שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
10/06/201945%86,728,319חודשי251017אשנכאשטרום נכסים23/05/2019
10/06/201945%14,394,816חודשי253013מדטכנמדטכניקה23/05/2019
10/06/201980%15,294,267חודשי256016פרמלהפורמולה מערכות23/05/2019
10/06/201935%62,555,398חודשי257014מראחמרחביה אחזקות23/05/2019
10/06/201935%8,507,753חודשי258012תדראןתדיראן הולדינגס23/05/2019
10/06/201960%16,168,932חודשי265017ארביטאורביט23/05/2019
10/06/201935%38,421,631חודשי266015רבגפרובוגרופ23/05/2019
10/06/201960%8,845,029חודשי271015קמנחהקו מנחה23/05/2019
10/06/2019100%62,241,081חודשי273011נייסנייס23/05/2019
10/06/2019100%6,021,523חודשי278010פנטזפנטזי נטוורק23/05/2019
10/06/201910%8,247,630חודשי280016קסטרוקסטרו23/05/2019
10/06/201960%1,280,301,147חודשי281014כיל.כיל23/05/2019
10/06/201910%5,009,509חודשי282012אמקואימקו23/05/2019
10/06/201945%10,080,844חודשי286013ברןברן23/05/2019
10/06/201960%10,893,872חודשי288019סקופסקופ23/05/2019
10/06/201960%113,939,533חודשי290023תעוזהתעוזה23/05/2019
10/06/201910%164,137,100חודשי297010אברותאברות23/05/2019
10/06/201945%10,122,675חודשי299016רסלאראסאל23/05/2019
10/06/201945%760,299,675חודשי310011ארקוארקו החזקות23/05/2019
10/06/201910%23,572,394חודשי312017עשותעשות23/05/2019
10/06/201960%61,494,770חודשי313015אסגראספן גרופ23/05/2019
10/06/2019100%5,269,045חודשי314013דנאלדנאל23/05/2019
10/06/201935%9,194,936חודשי315010פמספמס23/05/2019
10/06/201920%469,506,306חודשי318014לידרלידר השקעות23/05/2019
10/06/201945%44,820,888חודשי323014מלסרןמליסרון23/05/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן