שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-02/04/2020
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
191,531.41
-0.70%
1,992
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83053397
C100.00M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83091355
C600.00M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83091488
P600.00M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
83053827
C800.00M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
83054379
P800.00M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.16
0
0
0
 
1,000
83053769
C1350.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.84
0
0
0
 
1,000
83054312
P1350.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.59
0
0
0
 
1,000
83101014
C1450.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.41
0
0
0
 
1,000
83101063
P1450.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.23
0
0
0
 
1,000
83100057
C1500.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.77
0
0
0
 
1,000
83100107
P1500.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.38
0
0
0
 
1,000
83094995
C1550.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.62
0
0
0
 
1,000
83095042
P1550.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.96
0
0
0
 
1,000
83091314
C1600.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.04
0
0
0
 
1,000
83091447
P1600.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.53
0
0
0
 
1,000
83101048
C1625.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.47
0
0
0
 
1,000
83101097
P1625.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.94
0
0
0
 
1,000
83091306
C1650.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.06
0
0
0
 
1,000
83091439
P1650.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.20
0
0
0
 
1,000
83100081
C1675.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.80
0
0
0
 
1,000
83100131
P1675.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
85.31
0
0
0
 
1,000
83089276
C1700.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-14.69
0
0
0
 
1,000
83089300
P1700.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.27
0
0
0
 
1,000
83096438
C1725.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.73
0
0
0
 
1,000
83096453
P1725.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.09
0
0
0
 
1,000
83076810
C1750.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.91
0
0
0
 
1,000
83076919
P1750.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.77
0
0
0
 
1,000
83095026
C1775.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.23
0
0
0
 
1,000
83095075
P1775.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
76.34
0
0
0
 
1,000
83076802
C1800.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-23.66
0
0
0
 
1,000
83076901
P1800.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.79
0
0
0
 
1,000
83091405
C1825.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.21
0
0
0
 
1,000
83091538
P1825.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
71.15
0
0
0
 
1,000
83069328
C1850.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-28.85
0
0
0
1,695
1,000
83069401
P1850.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
68.42
0
0
0
 
1,000
83091397
C1875.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-31.58
0
0
0
 
1,000
83091520
P1875.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.64
0
0
0
 
1,000
83069310
C1900.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.36
0
0
0
 
1,000
83069393
P1900.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.80
0
0
0
 
1,000
83083451
C1925.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.20
0
0
0
 
1,000
83083477
P1925.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
59.92
0
0
0
 
1,000
83061705
C1950.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-40.08
0
0
0
 
1,000
83061788
P1950.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.03
0
0
0
 
1,000
83076877
C1975.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.97
0
0
0
 
1,000
83076976
P1975.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
54.14
0
0
0
 
1,000
83061697
C2000.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-45.86
0
0
0
 
1,000
83061770
P2000.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.42
0
0
0
 
1,000
83076869
C2050.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.58
0
0
0
 
1,000
83076968
P2050.0M004-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
42.86
0
0
0
 
1,000
83053579
C2100.0M004-פעל
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020