שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על איי.סי.אל
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/11/2020 14:26
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - איי.סי.אל
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים14:24
21,422.07
2.01%
1,475
281014איסל
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית איי.סי.אל
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/2020100
1,000
83280180
C100.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/2020400
1,000
83280313
C400.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/2020400
1,000
83280503
P400.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/2020660
1,000
83280297
C660.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/2020660
1,000
83280487
P660.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/2020960
1,000
83302182
C960.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/2020960
1,000
83302190
P960.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/2020980
1,000
83298406
C980.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/2020980
1,000
83298414
P980.00M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,000
1,000
83294728
C1000.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,000
1,000
83294744
P1000.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,050
1,000
83293860
C1050.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,050
1,000
83293886
P1050.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,100
1,000
83280230
C1100.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,100
1,000
83280420
P1100.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,125
1,000
83311936
C1125.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,125
1,000
83312132
P1125.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,150
1,000
83280222
C1150.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,150
1,000
83280412
P1150.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,175
1,000
83311928
C1175.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,175
1,000
83312124
P1175.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,200
1,000
83280214
C1200.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,200
1,000
83280404
P1200.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,225
1,000
83311944
C1225.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,225
1,000
83312140
P1225.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,250
1,000
83280206
C1250.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,250
1,000
83280396
P1250.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
27/11/20201,275
1,000
83311951
C1275.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
27/11/20201,275
1,000
83312157
P1275.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
27/11/20201,300
1,000
83280198
C1300.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
27/11/20201,300
1,000
83280388
P1300.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.78
27/11/20201,325
1,000
83311969
C1325.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.22
27/11/20201,325
1,000
83312165
P1325.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.76
27/11/20201,350
1,000
83280248
C1350.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.24
27/11/20201,350
1,000
83280438
P1350.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
95.04
27/11/20201,375
1,000
83329904
C1375.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-4.96
27/11/20201,375
1,000
83329953
P1375.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
85.64
27/11/20201,400
1,000
83280255
C1400.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14.36
27/11/20201,400
1,000
83280446
P1400.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
68.79
27/11/20201,425
1,000
83329912
C1425.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-31.21
27/11/20201,425
1,000
83329961
P1425.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
47.04
27/11/20201,450
1,000
83280263
C1450.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-52.96
27/11/20201,450
1,000
83280453
P1450.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
26.47
27/11/20201,475
1,000
83369447
C1475.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-73.53
27/11/20201,475
1,000
83369462
P1475.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
12.02
27/11/20201,500
1,000
83280271
C1500.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-87.98
27/11/20201,500
1,000
83280461
P1500.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.36
27/11/20201,525
1,000
83372151
C1525.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.64
27/11/20201,525
1,000
83372201
P1525.0M011-כיל
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.26
27/11/20201,550
1,000
83280289
C1550.0M011-כיל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/11/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.