שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
מדד ת"א-125
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
9.52
2.96
סוף יום
-0.63%
1,460.06
ת"א-125
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622291
C000001M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622432
C001120M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622986
P001120M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82668054
C001130M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82668070
P001130M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622424
C001140M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622978
P001140M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82650029
C001150M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650623
P001150M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622416
C001160M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622960
P001160M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82650011
C001170M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650615
P001170M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622408
C001180M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622952
P001180M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82650003
C001190M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650607
P001190M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622390
C001200M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622945
P001200M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649997
C001210M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650599
P001210M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622382
C001220M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622937
P001220M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649989
C001230M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650581
P001230M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622374
C001240M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622929
P001240M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649971
C001250M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650573
P001250M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622366
C001260M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622911
P001260M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649963
C001270M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650565
P001270M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622358
C001280M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622903
P001280M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649955
C001290M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650557
P001290M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622341
C001300M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622895
P001300M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649948
C001310M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650540
P001310M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622333
C001320M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622887
P001320M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649930
C001330M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650532
P001330M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82622325
C001340M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82622879
P001340M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82649922
C001350M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82650524
P001350M904-תא1
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82622317
C001360M904-תא1
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019