שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-17/10/2019
מניות - כיל
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
21,104.05
-0.90%
1,655
281014כיל.
Dual-Listed Company כיל
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-17/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82806662
C100.00M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82806811
C560.00M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82807041
P560.00M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82806795
C920.00M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82807025
P920.00M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82837303
C1300.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82837378
P1300.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82831520
C1350.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82831579
P1350.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82830118
C1400.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82830183
P1400.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82859182
C1425.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82859190
P1425.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82830100
C1450.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82830175
P1450.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
99.91
0
0
0
 
1,000
82846247
C1475.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.09
0
0
0
 
1,000
82846478
P1475.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
99.66
0
0
0
 
1,000
82806746
C1500.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.34
0
0
0
 
1,000
82806977
P1500.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
98.91
0
0
0
 
1,000
82846239
C1525.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-1.09
0
0
0
 
1,000
82846460
P1525.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
97.04
0
0
0
 
1,000
82806738
C1550.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-2.96
0
0
0
 
1,000
82806969
P1550.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
93.14
0
0
0
 
1,000
82846221
C1575.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-6.86
0
0
0
 
1,000
82846452
P1575.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
86.27
0
0
0
 
1,000
82806720
C1600.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-13.73
0
0
0
 
1,000
82806951
P1600.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
75.94
0
0
0
 
1,000
82846254
C1625.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-24.06
0
0
0
 
1,000
82846486
P1625.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
62.65
0
0
0
 
1,000
82806712
C1650.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-37.35
0
0
0
 
1,000
82806944
P1650.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
47.86
0
0
0
 
1,000
82846262
C1675.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-52.14
0
0
0
 
1,000
82846494
P1675.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
33.57
0
0
0
 
1,000
82806704
C1700.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-66.43
0
0
0
 
1,000
82806936
P1700.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
21.49
0
0
0
 
1,000
82846270
C1725.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-78.51
0
0
0
 
1,000
82846502
P1725.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
12.52
0
0
0
 
1,000
82806696
C1750.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-87.48
0
0
0
 
1,000
82806928
P1750.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
6.62
0
0
0
 
1,000
82860461
C1775.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-93.38
0
0
0
 
1,000
82860479
P1775.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
3.18
0
0
0
 
1,000
82806688
C1800.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-96.82
0
0
0
 
1,000
82806910
P1800.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
1.39
0
0
0
 
1,000
82863218
C1825.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-98.61
0
0
0
 
1,000
82863234
P1825.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0.55
0
0
0
 
1,000
82806670
C1850.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.45
0
0
0
 
1,000
82806902
P1850.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0.20
0
0
0
 
1,000
82864604
C1875.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.80
0
0
0
 
1,000
82864612
P1875.0M910-כיל
Add Security to the personal fileסוף יום
0.07
0
0
0
 
1,000
82806753
C1900.0M910-כיל
1 2 3 4
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 17/10/2019