שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
06/12/202045%104,267,472חודשי103010טטעמטיב טעם19/11/2020
06/12/202010%37,426,662חודשי106013אבלןאביב ארלון19/11/2020
06/12/202045%72,072,161חודשי111013קנשרקנאשור19/11/2020
06/12/202045%151,309,030חודשי126011גלובגזית גלוב19/11/2020
06/12/202060%9,519,696חודשי127019מבשממבטח שמיר19/11/2020
06/12/202035%14,716,863חודשי130013זנכלזנלכל19/11/2020
06/12/202035%178,366,781חודשי136010להבלהב19/11/2020
06/12/202045%5,551,901חודשי142018תדאהתדאה19/11/2020
06/12/202010%4,027,378חודשי149013גולדגולד19/11/2020
06/12/202010%493,835חודשי150011חרוןחירון19/11/2020
06/12/202035%1,006,919חודשי155036מנרבמנרב19/11/2020
06/12/202035%2,189,523חודשי156018מלתםמלם תים19/11/2020
06/12/202060%6,802,710חודשי161018וואןוואן טכנולוגיות19/11/2020
06/12/202060%3,709,296חודשי168013נטונטו אחזקות19/11/2020
06/12/202035%8,879,976חודשי169011אאמשאיי.אי מערכות19/11/2020
06/12/202010%2,029,159חודשי174011אנטראינטרגאמא19/11/2020
06/12/202010%12,660,304חודשי175018אבאאיביאי בית השק19/11/2020
06/12/202025%5,360,000חודשי180018אנגלשאנגל שלמה19/11/2020
06/12/202080%259,420,252חודשי199018פרסטפורסייט19/11/2020
06/12/202025%206,631,152חודשי200014ליעפלוינסקי עופר19/11/2020
06/12/202080%32,730,484חודשי208017נאוינאוי19/11/2020
06/12/202035%18,197,800חודשי209015אילוןאיילון19/11/2020
06/12/202080%38,248,139חודשי216010וסמקוויטסמוק19/11/2020
06/12/2020100%67,644,867חודשי224014כללבטכלל עסקי ביטוח19/11/2020
06/12/202080%812,930,670חודשי226019מבנהמבנה19/11/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן