שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-20/08/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827288
C000001W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82831462
C001250W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82831470
P001250W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830621
C001260W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830639
P001260W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827775
C001270W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828427
P001270W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827445
C001280W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828096
P001280W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827767
C001290W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828419
P001290W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827437
C001300W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828088
P001300W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827759
C001310W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828401
P001310W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827429
C001320W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828070
P001320W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827742
C001330W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82828393
P001330W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827411
C001340W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82828062
P001340W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827734
C001350W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82828385
P001350W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827403
C001360W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
10
100
82828054
P001360W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827726
C001370W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82828377
P001370W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827395
C001380W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
7
100
82828047
P001380W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827718
C001390W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
22
100
82828369
P001390W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827387
C001400W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82828039
P001400W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827700
C001410W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82828351
P001410W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827379
C001420W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
55
55
1
100
82828021
P001420W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827692
C001430W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
6
144
79
2
100
82828344
P001430W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827361
C001440W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
46
22
2
100
82828013
P001440W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827684
C001450W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
82
338
114
3
100
82828336
P001450W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827353
C001460W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
120
459
146
3
100
82828005
P001460W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
9,000
100
82827676
C001470W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
51
669
114
5
100
82828328
P001470W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82827346
C001480W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
158
3,086
326
6
100
82827999
P001480W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
7,400
100
82827668
C001490W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
290
6,962
487
9
100
82828310
P001490W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.94
0
0
0
5,800
100
82827338
C001500W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.06
460
20,793
1,039
5
100
82827981
P001500W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.75
0
0
0
 
100
82827650
C001510W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.25
342
23,605
862
10
100
82828302
P001510W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.12
0
0
0
4,846
100
82827320
C001520W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.88
417
41,919
1,167
15
100
82827973
P001520W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.44
0
0
0
3,619
100
82827643
C001530W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.56
589
125,325
1,372
32
100
82828294
P001530W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.67
3
9,820
3
3,273
100
82827312
C001540W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.33
1,230
403,239
2,620
64
100
82827965
P001540W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
86.60
199
831,210
322
3,130
100
82827635
C001550W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-13.40
1,522
843,572
3,139
100
100
82828286
P001550W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.50
405
1,271,110
662
2,363
100
82827304
C001560W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.50
1,910
1,685,055
3,799
188
100
82827957
P001560W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.86
1,352
2,893,400
2,459
1,535
100
82827627
C001570W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.14
2,582
3,474,760
4,951
347
100
82828278
P001570W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.58
2,227
2,822,190
4,207
816
100
82827296
C001580W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.42
1,364
2,547,070
2,341
647
100
82827940
P001580W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
29.26
1,536
987,960
3,200
352
100
82827783
C001590W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-70.74
292
731,150
427
1,182
100
82828435
P001590W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.04
1,423
475,643
3,610
130
100
82827452
C001600W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.96
111
380,780
144
2,412
100
82828104
P001600W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
8.74
563
63,654
1,224
41
100
82827791
C001610W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-91.26
23
109,280
33
3,212
100
82828443
P001610W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.93
389
26,233
1,123
17
100
82827460
C001620W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.07
3
16,300
4
4,075
100
82828112
P001620W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.55
432
10,114
731
11
100
82827809
C001630W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.45
0
0
0
2,854
100
82828450
P001630W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.53
257
4,808
475
8
100
82827478
C001640W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.47
0
0
0
6,090
100
82828120
P001640W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
178
3,402
444
6
100
82827817
C001650W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
100
82828468
P001650W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.04
46
598
113
5
100
82827486
C001660W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.96
0
0
0
 
100
82828138
P001660W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
91
384
126
3
100
82827825
C001670W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
82828476
P001670W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
34
142
50
2
100
82827494
C001680W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
7,540
100
82828146
P001680W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
8
100
82827833
C001690W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828484
P001690W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
9
36
9
4
100
82827502
C001700W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828153
P001700W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82827841
C001710W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828492
P001710W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82827510
C001720W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828161
P001720W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82827858
C001730W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828500
P001730W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82827528
C001740W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828179
P001740W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82827866
C001750W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828518
P001750W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82827536
C001760W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828187
P001760W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82827874
C001770W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828526
P001770W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82827544
C001780W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828195
P001780W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827882
C001790W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828534
P001790W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827551
C001800W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828203
P001800W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827890
C001810W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828542
P001810W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82827569
C001820W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828211
P001820W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827908
C001830W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828559
P001830W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827577
C001840W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828229
P001840W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827916
C001850W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828567
P001850W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827585
C001860W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828237
P001860W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827924
C001870W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828575
P001870W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827593
C001880W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828245
P001880W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827932
C001890W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828583
P001890W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82827601
C001900W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82828252
P001900W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82829433
C001910W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82829466
P001910W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82829425
C001920W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82829458
P001920W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82829441
C001930W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82829474
P001930W408-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
1
157,000
1
157,000
100
82737271
C000001M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
34,500
100
82754763
C001220M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82754813
P001220M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82737461
C001240M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82738071
P001240M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82830647
C001250M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82830662
P001250M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
33,522
100
82737453
C001260M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82738063
P001260M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770645
C001270M908-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82771270
P001270M908-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 20/08/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.