שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-12/12/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82769670
C0001.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82823477
C0350.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82823493
P0350.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82796251
C0360.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82796269
P0360.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82929670
C0362.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82929688
P0362.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82888454
C0365.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82888462
P0365.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82924838
C0367.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82924846
P0367.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82769282
C0370.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769415
P0370.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
10,000
82918384
C0372.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
10,000
82918467
P0372.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
10,000
82867862
C0375.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
0
0
0
 
10,000
82867979
P0375.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.96
0
0
0
 
10,000
82918376
C0377.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.04
0
0
0
 
10,000
82918459
P0377.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.66
0
0
0
 
10,000
82769274
C0380.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.34
0
0
0
 
10,000
82769407
P0380.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.06
0
0
0
 
10,000
82918368
C0382.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.94
0
0
0
 
10,000
82918442
P0382.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.98
0
0
0
 
10,000
82867854
C0385.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.02
0
0
0
 
10,000
82867961
P0385.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.32
0
0
0
 
10,000
82918350
C0387.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-67.68
0
0
0
 
10,000
82918434
P0387.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.71
0
0
0
7
10,000
82769266
C0390.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.29
0
0
0
480
10,000
82769399
P0390.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.46
0
0
0
 
10,000
82918392
C0392.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.54
0
0
0
 
10,000
82918475
P0392.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.64
0
0
0
320
10,000
82867870
C0395.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.36
0
0
0
469
10,000
82867987
P0395.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.08
0
0
0
 
10,000
82918400
C0397.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.92
0
0
0
 
10,000
82918483
P0397.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
10,000
82769258
C0400.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
10,000
82769381
P0400.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82918418
C0402.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82918491
P0402.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82893223
C0405.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82893231
P0405.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82918426
C0407.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82918509
P0407.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769241
C0410.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82769373
P0410.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82920992
C0412.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82921008
P0412.5M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769290
C0420.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82769423
P0420.0M912-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82769308
C0430.0M912-ארו
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 12/12/2019