שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על פועלים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר
נתוני נכס בסיס
נכון ל-18/04/2019
מניות - פועלים
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער נעילה (באגורות) מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספיםסוף יום
46,547.35
0.08%
2,567
662577פעלים
פועלים
 ייצוא נתונים מהטבלה 
מועדים ותשלומים של נכס הבסיס באתר מאי"ה
הודעות במאיה – התאמות באופציות על מניות

נתוני נגזרים
נכון ל-18/04/2019
כל הנגזרים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪)
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620436
C100.00M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620584
C740.00M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620774
P740.00M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620568
C1250.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620758
P1250.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620519
C1950.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620709
P1950.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620501
C2000.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620691
P2000.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620493
C2100.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620683
P2100.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82620485
C2200.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620675
P2200.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
1,000
82648023
C2250.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82648213
P2250.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
1,000
82620477
C2300.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
1,000
82620667
P2300.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.85
0
0
0
 
1,000
82648015
C2350.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.15
0
0
0
260
1,000
82648205
P2350.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.82
0
0
0
 
1,000
82620469
C2400.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.18
0
0
0
 
1,000
82620659
P2400.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.14
0
0
0
 
1,000
82648007
C2450.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.86
0
0
0
 
1,000
82648197
P2450.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.16
0
0
0
190
1,000
82620527
C2500.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.84
0
0
0
 
1,000
82620717
P2500.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.52
0
0
0
 
1,000
82648031
C2550.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.48
0
0
0
 
1,000
82648221
P2550.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
32.97
0
0
0
 
1,000
82620535
C2600.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-67.03
0
0
0
 
1,000
82620725
P2600.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
13.92
0
0
0
 
1,000
82648049
C2650.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-86.08
0
0
0
 
1,000
82648239
P2650.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.31
0
0
0
 
1,000
82620543
C2700.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.69
0
0
0
 
1,000
82620733
P2700.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.98
0
0
0
 
1,000
82665811
C2750.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.02
0
0
0
 
1,000
82665837
P2750.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
0
0
0
 
1,000
82620550
C2800.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
1,000
82620741
P2800.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
1,000
82702440
C2850.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
1,000
82702507
P2850.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82634320
C2900.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82634346
P2900.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82640186
C3000.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82640228
P3000.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82702408
C3100.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82702465
P3100.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620576
C3600.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82620766
P3600.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82620592
C4000.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
1,000
82620782
P4000.0M904-פעל
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
1,000
82702432
C4400.0M904-פעל
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/04/2019