שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-21/02/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643677
C000001W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643834
C001260W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
4
2
2
100
82644469
P001260W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644147
C001270W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644774
P001270W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643826
C001280W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644451
P001280W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644139
C001290W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644766
P001290W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643818
C001300W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644444
P001300W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644121
C001310W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644758
P001310W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643800
C001320W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
15
5
3
100
82644436
P001320W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644113
C001330W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644741
P001330W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643792
C001340W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644428
P001340W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644105
C001350W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82644733
P001350W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643784
C001360W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644410
P001360W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644097
C001370W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82644725
P001370W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643776
C001380W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82644402
P001380W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644089
C001390W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644717
P001390W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643768
C001400W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82644394
P001400W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644071
C001410W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644709
P001410W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643750
C001420W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644386
P001420W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644063
C001430W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
21
3
7
100
82644691
P001430W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643743
C001440W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
50
10
5
100
82644378
P001440W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82644055
C001450W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
19
100
82644683
P001450W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82643735
C001460W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
48
5
10
100
82644360
P001460W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82644048
C001470W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
25
1,120
90
13
100
82644675
P001470W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
82643727
C001480W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
52
3,956
211
22
100
82644352
P001480W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
82644030
C001490W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
91
6,678
245
26
100
82644667
P001490W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.61
0
0
0
 
100
82643719
C001500W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.39
183
23,528
549
41
100
82644345
P001500W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.97
0
0
0
 
100
82644022
C001510W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.03
171
28,588
430
63
100
82644659
P001510W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.56
1
5,060
1
5,060
100
82643701
C001520W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.44
275
79,142
782
97
100
82644337
P001520W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.84
1
4,170
1
4,170
100
82644014
C001530W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.16
372
121,740
778
162
100
82644642
P001530W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.17
5
17,870
5
3,574
100
82643693
C001540W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.83
546
289,630
1,188
247
100
82644329
P001540W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
83.02
8
43,080
15
2,872
100
82644006
C001550W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-16.98
863
721,580
1,956
405
100
82644634
P001550W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
73.27
218
620,270
333
1,619
100
82643685
C001560W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-26.73
998
1,133,270
1,956
644
100
82644311
P001560W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
61.37
810
1,634,450
1,349
1,013
100
82644154
C001570W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-38.63
1,050
1,622,220
1,773
1,023
100
82644782
P001570W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.37
1,293
2,089,340
2,557
557
100
82643842
C001580W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.63
1,165
2,372,860
1,808
1,551
100
82644477
P001580W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.62
966
740,790
1,864
260
100
82644162
C001590W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.38
496
1,272,940
663
2,281
100
82644790
P001590W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.37
891
354,390
1,902
115
100
82643859
C001600W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.63
6
39,300
15
2,620
100
82644485
P001600W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.43
597
134,175
1,753
48
100
82644170
C001610W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.57
11
64,570
18
3,587
100
82644808
P001610W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.01
281
30,932
732
22
100
82643867
C001620W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.99
0
0
0
4,080
100
82644493
P001620W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.85
141
7,918
417
9
100
82644188
C001630W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.15
0
0
0
 
100
82644816
P001630W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.40
41
878
108
7
100
82643875
C001640W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.60
0
0
0
6,845
100
82644501
P001640W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.09
6
96
18
5
100
82644196
C001650W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.91
0
0
0
 
100
82644824
P001650W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.46
2
21
7
3
100
82643883
C001660W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.54
0
0
0
 
100
82644519
P001660W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.18
3
23
10
2
100
82644204
C001670W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.82
0
0
0
 
100
82644832
P001670W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.06
5
37
11
3
100
82643891
C001680W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.94
0
0
0
 
100
82644527
P001680W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
5
100
82644212
C001690W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
100
82644840
P001690W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
4
100
82643909
C001700W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
82644535
P001700W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82644220
C001710W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644857
P001710W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643917
C001720W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644543
P001720W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644238
C001730W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644865
P001730W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643925
C001740W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644550
P001740W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
6
6
1
100
82644246
C001750W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644873
P001750W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643933
C001760W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644568
P001760W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644253
C001770W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644881
P001770W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643941
C001780W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644576
P001780W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644261
C001790W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644899
P001790W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643958
C001800W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644584
P001800W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644279
C001810W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644907
P001810W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643966
C001820W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644592
P001820W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644287
C001830W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644915
P001830W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643974
C001840W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644600
P001840W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644295
C001850W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644923
P001850W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643982
C001860W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644618
P001860W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82644303
C001870W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644931
P001870W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82643990
C001880W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82644626
P001880W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82649062
C001890W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82649070
P001890W103-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
38
7,723,790
49
157,456
100
82591512
C000001M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
40,890
100
82591686
C001160M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
15
2
8
100
82592262
P001160M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82591678
C001180M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
25
3
8
100
82592254
P001180M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82591660
C001200M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
22
100
82592247
P001200M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82591652
C001220M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
342
37
10
100
82592239
P001220M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82618364
C001230M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
8
1
8
100
82618976
P001230M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82591645
C001240M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
9
1
9
100
82592221
P001240M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82618356
C001250M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
1,106
87
13
100
82618968
P001250M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82591637
C001260M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
14
980
67
15
100
82592213
P001260M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82618349
C001270M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
22
100
82618950
P001270M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82591629
C001280M903-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
3
79
4
20
100
82592205
P001280M903-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 21/02/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.