שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
04/10/202045%104,267,472חודשי103010טטעמטיב טעם17/09/2020
04/10/202010%37,426,662חודשי106013אבלןאביב ארלון17/09/2020
04/10/202045%72,072,161חודשי111013קנשרקנאשור17/09/2020
04/10/202045%151,309,030חודשי126011גלובגזית גלוב17/09/2020
04/10/202060%9,519,696חודשי127019מבשממבטח שמיר17/09/2020
04/10/202035%14,506,455חודשי130013זנכלזנלכל17/09/2020
04/10/202035%177,524,538חודשי136010להבלהב17/09/2020
04/10/202045%5,551,901חודשי142018תדאהתדאה17/09/2020
04/10/202010%4,027,378חודשי149013גולדגולד17/09/2020
04/10/202010%493,835חודשי150011חרוןחירון17/09/2020
04/10/202035%1,006,919חודשי155036מנרבמנרב17/09/2020
04/10/202035%2,189,523חודשי156018מלתםמלם תים17/09/2020
04/10/202060%6,802,710חודשי161018וואןוואן טכנולוגיות17/09/2020
04/10/202060%3,699,256חודשי168013נטונטו אחזקות17/09/2020
04/10/202035%8,879,976חודשי169011אאמשאיי.אי מערכות17/09/2020
04/10/202010%2,029,159חודשי174011אנטראינטרגאמא17/09/2020
04/10/202010%12,660,304חודשי175018אבאאיביאי בית השק17/09/2020
04/10/202020%5,360,000חודשי180018אנגלשאנגל שלמה17/09/2020
04/10/202080%258,891,272חודשי199018פרסטפורסייט17/09/2020
04/10/202025%206,631,152חודשי200014ליעפלוינסקי עופר17/09/2020
04/10/202080%32,730,484חודשי208017נאוינאוי17/09/2020
04/10/202035%18,197,800חודשי209015אילוןאיילון17/09/2020
04/10/202080%38,248,139חודשי216010וסמקוויטסמוק17/09/2020
04/10/2020100%67,644,867חודשי224014כללבטכלל עסקי ביטוח17/09/2020
04/10/202080%812,930,670חודשי226019מבנהמבנה17/09/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן