שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-02/04/2020
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83119529
C000001W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
83119651
C001000W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
57
1,837
100
20
100
83120154
P001000W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.98
0
0
0
 
100
83119891
C001010W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.02
39
657
43
13
100
83120394
P001010W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
83119644
C001020W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
126
4,374
178
16
100
83120147
P001020W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.95
0
0
0
 
100
83119883
C001030W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.05
186
5,943
235
15
100
83120386
P001030W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.91
0
0
0
 
100
83119636
C001040W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.09
166
6,253
210
19
100
83120139
P001040W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.86
0
0
0
 
100
83119875
C001050W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.14
210
12,037
339
22
100
83120378
P001050W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.78
0
0
0
 
100
83119628
C001060W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.22
148
8,237
221
23
100
83120121
P001060W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.67
0
0
0
 
100
83119867
C001070W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.33
231
15,102
319
30
100
83120360
P001070W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.50
0
0
0
 
100
83119610
C001080W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.50
151
12,793
254
41
100
83120113
P001080W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.27
0
0
0
 
100
83119859
C001090W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.73
231
27,298
376
54
100
83120352
P001090W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.95
0
0
0
 
100
83119602
C001100W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.05
267
38,975
436
65
100
83120105
P001100W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.52
0
0
0
 
100
83119842
C001110W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.48
256
44,130
393
81
100
83120345
P001110W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.95
0
0
0
 
100
83119594
C001120W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.05
299
54,290
398
106
100
83120097
P001120W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.21
0
0
0
 
100
83119834
C001130W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.79
373
111,615
622
164
100
83120337
P001130W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.27
0
0
0
 
100
83119586
C001140W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.73
338
120,060
546
199
100
83120089
P001140W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.10
0
0
0
 
100
83119826
C001150W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.90
514
251,640
883
246
100
83120329
P001150W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.67
0
0
0
 
100
83119578
C001160W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.33
605
306,110
927
303
100
83120071
P001160W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
91.95
0
0
0
 
100
83119818
C001170W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-8.05
538
277,230
672
381
100
83120311
P001170W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.91
0
0
0
 
100
83119560
C001180W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.09
947
604,930
1,195
473
100
83120063
P001180W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.55
0
0
0
 
100
83119800
C001190W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.45
951
777,030
1,248
594
100
83120303
P001190W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
84.85
2
18,500
2
9,250
100
83119552
C001200W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-15.15
954
956,280
1,282
747
100
83120055
P001200W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
81.81
1
7,000
1
7,000
100
83119792
C001210W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-18.19
624
739,110
824
915
100
83120295
P001210W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
78.44
5
60,390
8
7,549
100
83119545
C001220W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-21.56
726
1,329,950
1,227
1,099
100
83120048
P001220W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
74.77
1
6,750
1
6,750
100
83119784
C001230W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-25.23
618
1,008,230
794
1,330
100
83120287
P001230W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
70.83
16
103,950
17
6,115
100
83119537
C001240W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-29.17
794
1,767,920
1,147
1,621
100
83120030
P001240W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
66.66
22
137,200
31
4,141
100
83119909
C001250W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-33.34
790
1,989,550
1,094
1,931
100
83120402
P001250W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
62.30
97
483,430
132
3,443
100
83119669
C001260W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-37.70
556
1,629,300
740
2,303
100
83120162
P001260W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
57.82
113
485,170
143
2,906
100
83119917
C001270W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-42.18
502
1,748,350
681
2,724
100
83120410
P001270W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
53.28
343
1,399,450
463
2,406
100
83119677
C001280W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-46.72
556
2,069,480
701
3,238
100
83120170
P001280W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
48.72
341
1,135,570
502
1,863
100
83119925
C001290W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-51.28
548
2,518,270
743
3,844
100
83120428
P001290W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
44.22
643
2,037,280
1,000
1,541
100
83119685
C001300W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-55.78
345
1,675,750
437
4,363
100
83120188
P001300W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
39.82
482
1,049,240
657
1,158
100
83119933
C001310W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-60.18
65
290,810
70
4,280
100
83120436
P001310W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
35.58
600
1,134,910
890
868
100
83119693
C001320W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-64.42
99
1,040,470
198
5,853
100
83120196
P001320W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
31.55
730
1,148,720
1,186
613
100
83119941
C001330W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-68.45
44
283,250
50
6,079
100
83120444
P001330W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
27.74
834
957,550
1,346
440
100
83119701
C001340W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-72.26
10
146,500
24
6,104
100
83120204
P001340W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
24.21
976
899,390
1,791
297
100
83119958
C001350W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-75.79
1
6,610
1
6,610
100
83120451
P001350W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
20.95
783
450,815
1,220
179
100
83119719
C001360W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-79.05
1
8,750
1
8,750
100
83120212
P001360W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
17.99
575
252,565
1,008
124
100
83119966
C001370W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-82.01
2
17,000
2
8,500
100
83120469
P001370W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
15.33
422
135,849
705
74
100
83119727
C001380W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-84.67
0
0
0
 
