שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
10/10/202160%108,767,472חודשי103010טטעמטיב טעם23/09/2021
10/10/202110%37,426,662חודשי106013אבלןאביב ארלון23/09/2021
10/10/202160%82,820,685חודשי111013קנשרקנאשור23/09/2021
10/10/202145%151,764,232חודשי126011גלובגזית גלוב23/09/2021
10/10/202160%9,547,603חודשי127019מבשממבטח שמיר23/09/2021
10/10/202135%14,584,038חודשי130013זנכלזנלכל23/09/2021
10/10/202125%237,015,082חודשי136010להבלהב23/09/2021
10/10/202145%5,551,901חודשי142018תדאהתדאה23/09/2021
10/10/202110%4,027,378חודשי149013גולדגולד23/09/2021
10/10/202110%493,835חודשי150011חרוןחירון23/09/2021
10/10/202135%21,895,230חודשי156018מלתםמלם תים23/09/2021
10/10/202160%71,517,100חודשי161018וואןוואן טכנולוגיות23/09/2021
10/10/202160%3,709,296חודשי168013נטונטו אחזקות23/09/2021
10/10/202125%9,784,976חודשי169011אאמשאיי.אי מערכות23/09/2021
10/10/202110%2,029,159חודשי174011אנטראינטרגאמא23/09/2021
10/10/202110%12,660,304חודשי175018אבאאיביאי בית השק23/09/2021
10/10/202135%5,360,000חודשי180018אנגלשאנגל שלמה23/09/2021
10/10/2021100%322,638,211חודשי199018פרסטפורסייט23/09/2021
10/10/202135%226,972,179חודשי200014ליעפלוינסקי עופר23/09/2021
10/10/202160%32,730,484חודשי208017נאוינאוי23/09/2021
10/10/202135%18,197,800חודשי209015אילוןאיילון23/09/2021
10/10/202180%81,092,824חודשי216010טקטנטקטונה23/09/2021
10/10/2021100%67,644,867חודשי224014כללבטכלל עסקי ביטוח23/09/2021
10/10/202180%799,119,757חודשי226019מבנהמבנה23/09/2021
10/10/202180%2,765,485,753חודשי230011בזקבזק23/09/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן