שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-07/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82993171
C0001.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83021360
C0340.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83021394
P0340.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
10,000
82993411
C0350.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
10,000
82993528
P0350.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.72
0
0
0
 
10,000
83022020
C0355.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.28
0
0
0
 
10,000
83022046
P0355.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.46
0
0
0
 
10,000
83028365
C0357.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.54
0
0
0
 
10,000
83028548
P0357.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.01
0
0
0
 
10,000
82993403
C0360.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.99
0
0
0
 
10,000
82993510
P0360.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.26
0
0
0
 
10,000
83028357
C0362.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.74
0
0
0
 
10,000
83028530
P0362.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.10
0
0
0
 
10,000
82993460
C0365.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.90
0
0
0
 
10,000
82993577
P0365.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.37
0
0
0
 
10,000
83028340
C0367.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.63
0
0
0
 
10,000
83028522
P0367.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.92
0
0
0
 
10,000
82993395
C0370.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.08
0
0
0
 
10,000
82993502
P0370.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.60
0
0
0
 
10,000
83028373
C0372.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.40
0
0
0
 
10,000
83028555
P0372.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.30
0
0
0
 
10,000
82993452
C0375.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.70
0
0
0
 
10,000
82993569
P0375.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.99
0
0
0
 
10,000
83028381
C0377.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.01
0
0
0
 
10,000
83028563
P0377.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.70
0
0
0
 
10,000
82993387
C0380.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.30
0
0
0
 
10,000
82993494
P0380.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.60
0
0
0
 
10,000
83028399
C0382.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.40
0
0
0
 
10,000
83028571
P0382.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.89
0
0
0
 
10,000
82993478
C0385.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.11
0
0
0
 
10,000
82993585
P0385.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.87
0
0
0
 
10,000
83028407
C0387.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.13
0
0
0
 
10,000
83028589
P0387.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
42.87
0
0
0
 
10,000
82993429
C0390.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-57.13
0
0
0
 
10,000
82993536
P0390.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.20
0
0
0
 
10,000
83028944
C0392.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.80
0
0
0
 
10,000
83028969
P0392.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
28.14
0
0
0
350
10,000
82993486
C0395.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-71.86
0
0
0
650
10,000
82993593
P0395.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
21.87
0
0
0
 
10,000
83050815
C0397.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-78.13
0
0
0
 
10,000
83050856
P0397.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.53
0
0
0
 
10,000
82993437
C0400.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.47
0
0
0
 
10,000
82993544
P0400.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.14
0
0
0
 
10,000
83053108
C0402.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.86
0
0
0
 
10,000
83053116
P0402.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.66
0
0
0
 
10,000
83057695
C0405.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.34
0
0
0
 
10,000
83057711
P0405.0M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6
0
0
0
1,304
10,000
83060871
C0407.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94
0
0
0
1,320
10,000
83060913
P0407.5M004-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.04
0
0
0
 
10,000
82993445
C0410.0M004-ארו
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 07/04/2020