שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-21/02/2019
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
122,416.39
0.12%
2,483
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
2
12,538,100
525
23,882
1,000
82593963
C100.00M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82594110
C740.00M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594292
P740.00M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82594094
C1250.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594276
P1250.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82607615
C1900.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82607631
P1900.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82594045
C1950.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82594227
P1950.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
1,000
82594037
C2000.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
0
0
0
 
1,000
82594219
P2000.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.48
0
0
0
 
1,000
82594029
C2100.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.52
0
0
0
 
1,000
82594201
P2100.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.81
0
0
0
 
1,000
82594011
C2200.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.19
0
0
0
 
1,000
82594193
P2200.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.49
0
0
0
 
1,000
82620618
C2250.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.51
0
0
0
 
1,000
82620808
P2250.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.10
0
0
0
 
1,000
82594003
C2300.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.90
0
0
0
 
1,000
82594185
P2300.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
80.34
0
0
0
 
1,000
82620600
C2350.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-19.66
0
0
0
 
1,000
82620790
P2350.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.36
0
0
0
 
1,000
82593997
C2400.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.64
0
0
0
 
1,000
82594177
P2400.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.78
0
0
0
 
1,000
82620626
C2450.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.22
0
0
0
 
1,000
82620816
P2450.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
46.64
1
85,500
150
570
1,000
82594052
C2500.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-53.36
1
114,000
150
760
1,000
82594235
P2500.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.03
0
0
0
 
1,000
82620634
C2550.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.97
0
0
0
 
1,000
82620824
P2550.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.86
0
0
0
 
1,000
82594060
C2600.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.14
0
0
0
 
1,000
82594243
P2600.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
16.66
0
0
0
 
1,000
82620642
C2650.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-83.34
0
0
0
 
1,000
82620832
P2650.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.54
0
0
0
 
1,000
82594078
C2700.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.46
0
0
0
 
1,000
82594250
P2700.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.31
0
0
0
 
1,000
82640202
C2750.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.69
0
0
0
 
1,000
82640244
P2750.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.57
0
0
0
 
1,000
82594086
C2800.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.43
0
0
0
 
1,000
82594268
P2800.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.98
0
0
0
 
1,000
82634312
C2900.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.02
0
0
0
 
1,000
82634338
P2900.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.22
0
0
0
 
1,000
82640178
C3000.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.78
0
0
0
 
1,000
82640210
P3000.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594102
C3600.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82594284
P3600.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82594128
C4000.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82594300
P4000.0M903-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620436
C100.00M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620584
C740.00M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620774
P740.00M904-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019