139691
P001080M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.95
0
0
0
 
100
83210773
C001090M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.05
0
0
0
 
100
83211342
P001090M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.66
0
0
0
 
100
83139154
C001100M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.34
0
0
0
 
100
83139683
P001100M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.31
0
0
0
 
100
83203315
C001110M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.69
0
0
0
 
100
83203323
P001110M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.89
0
0
0
 
100
83139147
C001120M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.11
0
0
0
 
100
83139675
P001120M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.39
0
0
0
 
100
83191437
C001130M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.61
0
0
0
 
100
83191452
P001130M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.81
0
0
0
 
100
83139139
C001140M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.19
0
0
0
 
100
83139667
P001140M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.12
0
0
0
 
100
83176321
C001150M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.88
0
0
0
 
100
83176891
P001150M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.32
0
0
0
 
100
83139121
C001160M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.68
0
0
0
 
100
83139659
P001160M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.40
0
0
0
 
100
83176313
C001170M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.60
0
0
0
 
100
83176883
P001170M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.36
0
0
0
 
100
83139113
C001180M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.64
0
0
0
 
100
83139642
P001180M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.19
0
0
0
 
100
83176305
C001190M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.81
0
0
0
 
100
83176875
P001190M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.87
0
0
0
 
100
83139105
C001200M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.13
0
0
0
 
100
83139634
P001200M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.42
0
0
0
 
100
83176297
C001210M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.58
0
0
0
 
100
83176867
P001210M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.81
0
0
0
 
100
83139097
C001220M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.19
0
0
0
 
100
83139626
P001220M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.05
0
0
0
 
100
83176289
C001230M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.95
0
0
0
 
100
83176859
P001230M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.15
0
0
0
 
100
83139089
C001240M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.85
0
0
0
 
100
83139618
P001240M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.10
0
0
0
 
100
83176271
C001250M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.90
0
0
0
 
100
83176842
P001250M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.91
0
0
0
 
100
83139071
C001260M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.09
0
0
0
 
100
83139600
P001260M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.59
0
0
0
 
100
83176263
C001270M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.41
0
0
0
 
100
83176834
P001270M007-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.14
0
0
0
 
100
83139063
C001280M007-תא1
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/07/2020