שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/07/2019
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
58,775.07
-1.24%
2,704
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/07/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
6
82,870,800
3,180
26,060
1,000
82709205
C100.00M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82709353
C780.00M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709544
P780.00M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82709338
C1300.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709528
P1300.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82709270
C2100.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709460
P2100.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82709262
C2200.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709452
P2200.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82709254
C2300.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709445
P2300.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82755463
C2350.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82755471
P2350.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82709247
C2400.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709437
P2400.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82740143
C2450.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82740341
P2450.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
1,460
1,000
82709239
C2500.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
190
1,000
82709429
P2500.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
1,000
82740135
C2550.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
0
0
0
 
1,000
82740333
P2550.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.60
0
0
0
 
1,000
82709288
C2600.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.40
0
0
0
190
1,000
82709478
P2600.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.83
0
0
0
 
1,000
82740150
C2650.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.17
0
0
0
 
1,000
82740358
P2650.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.73
0
0
0
 
1,000
82709296
C2700.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.27
0
0
0
 
1,000
82709486
P2700.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
43.25
0
0
0
 
1,000
82740168
C2750.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-56.75
0
0
0
 
1,000
82740366
P2750.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.60
0
0
0
 
1,000
82709304
C2800.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.40
0
0
0
 
1,000
82709494
P2800.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.67
0
0
0
 
1,000
82740176
C2850.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.33
0
0
0
 
1,000
82740374
P2850.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.79
0
0
0
 
1,000
82709312
C2900.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.21
0
0
0
 
1,000
82709502
P2900.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
0
0
0
 
1,000
82793316
C2950.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
0
0
0
 
1,000
82793357
P2950.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
1,000
82709320
C3000.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
1,000
82709510
P3000.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82796400
C3050.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82796434
P3050.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82723719
C3100.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82723735
P3100.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82726811
C3200.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82726902
P3200.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82726829
C3300.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82726910
P3300.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709346
C3800.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82709536
P3800.0M907-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82709361
C4300.0M907-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/07/2019