שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
היום  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-13/08/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

בזמן הפסקה קצובה בנכס הבסיס ובזמן הפעלת ממתן תנודות בנכס הבסיס בשלב המסחר רציף או במכרז הנעילה - יופסק המסחר גם בנגזרים על נכס הבסיס.
דלתא *
      
תאריך מימוש
      
מחיר מימוש **גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201
100
83265298
C000001W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,120
100
83267575
C001120W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,120
100
83267583
P001120W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,130
100
83265736
C001130W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,130
100
83266312
P001130W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,140
100
83265447
C001140W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,140
100
83266023
P001140W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,150
100
83265728
C001150W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,150
100
83266304
P001150W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,160
100
83265439
C001160W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,160
100
83266015
P001160W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,170
100
83265710
C001170W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,170
100
83266296
P001170W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,180
100
83265421
C001180W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,180
100
83266007
P001180W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,190
100
83265702
C001190W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,190
100
83266288
P001190W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,200
100
83265413
C001200W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,200
100
83265991
P001200W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,210
100
83265694
C001210W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,210
100
83266270
P001210W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,220
100
83265405
C001220W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,220
100
83265983
P001220W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,230
100
83265686
C001230W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,230
100
83266262
P001230W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,240
100
83265397
C001240W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,240
100
83265975
P001240W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,250
100
83265678
C001250W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,250
100
83266254
P001250W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,260
100
83265389
C001260W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,260
100
83265967
P001260W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,270
100
83265660
C001270W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,270
100
83266247
P001270W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,280
100
83265371
C001280W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,280
100
83265959
P001280W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,290
100
83265652
C001290W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,290
100
83266239
P001290W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
21/08/20201,300
100
83265363
C001300W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,300
100
83265942
P001300W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.99
21/08/20201,310
100
83265645
C001310W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.01
21/08/20201,310
100
83266221
P001310W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.97
21/08/20201,320
100
83265355
C001320W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.03
21/08/20201,320
100
83265934
P001320W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.91
21/08/20201,330
100
83265637
C001330W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.09
21/08/20201,330
100
83266213
P001330W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.74
21/08/20201,340
100
83265348
C001340W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.26
21/08/20201,340
100
83265926
P001340W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
99.30
21/08/20201,350
100
83265629
C001350W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-0.70
21/08/20201,350
100
83266205
P001350W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
98.32
21/08/20201,360
100
83265330
C001360W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-1.68
21/08/20201,360
100
83265918
P001360W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
96.37
21/08/20201,370
100
83265611
C001370W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-3.63
21/08/20201,370
100
83266197
P001370W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
92.89
21/08/20201,380
100
83265322
C001380W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-7.11
21/08/20201,380
100
83265900
P001380W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
87.33
21/08/20201,390
100
83265603
C001390W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-12.67
21/08/20201,390
100
83266189
P001390W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
79.38
21/08/20201,400
100
83265314
C001400W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-20.62
21/08/20201,400
100
83265892
P001400W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
69.11
21/08/20201,410
100
83265744
C001410W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-30.89
21/08/20201,410
100
83266320
P001410W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
57.17
21/08/20201,420
100
83265454
C001420W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-42.83
21/08/20201,420
100
83266031
P001420W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
44.62
21/08/20201,430
100
83265751
C001430W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-55.38
21/08/20201,430
100
83266338
P001430W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
32.67
21/08/20201,440
100
83265462
C001440W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-67.33
21/08/20201,440
100
83266049
P001440W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
22.34
21/08/20201,450
100
83265769
C001450W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-77.66
21/08/20201,450
100
83266346
P001450W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
14.23
21/08/20201,460
100
83265470
C001460W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-85.77
21/08/20201,460
100
83266056
P001460W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
8.42
21/08/20201,470
100
83265777
C001470W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-91.58
21/08/20201,470
100
83266353
P001470W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
4.62
21/08/20201,480
100
83265488
C001480W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-95.38
21/08/20201,480
100
83266064
P001480W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
2.35
21/08/20201,490
100
83265785
C001490W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-97.65
21/08/20201,490
100
83266361
P001490W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
1.11
21/08/20201,500
100
83265496
C001500W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-98.89
21/08/20201,500
100
83266072
P001500W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.48
21/08/20201,510
100
83265793
C001510W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.52
21/08/20201,510
100
83266379
P001510W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.20
21/08/20201,520
100
83265504
C001520W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.80
21/08/20201,520
100
83266080
P001520W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.07
21/08/20201,530
100
83265801
C001530W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.93
21/08/20201,530
100
83266387
P001530W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.03
21/08/20201,540
100
83265512
C001540W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.97
21/08/20201,540
100
83266098
P001540W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0.01
21/08/20201,550
100
83265819
C001550W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-99.99
21/08/20201,550
100
83266395
P001550W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,560
100
83265520
C001560W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,560
100
83266106
P001560W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,570
100
83265827
C001570W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,570
100
83266403
P001570W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,580
100
83265538
C001580W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,580
100
83266114
P001580W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,590
100
83265835
C001590W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,590
100
83266411
P001590W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,600
100
83265546
C001600W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,600
100
83266122
P001600W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,610
100
83265843
C001610W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,610
100
83266429
P001610W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,620
100
83265553
C001620W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,620
100
83266130
P001620W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,630
100
83265850
C001630W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,630
100
83266437
P001630W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,640
100
83265561
C001640W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,640
100
83266148
P001640W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,650
100
83265868
C001650W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,650
100
83266445
P001650W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,660
100
83265579
C001660W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,660
100
83266155
P001660W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,670
100
83265876
C001670W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,670
100
83266452
P001670W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,680
100
83265587
C001680W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,680
100
83266163
P001680W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,690
100
83268367
C001690W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,690
100
83268383
P001690W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,700
100
83269332
C001700W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,700
100
83269357
P001700W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
21/08/20201,710
100
83269340
C001710W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
-100
21/08/20201,710
100
83269365
P001710W308-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201
100
83170795
C000001M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,060
100
83225540
C001060M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,060
100
83225631
P001060M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,070
100
83225607
C001070M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,070
100
83225698
P001070M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,080
100
83225532
C001080M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,080
100
83225623
P001080M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,090
100
83225599
C001090M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,090
100
83225680
P001090M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,100
100
83206169
C001100M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,100
100
83206722
P001100M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,110
100
83206573
C001110M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,110
100
83207134
P001110M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,120
100
83203158
C001120M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,120
100
83203174
P001120M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,130
100
83206565
C001130M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,130
100
83207126
P001130M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,140
100
83191288
C001140M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,140
100
83191304
P001140M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,150
100
83206557
C001150M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,150
100
83207118
P001150M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,160
100
83190249
C001160M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,160
100
83190256
P001160M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,170
100
83206540
C001170M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,170
100
83207100
P001170M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,180
100
83171751
C001180M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,180
100
83172338
P001180M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
100
28/08/20201,190
100
83206532
C001190M008-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישי
0
28/08/20201,190
100
83207092
P001190M008-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   פתח בחלון נפרד   
* נכון לתחילת יום המסחר 13/08/2020
** באופציות על מניות - עד לתאריך 31/07/2012 הוצגו מחירי המימוש בש"ח ומתאריך 01/08/2012 והלאה מוצגים מחירי המימוש באגורות.