שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/11/2020
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
57,778.49
0.59%
2,227
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/11/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277012
C100.00M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277186
C620.00M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277400
P620.00M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277160
C1050.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277384
P1050.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308536
C1450.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83308817
P1450.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83302026
C1500.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83302059
P1500.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83298091
C1550.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83298141
P1550.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83298083
C1600.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83298133
P1600.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308759
C1625.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309039
P1625.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277129
C1650.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277343
P1650.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308742
C1675.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309021
P1675.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277111
C1700.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277335
P1700.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308734
C1725.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309013
P1725.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277103
C1750.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277327
P1750.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308726
C1775.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309005
P1775.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277095
C1800.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277319
P1800.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308767
C1825.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309047
P1825.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277087
C1850.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277301
P1850.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308775
C1875.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309054
P1875.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277079
C1900.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277293
P1900.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308783
C1925.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309062
P1925.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83277061
C1950.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83277285
P1950.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83308791
C1975.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83309070
P1975.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
1
24,100
10
2,410
1,000
83277053
C2000.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
83277277
P2000.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.59
0
0
0
1,750
1,000
83329763
C2050.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.41
0
0
0
 
1,000
83329789
P2050.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.55
0
0
0
 
1,000
83277046
C2100.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.45
0
0
0
 
1,000
83277269
P2100.0M011-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.50
0
0
0
 
1,000
83331371
C2150.0M011-פעל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 23/11/2020