שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82635962
C0001.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82643206
C0370.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82643230
P0370.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82636234
C0380.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636366
P0380.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82699406
C0382.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82699422
P0382.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82697806
C0385.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82697822
P0385.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82695925
C0387.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82696006
P0387.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82636226
C0390.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636358
P0390.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82695917
C0392.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82695990
P0392.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
10,000
82639428
C0395.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
10,000
82639451
P0395.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.37
0
0
0
 
10,000
82695909
C0397.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.63
0
0
0
 
10,000
82695982
P0397.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.53
0
0
0
 
10,000
82636218
C0400.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.47
0
0
0
 
10,000
82636341
P0400.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.70
0
0
0
 
10,000
82666264
C0402.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.30
0
0
0
 
10,000
82666272
P0402.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
33.68
0
0
0
 
10,000
82636291
C0405.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-66.32
0
0
0
 
10,000
82636424
P0405.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.36
0
0
0
 
10,000
82663725
C0407.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.64
0
0
0
 
10,000
82663873
P0407.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.98
0
0
0
 
10,000
82636200
C0410.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.02
0
0
0
 
10,000
82636333
P0410.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
0
0
0
 
10,000
82663733
C0412.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
 
10,000
82663881
P0412.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
90
10,000
82636283
C0415.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636416
P0415.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82663741
C0417.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82663899
P0417.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636192
C0420.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636325
P0420.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82695933
C0422.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82696014
P0422.5M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636309
C0425.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636432
P0425.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636242
C0430.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636374
P0430.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636317
C0435.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636440
P0435.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636259
C0440.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636382
P0440.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636267
C0450.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82636390
P0450.0M904-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82636275
C0460.0M904-ארו
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019