שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-18/01/2021
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437087
C000001W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437558
C001210W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438176
P001210W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437244
C001220W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437863
P001220W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437541
C001230W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438168
P001230W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437236
C001240W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437855
P001240W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437533
C001250W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438150
P001250W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437228
C001260W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437848
P001260W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437525
C001270W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83438143
P001270W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437210
C001280W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83437830
P001280W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437517
C001290W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83438135
P001290W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437202
C001300W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
83437822
P001300W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437509
C001310W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83438127
P001310W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437194
C001320W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83437814
P001320W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437491
C001330W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83438119
P001330W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437186
C001340W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
83437806
P001340W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437483
C001350W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83438101
P001350W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437178
C001360W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
27
9
3
100
83437798
P001360W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437475
C001370W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
4
58
20
3
100
83438093
P001370W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437160
C001380W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
243
71
4
100
83437780
P001380W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437467
C001390W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
8
268
67
4
100
83438085
P001390W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437152
C001400W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
31
708
177
4
100
83437772
P001400W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437459
C001410W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
26
343
77
5
100
83438077
P001410W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437145
C001420W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
35
237
41
6
100
83437764
P001420W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437442
C001430W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
19
291
51
6
100
83438069
P001430W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437137
C001440W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
54
692
105
7
100
83437756
P001440W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437434
C001450W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
56
520
61
7
100
83438051
P001450W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83437129
C001460W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
106
1,259
133
10
100
83437749
P001460W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83437426
C001470W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
140
1,695
147
12
100
83438044
P001470W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83437111
C001480W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
119
2,413
166
14
100
83437731
P001480W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
9,948
100
83437418
C001490W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
273
8,552
488
15
100
83438036
P001490W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.72
1
18,160
2
9,080
100
83437103
C001500W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.28
272
13,435
604
15
100
83437723
P001500W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.29
1
8,340
1
8,340
100
83437400
C001510W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.71
373
22,634
752
21
100
83438028
P001510W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.38
1
6,980
1
6,980
100
83437095
C001520W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.62
253
19,142
483
24
100
83437715
P001520W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.61
0
0
0
6,066
100
83437566
C001530W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.39
353
53,483
909
35
100
83438184
P001530W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.51
1
5,000
1
5,000
100
83437251
C001540W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.49
475
114,312
963
54
100
83437871
P001540W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
88.60
7
91,190
22
4,145
100
83437574
C001550W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-11.40
718
288,844
1,502
90
100
83438192
P001550W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.56
51
210,680
62
3,562
100
83437269
C001560W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.44
949
547,135
1,823
151
100
83437889
P001560W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.36
121
489,680
183
3,242
100
83437582
C001570W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.64
1,105
1,127,040
2,210
254
100
83438200
P001570W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.42
428
1,583,440
791
2,648
100
83437277
C001580W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.58
1,361
1,891,220
2,371
430
100
83437897
P001580W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
49.55
1,181
2,645,940
1,943
2,101
100
83437590
C001590W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-50.45
1,087
2,013,910
1,849
687
100
83438218
P001590W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.80
1,440
2,501,080
2,747
1,467
100
83437285
C001600W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.20
517
1,248,330
812
1,063
100
83437905
P001600W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.15
1,463
1,591,710
2,993
930
100
83437608
C001610W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.85
232
793,940
375
1,533
100
83438226
P001610W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
18.30
1,238
890,240
3,009
555
100
83437293
C001620W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-81.70
63
276,290
102
2,176
100
83437913
P001620W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
11.55
814
291,333
2,109
290
100
83437616
C001630W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-88.45
7
36,340
9
4,038
100
83438234
P001630W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.81
531
81,080
1,352
145
100
83437301
C001640W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.19
2
13,840
3
4,613
100
83437921
P001640W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.75
357
22,158
868
59
100
83437624
C001650W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.25
0
0
0
6,000
100
83438242
P001650W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.93
144
5,935
416
23
100
83437319
C001660W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.07
0
0
0
 
100
83437939
P001660W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.92
50
837
89
18
100
83437632
C001670W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.08
0
0
0
 
100
83438259
P001670W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.41
30
327
44
8
100
83437327
C001680W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.59
0
0
0
 
100
83437947
P001680W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.17
72
631
103
6
100
83437640
C001690W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.83
0
0
0
 
100
83438267
P001690W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
24
324
77
4
100
83437335
C001700W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
0
0
0
 
100
83437954
P001700W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
7
44
10
4
100
83437657
C001710W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
100
83438275
P001710W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
1
20
5
4
100
83437343
C001720W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83437962
P001720W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
83437665
C001730W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438283
P001730W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83437350
C001740W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83437970
P001740W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
1
100
83437673
C001750W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438291
P001750W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
83437368
C001760W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83437988
P001760W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437681
C001770W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438309
P001770W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437376
C001780W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83437996
P001780W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437699
C001790W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438317
P001790W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437384
C001800W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438002
P001800W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83437707
C001810W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83438325
P001810W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83439968
C001820W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83440024
P001820W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83439992
C001830W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83440057
P001830W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83439976
C001840W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83440032
P001840W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83441444
C001850W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83441501
P001850W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83441410
C001860W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83441477
P001860W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83441451
C001870W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83441519
P001870W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83442830
C001880W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83442855
P001880W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83444398
C001890W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83444414
P001890W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83444380
C001900W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83444406
P001900W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83444844
C001910W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83444851
P001910W401-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
149,160
100
83339630
C000001M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83339804
C001060M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
83340331
P001060M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
35,320
100
83339796
C001080M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
83340323
P001080M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
48,227
100
83339788
C001100M101-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
83340315
P001100M101-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 18/01/2021
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.