רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
סוג מוצר
סיווג משנה
נכון ל-22/09/2020 11:26
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:24
3.32
1.27%
143.50
מניות373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:15
0.11
7.14%
שער פתיחה42
כתבי אופציה3730520אאורה.א6
אאורה אפ 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה101.57
איגרות חוב3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:57
126.83
0.23%
101.70
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:05
148.70
0.41%
97
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה100.56
איגרות חוב3730421אארה.ק11
אאורה אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:35
39.16
0.06%
100.50
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה103.83
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:25
74.25
1.19%
399
מניות1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:35
63.37
-0.09%
108.79
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:55
238.45
0.32%
97.70
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:26
3,310.35
5.61%
1,130
מניות1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה216.80
מניות106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה101.59
איגרות חוב1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה1,437
מניות444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה104.50
איגרות חוב4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה103.50
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה77.20
מניות1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:11
15.34
-2.01%
2,048
מניות675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה44.20
מניות297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה99.82
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:50
41.85
0.50%
1,825
מניות722314אגוד
אגוד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה4,995,000
איגרות חוב1141878אגהנ.ק21
אגוד הנ נדחה כא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:55
0
 
שער פתיחה102.63
איגרות חוב1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:55
0.18
 
שער פתיחה102.62
איגרות חוב1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:47
109.66
 
99.48
איגרות חוב1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:00
1.32
 
103.02
איגרות חוב1157353אגדה.ק11
אגוד הנפ אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:58
0.43
0.03%
101.10
איגרות חוב1160167אגדה.ק12
אגוד הנפ אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:55
0.15
0.53%
שער פתיחה107.87
איגרות חוב1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה5,035,000
איגרות חוב1139153אגהנ.ק20
אגוד הנפ נדחה כ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:10
0.61
-0.03%
101.69
איגרות חוב1161538אגדה.ק13
אגוד הנפק אגחיג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:11
80.99
0.77%
408
מניות1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:26
6.24
0.03%
106.62
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:55
0.11
-0.03%
שער פתיחה100.51
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:24
896.79
-0.05%
154.79
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:15
0
 
שער פתיחה83.80
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:58
10.40
-0.12%
112.53
איגרות חוב1141589אפסא.ק1
או פי סי אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים09:56
2.36
0.03%
108.75
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:26
513.51
0.60%
2,863
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:37
9.40
-0.42%
2,351
מניות1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה297.40
מניות1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:20
790.28
0.20%
10,200
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה11,130
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:17
729.66
3.42%
10,900
מניות1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:47
25.65
-1.60%
73.80
איגרות חוב1139781אליר.ק2
אול-יר אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:05
164.46
-0.52%
77.05
איגרות חוב1140136אליר.ק3
אול-יר אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:46
91.26
-0.66%
60.05
איגרות חוב1141274אליר.ק4
אול-יר אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים11:08
78.35
-0.03%
98.60
איגרות חוב1143304אליר.ק5
אול-יר אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים10:00
6.17
4.29%
4,060
מניות1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער פתיחה103.02
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות