מדד ת"א-35 מדדי שווי שוק

Summary About the Index Index components Index Products Charts Historical Prices Company Disclosures
ת"א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  תאריך אחר
נכון ל- 15/10/2019
הרכב המדד
Market Cap (NIS millions)
      
Weight (%)
  
ISIN_Text
      
Security Number
      
Symbol
      
Name
      
36,550
6.98922
IL0006046119604611לאומילאומי
32,838
6.94098
IL0002730112273011נייסנייס
35,716
6.93521
IL0006625771662577פעליםפועלים
18,135
6.64445
IL0006912120691212דסקנטדיסקונט א
24,942
6.50227
IE00BGH1M5681130699פרגופריגו
26,016
5.75446
IL0006290147629014טבעטבע
25,371
5.57729
IL00108112431081124אלבמעאלביט מערכות
20,702
4.55071
IL0006954379695437מזטפמזרחי טפחות
20,601
4.52865
IL0002810146281014כיל.כיל
32,889
4.21748
IL00111947891119478עזרלעזריאלי קבוצה
7,432
2.71635
IL00108237921082379טאוארטאואר
42,891
2.68498
US45950610151155019אפאפאיי.אפ.אפ
8,715
2.55049
IL0003900136390013אלחץאלוני חץ
13,294
2.44226
US68668810211134402ארמתאורמת טכנו
9,596
2.10938
IL0005930388593038בנלמבינלאומי
12,712
2.09552
IL0007460160746016שטרסשטראוס
8,933
1.96381
IL00109583581095835ארפטארפורט סיטי
6,527
1.91296
IL0002300114230011בזקבזק
5,161
1.89081
IL00110000771100007פזנפטפז נפט
6,021
1.76466
IL0007770378777037שפרסלשופרסל
10,055
1.65776
IL0004750209475020דלקדדלק קידוחים יהש
9,826
1.62001
IL0003230146323014מלסרןמליסרון
7,101
1.56098
GB00BG12Y0421155290אנאגאנרג'יאן
9,478
1.55324
IL00109727891097278אמותאמות
6,447
1.41713
IL0001260111126011גלובגזית גלוב
6,341
1.39400
IL0005850180585018הראלהראל השקעות
5,956
1.30930
IL00259024822590248בזןבזן
8,213
1.27759
US53814610121123017לפסןלייבפרסון
5,686
1.24984
IL00108194281081942שובשיכון ובינוי
5,545
1.21895
IL0007670123767012פנקסהפניקס
1 2
 Export Data 
   Additional Columns