שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-23/09/2021
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
82,953.29
-0.35%
2,850
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-23/09/2021
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83670570
C001.00M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669796
C780.00M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670364
P780.00M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669739
C1300.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670307
P1300.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669630
C2100.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670208
P2100.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83669622
C2200.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83670190
P2200.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
83669614
C2300.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
83670182
P2300.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
1,000
83669606
C2400.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
0
0
0
 
1,000
83670174
P2400.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.20
0
0
0
 
1,000
83669598
C2500.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.80
0
0
0
 
1,000
83670166
P2500.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.02
0
0
0
 
1,000
83682898
C2550.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.98
0
0
0
 
1,000
83683102
P2550.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.68
0
0
0
 
1,000
83669580
C2600.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.32
0
0
0
 
1,000
83670158
P2600.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.58
0
0
0
 
1,000
83682880
C2650.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.42
0
0
0
 
1,000
83683094
P2650.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.24
0
0
0
 
1,000
83669648
C2700.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.76
0
0
0
 
1,000
83670216
P2700.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.49
0
0
0
 
1,000
83682872
C2750.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.51
0
0
0
 
1,000
83683086
P2750.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.66
0
0
0
 
1,000
83669655
C2800.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.34
0
0
0
 
1,000
83670224
P2800.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.59
0
0
0
 
1,000
83682906
C2850.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.41
0
0
0
 
1,000
83683110
P2850.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
41.39
0
0
0
 
1,000
83669663
C2900.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-58.61
0
0
0
 
1,000
83670232
P2900.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
30.16
0
0
0
 
1,000
83682914
C2950.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-69.84
0
0
0
 
1,000
83683128
P2950.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.69
0
0
0
 
1,000
83669671
C3000.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.31
0
0
0
 
1,000
83670240
P3000.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.36
0
0
0
 
1,000
83682922
C3050.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.64
0
0
0
 
1,000
83683136
P3050.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.12
0
0
0
 
1,000
83669689
C3100.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.88
0
0
0
 
1,000
83670257
P3100.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.65
0
0
0
 
1,000
83706325
C3150.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.35
0
0
0
 
1,000
83706341
P3150.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.51
0
0
0
 
1,000
83672063
C3200.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.49
0
0
0
 
1,000
83672113
P3200.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.62
0
0
0
 
1,000
83674523
C3300.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.38
0
0
0
 
1,000
83674556
P3300.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.12
0
0
0
 
1,000
83705103
C3400.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.88
0
0
0
 
1,000
83705152
P3400.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83669747
C3800.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
83670315
P3800.0M110-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83669804
C4400.0M110-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* נכון לתחילת יום המסחר 23/09/2021