שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-29/10/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83336750
C000001W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83355941
C001050W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
50
10
5
100
83356501
P001050W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83355669
C001060W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83356220
P001060W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83355933
C001070W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83356493
P001070W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83339614
C001080W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
24
100
83339622
P001080W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83337162
C001090W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
22
1
22
100
83337717
P001090W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83336891
C001100W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
11
212
12
18
100
83337444
P001100W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83337154
C001110W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337709
P001110W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83336883
C001120W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
5
96
5
19
100
83337436
P001120W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83337147
C001130W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
16
230
16
14
100
83337691
P001130W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83336875
C001140W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
321
15,988
573
13
100
83337428
P001140W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.90
0
0
0
 
100
83337139
C001150W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.10
85
3,057
97
18
100
83337683
P001150W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.80
0
0
0
 
100
83336867
C001160W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.20
165
13,666
355
22
100
83337410
P001160W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.63
0
0
0
 
100
83337121
C001170W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.37
210
18,980
360
28
100
83337675
P001170W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.34
0
0
0
 
100
83336859
C001180W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.66
331
32,424
478
38
100
83337402
P001180W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.88
0
0
0
 
100
83337113
C001190W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.12
519
72,144
770
51
100
83337667
P001190W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.16
0
0
0
 
100
83336842
C001200W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.84
530
107,852
920
67
100
83337394
P001200W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.09
0
0
0
 
100
83337105
C001210W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.91
268
54,207
386
87
100
83337659
P001210W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.57
0
0
0
 
100
83336834
C001220W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.43
542
192,845
952
106
100
83337386
P001220W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.48
0
0
0
 
100
83337097
C001230W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.52
495
198,220
804
140
100
83337642
P001230W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.73
0
0
0
 
100
83336826
C001240W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.27
636
334,895
1,129
188
100
83337378
P001240W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.23
2
22,560
3
7,520
100
83337089
C001250W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.77
887
515,510
1,310
227
100
83337634
P001250W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
82.93
1
5,970
1
5,970
100
83336818
C001260W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-17.07
875
713,400
1,468
298
100
83337360
P001260W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
77.86
0
0
0
 
100
83337071
C001270W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-22.14
1,241
1,232,580
1,882
379
100
83337626
P001270W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
72.06
1
5,990
1
5,990
100
83336800
C001280W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-27.94
1,281
1,604,210
1,966
491
100
83337352
P001280W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
65.67
56
302,060
87
3,278
100
83337063
C001290W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-34.33
1,445
2,520,180
2,488
635
100
83337618
P001290W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
58.85
189
921,790
312
3,297
100
83336792
C001300W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-41.15
1,924
4,496,210
3,448
834
100
83337345
P001300W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
51.80
552
2,058,060
847
3,005
100
83337055
C001310W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-48.20
1,618
4,027,570
2,521
1,089
100
83337600
P001310W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.75
906
2,758,710
1,392
2,340
100
83336784
C001320W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.25
1,286
3,613,280
1,806
1,413
100
83337337
P001320W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
37.91
1,170
3,183,390
2,145
1,666
100
83337048
C001330W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-62.09
944
3,818,590
1,564
1,810
100
83337592
P001330W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.48
1,945
3,831,500
3,535
1,219
100
83336776
C001340W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.52
490
2,365,980
824
2,294
100
83337329
P001340W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
25.61
1,599
2,203,300
3,045
809
100
83337030
C001350W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-74.39
153
859,910
257
2,918
100
83337584
P001350W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.40
1,247
1,117,370
2,256
524
100
83336768
C001360W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.60
35
337,260
80
4,200
100
83337311
P001360W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.91
1,038
633,845
2,054
318
100
83337170
C001370W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.09
13
99,550
20
4,978
100
83337725
P001370W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.15
850
334,125
1,818
208
100
83336909
C001380W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.85
1
5,160
1
5,160
100
83337451
P001380W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.08
794
192,580
1,662
120
100
83337188
C001390W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.92
2
15,460
2
7,730
100
83337733
P001390W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.65
524
93,521
1,232
86
100
83336917
C001400W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.35
13
171,640
22
7,802
100
83337469
P001400W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.76
383
54,374
967
45
100
83337196
C001410W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.24
0
0
0
 
100
83337741
P001410W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.34
278
18,982
551
30
100
83336925
C001420W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.66
0
0
0
 
100
83337477
P001420W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.29
139
8,615
310
31
100
83337204
C001430W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.71
0
0
0
 
100
83337758
P001430W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.54
222
8,486
378
23
100
83336933
C001440W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.46
0
0
0
 
100
83337485
P001440W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.02
187
4,622
294
16
100
83337212
C001450W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.98
0
0
0
 
100
83337766
P001450W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.66
37
653
50
12
100
83336941
C001460W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.34
0
0
0
 
100
83337493
P001460W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.42
25
867
81
10
100
83337220
C001470W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.58
0
0
0
 
100
83337774
P001470W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.26
49
451
57
8
100
83336958
C001480W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.74
0
0
0
 
100
83337501
P001480W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.16
25
235
32
7
100
83337238
C001490W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.84
0
0
0
 
100
83337782
P001490W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.09
19
123
20
6
100
83336966
C001500W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.91
0
0
0
 
100
83337519
P001500W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.05
8
46
8
6
100
83337246
C001510W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.95
0
0
0
 
100
83337790
P001510W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.03
0
0
0
 
100
83336974
C001520W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.97
0
0
0
 
100
83337527
P001520W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.02
0
0
0
 
100
83337253
C001530W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.98
0
0
0
 
100
83337808
P001530W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
 
100
83336982
C001540W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83337535
P001540W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
0
0
0
6,200
100
83337261
C001550W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
83337816
P001550W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
10
100
83336990
C001560W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337543
P001560W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337279
C001570W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337824
P001570W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337006
C001580W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337550
P001580W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337287
C001590W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337832
P001590W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337014
C001600W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337568
P001600W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337295
C001610W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337840
P001610W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337022
C001620W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337576
P001620W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83337303
C001630W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83337857
P001630W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
83338210
C001640W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
83338228
P001640W111-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83355651
C000001W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83356089
C001050W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83356642
P001050W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83355800
C001060W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
0
0
0
 
100
83356360
P001060W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83356071
C001070W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
0
0
0
 
100
83356634
P001070W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.96
0
0
0
 
100
83355792
C001080W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.04
0
0
0
 
100
83356352
P001080W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.92
0
0
0
 
100
83356063
C001090W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.08
0
0
0
 
100
83356626
P001090W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.87
0
0
0
 
100
83355784
C001100W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.13
0
0
0
 
100
83356345
P001100W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.79
0
0
0
 
100
83356055
C001110W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.21
0
0
0
 
100
83356618
P001110W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83355776
C001120W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
0
0
0
 
100
83356337
P001120W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.48
0
0
0
 
100
83356048
C001130W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.52
0
0
0
 
100
83356600
P001130W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.20
0
0
0
 
100
83355768
C001140W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.80
0
0
0
 
100
83356329
P001140W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.82
0
0
0
 
100
83356030
C001150W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.18
0
0
0
 
100
83356592
P001150W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.28
0
0
0
 
100
83355750
C001160W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.72
0
0
0
 
100
83356311
P001160W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.55
0
0
0
 
100
83356022
C001170W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.45
0
0
0
 
100
83356584
P001170W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.60
0
0
0
 
100
83355743
C001180W211-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.40
0
0
0
 
100
83356303
P001180W211-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 29/10/2020
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.