שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-25/01/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/20211
10,000
83339028
C0001.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021350
10,000
83441600
C0350.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021350
10,000
83441626
P0350.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021360
10,000
83339291
C0360.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021360
10,000
83339416
P0360.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021362.50
10,000
83442863
C0362.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021362.50
10,000
83442889
P0362.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021365
10,000
83441865
C0365.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021365
10,000
83441907
P0365.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021367.50
10,000
83441881
C0367.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021367.50
10,000
83441923
P0367.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021370
10,000
83339283
C0370.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021370
10,000
83339408
P0370.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021372.50
10,000
83438382
C0372.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021372.50
10,000
83438408
P0372.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021375
10,000
83405811
C0375.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021375
10,000
83405837
P0375.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021377.50
10,000
83378208
C0377.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021377.50
10,000
83378406
P0377.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021380
10,000
83339275
C0380.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021380
10,000
83339390
P0380.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021382.50
10,000
83378190
C0382.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021382.50
10,000
83378398
P0382.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021385
10,000
83339341
C0385.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021385
10,000
83339465
P0385.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/01/2021387.50
10,000
83378182
C0387.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021387.50
10,000
83378380
P0387.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.94
27/01/2021390
10,000
83339267
C0390.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.06
27/01/2021390
10,000
83339382
P0390.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.40
27/01/2021392.50
10,000
83378174
C0392.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.60
27/01/2021392.50
10,000
83378372
P0392.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
85.82
27/01/2021395
10,000
83339333
C0395.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14.18
27/01/2021395
10,000
83339457
P0395.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
50.27
27/01/2021397.50
10,000
83378166
C0397.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-49.73
27/01/2021397.50
10,000
83378364
P0397.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.64
27/01/2021400
10,000
83339259
C0400.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.36
27/01/2021400
10,000
83339374
P0400.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.77
27/01/2021402.50
10,000
83378216
C0402.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.23
27/01/2021402.50
10,000
83378414
P0402.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.08
27/01/2021405
10,000
83339358
C0405.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.92
27/01/2021405
10,000
83339473
P0405.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021407.50
10,000
83378224
C0407.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021407.50
10,000
83378422
P0407.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021410
10,000
83339309
C0410.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021410
10,000
83339424
P0410.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021412.50
10,000
83378232
C0412.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021412.50
10,000
83378430
P0412.5M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021415
10,000
83339366
C0415.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
27/01/2021415
10,000
83339481
P0415.0M101-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/01/2021417.50
10,000
83448027
C0417.5M101-ארו
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 25/01/2021
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.