שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
08/12/201945%104,267,472חודשי103010טטעמטיב טעם21/11/2019
08/12/201910%37,426,662חודשי106013אבלןאביב ארלון21/11/2019
08/12/201935%55,614,443חודשי111013קנשרקנאשור21/11/2019
08/12/201960%184,450,020חודשי126011גלובגזית גלוב21/11/2019
08/12/201960%9,519,696חודשי127019מבשממבטח שמיר21/11/2019
08/12/201910%14,506,455חודשי130013זנכלזנלכל21/11/2019
08/12/201910%61,948,985חודשי136010להבלהב21/11/2019
08/12/201945%5,551,901חודשי142018תדאהתדאה21/11/2019
08/12/201910%4,041,682חודשי149013גולדגולד21/11/2019
08/12/201910%493,835חודשי150011חרוןחירון21/11/2019
08/12/201935%1,027,122חודשי155036מנרבמנרב21/11/2019
08/12/201935%2,189,523חודשי156018מלתםמלם תים21/11/2019
08/12/201960%6,793,416חודשי161018וואןוואן טכנולוגיות21/11/2019
08/12/201960%3,699,256חודשי168013נטונטו אחזקות21/11/2019
08/12/201935%88,799,762חודשי169011אאמשאיי.אי מערכות21/11/2019
08/12/201910%2,062,759חודשי174011אנטראינטרגאמא21/11/2019
08/12/201910%12,660,304חודשי175018אבאאיביאי בית השק21/11/2019
08/12/201920%5,360,000חודשי180018אנגלשאנגל שלמה21/11/2019
08/12/201980%154,649,602חודשי199018פרסטפורסייט21/11/2019
08/12/201925%194,631,152חודשי200014ליעפלוינסקי עופר21/11/2019
08/12/201980%32,730,484חודשי208017נאוינאוי21/11/2019
08/12/201935%18,197,800חודשי209015אילוןאיילון21/11/2019
08/12/2019100%38,248,139חודשי216010וסמקוויטסמוק21/11/2019
08/12/201980%55,578,867חודשי224014כללבטכלל עסקי ביטוח21/11/2019
08/12/201980%812,930,670חודשי226019מבנימבני תעשיה21/11/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן