שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/05/2021
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
39,137.49
-1.99%
2,215
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-13/05/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487553
C100.00M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487702
C580.00M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487934
P580.00M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487686
C960.00M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487918
P960.00M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487637
C1550.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487868
P1550.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487629
C1600.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487850
P1600.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487611
C1650.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487843
P1650.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487603
C1700.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487835
P1700.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487595
C1750.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487827
P1750.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83532390
C1775.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83532416
P1775.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83487587
C1800.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83487819
P1800.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83518738
C1825.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83518951
P1825.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83487579
C1850.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83487801
P1850.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
83518720
C1875.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
83518944
P1875.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
1,000
83487561
C1900.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
1,000
83487793
P1900.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.85
0
0
0
 
1,000
83518712
C1925.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.15
0
0
0
 
1,000
83518936
P1925.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.68
0
0
0
 
1,000
83487645
C1950.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.32
0
0
0
 
1,000
83487876
P1950.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.36
0
0
0
 
1,000
83518704
C1975.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.64
0
0
0
 
1,000
83518928
P1975.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.81
0
0
0
 
1,000
83487652
C2000.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.19
0
0
0
 
1,000
83487884
P2000.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.48
0
0
0
 
1,000
83518746
C2050.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.52
0
0
0
 
1,000
83518969
P2050.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.45
0
0
0
 
1,000
83487660
C2100.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.55
0
0
0
 
1,000
83487892
P2100.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.61
0
0
0
 
1,000
83518753
C2150.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.39
0
0
0
 
1,000
83518977
P2150.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.81
0
0
0
 
1,000
83487678
C2200.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.19
0
0
0
 
1,000
83487900
P2200.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.32
0
0
0
 
1,000
83538751
C2250.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.68
0
0
0
 
1,000
83538785
P2250.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.47
0
0
0
 
1,000
83501155
C2300.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.53
0
0
0
 
1,000
83501163
P2300.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.63
0
0
0
 
1,000
83568436
C2350.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.37
0
0
0
 
1,000
83568469
P2350.0M105-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.21
0
0
0
 
1,000
83507590
C2400.0M105-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 13/05/2021