שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-20/08/2019 07:42
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס1,697
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019100
1,000
82757600
C100.00M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019560
1,000
82758103
C560.00M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/2019560
1,000
82758756
P560.00M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/2019920
1,000
82758046
C920.00M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/2019920
1,000
82758699
P920.00M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20191,350
1,000
82831504
C1350.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20191,350
1,000
82831553
P1350.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
30/08/20191,400
1,000
82830084
C1400.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
30/08/20191,400
1,000
82830159
P1400.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
30/08/20191,450
1,000
82757949
C1450.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
30/08/20191,450
1,000
82758590
P1450.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.87
30/08/20191,500
1,000
82757931
C1500.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.13
30/08/20191,500
1,000
82758582
P1500.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.54
30/08/20191,525
1,000
82831538
C1525.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.46
30/08/20191,525
1,000
82831587
P1525.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.65
30/08/20191,550
1,000
82757923
C1550.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.35
30/08/20191,550
1,000
82758574
P1550.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.60
30/08/20191,575
1,000
82830126
C1575.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.40
30/08/20191,575
1,000
82830191
P1575.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
92.57
30/08/20191,600
1,000
82757915
C1600.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-7.43
30/08/20191,600
1,000
82758566
P1600.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
85.76
30/08/20191,625
1,000
82797325
C1625.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14.24
30/08/20191,625
1,000
82797341
P1625.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
75.83
30/08/20191,650
1,000
82757907
C1650.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-24.17
30/08/20191,650
1,000
82758558
P1650.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.21
30/08/20191,675
1,000
82792755
C1675.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.79
30/08/20191,675
1,000
82792763
P1675.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
49.18
30/08/20191,700
1,000
82757899
C1700.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-50.82
30/08/20191,700
1,000
82758541
P1700.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
35.44
30/08/20191,725
1,000
82776022
C1725.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-64.56
30/08/20191,725
1,000
82776261
P1725.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
23.54
30/08/20191,750
1,000
82757881
C1750.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-76.46
30/08/20191,750
1,000
82758533
P1750.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.37
30/08/20191,775
1,000
82776014
C1775.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.63
30/08/20191,775
1,000
82776253
P1775.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
8.05
30/08/20191,800
1,000
82757873
C1800.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-91.95
30/08/20191,800
1,000
82758525
P1800.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.13
30/08/20191,825
1,000
82776006
C1825.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.87
30/08/20191,825
1,000
82776246
P1825.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.95
30/08/20191,850
1,000
82757956
C1850.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.05
30/08/20191,850
1,000
82758608
P1850.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.85
30/08/20191,875
1,000
82776030
C1875.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.15
30/08/20191,875
1,000
82776279
P1875.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.34
30/08/20191,900
1,000
82757964
C1900.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.66
30/08/20191,900
1,000
82758616
P1900.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.12
30/08/20191,925
1,000
82776048
C1925.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.88
30/08/20191,925
1,000
82776287
P1925.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.04
30/08/20191,950
1,000
82757972
C1950.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.96
30/08/20191,950
1,000
82758624
P1950.0M908-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
30/08/20191,975
1,000
82776055
C1975.0M908-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.