שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/01/2020
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
58,200.08
-2.09%
1,548
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/01/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82902412
C100.00M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82902578
C500.00M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82902818
P500.00M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82902552
C820.00M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82902792
P820.00M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82921495
C1250.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82921529
P1250.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82916495
C1300.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82916503
P1300.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
82902487
C1350.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
82902727
P1350.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.42
0
0
0
 
1,000
82902479
C1400.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.58
0
0
0
 
1,000
82902719
P1400.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.46
0
0
0
 
1,000
82952466
C1425.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.54
0
0
0
 
1,000
82952474
P1425.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.43
0
0
0
 
1,000
82902461
C1450.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.57
0
0
0
 
1,000
82902701
P1450.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.67
0
0
0
 
1,000
82937624
C1475.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.33
0
0
0
 
1,000
82937863
P1475.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.57
0
0
0
 
1,000
82902453
C1500.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.43
0
0
0
 
1,000
82902693
P1500.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.83
0
0
0
 
1,000
82937616
C1525.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.17
0
0
0
 
1,000
82937855
P1525.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.72
0
0
0
 
1,000
82902446
C1550.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.28
0
0
0
 
1,000
82902685
P1550.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.11
0
0
0
 
1,000
82937608
C1575.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.89
0
0
0
 
1,000
82937848
P1575.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.28
0
0
0
 
1,000
82902438
C1600.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.72
0
0
0
 
1,000
82902677
P1600.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.49
0
0
0
 
1,000
82937632
C1625.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.51
0
0
0
 
1,000
82937871
P1625.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.69
0
0
0
500
1,000
82902420
C1650.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.31
0
0
0
 
1,000
82902669
P1650.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.26
0
0
0
 
1,000
82937640
C1675.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.74
0
0
0
 
1,000
82937889
P1675.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.13
0
0
0
 
1,000
82902495
C1700.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.87
0
0
0
 
1,000
82902735
P1700.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.87
0
0
0
 
1,000
82937657
C1725.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.13
0
0
0
 
1,000
82937897
P1725.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.96
0
0
0
 
1,000
82902503
C1750.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.04
0
0
0
 
1,000
82902743
P1750.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.93
0
0
0
 
1,000
82937665
C1775.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.07
0
0
0
 
1,000
82937905
P1775.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.41
0
0
0
 
1,000
82902511
C1800.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.59
0
0
0
 
1,000
82902750
P1800.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
0
0
0
 
1,000
82902529
C1850.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
0
0
0
 
1,000
82902768
P1850.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
1,000
82902537
C1900.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
1,000
82902776
P1900.0M001-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82902545
C1950.0M001-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/01/2020