מדד ת"א-35 מדדי שווי שוק

נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים דיווחי החברות ממאי"ה
ת"א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  תאריך אחר
נכון ל- 21/08/2019
הרכב המדד
שווי שוק
במיליוני ש"ח

      
משקל (%)
  
ISIN
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
33,167
7.33929
IL0002730112273011נייסנייס
37,228
6.86494
IL0006046119604611לאומילאומי
35,102
6.68136
IL0006625771662577פעליםפועלים
22,699
6.61942
IE00BGH1M5681130699פרגופריגו
17,588
6.52482
IL0006912120691212דסקנטדיסקונט א
27,590
5.53225
IL0006290147629014טבעטבע
24,691
5.49585
IL00108112431081124אלבמעאלביט מערכות
21,163
4.71065
IL0002810146281014כיל.כיל
19,493
4.33885
IL0006954379695437מזטפמזרחי טפחות
32,659
4.24045
IL00111947891119478עזרלעזריאלי קבוצה
12,950
2.78704
US68668810211134402ארמתאורמת טכנו
7,347
2.72554
IL00108237921082379טאוארטאואר
8,436
2.50334
IL0003900136390013אלחץאלוני חץ
42,154
2.37761
US45950610151155019אפאפאיי.אפ.אפ
12,485
2.08289
IL0007460160746016שטרסשטראוס
9,231
2.05476
IL0005930388593038בנלמבינלאומי
9,058
2.01624
IL00109583581095835ארפטארפורט סיטי
6,554
1.94516
IL0002300114230011בזקבזק
5,125
1.90130
IL00110000771100007פזנפטפז נפט
10,789
1.80102
IL0004750209475020דלקדדלק קידוחים יהש
5,971
1.77195
IL0007770378777037שפרסלשופרסל
7,854
1.74817
GB00BG12Y0421155290אנאגאנרג'יאן
8,370
1.71682
US53814610121123017לפסןלייבפרסון
9,880
1.64933
IL0003230146323014מלסרןמליסרון
9,172
1.48437
IL00109727891097278אמותאמות
6,313
1.40515
IL0001260111126011גלובגזית גלוב
5,795
1.28980
IL0005850180585018הראלהראל השקעות
5,754
1.28075
IL00259024822590248בזןבזן
5,497
1.22348
IL0005760173576017חלחברה לישראל
5,358
1.19262
IL0007670123767012פנקסהפניקס
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות