שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-27/05/2020
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
136,616.81
-0.32%
2,151
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-27/05/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83105957
C100.00M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83106120
C600.00M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83106344
P600.00M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83106104
C980.00M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83106328
P980.00M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.84
0
0
0
 
1,000
83127928
C1550.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.16
0
0
0
 
1,000
83127944
P1550.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.62
0
0
0
 
1,000
83106054
C1600.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.38
0
0
0
 
1,000
83106278
P1600.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.18
0
0
0
 
1,000
83106047
C1650.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.82
0
0
0
 
1,000
83106260
P1650.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.37
0
0
0
 
1,000
83106039
C1700.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.63
0
0
0
 
1,000
83106252
P1700.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.03
0
0
0
 
1,000
83106021
C1750.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.97
0
0
0
 
1,000
83106245
P1750.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.94
0
0
0
 
1,000
83106013
C1800.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.06
0
0
0
 
1,000
83106237
P1800.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.56
0
0
0
 
1,000
83166488
C1825.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.44
0
0
0
 
1,000
83166504
P1825.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.93
0
0
0
 
1,000
83106005
C1850.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.07
0
0
0
 
1,000
83106229
P1850.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.03
0
0
0
 
1,000
83137455
C1875.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.97
0
0
0
 
1,000
83137661
P1875.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.85
0
0
0
 
1,000
83105999
C1900.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.15
0
0
0
 
1,000
83106211
P1900.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.40
0
0
0
 
1,000
83137448
C1925.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.60
0
0
0
 
1,000
83137653
P1925.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.67
0
0
0
 
1,000
83105981
C1950.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.33
0
0
0
 
1,000
83106203
P1950.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
79.67
0
0
0
 
1,000
83137430
C1975.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-20.33
0
0
0
 
1,000
83137646
P1975.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.44
0
0
0
1,020
1,000
83106062
C2000.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.56
0
0
0
915
1,000
83106286
P2000.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
69.32
0
0
0
 
1,000
83137422
C2050.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-30.68
0
0
0
 
1,000
83137638
P2050.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.60
0
0
0
 
1,000
83106070
C2100.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.40
0
0
0
 
1,000
83106294
P2100.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.57
0
0
0
 
1,000
83137463
C2150.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.43
0
0
0
 
1,000
83137679
P2150.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
45.59
0
0
0
 
1,000
83106088
C2200.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-54.41
0
0
0
 
1,000
83106302
P2200.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.95
0
0
0
 
1,000
83137471
C2250.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.05
0
0
0
 
1,000
83137687
P2250.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.91
0
0
0
 
1,000
83106096
C2300.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.09
0
0
0
 
1,000
83106310
P2300.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.64
0
0
0
 
1,000
83154419
C2350.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.36
0
0
0
 
1,000
83154443
P2350.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
19.23
0
0
0
 
1,000
83122325
C2400.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-80.77
0
0
0
 
1,000
83122333
P2400.0M006-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.70
0
0
0
 
1,000
83155960
C2450.0M006-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 27/05/2020