שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-16/10/2019
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
19,901.93
-0.33%
2,700
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-16/10/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891110
C100.00M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891532
C820.00M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892100
P820.00M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891474
C1400.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892043
P1400.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891193
C2200.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891763
P2200.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891185
C2300.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891755
P2300.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891177
C2400.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891748
P2400.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
1,000
82891615
C2450.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
1,000
82892183
P2450.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.66
0
0
0
 
1,000
82891169
C2500.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.34
0
0
0
 
1,000
82891730
P2500.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.95
0
0
0
 
1,000
82891607
C2550.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.05
0
0
0
 
1,000
82892175
P2550.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.82
0
0
0
 
1,000
82891151
C2600.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.18
0
0
0
 
1,000
82891722
P2600.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.48
0
0
0
 
1,000
82891599
C2650.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.52
0
0
0
 
1,000
82892167
P2650.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
55.10
0
0
0
 
1,000
82891144
C2700.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-44.90
0
0
0
 
1,000
82891714
P2700.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.32
0
0
0
 
1,000
82891623
C2750.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.68
0
0
0
 
1,000
82892191
P2750.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.77
0
0
0
 
1,000
82891201
C2800.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.23
0
0
0
 
1,000
82891771
P2800.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.61
0
0
0
 
1,000
82891631
C2850.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.39
0
0
0
 
1,000
82892209
P2850.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.17
0
0
0
 
1,000
82891219
C2900.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.83
0
0
0
 
1,000
82891789
P2900.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.23
0
0
0
 
1,000
82891649
C2950.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.77
0
0
0
 
1,000
82892217
P2950.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
1,000
82891227
C3000.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
1,000
82891797
P3000.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891235
C3100.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82891805
P3100.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891243
C3200.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82891813
P3200.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891482
C4000.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82892050
P4000.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891540
C4600.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82892118
P4600.0M910-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891128
C100.00M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891557
C820.00M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892126
P820.00M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891490
C1400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892068
P1400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.93
0
0
0
 
1,000
82891300
C2200.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.07
0
0
0
 
1,000
82891870
P2200.0M911-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 16/10/2019