שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-24/06/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191
100
82677550
C000001M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,220
100
82754748
C001220M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,220
100
82754797
P001220M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,230
100
82754771
C001230M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,230
100
82754821
P001230M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,240
100
82677733
C001240M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,240
100
82678350
P001240M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,250
100
82730409
C001250M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,250
100
82730425
P001250M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,260
100
82677725
C001260M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,260
100
82678343
P001260M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,270
100
82728965
C001270M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,270
100
82728981
P001270M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,280
100
82677717
C001280M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,280
100
82678335
P001280M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,290
100
82707019
C001290M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,290
100
82707654
P001290M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,300
100
82677709
C001300M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,300
100
82678327
P001300M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,310
100
82707001
C001310M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,310
100
82707647
P001310M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,320
100
82677691
C001320M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,320
100
82678319
P001320M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,330
100
82706995
C001330M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,330
100
82707639
P001330M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,340
100
82677683
C001340M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,340
100
82678301
P001340M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,350
100
82706987
C001350M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,350
100
82707621
P001350M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,360
100
82677675
C001360M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,360
100
82678293
P001360M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,370
100
82706979
C001370M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,370
100
82707613
P001370M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,380
100
82677667
C001380M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,380
100
82678285
P001380M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,390
100
82706961
C001390M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,390
100
82707605
P001390M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,400
100
82677659
C001400M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,400
100
82678277
P001400M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,410
100
82706953
C001410M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,410
100
82707597
P001410M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,420
100
82677642
C001420M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,420
100
82678269
P001420M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,430
100
82706946
C001430M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,430
100
82707589
P001430M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,440
100
82677634
C001440M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,440
100
82678251
P001440M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,450
100
82706938
C001450M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,450
100
82707571
P001450M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,460
100
82677626
C001460M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,460
100
82678244
P001460M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,470
100
82706920
C001470M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,470
100
82707563
P001470M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,480
100
82677618
C001480M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,480
100
82678236
P001480M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/06/20191,490
100
82706912
C001490M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,490
100
82707555
P001490M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
28/06/20191,500
100
82677600
C001500M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
28/06/20191,500
100
82678228
P001500M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.93
28/06/20191,510
100
82706904
C001510M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.07
28/06/20191,510
100
82707548
P001510M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.67
28/06/20191,520
100
82677592
C001520M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.33
28/06/20191,520
100
82678210
P001520M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.74
28/06/20191,530
100
82706896
C001530M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.26
28/06/20191,530
100
82707530
P001530M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.07
28/06/20191,540
100
82677584
C001540M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.93
28/06/20191,540
100
82678202
P001540M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
90.02
28/06/20191,550
100
82706888
C001550M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-9.98
28/06/20191,550
100
82707522
P001550M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
79.11
28/06/20191,560
100
82677741
C001560M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-20.89
28/06/20191,560
100
82678368
P001560M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
63.34
28/06/20191,570
100
82706870
C001570M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-36.66
28/06/20191,570
100
82707514
P001570M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
45
28/06/20191,580
100
82677758
C001580M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-55
28/06/20191,580
100
82678376
P001580M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
27.78
28/06/20191,590
100
82706862
C001590M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-72.22
28/06/20191,590
100
82707506
P001590M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.68
28/06/20191,600
100
82677766
C001600M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.32
28/06/20191,600
100
82678384
P001600M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
6.58
28/06/20191,610
100
82707027
C001610M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-93.42
28/06/20191,610
100
82707662
P001610M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.48
28/06/20191,620
100
82677774
C001620M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.52
28/06/20191,620
100
82678392
P001620M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.79
28/06/20191,630
100
82707035
C001630M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.21
28/06/20191,630
100
82707670
P001630M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.21
28/06/20191,640
100
82677782
C001640M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.79
28/06/20191,640
100
82678400
P001640M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.05
28/06/20191,650
100
82707043
C001650M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.95
28/06/20191,650
100
82707688
P001650M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
28/06/20191,660
100
82677790
C001660M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
28/06/20191,660
100
82678418
P001660M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,670
100
82707050
C001670M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,670
100
82707696
P001670M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,680
100
82677808
C001680M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,680
100
82678426
P001680M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,690
100
82707068
C001690M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,690
100
82707704
P001690M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,700
100
82677816
C001700M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,700
100
82678434
P001700M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,710
100
82707076
C001710M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,710
100
82707712
P001710M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,720
100
82677824
C001720M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,720
100
82678442
P001720M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,730
100
82707084
C001730M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,730
100
82707720
P001730M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,740
100
82677832
C001740M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,740
100
82678459
P001740M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,750
100
82707092
C001750M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,750
100
82707738
P001750M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,760
100
82677840
C001760M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,760
100
82678467
P001760M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,770
100
82707100
C001770M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,770
100
82707746
P001770M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,780
100
82677857
C001780M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,780
100
82678475
P001780M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,790
100
82707118
C001790M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,790
100
82707753
P001790M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,800
100
82677865
C001800M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,800
100
82678483
P001800M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,810
100
82707126
C001810M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,810
100
82707761
P001810M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,820
100
82677873
C001820M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,820
100
82678491
P001820M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,830
100
82707134
C001830M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,830
100
82707779
P001830M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,840
100
82677881
C001840M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,840
100
82678509
P001840M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,850
100
82707142
C001850M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,850
100
82707787
P001850M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,860
100
82694662
C001860M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,860
100
82694670
P001860M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,870
100
82707159
C001870M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,870
100
82707795
P001870M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,880
100
82699448
C001880M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,880
100
82699455
P001880M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,890
100
82707167
C001890M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,890
100
82707803
P001890M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,900
100
82701004
C001900M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,900
100
82701020
P001900M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,910
100
82707175
C001910M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,910
100
82707811
P001910M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,920
100
82703307
C001920M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,920
100
82703331
P001920M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,930
100
82723016
C001930M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,930
100
82723040
P001930M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,940
100
82723529
C001940M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,940
100
82723578
P001940M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/06/20191,950
100
82723552
C001950M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
28/06/20191,950
100
82723602
P001950M906-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
26/07/20191
100
82705708
C000001M907-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 24/06/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.