100
83120220
P001380W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
12.96
393
55,251
583
37
100
83119974
C001390W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-87.04
0
0
0
 
100
83120477
P001390W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
10.87
420
62,666
806
22
100
83119735
C001400W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-89.13
0
0
0
 
100
83120238
P001400W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
9.04
154
10,920
295
13
100
83119982
C001410W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-90.96
0
0
0
 
100
83120485
P001410W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
7.47
136
6,912
289
7
100
83119743
C001420W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-92.53
0
0
0
 
100
83120246
P001420W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.12
118
4,914
216
12
100
83119990
C001430W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.88
0
0
0
 
100
83120493
P001430W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.97
128
4,200
258
4
100
83119750
C001440W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.03
0
0
0
 
100
83120253
P001440W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
4.02
178
3,061
243
5
100
83120006
C001450W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-95.98
0
0
0
 
100
83120501
P001450W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
3.22
32
491
70
6
100
83119768
C001460W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-96.78
0
0
0
 
100
83120261
P001460W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.56
11
197
37
5
100
83120014
C001470W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.44
0
0
0
 
100
83120519
P001470W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.02
19
83
19
4
100
83119776
C001480W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.98
0
0
0
 
100
83120279
P001480W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.58
0
0
0
20
100
83120022
C001490W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.42
0
0
0
 
100
83120527
P001490W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
1.23
0
0
0
19
100
83122119
C001500W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-98.77
0
0
0
 
100
83122184
P001500W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.95
0
0
0
 
100
83122150
C001510W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.05
0
0
0
 
100
83122226
P001510W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.73
1
6
1
6
100
83122127
C001520W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.27
0
0
0
 
100
83122192
P001520W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.56
0
0
0
 
100
83122168
C001530W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.44
0
0
0
 
100
83122234
P001530W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.42
0
0
0
 
100
83123893
C001540W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.58
0
0
0
 
100
83123935
P001540W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.32
7
80
8
10
100
83123919
C001550W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.68
0
0
0
 
100
83123950
P001550W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.24
0
0
0
3
100
83125922
C001560W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.76
0
0
0
 
100
83126003
P001560W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.18
0
0
0
2
100
83125963
C001570W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.82
0
0
0
 
100
83126045
P001570W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.13
0
0
0
3
100
83125930
C001580W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.87
0
0
0
 
100
83126011
P001580W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.10
0
0
0
2
100
83125971
C001590W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.90
0
0
0
 
100
83126052
P001590W204-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
83126425
C000001W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.21
0
0
0
 
100
83126813
C001030W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.79
0
0
0
 
100
83127332
P001030W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.95
0
0
0
 
100
83126557
C001040W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.05
0
0
0
 
100
83127076
P001040W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.63
0
0
0
 
100
83126805
C001050W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.37
1
150
1
150
100
83127324
P001050W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
98.23
0
0
0
 
100
83126540
C001060W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-1.77
0
0
0
 
100
83127068
P001060W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.75
0
0
0
 
100
83126797
C001070W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.25
0
0
0
 
100
83127316
P001070W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.16
0
0
0
 
100
83126532
C001080W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.84
0
0
0
 
100
83127050
P001080W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
96.45
0
0
0
 
100
83126789
C001090W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-3.55
0
0
0
 
100
83127308
P001090W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
95.61
0
0
0
 
100
83126524
C001100W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-4.39
0
0
0
 
100
83127043
P001100W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.63
0
0
0
 
100
83126771
C001110W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.37
0
0
0
 
100
83127290
P001110W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
93.50
0
0
0
 
100
83126516
C001120W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-6.50
0
0
0
 
100
83127035
P001120W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
92.20
0
0
0
 
100
83126763
C001130W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-7.80
0
0
0
 
100
83127282
P001130W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
90.73
0
0
0
 
100
83126508
C001140W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-9.27
9
24,470
30
819
100
83127027
P001140W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
89.08
0
0
0
 
100
83126755
C001150W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-10.92
0
0
0
 
100
83127274
P001150W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.24
0
0
0
 
100
83126490
C001160W304-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.76
0
0
0
 
100
83127019
P001160W304-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 02/04/2020
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.