שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-13/11/2019
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
32,916.57
-0.32%
2,794
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-13/11/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891128
C100.00M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891557
C820.00M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892126
P820.00M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891490
C1400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82892068
P1400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891300
C2200.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891870
P2200.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891292
C2300.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891862
P2300.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82891284
C2400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891854
P2400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
1,000
82891672
C2450.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
0
0
0
 
1,000
82892241
P2450.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.81
0
0
0
 
1,000
82891276
C2500.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.19
0
0
0
 
1,000
82891847
P2500.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.18
0
0
0
 
1,000
82891664
C2550.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.82
0
0
0
 
1,000
82892233
P2550.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.20
0
0
0
 
1,000
82891268
C2600.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.80
0
0
0
 
1,000
82891839
P2600.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.39
0
0
0
 
1,000
82891656
C2650.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.61
0
0
0
 
1,000
82892225
P2650.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.20
0
0
0
 
1,000
82891250
C2700.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.80
0
0
0
125
1,000
82891821
P2700.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.18
0
0
0
 
1,000
82891680
C2750.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.82
0
0
0
 
1,000
82892258
P2750.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.91
0
0
0
 
1,000
82891318
C2800.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.09
0
0
0
 
1,000
82891888
P2800.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
34.57
0
0
0
 
1,000
82891698
C2850.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-65.43
0
0
0
 
1,000
82892266
P2850.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.21
0
0
0
148
1,000
82891326
C2900.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.79
0
0
0
 
1,000
82891896
P2900.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.31
0
0
0
48
1,000
82891706
C2950.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.69
0
0
0
 
1,000
82892274
P2950.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.59
0
0
0
102
1,000
82891334
C3000.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.41
0
0
0
 
1,000
82891904
P3000.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.78
0
0
0
80
1,000
82916404
C3050.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.22
0
0
0
 
1,000
82916453
P3050.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.60
0
0
0
 
1,000
82891342
C3100.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.40
0
0
0
 
1,000
82891912
P3100.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.18
0
0
0
 
1,000
82917329
C3150.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.82
0
0
0
 
1,000
82917378
P3150.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
0
0
0
 
1,000
82891359
C3200.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
 
1,000
82891920
P3200.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82916370
C3300.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82916420
P3300.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82917295
C3400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82917345
P3400.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891508
C4000.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82892076
P4000.0M911-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82891565
C4600.0M911-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/11/2019