מדד ת"א-35 מדדי שווי שוק

נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים דיווחי החברות ממאי"ה
ת"א-35
היום  |  יום מסחר אחרון  |  תאריך אחר
נכון ל- 22/01/2020
הרכב המדד
שווי שוק
במיליוני ש"ח

      
משקל (%)
  
ISIN
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
37,995
7.84294
IL0002730112273011נייסנייס
28,164
7.48151
IE00BGH1M5681130699פרגופריגו
38,332
7.08243
IL0006290147629014טבעטבע
38,119
7.07347
IL0006625771662577פעליםפועלים
36,435
6.95846
IL0006046119604611לאומילאומי
18,380
6.14292
IL0006912120691212דסקנטדיסקונט א
23,795
4.77158
IL00108112431081124אלבמעאלביט מערכות
21,814
4.37369
IL0006954379695437מזטפמזרחי טפחות
19,642
3.93857
IL0002810146281014כיל.כיל
31,410
3.67421
IL00111947891119478עזרלעזריאלי קבוצה
10,019
3.34830
IL0003900136390013אלחץאלוני חץ
9,231
3.08173
IL00108237921082379טאוארטאואר
49,565
2.90448
US45950610151155019אפאפאיי.אפ.אפ
13,916
2.41412
US68668810211134402ארמתאורמת טכנו
9,832
1.97170
IL0005930388593038בנלמבינלאומי
7,187
1.92177
IL0002300114230011בזקבזק
12,182
1.83204
IL0007460160746016שטרסשטראוס
8,313
1.66698
IL00109583581095835ארפטארפורט סיטי
4,734
1.58229
IL00110000771100007פזנפטפז נפט
10,930
1.55830
IL0003230146323014מלסרןמליסרון
7,475
1.49882
IL0001260111126011גלובגזית גלוב
9,930
1.49354
IL0004750209475020דלקדדלק קידוחים יהש
9,853
1.45729
IL00109727891097278אמותאמות
9,103
1.42853
US53814610121123017לפסןלייבפרסון
6,954
1.39454
GB00BG12Y0421155290אנאגאנרג'יאן
6,942
1.39026
IL00108194281081942שובשיכון ובינוי
5,182
1.38562
IL0007770378777037שפרסלשופרסל
8,463
1.27281
IL00113387581133875שפהנשפיר הנדסה
7,868
1.18333
IL00114342921143429פתאלפתאל החזקות
5,514
1.10570
IL0005850180585018הראלהראל השקעות
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות