שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-14/09/2021
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
53,866.72
0.22%
2,300
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-14/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83630285
C001.00M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83617266
C700.00M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617456
P700.00M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83617241
C1200.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617431
P1200.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83638619
C1750.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83638635
P1750.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83631598
C1800.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83631606
P1800.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83617191
C1850.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617381
P1850.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83617183
C1900.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617373
P1900.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83617175
C1950.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617365
P1950.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
1,000
83617167
C2000.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
1,000
83617357
P2000.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.70
0
0
0
 
1,000
83670612
C2050.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.30
0
0
0
 
1,000
83670638
P2050.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.49
0
0
0
 
1,000
83617159
C2100.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.51
0
0
0
 
1,000
83617340
P2100.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.50
0
0
0
 
1,000
83651695
C2150.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.50
0
0
0
 
1,000
83651893
P2150.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.14
0
0
0
 
1,000
83617142
C2200.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.86
0
0
0
 
1,000
83617332
P2200.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.12
0
0
0
 
1,000
83651687
C2250.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.88
0
0
0
 
1,000
83651885
P2250.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.73
0
0
0
 
1,000
83617134
C2300.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.27
0
0
0
 
1,000
83617324
P2300.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.06
0
0
0
 
1,000
83651703
C2350.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.94
0
0
0
 
1,000
83651901
P2350.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.45
0
0
0
 
1,000
83617209
C2400.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.55
0
0
0
 
1,000
83617399
P2400.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.95
0
0
0
 
1,000
83651711
C2450.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.05
0
0
0
 
1,000
83651919
P2450.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.03
0
0
0
 
1,000
83617217
C2500.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.97
0
0
0
 
1,000
83617407
P2500.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.58
0
0
0
 
1,000
83651729
C2550.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.42
0
0
0
 
1,000
83651927
P2550.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.14
0
0
0
 
1,000
83617225
C2600.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.86
0
0
0
 
1,000
83617415
P2600.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617233
C2700.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83617423
P2700.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83665067
C2800.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83665083
P2800.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617258
C3400.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83617449
P3400.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83617274
C3900.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83617464
P3900.0M109-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83664672
C001.00M110-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 14/09/2021