שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/09/2021
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
32,965.71
0.26%
2,286
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83664672
C001.00M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83651653
C700.00M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83651851
P700.00M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83651638
C1200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83651836
P1200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.89
0
0
0
 
1,000
83670604
C1800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.11
0
0
0
 
1,000
83670620
P1800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.65
0
0
0
 
1,000
83668822
C1850.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.35
0
0
0
 
1,000
83668830
P1850.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.09
0
0
0
 
1,000
83651588
C1900.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.91
0
0
0
 
1,000
83651786
P1900.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.89
0
0
0
 
1,000
83651570
C1950.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.11
0
0
0
 
1,000
83651778
P1950.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.62
0
0
0
 
1,000
83651562
C2000.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.38
0
0
0
 
1,000
83651760
P2000.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.83
0
0
0
 
1,000
83686261
C2050.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.17
0
0
0
 
1,000
83686451
P2050.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.14
0
0
0
 
1,000
83651554
C2100.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.86
0
0
0
 
1,000
83651752
P2100.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.44
0
0
0
 
1,000
83686253
C2150.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.56
0
0
0
 
1,000
83686444
P2150.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.94
0
0
0
 
1,000
83651547
C2200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.06
0
0
0
 
1,000
83651745
P2200.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.24
0
0
0
 
1,000
83686279
C2250.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.76
0
0
0
 
1,000
83686469
P2250.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
47.13
0
0
0
 
1,000
83651539
C2300.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-52.87
0
0
0
 
1,000
83651737
P2300.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
36.47
0
0
0
 
1,000
83686287
C2350.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-63.53
0
0
0
 
1,000
83686477
P2350.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.96
0
0
0
 
1,000
83651596
C2400.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.04
0
0
0
 
1,000
83651794
P2400.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.03
0
0
0
 
1,000
83700039
C2450.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.97
0
0
0
 
1,000
83700047
P2450.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.84
0
0
0
 
1,000
83651604
C2500.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.16
0
0
0
 
1,000
83651802
P2500.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
5.12
0
0
0
 
1,000
83651612
C2600.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-94.88
0
0
0
 
1,000
83651810
P2600.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.72
0
0
0
 
1,000
83651620
C2700.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.28
0
0
0
 
1,000
83651828
P2700.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.50
0
0
0
 
1,000
83665075
C2800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.50
0
0
0
 
1,000
83665091
P2800.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83651646
C3400.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83651844
P3400.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83651661
C3900.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83651869
P3900.0M110-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83699645
C001.00M111-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83686238
C680.00M111-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83686428
P680.00M111-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83686212
C1150.0M111-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83686402
P1150.0M111-כיל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021