רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
נתוני המסחר היום  |  נתוני סוף יום המסחר הקודם
 
סוג מוצר
סיווג משנה
נכון ל-01/08/2021 07:48
הנתונים מתפרסמים בהשהייה של 15 דקות
זמן עסקה אחרונה
      
מחזור המסחר
(אלפי ש"ח)

      
שינוי (%)
      
שער אחרון (באגורות) סוג
      
מס' ני"ע
      
סימול
      
שם
  
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס324.50
מניות373019אאורה
לני"ע מונה עושה שוק אאורה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס101.23
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס105.96
איגרות חוב3730504אארה.ק15
אאורה אגח טו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס100
איגרות חוב3730579אארה.ק16
אאורה אגח טז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס104.60
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס105.35
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס679.50
מניות1171818אבגד
לני"ע מונה עושה שוק אב-גד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס105.50
איגרות חוב1171743אבגד.ק1
אב-גד אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס198
כתבי אופציה1175314אבגד.א1
אב-גד אופ 1
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס289
מניות1100957אבגל
לני"ע מונה עושה שוק אבגול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס107.15
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס92.82
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס943.30
מניות1105055אבגן
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אבוג'ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס183.50
מניות106013אבלן
לני"ע מונה עושה שוק אביב ארלון
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,420
מניות444018אביב
לני"ע מונה עושה שוק אביב בניה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס103.25
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס158.20
מניות1137256אביל
אביליטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס420.50
מניות1101666אברא
אברא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,036
מניות675017אברבך
לני"ע מונה עושה שוק אברבוך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס101.10
מניות297010אברות
לני"ע מונה עושה שוק אברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס104
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס604.20
מניות1820083אדגר
אדגר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס113.88
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס114.14
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס110.07
איגרות חוב1820281אדגר.ק11
אדגר אגח יא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס165.40
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס129.60
מניות1105162אדרל
אדרי-אל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס116.26
איגרות חוב1166057אפסא.ק2
או פי סי אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס3,072
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,907
מניות1086230ארטכ
לני"ע מונה עושה שוק או.אר.טי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס420.10
מניות1139617אובר
אוברסיז
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס5,794
מניות1105907אוגנ
אוגווינד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס8,087
כתבי אופציה1160910אגנ.א10
אוגווינד אפ10
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס10,460
מניות1082965אודק
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אודיוקודס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס49.30
מניות1131697אמקס
אוטומקס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס18.56
איגרות חוב1139781אליר.ק2
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס62.10
איגרות חוב1140136אליר.ק3
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס18.28
איגרות חוב1141274אליר.ק4
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס87
איגרות חוב1143304אליר.ק5
ני"ע המושעה מן המסחר אול-יר אגח ה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס57.60
מניות1101450אלמד
לני"ע מונה עושה שוק אולמד סולושנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,404
מניות1080522אסיש
לני"ע מונה עושה שוק אוסטרליה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס3,550
מניות1135516אובס
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופטיבייס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס102
איגרות חוב1136209אובס.ק1
אופטיבייס אגח א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס311.50
מניות1094986אופל
לני"ע מונה עושה שוק אופל בלאנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס1,263
מניות1129543אפקו
רישום כפול – ני"ע של חברה דואלית אופקו הלת'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס2,005
מניות265017ארביט
אורביט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס61
מניות1104496אורד
לני"ע מונה עושה שוק אורד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס920
מניות1176619אורה
לני"ע מונה עושה שוק אורה סמארט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס107.98
איגרות חוב1160571אורנ.ק2
אורון אגח ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים 
 
 
שער בסיס1,217
מניות1135706אורנ
לני"ע מונה עושה שוק אורון קבוצה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 ייצוא נתונים מהטבלה 
         עמודות נוספות