שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20191
10,000
82734963
C0001.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019350
10,000
82823501
C0350.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019350
10,000
82823527
P0350.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019360
10,000
82796277
C0360.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019360
10,000
82796285
P0360.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019370
10,000
82735366
C0370.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019370
10,000
82735564
P0370.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019372.50
10,000
82821216
C0372.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019372.50
10,000
82821331
P0372.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019375
10,000
82801044
C0375.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019375
10,000
82801069
P0375.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019377.50
10,000
82797564
C0377.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019377.50
10,000
82797580
P0377.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/2019380
10,000
82735358
C0380.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019380
10,000
82735556
P0380.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
28/08/2019382.50
10,000
82795444
C0382.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
28/08/2019382.50
10,000
82795469
P0382.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.64
28/08/2019385
10,000
82735424
C0385.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.36
28/08/2019385
10,000
82735622
P0385.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
94.47
28/08/2019387.50
10,000
82770157
C0387.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-5.53
28/08/2019387.50
10,000
82770165
P0387.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
69.48
28/08/2019390
10,000
82735341
C0390.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-30.52
28/08/2019390
10,000
82735549
P0390.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
28.45
28/08/2019392.50
10,000
82769878
C0392.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-71.55
28/08/2019392.50
10,000
82769951
P0392.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
5.03
28/08/2019395
10,000
82735416
C0395.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-94.97
28/08/2019395
10,000
82735614
P0395.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.34
28/08/2019397.50
10,000
82769860
C0397.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.66
28/08/2019397.50
10,000
82769944
P0397.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
28/08/2019400
10,000
82735333
C0400.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
28/08/2019400
10,000
82735531
P0400.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019402.50
10,000
82769852
C0402.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019402.50
10,000
82769936
P0402.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019405
10,000
82735432
C0405.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019405
10,000
82735630
P0405.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019407.50
10,000
82769845
C0407.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019407.50
10,000
82769928
P0407.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019410
10,000
82735374
C0410.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019410
10,000
82735572
P0410.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019412.50
10,000
82769886
C0412.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019412.50
10,000
82769969
P0412.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019415
10,000
82735440
C0415.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019415
10,000
82735648
P0415.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019417.50
10,000
82769894
C0417.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019417.50
10,000
82769977
P0417.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019420
10,000
82735382
C0420.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019420
10,000
82735580
P0420.0M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019422.50
10,000
82769902
C0422.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/08/2019422.50
10,000
82769985
P0422.5M908-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/2019425
10,000
82754722
C0425.0M908-ארו
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.