שוק הנגזרים - כל הנגזרים שוק הנגזרים

נתוני מסחר
פרמטרים לביטחונות
התאמות באופציות מניות
נתוני מסחר
כל הנגזרים
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  יום המסחר הקודם  |  תאריך אחר

נתוני נגזרים
נכון ל-15/09/2019
כל הנגזרים חודשיים שבועיים נגזרים שנפתחו עברו התאמה

זמן עסקה אחרונה
      
דלתא *
      
מספר עסקאות
      
תמורה (₪)
      
מחזור ביחידות
      
שער נעילה
(₪) **
גודל יחידות חוזה (מכפיל)מס' ני"ע
      
שם נייר
      
נכס הבסיס
      
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861063
C000001W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861535
C001250W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862160
P001250W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861220
C001260W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861857
P001260W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861527
C001270W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862152
P001270W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861212
C001280W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861840
P001280W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861519
C001290W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862145
P001290W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861204
C001300W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
6
100
82861832
P001300W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861501
C001310W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862137
P001310W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861196
C001320W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861824
P001320W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861493
C001330W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862129
P001330W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861188
C001340W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861816
P001340W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861485
C001350W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862111
P001350W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861170
C001360W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861808
P001360W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861477
C001370W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82862103
P001370W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861162
C001380W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861790
P001380W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861469
C001390W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82862095
P001390W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861154
C001400W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861782
P001400W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861451
C001410W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82862087
P001410W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861147
C001420W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
14
100
82861774
P001420W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861444
C001430W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
15
100
82862079
P001430W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861139
C001440W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82861766
P001440W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861436
C001450W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
2
2
1
100
82862061
P001450W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861121
C001460W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
24
2
12
100
82861758
P001460W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861428
C001470W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82862053
P001470W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861113
C001480W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
1
2
1
2
100
82861741
P001480W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861410
C001490W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
10
56
16
4
100
82862046
P001490W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82861105
C001500W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
31
226
48
5
100
82861733
P001500W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
6,170
100
82861402
C001510W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
20
194
35
6
100
82862038
P001510W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
5,290
100
82861097
C001520W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
68
1,432
161
9
100
82861725
P001520W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.99
0
0
0
 
100
82861394
C001530W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.01
130
6,290
440
12
100
82862020
P001530W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.97
0
0
0
 
100
82861089
C001540W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.03
140
8,065
381
25
100
82861717
P001540W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.85
0
0
0
6,620
100
82861386
C001550W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.15
207
17,794
515
40
100
82862012
P001550W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
99.38
0
0
0
5,388
100
82861071
C001560W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-0.62
296
38,240
655
63
100
82861709
P001560W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
97.97
1
4,780
1
4,780
100
82861543
C001570W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-2.03
313
64,166
649
105
100
82862178
P001570W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
94.47
14
78,820
24
3,284
100
82861238
C001580W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-5.53
549
172,490
998
190
100
82861865
P001580W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
87.42
87
336,930
130
2,387
100
82861550
C001590W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-12.58
501
292,070
939
358
100
82862186
P001590W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
75.81
143
381,550
214
1,552
100
82861246
C001600W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-24.19
854
922,690
1,762
596
100
82861873
P001600W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
60.13
643
1,238,160
1,097
915
100
82861568
C001610W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-39.87
753
1,118,310
1,309
995
100
82862194
P001610W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
42.69
894
1,079,190
1,782
482
100
82861253
C001620W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-57.31
393
752,050
549
1,564
100
82861881
P001620W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
26.68
672
492,350
1,517
232
100
82861576
C001630W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-73.32
102
308,890
149
2,243
100
82862202
P001630W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
14.51
508
200,410
1,313
106
100
82861261
C001640W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-85.49
33
126,090
44
2,863
100
82861899
P001640W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
6.80
323
62,620
813
44
100
82861584
C001650W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-93.20
0
0
0
 
100
82862210
P001650W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
2.74
168
18,195
533
19
100
82861279
C001660W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-97.26
1
4,980
1
4,980
100
82861907
P001660W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.94
164
7,522
429
8
100
82861592
C001670W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.06
0
0
0
 
100
82862228
P001670W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.28
90
1,597
182
6
100
82861287
C001680W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.72
0
0
0
 
100
82861915
P001680W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.07
44
359
63
4
100
82861600
C001690W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.93
0
0
0
 
100
82862236
P001690W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0.01
12
258
53
5
100
82861295
C001700W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-99.99
0
0
0
 
100
82861923
P001700W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
15
72
24
3
100
82861618
C001710W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862244
P001710W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
7
28
7
4
100
82861303
C001720W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861931
P001720W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82861626
C001730W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862251
P001730W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861311
C001740W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861949
P001740W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861634
C001750W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862269
P001750W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861329
C001760W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861956
P001760W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861642
C001770W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862277
P001770W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861337
C001780W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861964
P001780W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861659
C001790W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862285
P001790W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861345
C001800W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861972
P001800W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861667
C001810W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862293
P001810W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861352
C001820W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861980
P001820W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861675
C001830W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862301
P001830W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861360
C001840W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82861998
P001840W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82861683
C001850W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862319
P001850W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82861378
C001860W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862004
P001860W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82861691
C001870W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862327
P001870W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82862830
C001880W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82862855
P001880W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
2
100
82863010
C001890W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82863036
P001890W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82863556
C001900W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82863572
P001900W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82864257
C001910W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82864273
P001910W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82864240
C001920W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82864265
P001920W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
 
100
82864588
C001930W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
-100
0
0
0
 
100
82864596
P001930W309-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
161,330
100
82770124
C000001M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
32,000
100
82837121
C001240M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
2
20
20
1
100
82837147
P001240M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
32,220
100
82830654
C001250M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
3
100
82830670
P001250M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
30,050
100
82770330
C001260M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
4
100
82770967
P001260M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82825787
C001270M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
5
100
82825795
P001270M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
100
0
0
0
 
100
82770322
C001280M909-ת35
מדד ת"א - 35
הוספת ני"ע לתיק האישיסוף יום
0
0
0
0
14
100
82770959
P001280M909-ת35
מדד ת"א - 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* נכון לתחילת יום המסחר 15/09/2019
** השערים עבור נגזרים על מדדים (מדד ת"א-35, מדד ת"א-125, מדד ת"א בנקים-5) ,נגזרים על מט"ח (דולר, אירו), אופציות על מניות ואופציות על אג"ח ממשלתי שקלי מוצגים בש"ח ולא באגורות.