שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-24/06/2019 11:48
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 20 דקות
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:48
22,797.65
0.42%
2,613
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019100
1,000
82680141
C100.00M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/2019740
1,000
82680307
C740.00M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/2019740
1,000
82680505
P740.00M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,250
1,000
82680281
C1250.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,250
1,000
82680489
P1250.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,950
1,000
82680224
C1950.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,950
1,000
82680422
P1950.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20192,000
1,000
82680216
C2000.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,000
1,000
82680414
P2000.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20192,100
1,000
82680208
C2100.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,100
1,000
82680406
P2100.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20192,200
1,000
82680190
C2200.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,200
1,000
82680398
P2200.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20192,300
1,000
82680182
C2300.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,300
1,000
82680380
P2300.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20192,350
1,000
82709387
C2350.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,350
1,000
82709577
P2350.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20192,400
1,000
82680174
C2400.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,400
1,000
82680372
P2400.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
28/06/20192,450
1,000
82709379
C2450.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
28/06/20192,450
1,000
82709569
P2450.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.80
28/06/20192,500
1,000
82680232
C2500.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.20
28/06/20192,500
1,000
82680430
P2500.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
87.39
28/06/20192,550
1,000
82709395
C2550.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-12.61
28/06/20192,550
1,000
82709585
P2550.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
52.15
28/06/20192,600
1,000
82680240
C2600.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-47.85
28/06/20192,600
1,000
82680448
P2600.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
15.47
28/06/20192,650
1,000
82709403
C2650.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-84.53
28/06/20192,650
1,000
82709593
P2650.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.94
28/06/20192,700
1,000
82680257
C2700.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.06
28/06/20192,700
1,000
82680455
P2700.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.10
28/06/20192,750
1,000
82709411
C2750.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.90
28/06/20192,750
1,000
82709601
P2750.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,800
1,000
82680265
C2800.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20192,800
1,000
82680463
P2800.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,850
1,000
82723727
C2850.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20192,850
1,000
82723743
P2850.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,900
1,000
82680273
C2900.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20192,900
1,000
82680471
P2900.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20192,950
1,000
82726852
C2950.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20192,950
1,000
82726944
P2950.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20193,000
1,000
82697988
C3000.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20193,000
1,000
82698002
P3000.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20193,100
1,000
82702424
C3100.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20193,100
1,000
82702481
P3100.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20193,200
1,000
82726795
C3200.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20193,200
1,000
82726886
P3200.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20193,300
1,000
82726803
C3300.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20193,300
1,000
82726894
P3300.0M906-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20193,600
1,000
82680299
C3600.0M906-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.