שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
42,576.37
0.67%
1,967
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82623414
C100.00M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82623562
C640.00M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82623778
P640.00M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82623547
C1100.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82623752
P1100.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82670191
C1500.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82670225
P1500.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82668096
C1550.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82668146
P1550.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82641978
C1600.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82642026
P1600.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82641960
C1650.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82642018
P1650.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82673070
C1675.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82673096
P1675.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82623497
C1700.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82623703
P1700.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82668575
C1725.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82668591
P1725.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
 
1,000
82623489
C1750.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
0
0
0
 
1,000
82623695
P1750.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.77
0
0
0
 
1,000
82668120
C1775.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.23
0
0
0
 
1,000
82668179
P1775.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.24
0
0
0
 
1,000
82623471
C1800.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.76
0
0
0
 
1,000
82623687
P1800.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.86
0
0
0
 
1,000
82650987
C1825.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.14
0
0
0
 
1,000
82651209
P1825.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.79
0
0
0
 
1,000
82623463
C1850.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.21
0
0
0
 
1,000
82623679
P1850.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.08
0
0
0
 
1,000
82650979
C1875.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.92
0
0
0
 
1,000
82651191
P1875.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.01
0
0
0
 
1,000
82623455
C1900.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.99
0
0
0
 
1,000
82623661
P1900.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.66
0
0
0
 
1,000
82650961
C1925.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.34
0
0
0
 
1,000
82651183
P1925.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.15
0
0
0
 
1,000
82623448
C1950.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.85
0
0
0
 
1,000
82623653
P1950.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
38.40
0
0
0
 
1,000
82650953
C1975.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-61.60
0
0
0
 
1,000
82651175
P1975.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.32
0
0
0
 
1,000
82623430
C2000.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.68
0
0
0
 
1,000
82623646
P2000.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.23
0
0
0
74
1,000
82650995
C2050.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.77
0
0
0
 
1,000
82651217
P2050.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.80
0
0
0
 
1,000
82623422
C2100.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.20
0
0
0
 
1,000
82623638
P2100.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.26
0
0
0
 
1,000
82651001
C2150.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.74
0
0
0
 
1,000
82651225
P2150.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
1,000
82623505
C2200.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
1,000
82623711
P2200.0M904-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82665324
C2250.0M904-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019