מדד ת"א-35 מדדי שווי שוק

נתונים עיקריים אודות המדד הרכב המדד תעודות סל גרפים נתונים היסטוריים דיווחי החברות ממאי"ה
ת"א-35
יום מסחר הבא  |  יום מסחר אחרון  |  תאריך אחר
נכון ל- 15/12/2019
הרכב המדד
שווי שוק
במיליוני ש"ח

      
משקל (%)
  
ISIN
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
25,826
7.85360
IE00BGH1M5681130699פרגופריגו
37,131
7.00177
IL0006290147629014טבעטבע
36,971
6.76678
IL0006625771662577פעליםפועלים
33,235
6.70210
IL0002730112273011נייסנייס
35,922
6.60499
IL0006046119604611לאומילאומי
18,333
6.36231
IL0006912120691212דסקנטדיסקונט א
25,614
5.33340
IL00108112431081124אלבמעאלביט מערכות
21,832
4.54013
IL0006954379695437מזטפמזרחי טפחות
19,589
4.07893
IL0002810146281014כיל.כיל
32,744
3.97713
IL00111947891119478עזרלעזריאלי קבוצה
8,961
3.10993
IL00108237921082379טאוארטאואר
50,174
3.01440
US45950610151155019אפאפאיי.אפ.אפ
9,253
2.56807
IL0003900136390013אלחץאלוני חץ
13,549
2.34412
US68668810211134402ארמתאורמת טכנו
7,882
2.18817
IL0002300114230011בזקבזק
10,414
2.16847
IL0005930388593038בנלמבינלאומי
12,656
1.97621
IL0007460160746016שטרסשטראוס
8,380
1.74486
IL00109583581095835ארפטארפורט סיטי
4,962
1.72209
IL00110000771100007פזנפטפז נפט
10,586
1.65316
IL0003230146323014מלסרןמליסרון
7,469
1.55512
GB00BG12Y0421155290אנאגאנרג'יאן
9,878
1.54256
IL0004750209475020דלקדדלק קידוחים יהש
9,813
1.53167
IL00109727891097278אמותאמות
5,337
1.48173
IL0007770378777037שפרסלשופרסל
7,009
1.45945
IL0001260111126011גלובגזית גלוב
8,119
1.32946
US53814610121123017לפסןלייבפרסון
5,943
1.23747
IL00108194281081942שובשיכון ובינוי
5,859
1.21997
IL0005850180585018הראלהראל השקעות
7,631
1.19157
IL00113387581133875שפהנשפיר הנדסה
5,428
1.13006
IL0007670123767012פנקסהפניקס
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות