שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82552829
C0001.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82643198
C0370.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82643222
P0370.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82553173
C0380.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553330
P0380.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82553165
C0390.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553322
P0390.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82639410
C0395.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82639444
P0395.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
 
10,000
82553157
C0400.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
 
10,000
82553314
P0400.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.27
0
0
0
 
10,000
82643214
C0402.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.73
0
0
0
 
10,000
82643248
P0402.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.92
0
0
0
 
10,000
82553231
C0405.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.08
0
0
0
 
10,000
82553397
P0405.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.87
0
0
0
 
10,000
82639436
C0407.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.13
0
0
0
 
10,000
82639469
P0407.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.68
0
0
0
 
10,000
82553140
C0410.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.32
0
0
0
 
10,000
82553306
P0410.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
22.72
0
0
0
 
10,000
82614926
C0412.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-77.28
0
0
0
 
10,000
82614942
P0412.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.26
0
0
0
 
10,000
82553223
C0415.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.74
0
0
0
 
10,000
82553389
P0415.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.03
0
0
0
 
10,000
82611138
C0417.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.97
0
0
0
 
10,000
82611146
P0417.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
0
0
0
1
10,000
82553132
C0420.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
940
10,000
82553298
P0420.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
10,000
82590266
C0422.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
82590308
P0422.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553249
C0425.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553405
P0425.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82590258
C0427.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82590290
P0427.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553181
C0430.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553348
P0430.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82590274
C0432.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82590316
P0432.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553256
C0435.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553413
P0435.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82590282
C0437.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82590324
P0437.5M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553199
C0440.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553355
P0440.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82574062
C0445.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82574088
P0445.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553207
C0450.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553363
P0450.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82553215
C0460.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82553371
P0460.0M902-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82582024
C0470.0M902-ארו
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019