שינויים בפרמטרים לחישוב מדדים

שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
שינויים צפויים בפקטור משקל
הון רשום למסחר

במסך זה ניתן לצפות בשינויים בממ"מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדד - בסינון לפי מאפיינים שונים.

הסבר ניתן למצוא תחת מדדים בקליק.

 
הצגה לפי
תקופת זמן
 
  בחר תאריך  
  עד תאריך  
  בחר תאריך  
סוג עדכון
שינויים צפויים בממ"מ ואחז' ציבור
תאריך כניסה לתוקף
      
אחוז החזקות הציבור למדד חדש
      
ממ"מ חדש
*

      
סוג עדכון
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
      
תאריך פרסום הודעה
      
09/02/202045%104,267,472חצי שנתי103010טטעמטיב טעם23/01/2020
09/02/202010%37,426,662חצי שנתי106013אבלןאביב ארלון23/01/2020
09/02/202035%61,916,275חצי שנתי111013קנשרקנאשור23/01/2020
09/02/202060%184,476,935חצי שנתי126011גלובגזית גלוב23/01/2020
09/02/202060%9,519,696חצי שנתי127019מבשממבטח שמיר23/01/2020
09/02/202025%14,506,455חצי שנתי130013זנכלזנלכל23/01/2020
09/02/202045%5,551,901חצי שנתי142018תדאהתדאה23/01/2020
09/02/202010%4,035,468חצי שנתי149013גולדגולד23/01/2020
09/02/202010%493,835חצי שנתי150011חרוןחירון23/01/2020
09/02/202035%1,027,122חצי שנתי155036מנרבמנרב23/01/2020
09/02/202035%2,189,523חצי שנתי156018מלתםמלם תים23/01/2020
09/02/202060%6,793,416חצי שנתי161018וואןוואן טכנולוגיות23/01/2020
09/02/202060%3,699,256חצי שנתי168013נטונטו אחזקות23/01/2020
09/02/202035%88,799,762חצי שנתי169011אאמשאיי.אי מערכות23/01/2020
09/02/202010%2,062,759חצי שנתי174011אנטראינטרגאמא23/01/2020
09/02/202010%12,660,304חצי שנתי175018אבאאיביאי בית השק23/01/2020
09/02/202020%5,360,000חצי שנתי180018אנגלשאנגל שלמה23/01/2020
09/02/202080%154,649,602חצי שנתי199018פרסטפורסייט23/01/2020
09/02/202025%194,631,152חצי שנתי200014ליעפלוינסקי עופר23/01/2020
09/02/202080%32,730,484חצי שנתי208017נאוינאוי23/01/2020
09/02/202035%18,197,800חצי שנתי209015אילוןאיילון23/01/2020
09/02/2020100%38,248,139חצי שנתי216010וסמקוויטסמוק23/01/2020
09/02/2020100%67,644,867חצי שנתי224014כללבטכלל עסקי ביטוח23/01/2020
09/02/202080%812,930,670חצי שנתי226019מבנימבני תעשיה23/01/2020
09/02/202080%2,765,485,753חצי שנתי230011בזקבזק23/01/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* ממ"מ - מספר מניות במדד - ההון הרשום למסחר לצורך חישוב משקל ני"ע במדד. לפרטים לחץ כאן