שוק הנגזרים - נגזרי מט"ח שוק הנגזרים

דולר
אירו
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
נגזרי אירו
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83534313
C0001.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83671321
C0340.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83671347
P0340.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83610386
C0350.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83610394
P0350.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83709139
C0357.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83709147
P0357.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83534040
C0360.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83534156
P0360.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83667220
C0362.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83667238
P0362.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83645366
C0365.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83645374
P0365.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
10,000
83644690
C0367.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644773
P0367.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
10,000
83534032
C0370.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
10,000
83534149
P0370.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.09
0
0
0
 
10,000
83644682
C0372.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.91
0
0
0
 
10,000
83644765
P0372.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.23
0
0
0
 
10,000
83632240
C0375.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.77
0
0
0
 
10,000
83632364
P0375.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.01
0
0
0
 
10,000
83644674
C0377.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.99
0
0
0
 
10,000
83644757
P0377.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.31
0
0
0
190
10,000
83534024
C0380.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.69
0
0
0
190
10,000
83534131
P0380.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
0
0
0
 
10,000
83644708
C0382.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
 
10,000
83644781
P0382.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83632232
C0385.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
190
10,000
83632356
P0385.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644716
C0387.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83644799
P0387.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
10,000
83534016
C0390.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
1,195
10,000
83534123
P0390.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644724
C0392.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83644807
P0392.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83632257
C0395.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83632372
P0395.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644732
C0397.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83644815
P0397.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83534057
C0400.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83534164
P0400.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83644740
C0402.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83644823
P0402.5M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83632265
C0405.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83632380
P0405.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83534065
C0410.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83534172
P0410.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83534073
C0420.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
10,000
83534180
P0420.0M109-ארו
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
10,000
83536193
C0430.0M109-ארו
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021