שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-20/02/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82930488
C0001.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83021352
C0340.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83021386
P0340.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82930868
C0350.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82931056
P0350.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83024174
C0352.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83024182
P0352.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83022012
C0355.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83022038
P0355.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83021378
C0357.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83021402
P0357.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
82930850
C0360.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82931049
P0360.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
10,000
82992009
C0362.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
0
0
0
 
10,000
82992017
P0362.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.76
0
0
0
 
10,000
82930918
C0365.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.24
0
0
0
 
10,000
82931106
P0365.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.67
0
0
0
 
10,000
82959974
C0367.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.33
0
0
0
 
10,000
82960055
P0367.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.37
0
0
0
 
10,000
82930843
C0370.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.63
0
0
0
 
10,000
82931031
P0370.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.16
0
0
0
 
10,000
82959966
C0372.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.84
0
0
0
 
10,000
82960048
P0372.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.35
0
0
0
 
10,000
82930900
C0375.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.65
0
0
0
 
10,000
82931098
P0375.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
0
0
0
 
10,000
82959958
C0377.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
10,000
82960030
P0377.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930835
C0380.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82931023
P0380.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82959982
C0382.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82960063
P0382.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930926
C0385.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82931114
P0385.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82959990
C0387.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82960071
P0387.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930876
C0390.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82931064
P0390.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82960006
C0392.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82960089
P0392.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930934
C0395.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82931122
P0395.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82960014
C0397.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82960097
P0397.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82930884
C0400.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82931072
P0400.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82960022
C0402.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82960105
P0402.5M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82956335
C0405.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
82956343
P0405.0M002-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
82983727
C0407.5M002-ארו
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/02/2020