שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-13/08/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83170852
C0001.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83171272
C0350.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83171462
P0350.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83171264
C0360.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83171454
P0360.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
10,000
83224360
C0367.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
10,000
83224378
P0367.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
10,000
83171256
C0370.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
10,000
83171447
P0370.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.82
0
0
0
 
10,000
83205567
C0372.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.18
0
0
0
 
10,000
83205633
P0372.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.60
0
0
0
 
10,000
83171322
C0375.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.40
0
0
0
 
10,000
83171512
P0375.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.18
0
0
0
 
10,000
83205559
C0377.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.82
0
0
0
 
10,000
83205625
P0377.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.42
0
0
0
 
10,000
83171249
C0380.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.58
0
0
0
 
10,000
83171439
P0380.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.14
0
0
0
 
10,000
83205542
C0382.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.86
0
0
0
 
10,000
83205617
P0382.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.11
0
0
0
 
10,000
83171314
C0385.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.89
0
0
0
 
10,000
83171504
P0385.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.08
0
0
0
 
10,000
83205534
C0387.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.92
0
0
0
 
10,000
83205609
P0387.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.84
0
0
0
 
10,000
83171231
C0390.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.16
0
0
0
 
10,000
83171421
P0390.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.25
0
0
0
 
10,000
83205575
C0392.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.75
0
0
0
 
10,000
83205641
P0392.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.33
0
0
0
 
10,000
83171330
C0395.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.67
0
0
0
 
10,000
83171520
P0395.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.22
0
0
0
 
10,000
83205583
C0397.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.78
0
0
0
 
10,000
83205658
P0397.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.27
0
0
0
 
10,000
83171280
C0400.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.73
0
0
0
 
10,000
83171470
P0400.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.92
0
0
0
 
10,000
83205591
C0402.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.08
0
0
0
 
10,000
83205666
P0402.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.69
0
0
0
 
10,000
83192245
C0405.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.31
0
0
0
 
10,000
83192260
P0405.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.05
0
0
0
 
10,000
83228767
C0407.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.95
0
0
0
 
10,000
83228775
P0407.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
23.40
0
0
0
 
10,000
83171298
C0410.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-76.60
0
0
0
 
10,000
83171488
P0410.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.96
0
0
0
 
10,000
83237644
C0412.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.04
0
0
0
 
10,000
83237651
P0412.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.81
0
0
0
 
10,000
83240010
C0415.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.19
0
0
0
 
10,000
83240036
P0415.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.90
0
0
0
 
10,000
83241778
C0417.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.10
0
0
0
 
10,000
83241810
P0417.5M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.07
0
0
0
 
10,000
83171306
C0420.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.93
0
0
0
 
10,000
83171496
P0420.0M008-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.13
0
0
0
 
10,000
83262071
C0422.5M008-ארו
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/08/2020