שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-08/12/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191
100
82948605
C000001W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,340
100
82952904
C001340W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,340
100
82952912
P001340W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,350
100
82951906
C001350W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,350
100
82951914
P001350W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,360
100
82948787
C001360W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,360
100
82949454
P001360W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,370
100
82949116
C001370W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,370
100
82949785
P001370W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,380
100
82948779
C001380W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,380
100
82949447
P001380W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,390
100
82949108
C001390W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,390
100
82949777
P001390W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,400
100
82948761
C001400W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,400
100
82949439
P001400W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,410
100
82949090
C001410W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,410
100
82949769
P001410W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,420
100
82948753
C001420W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,420
100
82949421
P001420W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,430
100
82949082
C001430W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,430
100
82949751
P001430W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,440
100
82948746
C001440W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,440
100
82949413
P001440W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,450
100
82949074
C001450W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,450
100
82949744
P001450W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,460
100
82948738
C001460W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,460
100
82949405
P001460W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,470
100
82949066
C001470W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,470
100
82949736
P001470W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,480
100
82948720
C001480W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,480
100
82949397
P001480W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,490
100
82949058
C001490W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,490
100
82949728
P001490W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,500
100
82948712
C001500W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,500
100
82949389
P001500W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,510
100
82949041
C001510W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,510
100
82949710
P001510W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,520
100
82948704
C001520W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,520
100
82949371
P001520W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,530
100
82949033
C001530W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,530
100
82949702
P001530W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,540
100
82948696
C001540W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,540
100
82949363
P001540W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,550
100
82949025
C001550W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,550
100
82949694
P001550W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,560
100
82948688
C001560W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,560
100
82949355
P001560W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,570
100
82949017
C001570W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,570
100
82949686
P001570W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,580
100
82948670
C001580W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,580
100
82949348
P001580W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
13/12/20191,590
100
82949009
C001590W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,590
100
82949678
P001590W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
13/12/20191,600
100
82948662
C001600W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
13/12/20191,600
100
82949330
P001600W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.93
13/12/20191,610
100
82948993
C001610W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.07
13/12/20191,610
100
82949660
P001610W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.68
13/12/20191,620
100
82948654
C001620W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.32
13/12/20191,620
100
82949322
P001620W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.77
13/12/20191,630
100
82948985
C001630W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.23
13/12/20191,630
100
82949652
P001630W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.18
13/12/20191,640
100
82948647
C001640W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.82
13/12/20191,640
100
82949314
P001640W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
90.32
13/12/20191,650
100
82948977
C001650W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-9.68
13/12/20191,650
100
82949645
P001650W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
79.68
13/12/20191,660
100
82948639
C001660W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-20.32
13/12/20191,660
100
82949306
P001660W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
64.20
13/12/20191,670
100
82948969
C001670W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-35.80
13/12/20191,670
100
82949637
P001670W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
46.02
13/12/20191,680
100
82948621
C001680W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-53.98
13/12/20191,680
100
82949298
P001680W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
28.75
13/12/20191,690
100
82948951
C001690W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-71.25
13/12/20191,690
100
82949629
P001690W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
15.41
13/12/20191,700
100
82948613
C001700W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-84.59
13/12/20191,700
100
82949280
P001700W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
7.02
13/12/20191,710
100
82949124
C001710W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-92.98
13/12/20191,710
100
82949793
P001710W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.70
13/12/20191,720
100
82948795
C001720W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.30
13/12/20191,720
100
82949462
P001720W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.87
13/12/20191,730
100
82949132
C001730W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.13
13/12/20191,730
100
82949801
P001730W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.24
13/12/20191,740
100
82948803
C001740W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.76
13/12/20191,740
100
82949470
P001740W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.05
13/12/20191,750
100
82949140
C001750W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.95
13/12/20191,750
100
82949819
P001750W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
13/12/20191,760
100
82948811
C001760W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
13/12/20191,760
100
82949488
P001760W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,770
100
82949157
C001770W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,770
100
82949827
P001770W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,780
100
82948829
C001780W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,780
100
82949496
P001780W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,790
100
82949165
C001790W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,790
100
82949835
P001790W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,800
100
82948837
C001800W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,800
100
82949504
P001800W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,810
100
82949173
C001810W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,810
100
82949843
P001810W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,820
100
82948845
C001820W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,820
100
82949512
P001820W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,830
100
82949181
C001830W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,830
100
82949850
P001830W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,840
100
82948852
C001840W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,840
100
82949520
P001840W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,850
100
82949199
C001850W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,850
100
82949868
P001850W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,860
100
82948860
C001860W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,860
100
82949538
P001860W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,870
100
82949207
C001870W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,870
100
82949876
P001870W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,880
100
82948878
C001880W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,880
100
82949546
P001880W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,890
100
82949215
C001890W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,890
100
82949884
P001890W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,900
100
82948886
C001900W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,900
100
82949553
P001900W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,910
100
82949223
C001910W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,910
100
82949892
P001910W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,920
100
82948894
C001920W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,920
100
82949561
P001920W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,930
100
82949231
C001930W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,930
100
82949900
P001930W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,940
100
82948902
C001940W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,940
100
82949579
P001940W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,950
100
82949249
C001950W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,950
100
82949918
P001950W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,960
100
82948910
C001960W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,960
100
82949587
P001960W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,970
100
82949256
C001970W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,970
100
82949926
P001970W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,980
100
82948928
C001980W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,980
100
82949595
P001980W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20191,990
100
82949264
C001990W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20191,990
100
82949934
P001990W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20192,000
100
82948936
C002000W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20192,000
100
82949603
P002000W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20192,010
100
82949272
C002010W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20192,010
100
82949942
P002010W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20192,020
100
82948944
C002020W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20192,020
100
82949611
P002020W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20192,030
100
82951351
C002030W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20192,030
100
82951393
P002030W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
13/12/20192,040
100
82951336
C002040W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
13/12/20192,040
100
82951377
P002040W212-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
20/12/20191
100
82952987
C000001W312-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
20/12/20191,350
100
82953480
C001350W312-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
20/12/20191,350
100
82954157
P001350W312-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
20/12/20191,360
100
82953159
C001360W312-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
20/12/20191,360
100
82953829
P001360W312-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
20/12/20191,370
100
82953472
C001370W312-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
20/12/20191,370
100
82954140
P001370W312-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 08/12/2019
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.