שוק הנגזרים - נגזרי מדדים שוק הנגזרים

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי ת"א בנקים-5
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/10/2019
מדדים
תשואה מתחילת השנה (%)
      
תשואה מתחילת החודש (%)
      
זמן עדכוןשינוי (%)
      
מדד אחרוןשם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים
22.30
1.53
סוף יום
-0.17%
2,511.30
ת"א בנקים-5
 ייצוא נתונים מהטבלה 

נתוני נגזרים
נכון ל-16/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82800988
C000001M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830712
C001900M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830787
P001900M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830704
C001920M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830779
P001920M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82829987
C001940M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830001
P001940M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82824244
C001960M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82824251
P001960M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802638
C001980M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803362
P001980M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802620
C002000M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803354
P002000M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802612
C002020M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803347
P002020M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802604
C002040M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803339
P002040M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802596
C002060M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803321
P002060M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802588
C002080M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803313
P002080M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802570
C002100M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803305
P002100M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802562
C002120M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803297
P002120M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842345
C002130M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82843061
P002130M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802554
C002140M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803289
P002140M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842337
C002150M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82843053
P002150M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802547
C002160M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803271
P002160M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842329
C002170M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82843046
P002170M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802539
C002180M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803263
P002180M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842311
C002190M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82843038
P002190M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802521
C002200M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803255
P002200M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842303
C002210M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82843020
P002210M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802513
C002220M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803248
P002220M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842295
C002230M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82843012
P002230M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82802505
C002240M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82803230
P002240M910-בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82842287
C002250M910-בנק
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/10/2019