שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על כיל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - כיל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
85,382.46
0.15%
2,023
281014כיל.
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית כיל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596826
C100.00M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596974
C620.00M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82597188
P620.00M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82596958
C1050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82597162
P1050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.74
0
0
0
 
1,000
82641952
C1600.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.26
0
0
0
 
1,000
82642000
P1600.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.25
0
0
0
 
1,000
82596909
C1650.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.75
0
0
0
 
1,000
82597113
P1650.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.12
0
0
0
 
1,000
82596891
C1700.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.88
0
0
0
 
1,000
82597105
P1700.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.89
0
0
0
 
1,000
82596883
C1750.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.11
0
0
0
 
1,000
82597097
P1750.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.01
0
0
0
 
1,000
82596875
C1800.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.99
0
0
0
 
1,000
82597089
P1800.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.31
0
0
0
 
1,000
82641994
C1825.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.69
0
0
0
 
1,000
82642042
P1825.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.05
0
0
0
 
1,000
82596867
C1850.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.95
0
0
0
 
1,000
82597071
P1850.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.23
0
0
0
 
1,000
82641796
C1875.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.77
0
0
0
 
1,000
82641804
P1875.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.88
0
0
0
 
1,000
82596859
C1900.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.12
0
0
0
 
1,000
82597063
P1900.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.04
0
0
0
 
1,000
82623604
C1925.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.96
0
0
0
 
1,000
82623810
P1925.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
67.79
0
0
0
 
1,000
82596842
C1950.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-32.21
0
0
0
 
1,000
82597055
P1950.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.23
0
0
0
 
1,000
82623596
C1975.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.77
0
0
0
 
1,000
82623802
P1975.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
56.48
0
0
0
 
1,000
82596834
C2000.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-43.52
0
0
0
 
1,000
82597048
P2000.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.91
0
0
0
 
1,000
82623588
C2050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.09
0
0
0
 
1,000
82623794
P2050.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.01
0
0
0
 
1,000
82596917
C2100.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.99
0
0
0
 
1,000
82597121
P2100.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.52
0
0
0
 
1,000
82623612
C2150.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.48
0
0
0
 
1,000
82623828
P2150.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.83
0
0
0
 
1,000
82596925
C2200.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.17
0
0
0
 
1,000
82597139
P2200.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.01
0
0
0
 
1,000
82623620
C2250.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.99
0
0
0
 
1,000
82623836
P2250.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.88
0
0
0
 
1,000
82596933
C2300.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.12
0
0
0
 
1,000
82597147
P2300.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.10
0
0
0
 
1,000
82634817
C2350.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.90
0
0
0
 
1,000
82634825
P2350.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.35
0
0
0
 
1,000
82596941
C2400.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.65
0
0
0
 
1,000
82597154
P2400.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.68
0
0
0
 
1,000
82607714
C2500.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.32
0
0
0
 
1,000
82607730
P2500.0M903-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82596966
C3000.0M903-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019