רשימות ניירות ערך

כל ניירות הערך
רשימה ראשית
דלי סחירות
רשימת שימור
ני"ע בהשעיה
ני"ע זרים
Today’s market data  |  Data for end of last trading day
 
Type of Product
Secondary Classificaton
נכון ל-21/11/2019
Last transaction
      
Turnover
(NIS thousands)

      
Change (%)
      
Closing PriceType
      
ISIN
      
Symbol
      
Name
  
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
360.73
4.53%
235.40
מניות373019אאורה
Market Maker Appointed for Security אאורה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
2.79
1.32%
107.10
איגרות חוב להמרה3730405אארה.ה13
Market Maker Appointed for Security אאורה אג יג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3.45
-0.19%
103.40
איגרות חוב3730397אאורה.ק9
אאורה אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
8.18
0%
102.93
איגרות חוב3730413אארה.ק10
אאורה אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
102.13
איגרות חוב3730421אארה.ק11
אאורה אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
76.62
0.14%
103.68
איגרות חוב3730454אארה.ק12
אאורה אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
25.42
0.01%
107.40
איגרות חוב3730488אארה.ק14
אאורה אגח יד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
298.55
0.30%
305
מניות1100957אבגל
Market Maker Appointed for Security אבגול
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
21,973.87
-0.13%
110
איגרות חוב1133289אבגל.ק3
אבגול אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
86.58
0.09%
98.72
איגרות חוב1140417אבגל.ק4
אבגול אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
83.35
-1.66%
503.40
מניות1105055אבגן
Dual-Listed Company אבוג'ן
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
254
מניות106013אבלן
Market Maker Appointed for Security אביב ארלון
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
104.85
איגרות חוב1060110אבלן.ק5
Security Suspended from trading אביב ארלן אגח ה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
103.94
איגרות חוב1060128אבלן.ק6
אביב ארלן אגח ו
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0.64
0.21%
1,443
מניות444018אביב
Market Maker Appointed for Security אביב בניה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
103.90
איגרות חוב4440087אביב.ק5
אביב בניה אגח 5
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
104.30
איגרות חוב4440095אביב.ק6
אביב בניה אגח 6
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
91.89
9.34%
121.80
מניות1137256אביל
Dual-Listed Company אביליטי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
11.80
2.83%
2,252
מניות675017אברבך
Market Maker Appointed for Security אברבוך
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
0
0%
33.70
מניות297010אברות
Market Maker Appointed for Security אברות
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
41.11
-0.02%
102.11
איגרות חוב2970192אברות.ק4
אברות אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
259.33
-0.47%
1,707
מניות722314אגוד
אגוד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
992.37
0.04%
5,224,578
איגרות חוב1141878אגהנ.ק21
אגוד הנ נדחה כא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3,119.30
-0.10%
115.70
איגרות חוב1115278אגהנ.ק1
אגוד הנ שה נד 1
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
151.21
-0.09%
101.96
איגרות חוב1115286אגהנ.ק2
אגוד הנ שה נד 2
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
176.70
0.01%
103.89
איגרות חוב1131762אגדהנ.ק7
אגוד הנפ אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
12,523.82
0.20%
100.43
איגרות חוב1133503אגדהנ.ק8
אגוד הנפ אגח ח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
40,263.20
-0.01%
105.60
איגרות חוב1139492אגדהנ.ק9
אגוד הנפ אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
26,332.99
-0.03%
102.24
איגרות חוב1154764אגדה.ק10
אגוד הנפ אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
7,725.84
-0.11%
106.49
איגרות חוב1157353אגדה.ק11
אגוד הנפ אגח יא
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
112,293.13
0.23%
100.80
איגרות חוב1160167אגדה.ק12
אגוד הנפ אגח יב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
53,272.48
-0.03%
100.34
איגרות חוב1121854אגדה.ק18
אגוד הנפ התח יח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
573.01
-0.26%
110.97
איגרות חוב1124080אגדה.ק19
אגוד הנפ התח יט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
633.51
0.03%
5,279,666
איגרות חוב1139153אגהנ.ק20
אגוד הנפ נדחה כ
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
821.87
0.18%
893.60
מניות1820083אדגר
אדגר
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
16.43
0.01%
109.46
איגרות חוב1820158אדגר.ק7
אדגר אגח ז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4,129.49
-0.32%
106.12
איגרות חוב1820174אדגר.ק8
אדגר אגח ח
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
23,000.39
-0.28%
116.25
איגרות חוב1820190אדגר.ק9
אדגר אגח ט
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4,828.06
-0.34%
109.37
איגרות חוב1820208אדגר.ק10
אדגר אגח י
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
22,753.41
0.09%
161.36
איגרות חוב1110915אדמה.ק2
אדמה אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
7.16
3.18%
110.20
מניות1105162אדרל
Market Maker Appointed for Security אדרי-אל
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3,179.02
-0.27%
115.80
איגרות חוב1141589אפסא.ק1
או פי סי אגח א
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
3,494.59
-0.37%
2,987
מניות1141571אפסא
או פי סי אנרגיה
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4.72
-0.86%
3,003
מניות1086230ארטכ
Market Maker Appointed for Security או.אר.טי
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
374.60
-0.16%
319.60
מניות1139617אובר
אוברסיז
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
1,778.38
-2.65%
7,884
מניות1082965אודק
Dual-Listed Company אודיוקודס
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6,096.05
-1.69%
86.50
איגרות חוב1139781אליר.ק2
אול-יר אגח ב
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
6,842.44
-1.10%
91.65
איגרות חוב1140136אליר.ק3
אול-יר אגח ג
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
4,998.72
-1.75%
76
איגרות חוב1141274אליר.ק4
אול-יר אגח ד
Add Security to the personal fileAdditional detailsסוף יום
12,333.85
-0.78%
95.45
איגרות חוב1143304אליר.ק5
אול-יר אגח ה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 Export Data 
   Additional Columns