שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/11/2020
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
24,393.45
5.16%
1,446
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83280180
C100.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83280313
C400.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83280503
P400.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83280297
C660.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83280487
P660.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83302182
C960.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83302190
P960.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83298406
C980.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83298414
P980.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83294728
C1000.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83294744
P1000.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83293860
C1050.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83293886
P1050.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83280230
C1100.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83280420
P1100.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83311936
C1125.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83312132
P1125.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83280222
C1150.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83280412
P1150.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83311928
C1175.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83312124
P1175.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83280214
C1200.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83280404
P1200.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
1,000
83311944
C1225.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
1,000
83312140
P1225.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.73
0
0
0
 
1,000
83280206
C1250.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.27
0
0
0
 
1,000
83280396
P1250.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.62
0
0
0
 
1,000
83311951
C1275.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.38
0
0
0
 
1,000
83312157
P1275.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.96
0
0
0
 
1,000
83280198
C1300.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.04
0
0
0
 
1,000
83280388
P1300.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.20
0
0
0
 
1,000
83311969
C1325.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.80
0
0
0
 
1,000
83312165
P1325.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.83
0
0
0
 
1,000
83280248
C1350.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.17
0
0
0
 
1,000
83280438
P1350.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
50.69
0
0
0
 
1,000
83329904
C1375.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-49.31
0
0
0
 
1,000
83329953
P1375.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.70
0
0
0
 
1,000
83280255
C1400.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.30
0
0
0
 
1,000
83280446
P1400.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.47
0
0
0
 
1,000
83329912
C1425.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.53
0
0
0
 
1,000
83329961
P1425.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.42
0
0
0
 
1,000
83280263
C1450.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.58
0
0
0
 
1,000
83280453
P1450.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.20
0
0
0
 
1,000
83369447
C1475.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.80
0
0
0
 
1,000
83369462
P1475.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.62
0
0
0
 
1,000
83280271
C1500.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.38
0
0
0
 
1,000
83280461
P1500.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.14
0
0
0
 
1,000
83372151
C1525.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.86
0
0
0
 
1,000
83372201
P1525.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
1,000
83280289
C1550.0M011-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/11/2020