שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
52,583.19
-2.40%
1,058
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83000232
C100.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83070557
C320.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83070664
P320.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83000372
C440.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83000588
P440.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.95
0
0
0
 
1,000
83000356
C740.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.05
0
0
0
 
1,000
83000562
P740.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.64
0
0
0
 
1,000
83078683
C820.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.36
0
0
0
 
1,000
83078774
P820.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.19
0
0
0
 
1,000
83078675
C840.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.81
0
0
0
 
1,000
83078766
P840.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.42
0
0
0
 
1,000
83070524
C860.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.58
0
0
0
 
1,000
83070631
P860.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.32
0
0
0
 
1,000
83070516
C880.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.68
0
0
0
 
1,000
83070623
P880.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.88
0
0
0
 
1,000
83062547
C900.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.12
0
0
0
 
1,000
83062737
P900.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.11
0
0
0
 
1,000
83062539
C920.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.89
0
0
0
 
1,000
83062729
P920.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.60
0
0
0
 
1,000
83078741
C930.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.40
0
0
0
 
1,000
83078832
P930.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.02
0
0
0
 
1,000
83062521
C940.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.98
0
0
0
 
1,000
83062711
P940.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.36
0
0
0
 
1,000
83078733
C950.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.64
0
0
0
 
1,000
83078824
P950.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.63
0
0
0
 
1,000
83062513
C960.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.37
0
0
0
 
1,000
83062703
P960.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.83
0
0
0
 
1,000
83070599
C970.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.17
0
0
0
 
1,000
83070706
P970.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.97
0
0
0
 
1,000
83062505
C980.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.03
0
0
0
 
1,000
83062695
P980.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.05
0
0
0
 
1,000
83070581
C990.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.95
0
0
0
 
1,000
83070698
P990.00M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.09
0
0
0
 
1,000
83058487
C1000.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.91
0
0
0
 
1,000
83058545
P1000.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.99
0
0
0
 
1,000
83062638
C1025.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.01
0
0
0
 
1,000
83062828
P1025.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.72
0
0
0
 
1,000
83024216
C1050.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.28
0
0
0
 
1,000
83024240
P1050.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.38
0
0
0
 
1,000
83062620
C1075.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.62
0
0
0
 
1,000
83062810
P1075.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.05
0
0
0
 
1,000
83016535
C1100.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.95
0
0
0
 
1,000
83016568
P1100.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.85
0
0
0
 
1,000
83058529
C1125.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.15
0
0
0
 
1,000
83058586
P1125.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.85
0
0
0
 
1,000
83014712
C1150.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.15
0
0
0
 
1,000
83014738
P1150.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.11
0
0
0
 
1,000
83048272
C1175.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.89
0
0
0
 
1,000
83048298
P1175.0M004-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.68
0
0
0
 
1,000
83000299
C1200.0M004-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020