שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-12/12/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
21.56
-0.30
סוף יום
0.10%
1,620.67
ת"א-125
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-12/12/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873225
C000001M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873381
C001220M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873993
P001220M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873373
C001240M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873985
P001240M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873365
C001260M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873977
P001260M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901612
C001270M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902248
P001270M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873357
C001280M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873969
P001280M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901604
C001290M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902230
P001290M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873340
C001300M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873951
P001300M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901596
C001310M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902222
P001310M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873332
C001320M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873944
P001320M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901588
C001330M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902214
P001330M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873324
C001340M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873936
P001340M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901570
C001350M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902206
P001350M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873316
C001360M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873928
P001360M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901562
C001370M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902198
P001370M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873308
C001380M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873910
P001380M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901554
C001390M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902180
P001390M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873290
C001400M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873902
P001400M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901547
C001410M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902172
P001410M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873282
C001420M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873894
P001420M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901539
C001430M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902164
P001430M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873274
C001440M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873886
P001440M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901521
C001450M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902156
P001450M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873266
C001460M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82873878
P001460M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82901513
C001470M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82902149
P001470M912-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82873258
C001480M912-תא1
1 2 3 4 5 6 7 8
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 12/12/2019