שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/20191
10,000
82590183
C0001.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019360
10,000
82733213
C0360.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019360
10,000
82733239
P0360.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019370
10,000
82643149
C0370.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019370
10,000
82643172
P0370.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019380
10,000
82614199
C0380.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019380
10,000
82614207
P0380.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019382.50
10,000
82727652
C0382.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019382.50
10,000
82727660
P0382.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019385
10,000
82697749
C0385.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019385
10,000
82697756
P0385.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019387.50
10,000
82705773
C0387.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019387.50
10,000
82705856
P0387.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019390
10,000
82589771
C0390.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019390
10,000
82589904
P0390.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019392.50
10,000
82705765
C0392.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019392.50
10,000
82705849
P0392.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019395
10,000
82675588
C0395.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019395
10,000
82675711
P0395.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019397.50
10,000
82705757
C0397.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019397.50
10,000
82705831
P0397.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019400
10,000
82589763
C0400.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019400
10,000
82589896
P0400.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/06/2019402.50
10,000
82705781
C0402.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019402.50
10,000
82705864
P0402.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.52
26/06/2019405
10,000
82675570
C0405.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.48
26/06/2019405
10,000
82675703
P0405.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
69.54
26/06/2019407.50
10,000
82705799
C0407.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-30.46
26/06/2019407.50
10,000
82705872
P0407.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
6.01
26/06/2019410
10,000
82589755
C0410.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-93.99
26/06/2019410
10,000
82589888
P0410.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.02
26/06/2019412.50
10,000
82705807
C0412.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.98
26/06/2019412.50
10,000
82705880
P0412.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019415
10,000
82675596
C0415.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019415
10,000
82675729
P0415.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019417.50
10,000
82705815
C0417.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019417.50
10,000
82705898
P0417.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019420
10,000
82589748
C0420.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019420
10,000
82589870
P0420.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019422.50
10,000
82705823
C0422.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019422.50
10,000
82705906
P0422.5M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019425
10,000
82675604
C0425.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019425
10,000
82675737
P0425.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019430
10,000
82589730
C0430.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019430
10,000
82589862
P0430.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019440
10,000
82589789
C0440.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019440
10,000
82589912
P0440.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019450
10,000
82589797
C0450.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
26/06/2019450
10,000
82589920
P0450.0M906-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
26/06/2019460
10,000
82589805
C0460.0M906-ארו
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.