שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

ICL
Poalim
Leumi
Teva
DISCOUNT
MIZRACHI
AVNER
Bezeq
Additional Underlying Asset  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-22/08/2019
מניות - פועלים
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
49,960.46
-0.38%
2,624
662577פעלים
פועלים
 Export Data 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-22/08/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82739954
C100.00M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82740119
C800.00M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740317
P800.00M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82740093
C1350.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740291
P1350.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82740036
C2100.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740234
P2100.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82740028
C2200.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740226
P2200.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
4,100
1,000
82740010
C2300.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740218
P2300.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
99.98
0
0
0
 
1,000
82740002
C2400.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.02
0
0
0
 
1,000
82740200
P2400.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
99.69
0
0
0
 
1,000
82773110
C2450.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-0.31
0
0
0
 
1,000
82773300
P2450.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
97.58
4
11,549,600
9,610
1,202
1,000
82739996
C2500.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-2.42
4
463,260
9,610
48
1,000
82740192
P2500.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
89.09
0
0
0
 
1,000
82773102
C2550.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-10.91
0
0
0
 
1,000
82773292
P2550.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
69.23
0
0
0
 
1,000
82739988
C2600.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-30.77
0
0
0
180
1,000
82740184
P2600.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
41.59
0
0
0
 
1,000
82773128
C2650.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-58.41
0
0
0
 
1,000
82773318
P2650.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
18.04
3
344
5
69
1,000
82740044
C2700.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-81.96
0
0
0
835
1,000
82740242
P2700.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
5.45
0
0
0
98
1,000
82773136
C2750.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-94.55
0
0
0
 
1,000
82773326
P2750.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
1.13
0
0
0
 
1,000
82740051
C2800.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-98.87
0
0
0
 
1,000
82740259
P2800.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0.16
0
0
0
94
1,000
82773144
C2850.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.84
0
0
0
 
1,000
82773334
P2850.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
82740069
C2900.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
82740267
P2900.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
155
1,000
82793324
C2950.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82793365
P2950.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740077
C3000.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82740275
P3000.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82796418
C3050.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82796442
P3050.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740085
C3100.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82740283
P3100.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82793290
C3200.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82793332
P3200.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82795634
C3300.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82795659
P3300.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740101
C3900.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82740309
P3900.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740127
C4400.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82740325
P4400.0M908-פעל
Add Security to the personal fileסוף יום
100
0
0
0
25,610
1,000
82772930
C100.00M909-פעל
1 2 3
 Export Data 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/08/2019