שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי ת"א בנקים-5
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
-28.01
-4.64
סוף יום
-0.21%
1,876.44
ת"א בנקים-5
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82994211
C000001M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.92
0
0
0
 
100
83100834
C001320M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.08
0
0
0
 
100
83100933
P001320M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.62
0
0
0
 
100
83100826
C001340M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.38
0
0
0
 
100
83100925
P001340M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.26
0
0
0
 
100
83096099
C001360M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.74
0
0
0
 
100
83096297
P001360M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.83
0
0
0
 
100
83096081
C001380M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.17
0
0
0
 
100
83096289
P001380M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.32
0
0
0
 
100
83096073
C001400M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.68
0
0
0
 
100
83096271
P001400M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.72
0
0
0
 
100
83096065
C001420M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.28
0
0
0
 
100
83096263
P001420M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.02
0
0
0
 
100
83094854
C001440M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.98
0
0
0
 
100
83094920
P001440M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.22
0
0
0
 
100
83090878
C001460M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.78
0
0
0
 
100
83091124
P001460M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.31
0
0
0
 
100
83090860
C001480M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.69
0
0
0
 
100
83091116
P001480M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.81
0
0
0
 
100
83100891
C001490M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.19
0
0
0
 
100
83100990
P001490M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.28
0
0
0
 
100
83090852
C001500M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.72
0
0
0
 
100
83091108
P001500M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.72
0
0
0
 
100
83100883
C001510M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.28
0
0
0
 
100
83100982
P001510M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.13
0
0
0
 
100
83090845
C001520M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.87
0
0
0
 
100
83091090
P001520M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.51
0
0
0
 
100
83096214
C001530M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.49
0
0
0
 
100
83096412
P001530M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.86
0
0
0
 
100
83090837
C001540M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.14
0
0
0
 
100
83091082
P001540M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.18
0
0
0
 
100
83096206
C001550M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.82
0
0
0
 
100
83096404
P001550M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.46
0
0
0
 
100
83083311
C001560M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.54
0
0
0
 
100
83083386
P001560M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.71
0
0
0
 
100
83096198
C001570M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.29
0
0
0
 
100
83096396
P001570M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.93
0
0
0
 
100
83076463
C001580M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.07
0
0
0
 
100
83076646
P001580M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.12
0
0
0
 
100
83096180
C001590M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.88
0
0
0
 
100
83096388
P001590M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.27
0
0
0
 
100
83076455
C001600M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.73
0
0
0
 
100
83076638
P001600M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.40
0
0
0
 
100
83094904
C001610M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.60
0
0
0
 
100
83094979
P001610M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.49
0
0
0
 
100
83076448
C001620M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.51
0
0
0
 
100
83076620
P001620M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.55
0
0
0
 
100
83094896
C001630M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.45
0
0
0
 
100
83094961
P001630M004-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.59
0
0
0
 
100
83076430
C001640M004-בנק
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020