שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-16/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82820853
C0001.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82823519
C0350.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82823535
P0350.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82821133
C0360.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821257
P0360.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82888538
C0362.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82888579
P0362.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82888512
C0365.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82888553
P0365.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82867102
C0367.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82867110
P0367.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82821125
C0370.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821240
P0370.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82839119
C0372.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82839317
P0372.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
10,000
82821182
C0375.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
10,000
82821307
P0375.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.72
0
0
0
 
10,000
82839101
C0377.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.28
0
0
0
 
10,000
82839309
P0377.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.22
0
0
0
 
10,000
82821117
C0380.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.78
0
0
0
 
10,000
82821232
P0380.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.38
0
0
0
 
10,000
82839093
C0382.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.62
0
0
0
 
10,000
82839291
P0382.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.81
0
0
0
 
10,000
82821174
C0385.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.19
0
0
0
 
10,000
82821299
P0385.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.17
0
0
0
 
10,000
82839085
C0387.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.83
0
0
0
 
10,000
82839283
P0387.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.05
0
0
0
288
10,000
82821109
C0390.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.95
0
0
0
790
10,000
82821224
P0390.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.42
0
0
0
 
10,000
82839127
C0392.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.58
0
0
0
 
10,000
82839325
P0392.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.20
0
0
0
 
10,000
82821190
C0395.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.80
0
0
0
 
10,000
82821315
P0395.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.63
0
0
0
 
10,000
82839135
C0397.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.37
0
0
0
 
10,000
82839333
P0397.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
0
0
0
 
10,000
82821141
C0400.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
0
0
0
 
10,000
82821265
P0400.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
10,000
82839143
C0402.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
82839341
P0402.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821208
C0405.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82821323
P0405.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82839150
C0407.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82839358
P0407.5M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821158
C0410.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82821273
P0410.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82821166
C0420.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82821281
P0420.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82829581
C0430.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82829599
P0430.0M910-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82838590
C0001.0M911-ארו
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/10/2019