שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-22/09/2020 10:32
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:32
2,745.35
0.32%
1,898
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-22/09/2020
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/2020100
1,000
83208421
C100.00M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/2020620
1,000
83208595
C620.00M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/2020620
1,000
83208819
P620.00M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/20201,050
1,000
83208579
C1050.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20201,050
1,000
83208793
P1050.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/20201,500
1,000
83302000
C1500.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20201,500
1,000
83302034
P1500.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/20201,550
1,000
83298067
C1550.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20201,550
1,000
83298117
P1550.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/20201,600
1,000
83241505
C1600.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20201,600
1,000
83241539
P1600.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
25/09/20201,650
1,000
83208520
C1650.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20201,650
1,000
83208744
P1650.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.91
25/09/20201,700
1,000
83208512
C1700.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.09
25/09/20201,700
1,000
83208736
P1700.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.65
25/09/20201,725
1,000
83301283
C1725.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.35
25/09/20201,725
1,000
83301309
P1725.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.88
25/09/20201,750
1,000
83208504
C1750.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.12
25/09/20201,750
1,000
83208728
P1750.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.93
25/09/20201,775
1,000
83263764
C1775.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.07
25/09/20201,775
1,000
83263780
P1775.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
92.85
25/09/20201,800
1,000
83208496
C1800.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-7.15
25/09/20201,800
1,000
83208710
P1800.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
85.63
25/09/20201,825
1,000
83245605
C1825.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-14.37
25/09/20201,825
1,000
83245829
P1825.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
74.83
25/09/20201,850
1,000
83208488
C1850.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-25.17
25/09/20201,850
1,000
83208702
P1850.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
61.01
25/09/20201,875
1,000
83245597
C1875.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-38.99
25/09/20201,875
1,000
83245811
P1875.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
45.82
25/09/20201,900
1,000
83208470
C1900.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-54.18
25/09/20201,900
1,000
83208694
P1900.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
31.40
25/09/20201,925
1,000
83245589
C1925.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-68.60
25/09/20201,925
1,000
83245803
P1925.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
19.52
25/09/20201,950
1,000
83208462
C1950.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-80.48
25/09/20201,950
1,000
83208686
P1950.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
10.96
25/09/20201,975
1,000
83245571
C1975.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-89.04
25/09/20201,975
1,000
83245795
P1975.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
5.55
25/09/20202,000
1,000
83208454
C2000.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-94.45
25/09/20202,000
1,000
83208678
P2000.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.04
25/09/20202,050
1,000
83245613
C2050.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.96
25/09/20202,050
1,000
83245837
P2050.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.13
25/09/20202,100
1,000
83208538
C2100.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.87
25/09/20202,100
1,000
83208751
P2100.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
25/09/20202,150
1,000
83245621
C2150.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
25/09/20202,150
1,000
83245845
P2150.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20202,200
1,000
83208546
C2200.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
25/09/20202,200
1,000
83208769
P2200.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20202,250
1,000
83268516
C2250.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
25/09/20202,250
1,000
83268524
P2250.0M009-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
25/09/20202,300
1,000
83208553
C2300.0M009-פעל
1 2 3 4
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 22/09/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.